Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 32.] Въ ты́я дни́, зѣло́ мно́гу наро́ду су́щу, и не иму́щымъ чесо́ я́сти, при­­зва́въ Иису́съ ученики́ своя́, глаго́ла и́мъ:
 • милосе́рдую о наро́дѣ, я́ко уже́ три́ дни́ при­­сѣдя́тъ мнѣ́ и не и́мутъ чесо́ я́сти:
 • и а́ще от­пущу́ и́хъ не я́дшихъ въ до́мы своя́, ослабѣ́ютъ на пути́: мно́зи бо от­ ни́хъ издале́ча при­­шли́ су́ть.
 • И от­вѣща́ша ему́ ученицы́ его́: от­ку́ду си́хъ воз­мо́жетъ кто́ здѣ́ насы́тити хлѣ́бы въ пусты́ни?
 • И вопроси́ и́хъ: коли́ко и́мате хлѣ́бовъ? Они́ же рѣ́ша: се́дмь.
 • И повелѣ́ наро́ду воз­лещи́ на земли́: и прiе́мь се́дмь хлѣ́бовъ, хвалу́ воз­да́въ, преломи́ и дая́ше ученико́мъ сво­и́мъ, да предлага́ютъ: и предложи́ша предъ наро́домъ.
 • И имя́ху ры́бицъ ма́ло: и [сiя́] благослови́въ, рече́ предложи́ти и ты́я.
 • Ядо́ша же и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укру́хъ, се́дмь ко́шницъ.
 • Бя́ху же я́дшихъ я́ко четы́ре ты́сящы. И от­пусти́ и́хъ.
 • И а́бiе влѣ́зъ въ кора́бль со ученики́ сво­и́ми, прiи́де во страны́ далмануѳа́нски.
 • [Зач. 33.] И изыдо́ша фарисе́е и нача́ша стяза́тися съ ни́мъ, и́щуще от­ него́ зна́менiя съ небесе́, искуша́юще его́.
 • И воз­дохну́въ Ду́хомъ сво­и́мъ, глаго́ла: что́ ро́дъ се́й зна́менiя и́щетъ? ами́нь глаго́лю ва́мъ, а́ще да́ст­ся ро́ду сему́ зна́менiе.
 • И оста́вль и́хъ, влѣ́зъ па́ки въ кора́бль, [и] и́де на о́нъ по́лъ.
 • И забы́ша ученицы́ его́ взя́ти хлѣ́бы и ра́звѣ еди́наго хлѣ́ба не имя́ху съ собо́ю въ корабли́.
 • И преща́­ше и́мъ, глаго́ля: зри́те, блюди́теся от­ ква́са фарисе́йска и от­ ква́са И́родова.
 • И помышля́ху, дру́гъ ко дру́гу глаго́люще, я́ко хлѣ́бы не и́мамы.
 • И разумѣ́въ Иису́съ, глаго́ла и́мъ: что́ помышля́ете, я́ко хлѣ́бы не и́мате? не у́ ли чу́в­ст­вуете, ниже́ разумѣ́ете? еще́ ли окамене́но се́рдце ва́­ше и́мате?
 • о́чи иму́ще не ви́дите? и у́шы иму́ще не слы́шите? и не по́мните ли,
 • егда́ пя́ть хлѣ́бы преломи́хъ въ пя́ть ты́сящъ, коли́ко ко́шъ испо́лнь укру́хъ прiя́сте? Глаго́лаша ему́: два­на́­де­сять.
 • Егда́ же се́дмь въ четы́ре ты́сящы, коли́ко ко́шницъ исполне́нiя укру́хъ взя́сте? Они́ же рѣ́ша: се́дмь.
 • И глаго́ла и́мъ: ка́ко не разумѣ́ете?
 • [Зач. 34.] И прiи́де въ Виѳсаи́ду: и при­­ведо́ша къ нему́ слѣ́па, и моля́ху его́, да его́ ко́снет­ся.
 • И е́мь за ру́ку слѣпа́го, изведе́ его́ во́нъ изъ ве́си: и плю́нувъ на о́чи его́, [и] воз­ло́жь ру́цѣ на́нь, вопроша́­ше его́, а́ще что́ ви́дитъ?
 • И воз­зрѣ́въ глаго́лаше: ви́жу человѣ́ки я́ко дре́вiе ходя́щя.
 • Пото́мъ [же] па́ки воз­ложи́ ру́цѣ на о́чи его́ и сотвори́ его́ прозрѣ́ти: и утвори́ся {и исцѣлѣ́} и узрѣ́ свѣ́тло все́.
 • И посла́ его́ въ до́мъ его́, глаго́ля: ни въ ве́сь вни́ди, ни повѣ́ждь кому́ въ ве́си.
 • [Зач. 35.] И изы́де Иису́съ и ученицы́ его́ въ ве́си кесарі́и Фили́пповы: и на пути́ вопроша́­ше ученики́ своя́, глаго́ля и́мъ: кого́ мя глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти?
 • Они́ же от­вѣща́ша: Иоа́н­на крести́теля: и ині́и илiю́: друзі́и же еди́наго от­ проро́къ.
 • И то́й глаго́ла и́мъ: вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти? Отвѣща́въ же пе́тръ глаго́ла ему́: ты́ еси́ Христо́съ.
 • [Зач. 36.] И запрети́ и́мъ, да ни кому́же глаго́лютъ о не́мъ.
 • И нача́тъ учи́ти и́хъ, я́ко подоба́етъ Сы́ну человѣ́ческому мно́го пострада́ти, и искуше́ну бы́ти от­ ста́рецъ и архiере́й и кни́жникъ, и убiе́ну бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воскре́снути.
 • И не обину́яся сло́во глаго́лаше. И прiе́мь его́ пе́тръ, нача́тъ прети́ти ему́.
 • О́нъ же обра́щься и воз­зрѣ́въ на ученики́ своя́, запрети́ Петро́ви, глаго́ля: иди́ за мно́ю, сатано́: я́ко не мы́слиши, я́же [су́ть] Бо́жiя, но я́же человѣ́ческа.
 • И при­­зва́въ наро́ды со ученики́ сво­и́ми, рече́ и́мъ: [Зач. 37.] и́же хо́щетъ по мнѣ́ ити́, да от­ве́ржет­ся себе́, и во́зметъ кре́стъ сво́й, и по мнѣ́ гряде́тъ:
 • и́же бо а́ще хо́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: а и́же погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди и ева́нгелiа, то́й спасе́тъ ю́:
 • ка́я бо по́льза человѣ́ку, а́ще прiобря́щетъ мíръ ве́сь, и отщети́тъ ду́шу свою́?
 • или́ что́ да́стъ человѣ́къ измѣ́ну на души́ сво­е́й?
 • и́же бо а́ще постыди́т­ся мене́ и мо­и́хъ слове́съ въ ро́дѣ се́мъ прелюбо­дѣ́йнѣмъ и грѣ́шнѣмъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй постыди́т­ся его́, егда́ прiи́детъ во сла́вѣ Отца́ сво­его́ со а́нгелы святы́ми.
 • [Зач. 32.] В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:
 • жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть.
 • Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека.
 • Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?
 • И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь.
 • Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они раздали; и они раздали народу.
 • Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их.
 • И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин.
 • Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их.
 • И тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Далмануфские.
 • [Зач. 33.] Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его.
 • И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение.
 • И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону.
 • При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке.
 • А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.
 • И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас.
 • Иисус, уразумев, говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце?
 • Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните?
 • Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать.
 • А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь.
 • И сказал им: как же не разумеете?
 • [Зач. 34.] Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему.
 • Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что?
 • Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья.
 • Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно.
 • И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.
 • [Зач. 35.] И пошел Иисус с учениками Своими в селения Кесарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учеников Своих: за кого почитают Меня люди?
 • Они отвечали: за Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков.
 • Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос.
 • [Зач. 36.] И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем.
 • И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
 • И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему.
 • Он же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
 • И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: || [Зач. 37.] кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
 • Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.
 • Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
 • Или какой выкуп даст человек за душу свою?
 • Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
 • في تلك الايام اذ كان الجمع كثيرا جدا ولم يكن لهم ما يأكلون دعا يسوع تلاميذه وقال لهم

 • اني اشفق على الجمع لان الآن لهم ثلاثة ايام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون .

 • وان صرفتهم الى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق .لان قوما منهم جاءوا من بعيد .

 • فاجابه تلاميذه .من اين يستطيع احد ان يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية .

 • فسألهم كم عندكم من الخبز .فقالوا سبعة .

 • فامر الجمع ان يتكئوا على الارض .واخذ السبع خبزات وشكر وكسر واعطى تلاميذه ليقدموا فقدموا الى الجمع .

 • وكان معهم قليل من صغار السمك .فبارك وقال ان يقدموا هذه ايضا .

 • فاكلوا وشبعوا .ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال .

 • وكان الآكلون نحو اربعة آلاف .ثم صرفهم .

 • وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء الى نواحي دلمانوثة

 • فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه .

 • فتنهد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية .الحق اقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية

 • ثم تركهم ودخل ايضا السفينة ومضى الى العبر .

 • ونسوا ان يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة الا رغيف واحد .

 • واوصاهم قائلا انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس .

 • ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز .

 • فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون ان ليس عندكم خبز .ألا تشعرون بعد ولا تفهمون .أحتى الآن قلوبكم غليظة .

 • ألكم اعين ولا تبصرون ولكم آذان ولا تسمعون ولا تذكرون .

 • حين كسّرت الارغفة الخمسة للخمسة الآلاف كم قفة مملوءة كسرا رفعتم .قالوا له اثنتي عشرة .

 • وحين السبعة للاربعة الآلاف كم سل كسر مملوّا رفعتم .قالوا سبعة .

 • فقال لهم كيف لا تفهمون

 • وجاء الى بيت صيدا .فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه .

 • فاخذ بيد الاعمى واخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل ابصر شيئا .

 • فتطلع وقال ابصر الناس كاشجار يمشون .

 • ثم وضع يديه ايضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليّا .

 • فارسله الى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لاحد في القرية

 • ثم خرج يسوع وتلاميذه الى قرى قيصرية فيلبس .وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من يقول الناس اني انا .

 • فاجابوا .يوحنا المعمدان .وآخرون ايليا .وآخرون واحد من الانبياء .

 • فقال لهم وانتم من تقولون اني انا .فاجاب بطرس وقال له انت المسيح .

 • فانتهرهم كي لا يقولوا لاحد عنه

 • وابتدأ يعلّمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل .وبعد ثلاثة ايام يقوم .

 • وقال القول علانية .فاخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهره .

 • فالتفت وابصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان .لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس

 • ودعا الجمع من تلاميذه وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني .

 • فان من اراد ان يخلّص نفسه يهلكها .ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلّصها .

 • لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه .

 • او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه .

 • لان من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد ابيه مع الملائكة القديسين

 • В те дни снова собралось много народа, а есть им было нечего; и Он, подозвав к Себе учеников, говорит им:
 • «Жаль Мне народа, ибо вот уже три дня они со Мною, а есть им нечего.
 • И если отпущу их голодными по домам, изнемогут они в дороге; а некоторые из них пришли издалека».
 • И ответили Ему ученики Его, что, мол, откуда в пустыне взять столько хлеба, чтобы накормить этот народ?
 • И Он спросил их:
  »Сколько у вас хлебов?»
  Они же ответили:
  »Семь».
 • И Он повелел народу возлечь на земле; и взяв в руки семь хлебов, Он произнес благословение, разломил их и дал ученикам, а ученики – народу.
 • И было у них еще немного рыбок; произнеся над ними благословение, Он велел их тоже раздать.
 • И люди ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков на семь корзин;
 • а было их около четырех тысяч. И Он отпустил их;
 • и тотчас, войдя с учениками Своими в лодку, отплыл в земли Далмануты.
 • И вышли фарисеи, и начали с Ним спорить; испытывая Его, они требовали, чтобы Он явил им знамение с небес.
 • И Он, застонав в духе Своем, сказал:
  »Зачем поколение это требует знамения? Аминь, Я говорю вам, не будет поколению этому дано знамения».
 • И оставив их, Он снова сел в лодку и отплыл на другую сторону.
 • А еды забыли взять, и в лодке у них был только один хлебец.
 • А Он с увещанием сказал им:
  »Смотрите, остерегайтесь закваски фарисейской и закваски Ирода!»
 • А они рассуждали между собой, что это, мол, потому, что хлеба у них нет.
 • И Он, зная это, говорит им:
  »Зачем вы рассуждаете, что нет у вас хлеба? Вы все еще не поняли и не уразумели? Так нечувствительны сердца ваши?
 • Глаза имеете, и не видите,
  уши имеете, и не слышите?
  И не помните:
 • когда Я те пять хлебов преломил для пяти тысяч, сколько полных корзин оставшегося вы набрали?»
  Говорят они Ему:
  »Двенадцать».
 • «А когда те семь кусков – для четырех тысяч, во сколько корзин собрали вы оставшееся?»
  Говорят они:
  »В семь».
 • И сказал Он им:
  »Так вы все еще не поняли?»
 • И приходят они в Вифсаиду, и к Нему подводят слепого и молят, чтобы Он прикоснулся к нему.
 • И Он, взяв слепого за руку, вывел его из селения; помазав ему глаза Своей слюной и возложив на него руки, Он спросил:
  »Видишь ты что-нибудь?»
 • И тот, взглянув, сказал:
  »Вижу людей, словно бы деревья, которые ходят».
 • Тогда Он снова возложил руки на глаза ему, и тот внимательно посмотрел и был исцелен, и стал видеть все ясно.
 • И велел ему Иисус идти к себе домой, сказав:
  »Даже и в селение то не заходи».
 • И пошел Иисус с учениками Своими по селениям в окрестностях Кесарии Филипповой. И в пути он задал им такой вопрос:
  »За кого считают Меня люди?»
 • Они сказали Ему:
  »За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию, а еще иные говорят, что, мол, это один из пророков».
 • И спросил Он их:
  »А за кого считаете Меня вы?»
  И отвечает Ему Петр:
  »Ты – Христос!»
 • И Он наказал им никому <так> не говорить о Нем.
 • И начал Он учить их, что Сыну Человеческому должно претерпеть много страданий и быть отвергнутым старейшинами, и первосвященниками, и книжниками, и быть убитым, и через три дня воскреснуть;
 • эти речи Он говорил открыто. А Петр, отведя Его в сторону, начал Ему возражать.
 • А Он, обернувшись и глядя на учеников Своих, строго возразил Петру, сказав ему:
  »Прочь, сатана! Мысли твои – не Божьи, но человеческие».
 • И, подозвав к себе и народ, и учеников, Он сказал им:
  »Кто хочет следовать за Мною, пусть отречется от самого себя, и возьмет на плечи крест, и так следует за Мною.
 • Ибо кто хочет сберечь жизнь свою, погубит ее; а кто погубит жизнь свою ради Меня, спасет ее.
 • Ибо что пользы человеку, если он стяжает весь мир, а жизни своей лишится?
 • И какой выкуп даст человек за жизнь свою?
 • Ибо кто постыдится Меня и слов Моих перед этим поколением блудным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет Он во славе Отца Своего со святыми ангелами».