Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 19.] И прiидо́ша на о́нъ по́лъ мо́ря, во страну́ гадари́нскую.
 • И излѣ́зшу ему́ изъ корабля́, а́бiе срѣ́те его́ от­ гробо́въ человѣ́къ въ ду́сѣ нечи́стѣ,
 • и́же жили́ще имя́ше во гробѣ́хъ, и ни вери́гами никто́же можа́­ше его́ связа́ти:
 • зане́ ему́ мно́гажды пу́ты и у́жы [желѣ́зны] свя́зану су́щу, и растерза́тися от­ него́ у́жемъ [желѣ́знымъ] и пу́томъ сокруша́тися: и никто́же можа́­ше его́ уму́чити {укроти́ти}:
 • и вы́ну но́щь и де́нь во гробѣ́хъ и въ гора́хъ бѣ́, вопiя́ и толкі́йся ка́менiемъ.
 • Узрѣ́въ же Иису́са издале́ча, тече́ и поклони́ся ему́,
 • и возопи́въ гла́сомъ ве́лiимъ, рече́: что́ мнѣ́ и тебѣ́, Иису́се, Сы́не Бо́га вы́шняго? заклина́ю тя́ Бо́гомъ, не му́чи мене́.
 • Глаго́лаше бо ему́: изы́ди, ду́ше нечи́стый, от­ человѣ́ка.
 • И вопроша́­ше его́: что́ ти е́сть и́мя? И от­вѣща́ глаго́ля: легео́нъ и́мя мнѣ́, я́ко мно́зи есмы́.
 • И моли́ша его́ мно́го, да не по́слетъ и́хъ внѣ́ страны́.
 • Бѣ́ же ту́ при­­ горѣ́ ста́до свино́е ве́лiе пасо́мо.
 • И моли́ша его́ вси́ бѣ́си, глаго́люще: посли́ ны во свинiя́, да въ ня́ вни́демъ.
 • И повелѣ́ и́мъ а́бiе Иису́съ. И изше́дше ду́си нечи́стiи, внидо́ша во свинiя́: и устреми́ся ста́до по бре́гу въ мо́ре, бя́ху же я́ко двѣ́ ты́сящы, и утопа́ху въ мо́ри.
 • Пасу́щiи же свинiя́ бѣжа́ша и воз­вѣсти́ша во гра́дѣ и въ се́лѣхъ. И изыдо́ша ви́дѣти, что́ е́сть бы́в­шее.
 • И прiидо́ша ко Иису́сови, и ви́дѣша бѣснова́в­шагося сѣдя́ща и оболче́на и смы́сляща, имѣ́в­шаго легео́нъ: и убоя́шася.
 • Повѣ́даша же и́мъ ви́дѣв­шiи, ка́ко бы́сть бѣсно́му, и о свинiя́хъ.
 • И нача́ша моли́ти его́ от­ити́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И влѣ́зшу ему́ въ кора́бль, моля́ше его́ бѣснова́выйся, дабы́ бы́лъ съ ни́мъ.
 • Иису́съ же не даде́ ему́, но рече́ ему́: иди́ въ до́мъ тво́й ко тво­и́мъ и воз­вѣсти́ и́мъ, ели́ка ти́ Госпо́дь сотвори́ и поми́лова тя́.
 • И и́де и нача́ проповѣ́дати въ десяти́ гра́дѣхъ, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́съ. И вси́ дивля́хуся.
 • [Зач. 20.] И преше́дшу Иису́су въ корабли́ па́ки на о́нъ по́лъ, собра́ся наро́дъ мно́гъ о не́мъ {къ нему́}. И бѣ́ при­­ мо́ри.
 • И се́, прiи́де еди́нъ от­ архисинаго́гъ, и́менемъ Иаи́ръ, и ви́дѣвъ его́, паде́ при­­ ногу́ его́
 • и моля́ше его́ мно́го, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ на кончи́нѣ е́сть: да при­­ше́дъ воз­ложи́ши на ню́ ру́цѣ, я́ко да спасе́т­ся и жива́ бу́детъ.
 • И и́де съ ни́мъ: [Зач. 21.] и по не́мъ идя́ху наро́ди мно́зи и угнета́ху его́.
 • И жена́ нѣ́кая су́щи въ точе́нiи кро́ве лѣ́тъ два­на́­де­ся­те,
 • и мно́го пострада́в­ши от­ мно́гъ враче́въ, и изда́в­ши своя́ вся́, и ни еди́ныя по́льзы обрѣ́тши, но па́че въ го́ршее при­­ше́дши:
 • слы́шав­ши о Иису́сѣ, при­­ше́дши въ наро́дѣ созади́, при­­косну́ся ри́зѣ его́:
 • глаго́лаше бо, я́ко, а́ще при­­косну́ся ри́замъ его́, спасе́на бу́ду.
 • И а́бiе изся́кну исто́чникъ кро́ве ея́: и разумѣ́ {ощути́} тѣ́ломъ, я́ко исцѣлѣ́ от­ ра́ны.
 • И а́бiе Иису́съ разумѣ́ въ себѣ́ си́лу изше́дшую от­ него́, [и] обра́щься въ наро́дѣ, глаго́лаше: кто́ при­­косну́ся ри́замъ мо­и́мъ?
 • И глаго́лаху ему́ ученицы́ его́: ви́диши наро́дъ угнета́ющь тя́, и глаго́леши: кто́ при­­косну́ся мнѣ́?
 • И обгля́даше ви́дѣти сотво́ршую сiе́.
 • Жена́ же убоя́в­шися и трепе́щущи, вѣ́дящи, е́же бы́сть е́й, прiи́де и при­­паде́ къ нему́ и рече́ ему́ всю́ и́стину.
 • О́нъ же рече́ е́й: дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ и бу́ди цѣла́ от­ ра́ны тво­ея́.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу, [и] прiидо́ша от­ архисинаго́га, глаго́люще, я́ко дщи́ твоя́ у́мре: что́ еще́ дви́жеши учи́теля?
 • Иису́съ же а́бiе слы́шавъ сло́во глаго́лемое, глаго́ла архисинаго́гови: не бо́йся, то́кмо вѣ́руй.
 • И не оста́ви по себѣ́ ни еди́наго ити́, то́кмо Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля.
 • И прiи́де въ до́мъ архисинаго́говъ и ви́дѣ молву́, пла́чущыяся и крича́щыя мно́го.
 • И в­ше́дъ глаго́ла и́мъ: что́ мо́лвите и пла́четеся? отрокови́ца нѣ́сть умерла́, но спи́тъ.
 • И руга́хуся ему́. О́нъ же изгна́въ вся́, поя́тъ отца́ отрокови́цы и ма́терь, и и́же [бѣ́ху] съ ни́мъ, и вни́де, идѣ́же бѣ́ отрокови́ца лежа́щи.
 • И е́мь за ру́ку отрокови́цу, глаго́ла е́й: талиѳа́ ку́ми: е́же е́сть сказа́емо: дѣви́це, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И а́бiе воста́ дѣви́ца и хожда́­ше: бѣ́ бо лѣ́тъ двою­на́­де­ся­те. И ужасо́шася у́жасомъ ве́лiимъ.
 • И запрети́ и́мъ мно́го, да никто́же увѣ́сть сего́, и рече́: дади́те е́й я́сти.
 • [Зач. 19.] И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.
 • И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,
 • он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,
 • потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его;
 • всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;
 • увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему,
 • и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
 • Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
 • И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.
 • И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.
 • Паслось же там при горе большое стадо свиней.
 • И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.
 • Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.
 • Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось.
 • Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.
 • Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях.
 • И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их.
 • И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним.
 • Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.
 • И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.
 • [Зач. 20.] Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря.
 • И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его
 • и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.
 • Иисус пошел с ним. || [Зач. 21.] За Ним следовало множество народа, и теснили Его.
 • Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
 • много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, –
 • услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
 • ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
 • И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
 • В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?
 • Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
 • Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.
 • Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
 • Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?
 • Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
 • И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
 • Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.
 • И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
 • И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа́ куми́», что значит: девица, тебе говорю, встань.
 • И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
 • И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
 • 他 们 来 到 海 边 , 格 拉 森 人 的 地 方 。
 • 耶 稣 一 下 船 , 就 有 一 个 被 污 鬼 咐 着 的 人 , 从 坟 茔 里 出 来 迎 着 他 。
 • 那 人 常 住 在 坟 茔 里 , 没 有 人 能 捆 住 他 , 就 是 用 铁 链 也 不 能 。
 • 因 为 人 屡 次 用 脚 镣 和 铁 链 捆 锁 他 , 铁 链 竟 被 他 挣 断 了 , 脚 镣 也 被 他 弄 碎 了 。 总 没 有 人 能 制 伏 他 。
 • 他 昼 夜 常 在 坟 茔 里 和 山 中 喊 叫 , 又 用 石 头 砍 自 己 。
 • 他 远 远 的 看 见 耶 稣 , 就 跑 过 去 拜 他 。
 • 大 声 呼 叫 说 , 至 高 神 的 儿 子 耶 稣 , 我 与 你 有 什 么 相 干 。 我 指 着 神 恳 求 你 , 不 要 叫 我 受 苦 。
 • 是 因 耶 稣 曾 吩 咐 他 说 , 污 鬼 阿 , 从 这 人 身 上 出 来 吧 。
 • 耶 稣 问 他 说 , 你 名 叫 什 么 。 回 答 说 , 我 名 叫 群 , 因 为 我 们 多 的 缘 故 。
 • 就 再 三 的 求 耶 稣 , 不 要 叫 他 们 离 开 那 地 方 。
 • 在 那 里 山 坡 上 , 有 一 大 群 猪 吃 食 。
 • 鬼 就 央 求 耶 稣 说 , 求 你 打 发 我 们 往 猪 群 里 附 着 猪 去 。
 • 耶 稣 准 了 他 们 。 污 鬼 就 出 来 , 进 入 猪 里 去 。 于 是 那 群 猪 闯 下 山 崖 , 投 在 海 里 , 淹 死 了 。 猪 的 数 目 , 约 有 二 千 。
 • 放 猪 的 就 逃 跑 了 , 去 告 诉 城 里 和 乡 下 的 人 。 众 人 就 来 要 看 是 什 么 事 。
 • 他 们 来 到 耶 稣 那 里 , 看 见 那 被 鬼 附 着 的 人 , 就 是 从 前 被 群 鬼 所 附 的 , 坐 着 , 穿 上 衣 服 , 心 里 明 白 过 来 。 他 们 就 害 怕 。
 • 看 见 这 事 的 , 便 将 鬼 附 之 人 所 遇 见 的 , 和 那 群 猪 的 事 , 都 告 诉 了 众 人 。
 • 众 人 就 央 求 耶 稣 离 开 他 们 的 境 界 。
 • 耶 稣 上 船 的 时 后 , 那 从 前 被 鬼 附 着 的 人 , 恳 求 和 耶 稣 同 在 。
 • 耶 稣 不 许 , 却 对 他 说 , 你 回 家 去 , 到 你 的 亲 属 那 里 , 将 主 为 你 所 作 的 , 是 何 等 大 的 事 , 是 怎 样 怜 悯 你 , 都 告 诉 他 们 。
 • 那 人 就 走 了 , 在 低 加 波 利 , 传 扬 耶 稣 为 他 作 了 何 等 大 的 事 , 众 人 都 希 奇 。
 • 耶 稣 坐 船 又 渡 到 那 边 去 , 就 有 许 多 人 到 他 那 里 聚 集 。 他 正 在 海 边 上 。
 • 有 一 个 管 会 堂 的 人 , 名 叫 睚 鲁 , 来 见 耶 稣 , 就 伏 在 他 脚 前 ,
 • 再 三 的 求 他 说 , 我 的 小 女 儿 快 要 死 了 , 求 你 去 按 手 在 他 身 上 , 使 他 痊 愈 , 得 以 活 了 。
 • 耶 稣 就 和 他 同 去 , 有 许 多 人 跟 随 拥 挤 他 。
 • 有 一 个 女 人 , 患 了 十 二 年 的 血 漏 ,
 • 在 好 些 医 生 手 里 , 受 了 许 多 的 苦 。 又 花 尽 了 他 所 有 的 , 一 点 也 不 见 好 , 病 势 反 倒 更 重 了 。
 • 他 听 见 耶 稣 的 事 , 就 从 后 头 来 , 杂 在 众 人 中 间 , 摸 耶 稣 的 衣 裳 。
 • 意 思 说 , 我 只 摸 他 的 衣 裳 , 就 必 痊 愈 。
 • 于 是 他 血 漏 的 源 头 , 立 刻 乾 了 。 他 便 觉 得 身 上 的 灾 病 好 了 。
 • 耶 稣 顿 时 心 里 觉 得 有 能 力 从 自 己 身 上 出 去 , 就 在 众 人 中 间 转 过 来 说 , 谁 摸 我 的 衣 裳 。
 • 门 徒 对 他 说 , 你 看 众 人 拥 挤 你 , 还 说 谁 摸 我 麽 。
 • 耶 稣 周 围 观 看 , 要 见 作 这 事 的 女 人 。
 • 那 女 人 知 道 在 自 己 身 上 所 成 的 事 , 就 恐 惧 战 竞 , 来 俯 伏 在 耶 稣 跟 前 , 将 实 情 全 告 诉 他 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 女 儿 , 你 的 信 救 了 你 , 平 平 安 安 的 回 去 吧 。 你 的 灾 病 痊 愈 了 。
 • 还 说 话 的 时 候 , 有 人 从 管 会 堂 的 家 里 来 说 , 你 的 女 儿 死 了 , 何 必 还 劳 动 先 生 呢 。
 • 耶 稣 听 见 所 说 的 话 , 就 对 管 会 堂 的 说 , 不 要 怕 。 只 要 信 。
 • 于 是 带 着 彼 得 , 雅 各 , 和 雅 各 的 兄 弟 约 翰 同 去 , 不 许 别 人 跟 随 他 。
 • 他 们 来 到 管 会 堂 的 家 里 , 耶 稣 看 见 那 里 乱 囔 , 并 有 人 大 大 的 哭 泣 哀 号 。
 • 进 到 里 面 , 就 对 他 们 说 , 为 什 么 乱 囔 哭 泣 呢 , 孩 子 不 是 死 了 , 是 睡 着 了 。
 • 他 们 就 嗤 笑 耶 稣 。 耶 稣 把 他 们 都 撵 出 去 , 就 带 着 孩 子 的 父 母 , 和 跟 随 的 人 进 入 了 孩 子 所 在 的 地 方 。
 • 就 拉 着 孩 子 的 手 , 对 他 说 , 大 利 大 古 米 。 翻 出 来 , 就 是 说 , 闺 女 , 我 吩 咐 你 起 来 。
 • 那 闺 女 立 时 起 来 走 。 他 们 就 大 大 的 惊 奇 。 闺 女 已 经 十 二 岁 了 。
 • 耶 稣 切 切 的 嘱 咐 他 们 , 不 要 叫 人 知 道 这 事 。 又 吩 咐 给 他 东 西 吃 。