Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 19.] И прiидо́ша на о́нъ по́лъ мо́ря, во страну́ гадари́нскую.
 • И излѣ́зшу ему́ изъ корабля́, а́бiе срѣ́те его́ от­ гробо́въ человѣ́къ въ ду́сѣ нечи́стѣ,
 • и́же жили́ще имя́ше во гробѣ́хъ, и ни вери́гами никто́же можа́­ше его́ связа́ти:
 • зане́ ему́ мно́гажды пу́ты и у́жы [желѣ́зны] свя́зану су́щу, и растерза́тися от­ него́ у́жемъ [желѣ́знымъ] и пу́томъ сокруша́тися: и никто́же можа́­ше его́ уму́чити {укроти́ти}:
 • и вы́ну но́щь и де́нь во гробѣ́хъ и въ гора́хъ бѣ́, вопiя́ и толкі́йся ка́менiемъ.
 • Узрѣ́въ же Иису́са издале́ча, тече́ и поклони́ся ему́,
 • и возопи́въ гла́сомъ ве́лiимъ, рече́: что́ мнѣ́ и тебѣ́, Иису́се, Сы́не Бо́га вы́шняго? заклина́ю тя́ Бо́гомъ, не му́чи мене́.
 • Глаго́лаше бо ему́: изы́ди, ду́ше нечи́стый, от­ человѣ́ка.
 • И вопроша́­ше его́: что́ ти е́сть и́мя? И от­вѣща́ глаго́ля: легео́нъ и́мя мнѣ́, я́ко мно́зи есмы́.
 • И моли́ша его́ мно́го, да не по́слетъ и́хъ внѣ́ страны́.
 • Бѣ́ же ту́ при­­ горѣ́ ста́до свино́е ве́лiе пасо́мо.
 • И моли́ша его́ вси́ бѣ́си, глаго́люще: посли́ ны во свинiя́, да въ ня́ вни́демъ.
 • И повелѣ́ и́мъ а́бiе Иису́съ. И изше́дше ду́си нечи́стiи, внидо́ша во свинiя́: и устреми́ся ста́до по бре́гу въ мо́ре, бя́ху же я́ко двѣ́ ты́сящы, и утопа́ху въ мо́ри.
 • Пасу́щiи же свинiя́ бѣжа́ша и воз­вѣсти́ша во гра́дѣ и въ се́лѣхъ. И изыдо́ша ви́дѣти, что́ е́сть бы́в­шее.
 • И прiидо́ша ко Иису́сови, и ви́дѣша бѣснова́в­шагося сѣдя́ща и оболче́на и смы́сляща, имѣ́в­шаго легео́нъ: и убоя́шася.
 • Повѣ́даша же и́мъ ви́дѣв­шiи, ка́ко бы́сть бѣсно́му, и о свинiя́хъ.
 • И нача́ша моли́ти его́ от­ити́ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • И влѣ́зшу ему́ въ кора́бль, моля́ше его́ бѣснова́выйся, дабы́ бы́лъ съ ни́мъ.
 • Иису́съ же не даде́ ему́, но рече́ ему́: иди́ въ до́мъ тво́й ко тво­и́мъ и воз­вѣсти́ и́мъ, ели́ка ти́ Госпо́дь сотвори́ и поми́лова тя́.
 • И и́де и нача́ проповѣ́дати въ десяти́ гра́дѣхъ, ели́ка сотвори́ ему́ Иису́съ. И вси́ дивля́хуся.
 • [Зач. 20.] И преше́дшу Иису́су въ корабли́ па́ки на о́нъ по́лъ, собра́ся наро́дъ мно́гъ о не́мъ {къ нему́}. И бѣ́ при­­ мо́ри.
 • И се́, прiи́де еди́нъ от­ архисинаго́гъ, и́менемъ Иаи́ръ, и ви́дѣвъ его́, паде́ при­­ ногу́ его́
 • и моля́ше его́ мно́го, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ на кончи́нѣ е́сть: да при­­ше́дъ воз­ложи́ши на ню́ ру́цѣ, я́ко да спасе́т­ся и жива́ бу́детъ.
 • И и́де съ ни́мъ: [Зач. 21.] и по не́мъ идя́ху наро́ди мно́зи и угнета́ху его́.
 • И жена́ нѣ́кая су́щи въ точе́нiи кро́ве лѣ́тъ два­на́­де­ся­те,
 • и мно́го пострада́в­ши от­ мно́гъ враче́въ, и изда́в­ши своя́ вся́, и ни еди́ныя по́льзы обрѣ́тши, но па́че въ го́ршее при­­ше́дши:
 • слы́шав­ши о Иису́сѣ, при­­ше́дши въ наро́дѣ созади́, при­­косну́ся ри́зѣ его́:
 • глаго́лаше бо, я́ко, а́ще при­­косну́ся ри́замъ его́, спасе́на бу́ду.
 • И а́бiе изся́кну исто́чникъ кро́ве ея́: и разумѣ́ {ощути́} тѣ́ломъ, я́ко исцѣлѣ́ от­ ра́ны.
 • И а́бiе Иису́съ разумѣ́ въ себѣ́ си́лу изше́дшую от­ него́, [и] обра́щься въ наро́дѣ, глаго́лаше: кто́ при­­косну́ся ри́замъ мо­и́мъ?
 • И глаго́лаху ему́ ученицы́ его́: ви́диши наро́дъ угнета́ющь тя́, и глаго́леши: кто́ при­­косну́ся мнѣ́?
 • И обгля́даше ви́дѣти сотво́ршую сiе́.
 • Жена́ же убоя́в­шися и трепе́щущи, вѣ́дящи, е́же бы́сть е́й, прiи́де и при­­паде́ къ нему́ и рече́ ему́ всю́ и́стину.
 • О́нъ же рече́ е́й: дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя: иди́ въ ми́рѣ и бу́ди цѣла́ от­ ра́ны тво­ея́.
 • Еще́ ему́ глаго́лющу, [и] прiидо́ша от­ архисинаго́га, глаго́люще, я́ко дщи́ твоя́ у́мре: что́ еще́ дви́жеши учи́теля?
 • Иису́съ же а́бiе слы́шавъ сло́во глаго́лемое, глаго́ла архисинаго́гови: не бо́йся, то́кмо вѣ́руй.
 • И не оста́ви по себѣ́ ни еди́наго ити́, то́кмо Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та Иа́ковля.
 • И прiи́де въ до́мъ архисинаго́говъ и ви́дѣ молву́, пла́чущыяся и крича́щыя мно́го.
 • И в­ше́дъ глаго́ла и́мъ: что́ мо́лвите и пла́четеся? отрокови́ца нѣ́сть умерла́, но спи́тъ.
 • И руга́хуся ему́. О́нъ же изгна́въ вся́, поя́тъ отца́ отрокови́цы и ма́терь, и и́же [бѣ́ху] съ ни́мъ, и вни́де, идѣ́же бѣ́ отрокови́ца лежа́щи.
 • И е́мь за ру́ку отрокови́цу, глаго́ла е́й: талиѳа́ ку́ми: е́же е́сть сказа́емо: дѣви́це, тебѣ́ глаго́лю, воста́ни.
 • И а́бiе воста́ дѣви́ца и хожда́­ше: бѣ́ бо лѣ́тъ двою­на́­де­ся­те. И ужасо́шася у́жасомъ ве́лiимъ.
 • И запрети́ и́мъ мно́го, да никто́же увѣ́сть сего́, и рече́: дади́те е́й я́сти.
 • [Зач. 19.] И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.
 • И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,
 • он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,
 • потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его;
 • всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;
 • увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему,
 • и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!
 • Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
 • И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.
 • И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.
 • Паслось же там при горе большое стадо свиней.
 • И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.
 • Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.
 • Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось.
 • Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.
 • Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях.
 • И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их.
 • И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним.
 • Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.
 • И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.
 • [Зач. 20.] Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря.
 • И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его
 • и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.
 • Иисус пошел с ним. || [Зач. 21.] За Ним следовало множество народа, и теснили Его.
 • Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,
 • много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, –
 • услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,
 • ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
 • И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.
 • В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?
 • Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
 • Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
 • Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.
 • Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
 • Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?
 • Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
 • И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.
 • Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.
 • И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.
 • И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.
 • И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа́ куми́», что значит: девица, тебе говорю, встань.
 • И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.
 • И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
 • Алар кљлдєн наркы љйєзєндљгє Гадара аймагына келишти.
 • Ыйса кайыктан тєшљрє менен, Аны мєрзљлєк єњкєрлљр тараптан жин оорулуу бир адам тосуп чыкты.
 • Ал мєрзљлєк єњкєрлљрдљ жашачу, аны эч ким чынжыр менен да байлап коё алчу эмес.
 • Анткени аны кљп жолу кишендеп, чынжыр менен байлашкан, бирок ал чынжырларды єзєп, кишендерди талкалап салчу. Аны тыюуга эч кимдин кєчє жетчє эмес.
 • Ал дайыма, кєндєр-тєндєр тоолордо, єњкєрлљрдљ кыйкырып жєрчє, љзєн љзє таш менен ургулачу.
 • Ал Ыйсаны алыстан кљрєп чуркап келди да, Ага таазим кылып:
 • «Эй, Ыйса, бардыгынан жогору турган Кудайдын Уулу! Менде эмнењ бар? Кудай єчєн суранам, мени кыйнай кљрбљ», – деп, катуу кыйкырды.
 • Анткени Ыйса ага: «Жин, бул адамдын ичинен чыгып кет!» – деп айткан эле.
 • Анан Ыйса андан: «Сенин атыњ ким?» – деп сурады. Ал: «Менин атым “Тємљн”, анткени биз кљппєз», – деп жооп берди.
 • «Бизди ушул љлкљдљн кууп чыгара кљрбљ», – деп, жиндер Ыйсадан аябай љтєнєштє.
 • Ошол жерде, тоонун боорунда чочколор жайылып жєргљн эле.
 • Жиндердин баары Ыйсадан: «Бизди ушул чочколорго жибер, ошолордун ичине кирели», – деп љтєнєштє.
 • Ыйса ошол замат аларга уруксат берди. Жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине кирди. Ошондо эки мињге жакын чочко кљлдє карай бет алып, тик жардан кулап, сууга чљгєп љлдє.
 • Чочко кайтаруучулар болсо качып жљнљштє. Алар шаарларга, айылдарга барып, бул окуя тууралуу жарыялашты. Эмне болгондугун кљргљнє чыккан эл
 • Ыйсанын жанына келип, баягы жин оорулуунун, ичинде тємљн жини бар адамдын, кийим кийип, акыл-эсине келип отурганын кљрєп, єрљйлљрє учту.
 • Бул окуяны кљргљндљр жин оорулуу адамга эмне болгондугу жљнєндљ, чочколор жљнєндљ элге айтып беришти.
 • Ошондо эл Ыйсадан љздљрєнєн аймагынан чыгып кетєєсєн сурана баштады.
 • Ыйса кайыкка тєшкљндљ, жин оорусунан айыккан адам Андан: «Сенин жаныњда жєрљйєнчє», – деп суранды.
 • Бирок Ыйса ага уруксат берген жок. Ага: «Єйєњљ, жакындарыња бар, Тењир сага эмне кылганын, сага кандай ырайым кљрсљткљнєн аларга айтып бер», – деди.
 • Ошондо ал барып, Ыйсанын эмне кылганын Декапол дубанында жарыялай баштады. Бардыгы тањ калып жатты.
 • Ыйса кайрадан берки љйєзгљ сєзєп келгенде, Анын жанына кљп эл чогулуп калды. Ал кљлдєн жээгинде турганда,
 • синагога башчыларынын бири, Жайыр деген киши келди. Ал Ыйсаны кљргљндљ, Анын бутуна жыгылып:
 • «Кызым љлєм алдында жатат. Барып, ага колуњду тийгиз, ал оорусунан айыгып, тирєє калсын», – деп жалынып-жалбарды.
 • Ыйса аны менен жљнљдє. Анын артынан ээрчип алган кљп эл Аны туш тарабынан кысып бара жатты.
 • Элдин арасында он эки жылдан бери кан агуудан азап чегип жєргљн бир аял бар эле.
 • Ал кљп дарыгерлерге кљрєнєп, колунда болгонун бєт тєгљткљн, бирок оорусунан айыкпай, абалы начарлай берген.
 • Ыйса жљнєндљ уккан бул аял кљпчєлєктє аралап љтєп, Анын артынан келип, кийимине колун тийгизди.
 • Анткени ал: «Анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгам», – деген эле.
 • Ошол замат анын кан агуусу токтоду. Аял љзєнєн оорудан айыкканын сезди.
 • Ошол эле учурда Ыйса Љзєнљн кєч чыкканын сезип: «Менин кийимиме ким колун тийгизди?» – деп, элге кайрылды.
 • Шакирттери Ага: «Топ эл Сени кысып турганын кљрєп турасыњ да, анан “Мага ким колун тийгизди?” – дейсињ!» – дешти.
 • Бирок Ыйса муну ким кылганын кљрєш єчєн, тегерегин карады.
 • Љзєнєн айыкканын билген ал аял коркконунан калтырап, Ыйсанын алдына келип жыгылды да, Ага болгон чындыкты айтып берди.
 • Ошондо Ыйса ага: «Кызым, сени ишенимињ куткарды. Тынчтык менен бара бер. Ооруњдан айык!» – деди.
 • Ыйса ушуну айтып жатканда, синагога башчысынын єйєнљн адамдар келишип: «Кызыњ љлєп калды. Эми Устатты убара кылбай эле кой», – дешти.
 • Ыйса бул сљздљрдє укканда, ошол замат синагога башчысына: «Коркпо, бирок ишен!» – деди.
 • Ыйса Петирди, Жакыпты жана анын бир тууганы Жаканды гана ээрчитип алып,
 • синагога башчысынын єйєнљ барды. Ал жерден Ал ызы-чуу тєшєп, буркурап-боздоп ыйлап жаткандарды кљрдє.
 • Ичкери кирип, аларга: «Эмнеге ызы-чуу тєшєп, ыйлап жатасыњар? Кыз љлбљй эле уктап жатат», – деди.
 • Алар болсо Ыйсаны шылдыњдап кєлєштє. Ыйса баарын тышка чыгарып жиберди да, кыздын ата-энесин жана Љзє менен келгендерди ээрчитип, кыз жаткан бљлмљгљ кирди.
 • Ыйса кызды колунан алып, ага: «Талита куми!» – деди. Бул сљз «Кыз, сага айтып жатамын, тур!» деп которулат.
 • Кыз ошол замат ордунан туруп, баса баштады. Ал он эки жашта эле. Муну кљргљндљр аябай тањ калышты.
 • «Муну эч ким билбесин», – деп, Ыйса аларга катуу эскертти да, кызга тамак берєєнє буйруду.