Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 19.] И прiидо́ша на о́нъ по́лъ мо́ря, во страну́ гадари́нскую.
 • И излѣ́зшу ему́ изъ корабля́, а́бiе срѣ́те его́ от­ гробо́въ человѣ́къ въ ду́сѣ нечи́стѣ,
 • и́же жили́ще имя́ше во гробѣ́хъ, и ни вери́гами никто́же можа́­ше его́ связа́ти:
 • зане́ ему́ мно́гажды пу́ты и у́жы [желѣ́зны] свя́зану су́щу, и растерза́тися от­ него́ у́жемъ [желѣ́знымъ] и пу́томъ сокруша́тися: и никто́же можа́­ше его́ уму́чити {укроти́ти}:
 • и вы́ну но́щь и де́нь во гробѣ́хъ и въ гора́хъ бѣ́, вопiя́ и толкі́йся ка́менiемъ.
 • Узрѣ́въ же Иису́са издале́ча, тече́ и поклони́ся ему́,
 • и возопи́въ гла́сомъ ве́лiимъ, рече́: что́ мнѣ́ и тебѣ́, Иису́се, Сы́не Бо́га вы́шняго? заклина́ю тя́ Бо́гомъ, не му́чи мене́.
 • Глаго́лаше бо ему́: изы́ди, ду́ше нечи́стый, от­ человѣ́ка.
 • И вопроша́­ше его́: что́ ти е́сть и́мя? И от­вѣща́ глаго́ля: легео́нъ и́мя мнѣ́, я́ко мно́зи есмы́.
 • И моли́ша его́ мно́го, да не по́слетъ и́хъ внѣ́ страны́.
 • Бѣ́ же ту́ при­­ горѣ́ ста́до свино́е ве́лiе пасо́мо.
 • И моли́ша его́ вси́ бѣ́си, глаго́люще: посли́ ны во свинiя́, да въ ня́ вни́демъ.
 • И повелѣ́ и́мъ а́бiе Иису́съ. И изше́дше ду́си нечи́стiи, внидо́ша во свинiя́: и устреми́ся ста́до по бре́гу въ мо́ре, бя́ху же я́ко двѣ́ ты́сящы, и утопа́ху въ мо́ри.
 • Пасу́щiи же свинiя́ бѣжа́ша и воз­вѣсти́ша во гра́дѣ и въ се́лѣхъ. И изыдо́ша ви́дѣти, что́ е́сть бы́в­шее.
 • И прiидо́ша ко Иису́сови, и ви́дѣша бѣснова́в­шагося сѣдя́ща и оболче́на и смы́сляща, имѣ́в­шаго легео́нъ: и убоя́шася.
 • Повѣ́даша же и́мъ ви́дѣв­шiи, ка́ко бы́сть бѣсно́му, и о свинiя́хъ.
 • И нача́ша моли́ти его́ от­ити́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И влѣ́зшу ему́ въ кора́бль, моля́ше его́ бѣснова́выйся, дабы́ бы́лъ съ ни́мъ.
 • Иису́съ же не даде́ ему́, но рече́ ему́: иди́ въ до́мъ тво́й ко тво­и́мъ и воз­вѣсти́ и́мъ, ели́ка ти́ Госпо́дь сотвори́ и поми́лова тя́.
 • И и́де и нача́ проповѣ́дати въ десяти́ гра́дѣхъ, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́съ. И вси́ дивля́хуся.
 • [Зач. 20.] И преше́дшу Иису́су въ корабли́ па́ки на о́нъ по́лъ, собра́ся наро́дъ мно́гъ о не́мъ {къ нему́}. И бѣ́ при­­ мо́ри.
 • И се́, прiи́де еди́нъ от­ архисинаго́гъ, и́менемъ Иаи́ръ, и ви́дѣвъ его́, паде́ при­­ ногу́ его́
 • и моля́ше его́ мно́го, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ на кончи́нѣ е́сть: да при­­ше́дъ воз­ложи́ши на ню́ ру́цѣ, я́ко да спасе́т­ся и жива́ бу́детъ.
 • И и́де съ ни́мъ: [Зач. 21.] и по не́мъ идя́ху наро́ди мно́зи и угнета́ху его́.
 • И жена́ нѣ́кая су́щи въ точе́нiи кро́ве лѣ́тъ два­на́­де­ся­те,
 • и мно́го пострада́в­ши от­ мно́гъ враче́въ, и изда́в­ши своя́ вся́, и ни еди́ныя по́льзы обрѣ́тши, но па́че въ го́ршее при­­ше́дши:
 • слы́шав­ши о Иису́сѣ, при­­ше́дши въ наро́дѣ созади́, при­­косну́ся ри́зѣ его́:
 • глаго́лаше бо, я́ко, а́ще при­­косну́ся ри́замъ его́, спасе́на бу́ду.
 • И а́бiе изся́кну исто́чникъ кро́ве ея́: и разумѣ́ {ощути́} тѣ́ломъ, я́ко исцѣлѣ́ от­ ра́ны.
 • И а́бiе Иису́съ разумѣ́ въ себѣ́ си́лу изше́дшую от­ него́, [и] обра́щься въ наро́дѣ, глаго́лаше: кто́ при­­косну́ся ри́замъ мо­и́мъ?
 • И глаго́лаху ему́ ученицы́ его́: ви́диши наро́дъ угнета́ющь тя́, и глаго́леши: кто́ при­­косну́ся мнѣ́?
 • И обгля́даше ви́дѣти сотво́ршую сiе́.
 • Жена́ же убоя́в­шися и трепе́щущи, вѣ́дящи, е́же бы́сть е́й, прiи́де и при­­паде́ къ нему́ и рече́ ему́ всю́ и́стину.
 • О́нъ же рече́ е́й: дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ и бу́ди цѣла́ от­ ра́ны тво­ея́.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу, [и] прiидо́ша от­ архисинаго́га, глаго́люще, я́ко дщи́ твоя́ у́мре: что́ еще́ дви́жеши учи́теля?
 • Иису́съ же а́бiе слы́шавъ сло́во глаго́лемое, глаго́ла архисинаго́гови: не бо́йся, то́кмо вѣ́руй.
 • И не оста́ви по себѣ́ ни еди́наго ити́, то́кмо Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля.
 • И прiи́де въ до́мъ архисинаго́говъ и ви́дѣ молву́, пла́чущыяся и крича́щыя мно́го.
 • И в­ше́дъ глаго́ла и́мъ: что́ мо́лвите и пла́четеся? отрокови́ца нѣ́сть умерла́, но спи́тъ.
 • И руга́хуся ему́. О́нъ же изгна́въ вся́, поя́тъ отца́ отрокови́цы и ма́терь, и и́же [бѣ́ху] съ ни́мъ, и вни́де, идѣ́же бѣ́ отрокови́ца лежа́щи.
 • И е́мь за ру́ку отрокови́цу, глаго́ла е́й: талиѳа́ ку́ми: е́же е́сть сказа́емо: дѣви́це, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И а́бiе воста́ дѣви́ца и хожда́­ше: бѣ́ бо лѣ́тъ двою­на́­де­ся­те. И ужасо́шася у́жасомъ ве́лiимъ.
 • И запрети́ и́мъ мно́го, да никто́же увѣ́сть сего́, и рече́: дади́те е́й я́сти.
 • καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσ­σης εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
 • καὶ ἐξελθόν­τος αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς ὑπήν­τησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύ­ματι ἀκαθάρτῳ
 • ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
 • δια­̀ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰς πέδας συν­τετρῖφθαι καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι
 • καὶ δια­̀ παν­τὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων καὶ κατα­κόπτων ἑαυτὸν λίθοις
 • καὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπο­̀ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προ­σεκύνησεν αὐτῷ
 • καὶ κράξας φωνῇ μεγά­λῃ λέγει τί ἐμοὶ καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου ὁρκίζω σε τὸν θεόν μή με βασανίσῃς
 • ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου
 • καὶ ἐπηρώτα αὐτόν τί ὄνομά σοι καὶ λέγει αὐτῷ λεγιὼν ὄνομά μοι ὅτι πολλοί ἐσμεν
 • καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀπο­στείλῃ ἔξω τῆς χώρας
 • ἦν δὲ ἐκεῖ προ­̀ς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγά­λη βοσκομένη
 • καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγον­τες πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν
 • καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς καὶ ἐξελθόν­τα τὰ πνεύ­ματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατα­̀ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασ­σαν ὡς δισχίλιοι καὶ ἐπνίγον­το ἐν τῇ θαλάσ­σῃ
 • καὶ οἱ βόσκον­τες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός
 • καὶ ἔρχον­ται προ­̀ς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦν­τα τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα καὶ ἐφοβήθησαν
 • καὶ διηγήσαν­το αὐτοῖς οἱ ἰδόν­τες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ τῶν χοίρων
 • καὶ ἤρξαν­το παρα­καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπο­̀ τῶν ὁρίων αὐτῶν
 • καὶ ἐμβαίνον­τος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾿ αὐτοῦ ᾖ
 • καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου προ­̀ς τοὺς σούς καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ ἠλέησέν σε
 • καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσ­σειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ πάν­τες ἐθαύμαζον
 • καὶ δια­περάσαν­τος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συν­ήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾿ αὐτόν καὶ ἦν παρα­̀ τὴν θάλασ­σαν
 • καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυν­αγώγων ὀνόματι Ἰάϊρος καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει προ­̀ς τοὺς πόδας αὐτοῦ
 • καὶ παρα­καλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπι­θῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ
 • καὶ ἀπῆλθεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς καὶ συν­έθλιβον αὐτόν
 • καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵμα­τος δώδεκα ἔτη
 • καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ αὐτῆς πάν­τα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα
 • ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ
 • ἔλεγεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι
 • καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵμα­τος αὐτῆς καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπο­̀ τῆς μάστιγος
 • καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπι­γνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπι­στραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων
 • καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ βλέπεις τὸν ὄχλον συν­θλίβον­τά σε καὶ λέγεις τίς μου ἥψατο
 • καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν
 • ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ ἦλθεν καὶ προ­σέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
 • ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ θυγάτηρ ἡ πίστις σου σέσωκέν σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπο­̀ τῆς μάστιγός σου
 • ἔτι αὐτοῦ λαλοῦν­τος ἔρχον­ται ἀπο­̀ τοῦ ἀρχισυν­αγώγου λέγον­τες ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον
 • ὁ δὲ Ἰησοῦς παρα­κούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυν­αγώγῳ μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε
 • καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ᾿ αὐτοῦ συν­ακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
 • καὶ ἔρχον­ται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυν­αγώγου καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίον­τας καὶ ἀλαλάζον­τας πολλά
 • καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύ­δει
 • καὶ κατεγέλων αὐτοῦ αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάν­τας παρα­λαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύ­εται ὅπου ἦν τὸ παιδίον
 • καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ ταλιθα κουμ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε
 • καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγά­λῃ
 • καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
 • [Зач. 19.] И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.
 • И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,
 • он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,
 • потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его;
 • всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;
 • увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему,
 • и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
 • Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
 • И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.
 • И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.
 • Паслось же там при горе большое стадо свиней.
 • И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.
 • Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.
 • Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось.
 • Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.
 • Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях.
 • И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их.
 • И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним.
 • Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.
 • И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.
 • [Зач. 20.] Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря.
 • И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его
 • и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.
 • Иисус пошел с ним. || [Зач. 21.] За Ним следовало множество народа, и теснили Его.
 • Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
 • много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, –
 • услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
 • ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
 • И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
 • В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?
 • Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
 • Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.
 • Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
 • Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?
 • Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
 • И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
 • Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.
 • И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
 • И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа́ куми́», что значит: девица, тебе говорю, встань.
 • И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
 • И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.