Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 22.] И изы́де от­ту́ду и прiи́де во оте́че­ст­вiе свое́: и по не́мъ идо́ша ученицы́ его́.
 • И бы́в­шей суббо́тѣ, нача́тъ на со́нмищи учи́ти. И мно́зи слы́шащiи дивля́хуся, глаго́люще: от­ку́ду сему́ сiя́? и что́ прему́дрость да́н­ная ему́, и си́лы таковы́ рука́ма его́ быва́ютъ?
 • не се́й ли е́сть текто́нъ, Сы́нъ Марі́инъ, бра́тъ же Иа́кову и Иосі́и и Иу́дѣ и Си́мону? и не сестры́ ли его́ здѣ́ [су́ть] въ на́съ? И блажня́хуся о не́мъ.
 • Глаго́лаше же и́мъ Иису́съ, я́ко нѣ́сть проро́къ безъ че́сти, то́кмо во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ, и въ сро́д­ст­вѣ и въ дому́ сво­е́мъ.
 • И не можа́­ше ту́ ни еди́ныя си́лы сотвори́ти, то́кмо ма́ло неду́жныхъ, воз­ло́жь ру́цѣ, исцѣли́.
 • И дивля́шеся за невѣ́р­ст­вiе и́хъ: и обхожда́­ше ве́си о́крестъ учя́.
 • [Зач. 23.] И при­­зва́ оба­на́­де­ся­те, и нача́тъ и́хъ посыла́ти два́ два́, и дая́ше и́мъ вла́сть надъ ду́хи нечи́стыми.
 • И заповѣ́да и́мъ, да ничесо́же во́змутъ на пу́ть, то́кмо же́злъ еди́нъ: ни пи́ры, ни хлѣ́ба, ни при­­ по́ясѣ мѣ́ди:
 • но обуве́ни въ санда́лiя: и не облачи́тися въ двѣ́ ри́зѣ.
 • И глаго́лаше и́мъ: идѣ́же а́ще вни́дете въ до́мъ, ту́ пребыва́йте, до́ндеже изы́дете от­ту́ду:
 • и ели́цы а́ще не прiи́мутъ вы́, ниже́ послу́шаютъ ва́съ, исходя́ще от­ту́ду, от­тряси́те пра́хъ, и́же подъ нога́ми ва́шими, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, от­ра́днѣе бу́детъ Cодо́момъ и Гомо́рромъ въ де́нь су́дный, не́же гра́ду тому́.
 • И изше́дше проповѣ́даху, да пока́ют­ся:
 • и бѣ́сы мно́ги изгоня́ху: и ма́заху ма́сломъ мно́ги неду́жныя, и исцѣлѣва́ху.
 • [Зач. 24.] И услы́ша ца́рь И́родъ: я́вѣ бо бы́сть и́мя его́: и глаго́лаше, я́ко Иоа́н­нъ крести́тель от­ ме́ртвыхъ воста́, и сего́ ра́ди си́лы дѣ́ют­ся о не́мъ.
 • Ині́и глаго́лаху, я́ко илiа́ е́сть: ині́и же глаго́лаху, я́ко проро́къ е́сть, или́ я́ко еди́нъ от­ проро́къ.
 • Слы́шавъ же И́родъ рече́, я́ко, его́же а́зъ усѣ́кнухъ Иоа́н­на, то́й е́сть: то́й воста́ от­ ме́ртвыхъ.
 • То́й бо И́родъ посла́въ, я́тъ Иоа́н­на и связа́ его́ въ темни́цѣ, Иродiа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та сво­его́, я́ко ожени́ся е́ю.
 • Глаго́лаше бо Иоа́н­нъ И́родови: не досто­и́тъ тебѣ́ имѣ́ти жену́ [фили́ппа] бра́та тво­его́.
 • Ироді́а же гнѣ́вашеся на него́ и хотя́ше его́ уби́ти: и не можа́­ше.
 • И́родъ бо боя́шеся Иоа́н­на, вѣ́дый его́ му́жа пра́ведна и свя́та, и соблюда́­ше его́: и послу́шавъ его́, мно́га творя́ше, и въ сла́дость его́ послу́шаше.
 • И при­­клю́чшуся дню́ потре́бну {удо́бну}, егда́ И́родъ рожде­ст­ву́ сво­ему́ ве́черю творя́ше князе́мъ сво­и́мъ и ты́сящникомъ и старѣ́йшинамъ Галиле́йскимъ:
 • и в­ше́дши дще́рь тоя́ Иродiа́ды, и пляса́в­ши, и уго́ждши И́родови и воз­лежа́щымъ съ ни́мъ, рече́ ца́рь дѣви́цѣ: проси́ у мене́ его́же а́ще хо́щеши, и да́мъ ти́.
 • И кля́т­ся е́й: я́ко его́же а́ще попроси́ши у мене́, да́мъ ти́, и до по́лъ ца́р­ст­вiя моего́.
 • Она́ же изше́дши рече́ ма́тери сво­е́й: чесо́ прошу́? Она́ же рече́: главы́ Иоа́н­на крести́теля.
 • И в­ше́дши а́бiе со тща́нiемъ къ царю́, прося́ше, глаго́лющи: хощу́, да ми́ да́си от­ него́ {а́бiе} на блю́дѣ главу́ Иоа́н­на крести́теля.
 • И при­­ско́рбенъ бы́въ ца́рь, кля́твы [же] ра́ди и за воз­лежа́щихъ съ ни́мъ не восхотѣ́ от­рѣщи́ е́й.
 • И а́бiе посла́въ ца́рь спекула́тора, повелѣ́ при­­нести́ главу́ его́.
 • О́нъ же ше́дъ усѣ́кну его́ въ темни́цѣ, и при­­несе́ главу́ его́ на блю́дѣ, и даде́ ю́ дѣви́цѣ: и дѣви́ца даде́ ю́ ма́тери сво­е́й.
 • И слы́шав­ше ученицы́ его́, прiидо́ша и взя́ша тру́пъ его́, и положи́ша его́ во гро́бѣ.
 • [Зач. 25.] И собраша́ся апо́столи ко Иису́су и воз­вѣсти́ша ему́ вся́, и ели́ка сотвори́ша, и ели́ка научи́ша.
 • И рече́ и́мъ: прiиди́те вы́ са́ми въ пу́сто мѣ́сто еди́ни {осо́бь} и почі́йте ма́ло. Бя́ху бо при­­ходя́щiи и от­ходя́щiи мно́зи, и ни я́сти и́мъ бѣ́ когда́.
 • И идо́ша въ пу́сто мѣ́сто корабле́мъ еди́ни.
 • И ви́дѣша и́хъ иду́щихъ наро́ди, и позна́ша и́хъ мно́зи: и пѣ́ши от­ всѣ́хъ градо́въ стица́хуся та́мо, и предвари́ша и́хъ, и снидо́шася къ нему́.
 • И изше́дъ ви́дѣ Иису́съ наро́дъ мно́гъ и милосе́рдова о ни́хъ, зане́ бя́ху я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря: и нача́тъ и́хъ учи́ти мно́го.
 • И уже́ часу́ мно́гу бы́в­шу, при­­сту́пльше къ нему́ ученицы́ его́, глаго́лаша, я́ко пу́сто е́сть мѣ́сто, и уже́ ча́съ мно́гъ:
 • от­пусти́ и́хъ, да ше́дше во окре́стныхъ се́лѣхъ и ве́сехъ ку́пятъ себѣ́ хлѣ́бы: не и́мутъ бо чесо́ я́сти.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: дади́те и́мъ вы́ я́сти. И глаго́лаша ему́: да ше́дше ку́пимъ двѣма́ сто́ма пѣ́нязь хлѣ́бы и да́мы и́мъ я́сти?
 • О́нъ же рече́ и́мъ: коли́ко хлѣ́бы и́мате? иди́те и ви́дите. И увѣ́дѣв­ше глаго́лаша: пя́ть [хлѣ́бъ], и двѣ́ ры́бѣ.
 • И повелѣ́ и́мъ посади́ти вся́ на спо́ды на спо́ды {во окру́гъ} на травѣ́ зеленѣ́.
 • И воз­лего́ша на лѣ́хи на лѣ́хи {на ку́чы} по сту́ и по пяти́десятъ.
 • И прiе́мь пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на не́бо, благослови́ и преломи́ хлѣ́бы, и дая́ше ученико́мъ сво­и́мъ, да предлага́ютъ предъ ни́ми: и о́бѣ ры́бѣ раздѣли́ всѣ́мъ.
 • И ядо́ша вси́ и насы́тишася:
 • и взя́ша укру́хи, два­на́­де­ся­те ко́шя испо́лнь, и от­ ры́бу.
 • Бя́ше же я́дшихъ хлѣ́бы я́ко пя́ть ты́сящъ муже́й.
 • [Зач. 26.] И а́бiе пону́ди ученики́ своя́ вни́ти въ кора́бль и вари́ти {предвари́ти} его́ на о́нъ по́лъ къ Виѳсаи́дѣ, до́ндеже са́мъ от­пу́ститъ наро́ды.
 • И от­ре́кся и́мъ {и от­пусти́въ я́}, и́де въ го́ру помоли́тися.
 • И ве́черу бы́в­шу, бѣ́ кора́бль посредѣ́ мо́ря, и са́мъ еди́нъ на земли́.
 • И ви́дѣ и́хъ стра́ждущихъ въ пла́ванiи: бѣ́ бо вѣ́тръ проти́венъ и́мъ: и о четве́ртѣй стра́жи нощнѣ́й прiи́де къ ни́мъ, по мо́рю ходя́й, и хотя́ше мину́ти и́хъ.
 • Они́ же ви́дѣв­ше его́ ходя́ща по мо́рю, мня́ху при­­зра́къ бы́ти и возопи́ша.
 • Вси́ бо его́ ви́дѣша и смути́шася. И а́бiе глаго́ла съ ни́ми и рече́ и́мъ: дерза́йте: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • И вни́де къ ни́мъ въ кора́бль: и уле́же вѣ́тръ. И зѣло́ и́злиха въ себѣ́ ужаса́хуся и дивля́хуся.
 • Не разумѣ́ша бо о хлѣ́бѣхъ: бѣ́ бо се́рдце и́хъ окамене́но.
 • И преше́дше прiидо́ша въ зе́млю ген­нисаре́тску и при­­ста́ша.
 • [Зач. 27.] И изше́дшымъ и́мъ изъ корабля́, а́бiе позна́ша его́,
 • обте́кше всю́ страну́ ту́, нача́ша на одрѣ́хъ при­­носи́ти боля́щыя, идѣ́же слы́шаху, я́ко ту́ е́сть.
 • И а́може а́ще вхожда́­ше въ ве́си, или́ во гра́ды, или́ се́ла, на распу́тiихъ полага́ху неду́жныя и моля́ху его́, да поне́ воскри́лiю ри́зы его́ при­­ко́снут­ся: и ели́цы а́ще при­­каса́хуся ему́, спаса́хуся.
 • [Зач. 22.] Оттуда вышел Он и пришел в Свое отечество; за Ним следовали ученики Его.
 • Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?
 • Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем.
 • Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем.
 • И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их.
 • И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил.
 • [Зач. 23.] И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами.
 • И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе,
 • но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд.
 • И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места.
 • И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу.
 • Они пошли и проповедовали покаяние;
 • изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли.
 • [Зач. 24.] Царь Ирод, услышав об Иисусе (ибо имя Его стало гласно), говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков.
 • Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых.
 • Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней.
 • Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего.
 • Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла.
 • Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его.
 • Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, –
 • дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе;
 • и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.
 • Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя.
 • И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
 • И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его.
 • Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.
 • Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе.
 • [Зач. 25.] И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему всё, и что сделали, и чему научили.
 • Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.
 • И отправились в пустынное место в лодке одни.
 • Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему.
 • Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.
 • И как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, –
 • отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть.
 • Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?
 • Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы.
 • Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве.
 • И сели рядами, по сто и по пятидесяти.
 • Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех.
 • И ели все, и насытились.
 • И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов.
 • Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей.
 • [Зач. 26.] И тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив их, пошел на гору помолиться.
 • Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле.
 • И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их.
 • Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.
 • Ибо все видели Его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились,
 • ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали к берегу.
 • [Зач. 27.] Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его,
 • обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился.
 • И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись.
 • И вышел Он оттуда, и приходит в Свой родной город; и ученики Его сопровождают Его.
 • И когда настала суббота, начал Он учить в местной синагоге, и многие, слушая, изумлялись и переговаривались:
  »Откуда у Него это? И что за мудрость дана Ему? И такие чудеса совершаются Его руками?
 • Разве это не плотник, не сын Марии, не брат Иакова, Иосии, Иуды, Симона? И разве Его сестры не живут здесь среди нас?»
  И это было им препятствием для веры в Него.
 • И говорил им Иисус:
  »Нигде не презирают пророка, кроме как в его отечестве, в его родне и в его доме».
 • И не мог Он там сотворить ни одного чуда, только нескольких больных исцелил возложением рук.
 • И дивился Он неверию их.
  И пошел Он по окрестным селениям, и учил там.
 • И призывает Он к Себе Двенадцать; и начал посылать их по двое на проповедь и дал им власть над нечистыми духами,
 • и велел им ничего не брать в дорогу, кроме посоха: ни хлеба, ни котомки, ни монет в поясе,
 • но только обувь на ноги: «а другой рубахи с собой не берите».
 • И сказал Он им:
  »В какой дом вас впустят, там оставайтесь, пока не уйдете из того места.
 • А если в каком месте вас не примут и не станут слушать, уходя, отряхните прах с ваших ног, во свидетельство против них».
 • И они, выйдя в путь, возвещали, чтобы покаялись люди, и многих бесов изгоняли,
 • и многих больных исцеляли через помазание елеем.
 • И прослышал об Иисусе царь Ирод, ибо имя Его стало известно, и говорили, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому в нем действуют чудотворные силы.
 • Другие говорили, что это Илия, а иные говорили, что это пророк, как прежде бывали пророки.
 • Но Ирод, слушая это, говорил:
  »Это Иоанн, которому я велел отрубить голову, и вот он воскрес!»
 • В самом деле, этот Ирод послал схватить Иоанна и в узах бросить его в тюрьму – из-за Иродиады, жены Филиппа, брата Ирода, на которой Ирод женился;
 • ибо Иоанн говорил ему:
  »Не должно тебе жить с женой брата твоего!»
 • А Иродиада затаила вражду против Иоанна и желала его умертвить, но не могла,
 • потому что Ирод боялся его, зная, что он праведник и святой, и сберегал его; послушав его, он бывал сильно смущен, но слушал его с охотой.
 • И настал <для нее> удобный случай, когда Ирод по случаю дня своего рождения устроил пир для своих вельмож, начальников войска и важных людей Галилеи;
 • и вошла тогда дочь этой Иродиады, и проплясала танец, и сумела угодить Ироду и его гостям. И сказал царь девочке:
  »Проси у меня, чего пожелаешь, и я дам тебе!»
 • И он клялся ей:
  »Чего бы ты ни попросила, дам тебе! Хоть полцарства моего!»
 • И она, выйдя, спросила у матери:
  »Чего мне просить?
  А та сказала:
  »Голову Иоанна Крестителя!»
 • И тотчас же поспешив вернуться к царю, она изъявила такую просьбу:
  »Желаю, чтобы ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя».
 • И царь сильно опечалился, однако из-за своей клятвы, данной перед гостями, не пожелал отказать ей.
 • Тотчас же отрядив стражника, царь велел принести голову; и тот пошел, и обезглавил Иоанна в тюрьме,
 • и принес голову его на блюде, и отдал ее девочке, а та отдала ее своей матери.
 • И ученики Иоанна, услышав об этом, пришли, и взяли тело его, и положили его в гробницу.
 • И собираются апостолы к Иисусу; и рассказали они Ему все, что сделали и чему научили.
 • И Он говорит им:
  »Теперь идите вы сами в уединение, в пустынное место, и немного отдохните».
  В самом деле, люди непрерывно приходили и уходили, так что у них не было времени даже поесть.
 • И отплыли они в лодке к пустынному месту, в уединение.
 • Однако увидели, как они отплывали, и стало это ведомо многим, и побежали туда сушей из всех городов и оказались там раньше их.
 • Выйдя на берег, Он увидел множество народа и исполнился сострадания к ним, потому что были они, словно овцы, не имеющие пастуха; и Он начал многому их учить.
 • А когда час был уже поздний, подошли к Нему ученики Его и сказали:
  »Место здесь пустынное, и час уже поздний;
 • отпусти их, чтобы они пошли по окрестным деревням и селам и купили себе, чего поесть».
 • А Он сказал им в ответ:
  »Дайте вы им поесть!»
  И говорят они Ему:
  »Что же нам, пойти накупить хлебов на двести динариев, чтобы их накормить?»
 • А Он говорит им:
  »Сколько у вас хлебов? Сходите, посмотрите!»
  Они посмотрели и говорят:
  »Пять, и еще две рыбы».
 • И Он велел им, чтобы все возлегли пиршественными содружествами на зеленой траве;
 • и улеглись они на земле рядами по сту и по пятидесяти человек.
 • И Он, взяв в руки эти пять хлебов и две рыбы, поднял глаза к небу, произнес благословение, разломил хлебы и раздавал ученикам, чтобы те всем разносили; и две рыбы разделил Он на всех.
 • И все ели и были сыты;
 • и еще осталось кусков хлеба и рыбы на двенадцать полных корзин.
 • А было тех, кто ел хлебы, пять тысяч человек.
 • И тотчас заставил Он учеников Своих сесть в лодку и немедленно плыть через море к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ.
 • А простившись с народом, Он удалился на гору помолиться.
 • Когда свечерело, лодка была посреди моря, а Он один на берегу.
 • И увидев, что они выбиваются из сил из-за встречного ветра, около четвертой стражи идет Он к ним, ступая по морю; и хотел Он пройти мимо.
 • А они, увидев, как Он ступает по морю, подумали, что это призрак, и подняли крик;
 • ибо все видели Его и были в смятении. Но Он тотчас окликнул их и говорит им:
  »Мужайтесь, это Я, не страшитесь!»
 • И вошел Он к ним в лодку, и ветер утих; изумление их дошло до крайности.
 • Ибо они не извлекли урока из того, что было с хлебами; сердца их были нечувствительны.
 • И совершив переправу, они добрались до Генисарета и пристали к берегу.
 • И когда вышли они из лодки, тотчас же люди, Его узнавшие,
 • обежали весь тот край и начали приносить больных на их кроватях туда, где, как они слышали, Он находился.
 • И куда бы ни приходил Он, будь то в села, в города или в усадьбы, всюду на открытых местах клали больных и просили Его, чтобы им хоть дотронуться до кистей плаща Его; и кто бы ни прикоснулся к Нему, все исцелялись.
 • 耶 稣 离 开 那 里 , 来 到 自 己 的 家 乡 。 门 徒 也 跟 从 他 。
 • 他 到 了 安 息 日 , 他 在 会 堂 里 教 训 人 。 众 人 听 见 , 就 甚 希 奇 , 说 , 这 人 从 那 里 有 这 些 事 呢 , 所 赐 给 他 的 是 什 么 智 慧 , 他 手 所 作 的 是 何 等 的 异 能 呢 。
 • 这 不 是 那 木 匠 麽 。 不 是 马 利 亚 的 儿 子 , 雅 各 , 约 西 , 犹 大 , 西 门 的 长 兄 麽 。 他 的 妹 妹 们 不 也 是 在 我 们 这 里 麽 。 他 们 就 厌 弃 他 。 ( 厌 弃 他 原 文 作 因 他 跌 倒 )
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 大 凡 先 知 , 除 了 本 地 亲 属 本 家 之 外 , 没 有 不 被 人 尊 敬 的 。
 • 耶 稣 就 在 那 里 不 得 行 什 么 异 能 , 不 过 按 手 在 几 个 病 人 身 上 , 治 好 他 们 。
 • 他 也 诧 异 他 们 不 信 , 就 往 周 围 乡 村 教 训 人 去 了 。
 • 耶 稣 叫 了 十 二 个 门 徒 来 , 差 遣 他 们 两 个 两 个 的 出 去 。 也 赐 给 他 们 权 柄 , 制 伏 污 鬼 。
 • 并 且 嘱 咐 他 们 , 行 路 的 时 候 , 不 要 带 食 物 和 口 袋 , 腰 袋 里 也 不 要 带 钱 , 除 了 拐 杖 以 外 , 什 么 都 不 要 带 。
 • 只 要 穿 鞋 。 也 不 要 穿 两 件 挂 子 。
 • 又 对 他 们 说 , 你 们 无 论 到 何 处 , 进 了 人 的 家 , 就 住 在 那 里 , 直 到 离 开 那 地 方 。
 • 何 处 的 人 , 不 接 待 你 们 , 不 听 你 们 , 你 们 离 开 那 里 的 时 候 , 就 把 脚 上 的 尘 土 跺 下 去 , 对 他 们 作 见 证 。
 • 门 徒 就 出 去 , 传 道 叫 人 悔 改 。
 • 又 赶 出 许 多 的 鬼 , 用 油 抹 了 许 多 病 人 , 治 好 他 们 。
 • 耶 稣 的 名 声 传 扬 出 来 。 希 律 王 听 见 了 , 就 说 , 施 洗 的 约 翰 从 死 里 复 活 了 , 所 以 这 些 异 能 由 他 里 面 发 出 来 。
 • 但 别 人 说 , 是 以 利 亚 。 又 有 人 说 , 是 先 知 , 正 像 先 知 中 的 一 位 。
 • 希 律 听 见 , 却 说 , 是 我 所 斩 的 约 翰 , 他 复 活 了 。
 • 先 是 希 律 为 他 兄 弟 腓 力 的 妻 子 希 罗 底 的 缘 故 , 差 人 去 拿 住 约 翰 , 锁 在 监 里 , 因 为 希 律 已 经 娶 了 那 妇 人 。
 • 约 翰 曾 对 希 律 说 , 你 娶 你 兄 弟 的 妻 子 是 不 合 理 的 。
 • 于 是 希 罗 底 怀 恨 他 , 想 要 杀 他 。 只 是 不 能 。
 • 因 为 希 律 知 道 约 翰 是 义 人 , 是 圣 人 , 所 以 敬 畏 他 , 保 护 他 。 听 他 讲 论 , 就 多 照 着 行 。 并 且 乐 意 听 他 。 ( 多 照 着 行 有 古 卷 作 游 移 不 定 )
 • 有 一 天 , 恰 巧 是 希 律 的 生 日 , 希 律 摆 设 筵 席 , 请 了 大 臣 和 千 夫 长 , 并 加 利 利 作 首 领 的 。
 • 希 罗 底 的 女 儿 进 来 跳 舞 , 使 希 律 和 同 席 的 人 都 欢 喜 。 王 就 对 女 子 说 , 你 随 意 向 我 求 什 么 , 我 必 给 你 。
 • 又 对 他 起 誓 说 , 随 你 向 我 求 什 么 , 就 是 我 国 的 一 半 , 我 也 必 给 你 。
 • 他 就 出 去 , 对 他 母 亲 说 , 我 可 以 求 什 么 呢 。 他 母 亲 说 , 施 洗 约 翰 的 头 。
 • 他 就 急 忙 进 去 见 王 , 求 他 说 , 我 愿 王 立 时 把 施 洗 约 翰 的 头 , 放 在 盘 子 里 给 我 。
 • 王 就 甚 忧 愁 。 但 因 他 所 起 的 誓 , 又 因 同 席 的 人 , 就 不 肯 推 辞 。
 • 随 既 差 一 个 护 卫 兵 , 吩 咐 拿 约 翰 的 头 来 。 护 卫 兵 就 去 在 监 里 斩 了 约 翰 ,
 • 把 头 放 在 盘 子 里 , 拿 来 给 女 子 , 女 子 就 给 他 母 亲 。
 • 约 翰 的 门 徒 听 见 了 , 就 来 把 他 的 尸 首 领 去 , 葬 在 坟 墓 里 。
 • 使 徒 聚 集 到 耶 稣 那 里 , 将 一 切 所 作 的 事 , 所 传 的 道 , 全 告 诉 他 。
 • 他 就 说 , 你 们 来 同 我 暗 暗 的 到 旷 野 地 方 去 歇 一 歇 。 这 是 因 为 来 往 的 人 多 , 他 们 连 吃 饭 也 没 有 工 夫 。
 • 他 们 就 坐 船 , 暗 暗 的 往 旷 野 地 方 去 。
 • 众 人 看 见 他 们 去 , 有 许 多 认 识 他 们 的 , 就 从 各 城 步 行 , 一 同 跑 到 那 里 , 比 他 们 先 赶 到 了 。
 • 耶 稣 出 来 , 见 有 许 多 的 人 , 就 怜 悯 他 们 。 因 为 他 们 如 同 羊 没 有 牧 人 一 般 。 于 是 开 口 教 训 他 们 许 多 道 理 。
 • 天 已 经 晚 了 , 门 徒 进 前 来 说 , 这 是 野 地 , 天 已 经 晚 了 ,
 • 请 叫 众 人 散 开 , 他 们 好 往 四 面 乡 村 里 去 , 自 己 买 什 么 吃 的 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 你 们 给 他 们 吃 吧 。 门 徒 说 , 我 们 可 以 去 买 二 十 两 银 子 的 饼 , 给 他 们 吃 麽 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 有 多 少 饼 , 可 以 去 看 看 。 他 们 知 道 了 , 就 说 , 五 个 饼 , 两 条 鱼 。
 • 耶 稣 吩 咐 他 们 叫 众 人 一 帮 一 帮 的 , 坐 在 青 草 地 上 。
 • 众 人 就 一 排 一 排 的 坐 下 , 有 一 百 一 排 的 , 有 五 十 一 排 的 。
 • 耶 稣 拿 着 这 五 个 饼 , 两 条 鱼 , 望 天 祝 福 , 擘 开 饼 , 递 给 门 徒 摆 在 众 人 面 前 。 也 把 那 两 条 鱼 分 给 众 人 。
 • 他 们 都 吃 , 并 且 吃 饱 了 。
 • 门 徒 就 把 碎 饼 碎 鱼 , 收 拾 起 来 , 装 满 了 十 二 个 篮 子 。
 • 吃 饼 的 男 子 , 共 有 五 千 。
 • 耶 稣 随 既 催 门 徒 上 船 , 先 渡 到 那 边 伯 赛 大 去 , 等 他 叫 众 人 散 开 。
 • 他 既 辞 别 了 他 们 , 就 往 山 上 去 祷 告 。
 • 到 了 晚 上 , 船 在 海 中 , 耶 稣 独 自 在 岸 上 。
 • 看 见 门 徒 , 因 风 不 顺 , 摇 橹 甚 苦 。 夜 里 约 有 四 更 天 , 就 在 海 面 上 走 往 他 们 那 里 去 , 意 思 要 走 过 他 们 去 。
 • 但 门 徒 看 见 他 在 海 面 上 走 , 以 为 是 鬼 怪 , 就 喊 叫 起 来 。
 • 因 为 他 们 都 看 见 了 他 , 且 甚 惊 慌 。 耶 稣 连 忙 对 他 们 说 , 你 们 放 心 。 是 我 , 不 要 怕 。
 • 于 是 到 他 们 那 里 上 了 船 , 风 就 住 了 。 他 们 心 里 十 分 惊 奇 。
 • 这 是 因 为 他 们 不 明 白 那 分 饼 的 事 , 心 里 还 是 愚 顽 。
 • 既 渡 过 去 , 来 到 革 尼 撒 勒 地 方 , 就 靠 了 岸 。
 • 一 下 船 , 众 人 认 得 是 耶 稣 。
 • 就 跑 遍 那 一 带 地 方 , 听 见 他 在 何 处 , 便 将 有 病 的 人 , 用 褥 子 抬 到 那 里 。
 • 凡 耶 稣 所 到 的 地 方 , 或 村 中 , 或 城 里 , 或 乡 间 , 他 们 都 将 病 人 放 在 街 市 上 , 求 耶 稣 只 容 他 们 摸 他 的 衣 裳 ? ? 子 。 凡 摸 着 的 人 , 就 都 好 了 。