Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • И вни́де па́ки въ со́нмище: и бѣ́ та́мо человѣ́къ, су́ху имы́й ру́ку.
 • И назира́ху его́, а́ще въ суббо́ты исцѣли́тъ его́, да на́нь воз­глаго́лютъ.
 • И глаго́ла человѣ́ку су́ху иму́щему ру́ку: ста́ни посредѣ́.
 • И глаго́ла и́мъ: досто́итъ ли въ суббо́ты добро́ твори́ти, или́ зло́ твори́ти? ду́шу спасти́, или́ погуби́ти? Они́ же молча́ху.
 • И воз­зрѣ́въ на ни́хъ со гнѣ́вомъ, скорбя́ о окамене́нiи серде́цъ и́хъ, глаго́ла человѣ́ку: простри́ ру́ку твою́. И простре́: и утверди́ся рука́ его́ цѣла́ я́ко друга́я.
 • [Зач. 11.] И изше́дше фарисе́е, а́бiе со Иродiа́ны совѣ́тъ творя́ху на́нь, ка́ко его́ погубя́тъ.
 • Иису́съ же отъи́де со ученики́ сво­и́ми къ мо́рю: и мно́гъ наро́дъ от­ Галиле́и по не́мъ и́де, и от­ Иуде́и,
 • и от­ Иерусали́ма, и от­ Идуме́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. И от­ ти́ра и Сидо́на мно́же­с­т­во мно́гое, слы́шав­ше, ели́ка творя́ше, [и] прiидо́ша къ нему́.
 • И рече́ ученико́мъ сво­и́мъ, да кора́бль бу́детъ у него́ наро́да ра́ди, да не стужа́ютъ ему́.
 • Мно́ги бо исцѣли́, я́коже напада́ти на него́, да ему́ при­­ко́снут­ся, ели́цы имѣя́ху ра́ны.
 • И ду́си нечи́стiи, егда́ ви́дяху его́, при­­пада́ху къ нему́ и зва́ху, глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Сы́нъ Бо́жiй.
 • И мно́го преща́­ше и́мъ, да не явле́на его́ сотворя́тъ.
 • [Зач. 12.] И взы́де на гору́ и при­­зва́, и́хже хотя́ше са́мъ: и прiидо́ша къ нему́.
 • И сотвори́ два­на́­де­ся­те, да бу́дутъ съ ни́мъ, и да посыла́етъ и́хъ проповѣ́дати,
 • и имѣ́ти вла́сть цѣли́ти неду́ги и изгони́ти бѣ́сы:
 • и нарече́ Си́мону и́мя пе́тръ:
 • и Иа́кова зеведе́ова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля: и нарече́ и́ма имена́ воанерге́съ, е́же е́сть сы́на гро́мова:
 • и Андре́а, и Фили́ппа, и Варѳоломе́а, и Матѳе́а, и Ѳому́, и Иа́кова алфе́ова, и Ѳадде́а, и Си́мона канани́та,
 • и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и предаде́ его́.
 • [Зач. 13.] И прiидо́ша въ до́мъ: и собра́ся па́ки наро́дъ, я́ко не мощи́ и́мъ ни хлѣ́ба я́сти.
 • И слы́шав­ше и́же бя́ху у него́, изыдо́ша, да и́мутъ его́: глаго́лаху бо, я́ко неи́стовъ е́сть.
 • И кни́жницы, и́же от­ Иерусали́ма низше́дшiи, глаго́лаху, я́ко веельзеву́ла и́мать и я́ко о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И при­­зва́въ и́хъ, въ при́тчахъ глаго́лаше и́мъ: ка́ко мо́жетъ сатана́ сатану́ изгони́ти?
 • И а́ще ца́р­ст­во на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти ца́р­ст­во то́:
 • и а́ще до́мъ на ся́ раздѣли́т­ся, не мо́жетъ ста́ти до́мъ то́й:
 • и а́ще сата́на воста́ на ся́ са́мъ и раздѣли́ся, не мо́жетъ ста́ти, но коне́цъ и́мать.
 • Никто́же мо́жетъ сосу́ды крѣ́пкаго, в­ше́дъ въ до́мъ его́, расхи́тити, а́ще не пе́рвѣе крѣ́пкаго свя́жетъ: и тогда́ до́мъ его́ расхи́титъ.
 • [Зач. 14.] Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вся́ от­пу́стят­ся согрѣше́нiя сыно́мъ человѣ́ческимъ, и хуле́нiя, ели́ка а́ще восхуля́тъ:
 • а и́же восху́литъ на Ду́ха свята́го, не и́мать от­пуще́нiя во вѣ́ки, но пови́ненъ е́сть вѣ́чному суду́.
 • Зане́ глаго́лаху: ду́ха нечи́стаго и́мать.
 • Прiидо́ша у́бо Ма́ти и бра́тiя его́, и внѣ́ стоя́ще посла́ша къ нему́, зову́ще его́.
 • И сѣдя́ше наро́дъ о́крестъ его́. Рѣ́ша же ему́: се́, Ма́ти твоя́ и бра́тiя твоя́ [и сестры́ твоя́] внѣ́ и́щутъ тебе́.
 • И от­вѣща́ и́мъ, глаго́ля: кто́ е́сть Ма́ти моя́, или́ бра́тiя моя́?
 • И согля́давъ о́крестъ себе́ сѣдя́щыя, глаго́ла: се́, Ма́ти моя́ и бра́тiя моя́:
 • и́же бо а́ще сотвори́тъ во́лю Бо́жiю, се́й бра́тъ мо́й и сестра́ моя́ и Ма́ти [ми́] е́сть.
 • 耶 稣 又 进 了 会 堂 。 在 那 里 有 一 个 人 枯 乾 了 一 只 手 。
 • 众 人 窥 探 耶 稣 , 在 安 息 日 医 治 不 医 治 , 意 思 是 要 控 告 耶 稣 。
 • 耶 稣 对 那 枯 乾 一 只 手 的 人 说 , 起 来 , 站 在 当 中 。
 • 又 问 众 人 说 , 在 安 息 日 行 善 行 恶 , 救 命 害 命 , 那 样 是 可 以 的 呢 。 他 们 都 不 作 声 。
 • 耶 稣 怒 目 周 围 看 他 们 , 忧 愁 他 们 的 心 刚 硬 , 就 对 那 人 说 , 伸 出 手 来 。 他 把 手 一 伸 , 手 就 复 了 原 。
 • 法 利 赛 人 出 去 , 同 希 律 一 党 的 人 商 议 , 怎 样 可 以 除 灭 耶 稣 。
 • 耶 稣 和 门 徒 退 到 海 边 去 。 有 许 多 人 从 加 利 利 跟 随 他 。
 • 还 有 许 多 人 听 见 他 所 作 的 大 事 , 就 从 犹 太 , 耶 路 撒 冷 , 以 土 买 , 约 但 河 外 , 并 推 罗 西 顿 的 四 方 , 来 到 他 那 里 。
 • 他 因 为 人 多 , 就 吩 咐 门 徒 叫 一 只 小 船 伺 候 着 , 免 得 众 人 拥 挤 他 。
 • 他 治 好 了 许 多 人 , 所 以 凡 有 灾 病 的 , 都 挤 进 来 要 摸 他 。
 • 污 鬼 无 论 何 时 看 见 他 就 俯 伏 在 他 面 前 喊 着 说 , 你 是 神 的 儿 子 。
 • 耶 稣 再 三 的 嘱 咐 他 们 , 不 要 把 他 显 露 出 来 。
 • 耶 稣 上 了 山 , 随 自 己 的 意 思 叫 人 来 , 他 们 便 来 到 他 那 里 。
 • 他 设 立 十 二 个 人 , 要 他 们 常 和 自 己 同 在 , 也 要 差 他 们 去 传 道 ,
 • 并 给 他 们 权 柄 赶 鬼 。
 • 这 十 二 个 人 有 西 门 , 耶 稣 又 给 他 起 名 叫 彼 得 。
 • 还 有 西 庇 太 的 儿 子 雅 各 , 和 雅 各 的 兄 弟 约 翰 。 又 给 这 两 个 人 起 名 叫 半 尼 其 , 就 是 雷 子 的 意 思 。
 • 又 有 安 得 烈 , 腓 力 , 巴 多 罗 买 , 马 太 , 多 马 , 亚 勒 腓 的 儿 子 雅 各 , 和 达 太 , 并 奋 锐 党 的 西 门 。
 • 还 有 卖 耶 稣 的 加 略 人 犹 大 。
 • 耶 稣 进 了 一 个 屋 子 , 众 人 又 聚 集 , 甚 至 他 连 吃 饭 也 顾 不 得 吃 。
 • 耶 稣 的 亲 属 听 见 , 就 出 来 要 拉 住 他 , 因 为 他 们 说 他 癫 狂 了 。
 • 从 耶 路 撒 冷 下 来 的 文 士 说 , 他 是 被 别 西 卜 附 着 。 又 说 , 他 是 靠 着 鬼 王 赶 鬼 。
 • 耶 稣 叫 他 们 来 , 用 比 喻 对 他 们 说 , 撒 但 怎 能 赶 出 撒 但 呢 。
 • 若 一 国 自 相 分 争 , 那 国 就 站 立 不 住 。
 • 若 一 家 自 相 分 争 , 那 家 就 站 立 不 住 。
 • 若 撒 但 自 相 攻 打 分 争 , 他 就 站 立 不 住 , 必 要 灭 亡 。
 • 没 有 人 能 进 壮 士 家 里 抢 夺 他 的 家 具 。 必 先 捆 住 那 壮 士 , 才 可 以 抢 夺 他 的 家 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 世 人 一 切 的 罪 , 和 一 切 亵 渎 的 话 , 都 可 得 赦 免 。
 • 凡 亵 渎 圣 灵 的 , 却 永 不 得 赦 免 , 乃 要 担 当 永 远 的 罪 。
 • 这 话 是 因 为 他 们 说 , 他 是 被 污 鬼 附 着 的 。
 • 当 下 耶 稣 的 母 亲 , 和 弟 兄 , 来 站 在 外 边 , 打 发 人 去 叫 他 。
 • 有 许 多 人 在 耶 稣 周 围 坐 着 。 他 们 就 告 诉 他 说 , 看 哪 , 你 母 亲 , 和 你 弟 兄 , 在 外 边 找 你 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 谁 是 我 的 母 亲 , 谁 是 我 的 弟 兄 。
 • 就 四 面 观 看 那 周 围 坐 着 的 人 , 说 , 看 哪 , 我 的 母 亲 , 我 的 弟 兄 。
 • 凡 遵 行 神 旨 意 的 人 , 就 是 我 的 弟 兄 姐 妹 和 母 亲 了 。

 • И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.
 • И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.
 • Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.
 • А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.
 • И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.
 • [Зач. 11.] Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.
 • Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
 • Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.
 • И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.
 • Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.
 • И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.
 • Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.
 • [Зач. 12.] Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.
 • И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
 • и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;
 • поставил Симона, нарекши ему имя Петр,
 • Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»,
 • Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита
 • и Иуду Искариотского, который и предал Его.
 • [Зач. 13.] Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.
 • И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.
 • А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.
 • И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?
 • Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то́;
 • и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;
 • и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.
 • Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.
 • [Зач. 14.] Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;
 • но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.
 • Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.
 • И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.
 • Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.
 • И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?
 • И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;
 • ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.