Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • И вни́де па́ки въ со́нмище: и бѣ́ та́мо человѣ́къ, су́ху имы́й ру́ку.
 • И назира́ху его́, а́ще въ суббо́ты исцѣли́тъ его́, да на́нь воз­глаго́лютъ.
 • И глаго́ла человѣ́ку су́ху иму́щему ру́ку: ста́ни посредѣ́.
 • И глаго́ла и́мъ: досто́итъ ли въ суббо́ты добро́ твори́ти, или́ зло́ твори́ти? ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же молча́ху.
 • И воз­зрѣ́въ на ни́хъ со гнѣ́вомъ, скорбя́ о окамене́нiи серде́цъ и́хъ, глаго́ла человѣ́ку: простри́ ру́ку твою́. И простре́: и утверди́ся рука́ его́ цѣла́ я́ко друга́я.
 • [Зач. 11.] И изше́дше фарисе́е, а́бiе со Иродiа́ны совѣ́тъ творя́ху на́нь, ка́ко его́ погубя́тъ.
 • Иису́съ же отъи́де со ученики́ сво­и́ми къ мо́рю: и мно́гъ наро́дъ от­ Галиле́и по не́мъ и́де, и от­ Иуде́и,
 • и от­ Иерусали́ма, и от­ Идуме́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. И от­ ти́ра и Сидо́на мно́же­с­т­во мно́гое, слы́шав­ше, ели́ка творя́ше, [и] прiидо́ша къ нему́.
 • И рече́ ученико́мъ сво­и́мъ, да кора́бль бу́детъ у него́ наро́да ра́ди, да не стужа́ютъ ему́.
 • Мно́ги бо исцѣли́, я́коже напада́ти на него́, да ему́ при­­ко́снут­ся, ели́цы имѣя́ху ра́ны.
 • И ду́си нечи́стiи, егда́ ви́дяху его́, при­­пада́ху къ нему́ и зва́ху, глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Сы́нъ Бо́жiй.
 • И мно́го преща́­ше и́мъ, да не явле́на его́ сотворя́тъ.
 • [Зач. 12.] И взы́де на гору́ и при­­зва́, и́хже хотя́ше са́мъ: и прiидо́ша къ нему́.
 • И сотвори́ два­на́­де­ся­те, да бу́дутъ съ ни́мъ, и да посыла́етъ и́хъ проповѣ́дати,
 • и имѣ́ти вла́сть цѣли́ти неду́ги и изгони́ти бѣ́сы:
 • и нарече́ Си́мону и́мя пе́тръ:
 • и Иа́кова зеведе́ова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля: и нарече́ и́ма имена́ воанерге́съ, е́же е́сть сы́на гро́мова:
 • и Андре́а, и Фили́ппа, и Варѳоломе́а, и Матѳе́а, и Ѳому́, и Иа́кова алфе́ова, и Ѳадде́а, и Си́мона канани́та,
 • и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и предаде́ его́.
 • [Зач. 13.] И прiидо́ша въ до́мъ: и собра́ся па́ки наро́дъ, я́ко не мощи́ и́мъ ни хлѣ́ба я́сти.
 • И слы́шав­ше и́же бя́ху у него́, изыдо́ша, да и́мутъ его́: глаго́лаху бо, я́ко неи́стовъ е́сть.
 • И кни́жницы, и́же от­ Иерусали́ма низше́дшiи, глаго́лаху, я́ко веельзеву́ла и́мать и я́ко о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И при­­зва́въ и́хъ, въ при́тчахъ глаго́лаше и́мъ: ка́ко мо́жетъ сатана́ сатану́ изгони́ти?
 • И а́ще ца́р­ст­во на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти ца́р­ст­во то́:
 • и а́ще до́мъ на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти до́мъ то́й:
 • и а́ще сата́на воста́ на ся́ са́мъ и раздѣли́ся, не мо́жетъ ста́ти, но коне́цъ и́мать.
 • Никто́же мо́жетъ сосу́ды крѣ́пкаго, в­ше́дъ въ до́мъ его́, расхи́тити, а́ще не пе́рвѣе крѣ́пкаго свя́жетъ: и тогда́ до́мъ его́ расхи́титъ.
 • [Зач. 14.] Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вся́ от­пу́стят­ся согрѣше́нiя сыно́мъ человѣ́ческимъ, и хуле́нiя, ели́ка а́ще восхуля́тъ:
 • а и́же восху́литъ на Ду́ха свята́го, не и́мать от­пуще́нiя во вѣ́ки, но пови́ненъ е́сть вѣ́чному суду́.
 • Зане́ глаго́лаху: ду́ха нечи́стаго и́мать.
 • Прiидо́ша у́бо Ма́ти и бра́тiя его́, и внѣ́ стоя́ще посла́ша къ нему́, зову́ще его́.
 • И сѣдя́ше наро́дъ о́крестъ его́. Рѣ́ша же ему́: се́, Ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ [и сестры́ твоя́] внѣ́ и́щутъ тебе́.
 • И от­вѣща́ и́мъ, глаго́ля: кто́ е́сть Ма́ти моя́, или́ бра́тiя моя́?
 • И согля́давъ о́крестъ себе́ сѣдя́щыя, глаго́ла: се́, Ма́ти моя́ и бра́тiя моя́:
 • и́же бо а́ще сотвори́тъ во́лю Бо́жiю, се́й бра́тъ мо́й и сестра́ моя́ и Ма́ти [ми́] е́сть.
 • И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
 • И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
 • Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
 • А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.
 • И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
 • [Зач. 11.] Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
 • Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
 • Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.
 • И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
 • Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.
 • И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
 • Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
 • [Зач. 12.] Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.
 • И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
 • и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;
 • поставил Симона, нарекши ему имя Петр,
 • Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»,
 • Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
 • и Иуду Искариотского, который и предал Его.
 • [Зач. 13.] Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
 • И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
 • А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
 • И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
 • Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то́;
 • и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
 • и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.
 • Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
 • [Зач. 14.] Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
 • но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
 • Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
 • И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
 • Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
 • И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
 • И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
 • ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.
 • ثم دخل ايضا الى المجمع .وكان هناك رجل يده يابسة .

 • فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت .لكي يشتكوا عليه .

 • فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسط .

 • ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر .تخليص نفس او قتل .فسكتوا .

 • فنظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل مدّ يدك .فمدها فعادت يده صحيحة كالاخرى .

 • فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه

 • فانصرف يسوع مع تلاميذه الى البحر وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية

 • ومن اورشليم ومن ادومية ومن عبر الاردن .والذين حول صور وصيدا جمع كثير اذ سمعوا كم صنع أتوا اليه .

 • فقال لتلاميذه ان تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه .

 • لانه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء .

 • والارواح النجسة حينما نظرته خرّت له وصرخت قائلة انك انت ابن الله .

 • واوصاهم كثيرا ان لا يظهروه

 • ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه .

 • واقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا .

 • ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين .

 • وجعل لسمعان اسم بطرس .

 • ويعقوب بن زبدي ويوحنا اخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس أي ابني الرعد .

 • واندراوس وفيلبس وبرثولماوس ومتى وتوما ويعقوب بن حلفى وتداوس وسمعان القانوي .

 • ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه .ثم أتوا الى بيت .

 • فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا ولا على اكل خبز .

 • ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه لانهم قالوا انه مختل .

 • واما الكتبة الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعلزبول .وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين .

 • فدعاهم وقال لهم بامثال كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطانا .

 • وان انقسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة ان تثبت .

 • وان انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت ان يثبت .

 • وان قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر ان يثبت بل يكون له انقضاء .

 • لا يستطيع احد ان يدخل بيت قوي وينهب امتعته ان لم يربط القوي اولا وحينئذ ينهب بيته .

 • الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها .

 • ولكن من جدّف على الروح القدس فليس له مغفرة الى الابد بل هو مستوجب دينونة ابدية .

 • لانهم قالوا ان معه روحا نجسا

 • فجاءت حينئذ اخوته وامه ووقفوا خارجا وارسلوا اليه يدعونه .

 • وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا امك واخوتك خارجا يطلبونك .

 • فاجابهم قائلا من امي واخوتي .

 • ثم نظر حوله الى الجالسين وقال ها امي واخوتي .

 • لان من يصنع مشيئة الله هو اخي واختي وامي

 • І прыйшоў зноў у сінагогу. І быў там чалавек, які меў усо́хлую руку́.
 • І сачы́лі за Ім, ці не ацалíць яго ў суботу, каб абвінава́ціць Яго.
 • І кажа Ён чалавеку, што меў усо́хлую руку́: стань пасярэ́дзіне.
 • А ім кажа: ці дазволена ў суботу дабро рабіць, альбо зло рабіць? душу́ ўратаваць альбо загубíць? Яны ж маўчалі.
 • І, паглядзеўшы на іх з гневам, засму́чаны жорсткасцю сэрцаў іх, кажа чалавеку: працягні руку́ тваю. І працягнуў ён, і стала рука яго здаровай, як другая.
 • І, вы́йшаўшы, фарысеі адразу ўчынíлі з ірадыянамі змову су́праць Яго, як Яго загубíць.
 • Іісус жа з вучнямі Сваімі адышоў да мора, і мноства народу з Галіле́і пайшло за Ім, і з Іудзеі,
 • і з Іерусаліма, і з Ідуме́і, і з-за Іардана. І з навако́лляў Ты́ра і Сідо́на мноства вялікае, пачуўшы, што Ён рабіў, прыйшло да Яго.
 • І сказаў вучням Сваім, каб лодка была́ для Яго напагато́ве, каб натоўп не цясніў Яго.
 • Бо многіх Ён ацаліў, так што нядужныя кíдаліся да Яго, каб да Яго дакрану́цца.
 • І духі нячыстыя, калі бачылі Яго, па́далі перад Ім і крычалі, ка́жучы: Ты — Сын Божы.
 • І Ён строга забараня́ў ім абвяшча́ць пра Яго.
 • І ўзышоў на гару, і паклíкаў, каго Сам хацеў; і прыйшлі да Яго.
 • І паставіў дванаццаць, каб былí з Ім і каб пасыла́ць іх прапаве́даваць,
 • і каб яны ме́лі ўладу ацаля́ць не́мачы і выганя́ць дэманаў.
 • Паставіў Сíмана, даўшы яму імя́ Пётр,
 • і Іакава Зевядзе́евага і Іаана, брата Іакава, да́ўшы ім імёны Ваане́ргес, што азначае “сыны́ громавы”;
 • і Андрэя, і Філіпа, і Варфаламе́я, і Матфея, і Фаму́, і Іакава Алфе́евага, і Фадзе́я, і Сíмана Кананíта,
 • і Іуду Іскарыёта, які і вы́даў Яго.
 • І прыйшлі ў дом, і сабраўся зноў народ, так што яны не маглі нават хле́ба паес­ці.
 • І, дачу́ўшыся, блізкія Яго вы́йшлі забраць Яго; бо казалі, што Ён не ў Сабе.
 • А кніжнікі, якія прыйшлі з Іерусаліма, казалі, што Ён ма́е ў Сабе веельзеву́ла і што сілай князя дэманскага выганя́е дэманаў.
 • І, паклíкаўшы іх, прытчамі казаў ім: як можа сатана сатану выганя́ць?
 • І калі царства раздзе́ліцца самое ў сабе, не можа ўстая́ць царства тое;
 • і калі дом раздзе́ліцца сам у сабе, не можа ўстая́ць дом той;
 • і калі сатана паўстаў сам на сябе і раздзялíўся, не можа ўстая́ць, але прыйшоў канец яму.
 • Ніхто не можа, увайшоўшы ў дом дужага, нарабава́ць дабра яго, калі перш не звя́жа дужага, і тады абрабу́е дом яго.
 • Праўду кажу вам: адпу́шчаны будуць сына́м чалавечым усе грахі і блюзне́рствы, якімі б ні блюзне́рылі,
 • але хто будзе блюзне́рыць на Духа Святога, не будзе мець адпушчэ́ння даве́ку, а падляга́е вечнаму асуджэ́нню.
 • Так казаў Ён, бо гаварылі: Ён духа нячыстага ма́е ў Сабе.
 • І прыйшлі Маці Яго і браты Яго і, сто́ячы на дварэ, паслалі да Яго паклíкаць Яго.
 • І сядзеў народ вакол Яго. і сказалі Яму: вось Маці Твая, і браты Твае, і сёстры Твае на дварэ, шукаюць Цябе.
 • І адказаў ім, гаворачы: хто Маці Мая́ і браты Мае́?
 • І агле́дзеўшы тых, што сядзелі вакол Яго, кажа: вось маці Мая́ і браты Мае́;
 • бо хто будзе выконваць волю Божую, той Мне брат, і сястра, і маці.