Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • И собра́шася къ нему́ фарисе́е и нѣ́цыи от­ кни́жникъ, при­­ше́дшiи от­ Иерусали́ма:
 • и ви́дѣв­ше нѣ́кiихъ от­ учени́къ его́ нечи́стыми рука́ми, си́рѣчь неумове́ными, яду́щихъ хлѣ́бы, руга́хуся.
 • Фарисе́е бо и вси́ Иуде́е, а́ще не тры́юще {до лако́тъ} умы́ютъ ру́къ, не ядя́тъ, держа́ще преда́нiя ста́рецъ:
 • и от­ то́ржища, а́ще не поку́плют­ся, не ядя́тъ. И и́на мно́га су́ть, я́же прiя́ша держа́ти: погруже́нiя сткля́ницамъ и чва́номъ и котло́мъ и одро́мъ.
 • [Зач. 28.] Пото́мъ же вопроша́ху его́ фарисе́е и кни́жницы: почто́ ученицы́ тво­и́ не хо́дятъ по преда́нiю ста́рецъ, но неумове́ными рука́ми ядя́тъ хлѣ́бъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ, я́ко до́брѣ проро́че­с­т­вова Иса́iа о ва́съ лицемѣ́рѣхъ, я́коже е́сть пи́сано: сі́и лю́дiе устна́ми мя́ чту́тъ, се́рдце же и́хъ дале́че от­сто­и́тъ от­ мене́,
 • всу́е же чту́тъ мя́, уча́ще уче́ниемъ, за́повѣдемъ человѣ́ческимъ:
 • оста́вльше бо за́повѣдь Бо́жiю, держите́ преда́нiя человѣ́ческая, креще́нiя {омове́нiя} чва́номъ и сткля́ницамъ, и и́на подо́бна такова́ мно́га творите́.
 • И глаго́лаше и́мъ: до́брѣ от­мета́ете за́повѣдь Бо́жiю, да преда́нiе ва́­ше соблюдете́:
 • Моисе́й бо рече́: чти́ отца́ тво­его́ и ма́терь твою́: и и́же злосло́витъ отца́ или́ ма́терь, сме́ртiю да у́мретъ:
 • вы́ же глаго́лете: а́ще рече́тъ человѣ́къ отцу́ или́ ма́тери: корва́нъ, е́же е́сть да́ръ, и́же а́ще {и́мже бы} по́льзовал­ся еси́ от­ мене́:
 • и не ктому́ оставля́ете его́ что́ сотвори́ти отцу́ сво­ему́ или́ ма́тери сво­е́й,
 • преступа́юще сло́во Бо́жiе преда́нiемъ ва́шимъ, е́же преда́сте: и подо́бна такова́ мно́га творите́.
 • [Зач. 29.] И при­­зва́въ ве́сь наро́дъ, глаго́лаше и́мъ: послу́шайте мене́ вси́ и разумѣ́йте:
 • ничто́же е́сть внѣу́ду человѣ́ка входи́мо въ о́нь, е́же мо́жетъ оскверни́ти его́: но исходя́щая от­ него́, та́ су́ть скверня́щая человѣ́ка:
 • а́ще кто́ и́мать у́шы слы́шати, да слы́шитъ.
 • И егда́ вни́де въ до́мъ от­ наро́да, вопроша́ху его́ ученицы́ его́ о при́тчи.
 • И глаго́ла и́мъ: та́ко ли и вы́ неразу́мливи есте́? не разумѣ́ете ли, я́ко все́, е́же извнѣ́ входи́мое въ человѣ́ка, не мо́жетъ оскверни́ти его́?
 • я́ко не вхо́дитъ ему́ въ се́рдце, но во чре́во: и Афедро́номъ исхо́дитъ, истребля́я вся́ бра́шна.
 • Глаго́лаше же, я́ко исходя́щее от­ человѣ́ка, то́ скверни́тъ человѣ́ка:
 • извну́трь бо от­ се́рдца человѣ́ческа помышле́нiя зла́я исхо́дятъ, прелюбо­дѣя́нiя, любо­дѣя́нiя, уби́й­ст­ва,
 • татьбы́, лихо­и́м­ст­ва, [оби́ды,] лука́в­ст­вiя, ле́сть, студодѣя́нiя, о́ко лука́во, хула́, горды́ня, безу́м­ст­во:
 • вся́ сiя́ зла́я извну́трь исхо́дятъ и скверня́тъ человѣ́ка.
 • [Зач. 30.] И от­ту́ду воста́въ, и́де въ предѣ́лы ти́рски и Сидо́нски: и в­ше́дъ въ до́мъ, ни кого́же хотя́ше, дабы́ его́ чу́лъ: и не мо́же утаи́тися.
 • Слы́шав­ши бо жена́ о не́мъ, ея́же дщи́ имя́ше ду́ха нечи́ста, при­­ше́дши при­­паде́ къ нога́ма его́:
 • жена́ же бѣ́ е́ллинска, сирофиники́сса ро́домъ: и моля́ше его́, да бѣ́са изжене́тъ изъ дще́ре ея́.
 • Иису́съ же рече́ е́й: оста́ви, да пе́рвѣе насы́тят­ся ча́да: нѣ́сть бо добро́ отъ­я́ти хлѣ́бъ ча́домъ и поврещи́ псо́мъ.
 • Она́ же от­вѣща́в­ши глаго́ла ему́: е́й, Го́споди: и́бо и пси́ подъ трапе́зою ядя́тъ от­ крупи́цъ дѣте́й.
 • И рече́ е́й: за сiе́ сло́во, иди́: изы́де бѣ́съ изъ дще́ре тво­ея́.
 • И ше́дши въ до́мъ сво́й, обрѣ́те бѣ́са изше́дша и дще́рь лежа́щу на одрѣ́.
 • [Зач. 31.] И па́ки изше́дъ Иису́съ от­ предѣ́лъ ти́рскихъ и Сидо́нскихъ, прiи́де на мо́ре Галиле́йско, между́ предѣ́лы декапо́ль­ски.
 • И при­­ведо́ша къ нему́ глу́ха и гугни́ва, и моля́ху его́, да воз­ложи́тъ на́нь ру́ку.
 • И по­е́мь его́ от­ наро́да еди́наго {осо́бь}, вложи́ пе́рсты своя́ во у́шы его́ и плю́нувъ косну́ся язы́ка его́:
 • и воз­зрѣ́въ на не́бо, воз­дохну́ и глаго́ла ему́: Еффаѳа́, е́же е́сть разве́рзися.
 • И а́бiе разверзо́стася слу́ха его́, и разрѣши́ся у́за язы́ка его́, и глаго́лаше пра́во.
 • И запрети́ и́мъ, да ни кому́же повѣ́дятъ: ели́ко же и́мъ то́й запреща́­ше, па́че и́злиха проповѣ́даху.
 • И преи́злиха дивля́хуся, глаго́люще: до́брѣ все́ твори́тъ: и глухі́я твори́тъ слы́шати, и нѣмы́я глаго́лати.
 • Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима,
 • и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли.
 • Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук;
 • и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.
 • [Зач. 28.] Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?
 • Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня,
 • но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
 • Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное.
 • И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?
 • Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца или мать смертью да умрет.
 • А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то́, чем бы ты от меня пользовался,
 • тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей,
 • устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное.
 • [Зач. 29.] И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте:
 • ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека.
 • Если кто имеет уши слышать, да слышит!
 • И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче.
 • Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его?
 • Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища.
 • Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека.
 • Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
 • кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, –
 • всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
 • [Зач. 30.] И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться.
 • Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам Его;
 • а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери.
 • Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
 • Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей.
 • И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери.
 • И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели.
 • [Зач. 31.] Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.
 • Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку.
 • Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его;
 • и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа́», то есть: отверзись.
 • И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.
 • И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали.
 • И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает, – и глухих делает слышащими, и немых – говорящими.
 • 有 法 利 赛 人 , 和 几 个 文 士 , 从 耶 路 撒 冷 来 , 到 耶 稣 那 里 聚 集 。
 • 他 们 曾 看 见 他 的 门 徒 中 , 有 人 用 俗 手 , 就 是 没 有 洗 的 手 , 吃 饭 。
 • ( 原 来 法 利 赛 人 , 和 犹 太 人 , 都 拘 守 古 人 的 遗 传 , 若 不 仔 细 洗 手 , 就 不 吃 饭 。
 • 从 市 上 来 , 若 不 洗 浴 , 也 不 吃 饭 , 还 有 好 些 别 的 规 矩 , 他 们 历 代 拘 守 , 就 是 洗 杯 , 罐 , 铜 器 , 等 物 ) 。
 • 法 利 赛 人 和 文 士 问 他 说 , 你 的 门 徒 为 什 么 不 照 古 人 的 遗 传 , 用 俗 手 吃 饭 呢 。
 • 耶 稣 说 , 以 赛 亚 指 着 你 们 假 冒 为 善 之 人 所 说 的 豫 言 , 是 不 错 的 , 如 经 上 说 , 这 百 姓 用 嘴 唇 尊 敬 我 , 心 却 远 离 我 。
 • 他 们 将 人 的 吩 咐 , 当 作 道 理 教 导 人 , 所 以 拜 我 也 是 枉 然 。
 • 你 们 是 离 弃 神 的 诫 命 , 拘 守 人 的 遗 传 。
 • 又 说 , 你 们 诚 然 是 废 弃 神 的 诫 命 , 要 守 自 己 的 遗 传 。
 • 摩 西 说 , 当 孝 敬 父 母 。 又 说 , 咒 骂 父 母 的 , 必 治 死 他 。
 • 你 们 倒 说 , 人 若 对 父 母 说 , 我 所 当 奉 献 给 你 的 , 已 经 作 了 各 耳 板 , ( 各 耳 板 , 就 是 供 献 的 意 思 )
 • 以 后 你 们 就 不 容 他 再 奉 养 父 母 。
 • 这 就 是 你 们 承 受 遗 传 , 废 了 神 的 道 。 你 们 还 作 许 多 这 样 的 事 。
 • 耶 稣 又 叫 众 人 来 , 对 他 们 说 , 你 们 都 要 听 我 的 话 , 也 要 明 白 。
 • 从 外 面 进 去 的 , 不 能 污 秽 人 , 惟 有 从 里 面 出 来 的 , 乃 能 污 秽 人 。 ( 有 古 卷 在 此 有 ,
 • 有 耳 可 听 的 就 应 当 听 ) 。
 • 耶 稣 离 开 众 人 , 进 了 屋 子 , 门 徒 就 问 他 这 比 喻 的 意 思 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 也 是 这 样 不 明 白 麽 。 岂 不 晓 得 凡 从 外 面 进 入 的 , 不 能 污 秽 人 。
 • 因 为 不 是 入 他 的 心 , 乃 是 入 他 的 肚 腹 , 又 落 到 茅 厕 里 。 这 是 说 , 各 样 的 食 物 , 都 是 洁 净 的 。
 • 又 说 , 从 人 里 面 出 来 的 , 那 才 能 污 秽 人 。
 • 因 为 从 里 面 , 就 是 从 人 心 里 , 发 出 恶 念 , 苟 合 ,
 • 偷 盗 , 凶 杀 , 奸 淫 , 贪 婪 , 邪 恶 , 诡 诈 , 淫 荡 , 嫉 妒 , 谤 ? ? , 骄 傲 , 狂 妄 。
 • 这 一 切 的 恶 , 都 是 从 里 面 出 来 , 且 能 污 秽 人 。
 • 耶 稣 从 那 里 起 身 , 往 推 罗 西 顿 的 境 内 去 。 进 了 一 家 , 不 愿 意 人 知 道 , 却 隐 藏 不 住 。
 • 当 下 有 一 个 妇 人 , 他 的 小 女 儿 被 污 鬼 附 着 , 听 见 耶 稣 的 事 , 就 来 俯 伏 在 他 脚 前 。
 • 这 妇 人 是 希 利 尼 人 , 属 叙 利 非 尼 基 族 。 他 求 耶 稣 赶 出 那 鬼 , 离 开 他 的 女 儿 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 让 儿 女 们 先 吃 饱 。 不 好 拿 儿 女 的 饼 丢 给 狗 吃 。
 • 妇 人 回 答 说 , 主 阿 , 不 错 。 但 是 狗 在 桌 子 底 下 , 也 吃 孩 子 们 的 碎 渣 儿 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 因 这 句 话 , 你 回 去 吧 。 鬼 已 经 离 开 你 的 女 儿 了 。
 • 他 就 回 家 去 , 见 小 孩 子 躺 在 床 上 , 鬼 已 经 出 去 了 。
 • 耶 稣 又 离 开 推 罗 的 境 界 , 经 过 西 顿 , 就 从 低 加 波 利 境 内 来 到 加 利 利 海 。
 • 有 人 带 着 一 个 耳 聋 舌 结 的 人 , 来 见 耶 稣 , 求 他 按 手 在 他 身 上 。
 • 耶 稣 领 他 离 开 众 人 , 到 一 边 去 , 就 用 指 头 探 他 的 耳 朵 , 吐 唾 沫 抹 他 的 舌 头 ,
 • 望 天 叹 息 , 对 他 说 , 以 法 大 , 就 是 说 , 开 了 吧 。
 • 他 的 耳 朵 就 开 了 , 舌 结 也 解 了 , 说 话 也 清 楚 了 。
 • 耶 稣 嘱 咐 他 们 , 不 要 告 诉 人 。 但 他 越 发 嘱 咐 , 他 们 越 发 传 扬 开 了 。
 • 众 人 分 外 希 奇 , 说 , 他 所 作 的 事 都 好 , 他 连 聋 子 也 叫 他 们 听 见 , 哑 吧 也 叫 他 们 说 话 。