Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И при­­зва́ оба­на́­де­сять ученики́ своя́, даде́ и́мъ вла́сть на ду́сѣхъ нечи́стыхъ, я́ко да изго́нятъ и́хъ, и цѣли́ти вся́къ неду́гъ и вся́ку болѣ́знь.
 • Два­на́­де­ся­тихъ же апо́столовъ имена́ су́ть сiя́: пе́рвый Си́монъ, и́же нарица́ет­ся пе́тръ, и Андре́й бра́тъ его́: Иа́ковъ зеведе́евъ и Иоа́н­нъ бра́тъ его́:
 • Фили́ппъ и Варѳоломе́й: Ѳома́ и Матѳе́й мыта́рь: Иа́ковъ алфе́евъ и левве́й, нарѣче́н­ный Ѳадде́й:
 • Си́монъ канани́тъ и Иу́да Искарiо́тскiй, и́же и предаде́ его́.
 • Сiя́ оба­на́­де­сять посла́ Иису́съ, заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: на пу́ть язы́къ не иди́те и во гра́дъ самаря́нскiй не вни́дите:
 • иди́те же па́че ко овца́мъ поги́бшымъ до́му Изра́илева:
 • ходя́ще же проповѣ́дуйте, глаго́люще, я́ко при­­бли́жися ца́р­ст­вiе небе́сно­е:
 • боля́щыя исцѣля́йте, прокаже́н­ныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бѣ́сы изгоня́йте: ту́не прiя́сте, ту́не дади́те.
 • [Зач. 35.] Не стяжи́те зла́та, ни сребра́, ни мѣ́ди при­­ поясѣ́хъ ва́шихъ,
 • ни пи́ры въ пу́ть, ни двою́ ри́зу, ни сапо́гъ, ни жезла́: досто́инъ бо е́сть дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
 • Въ о́ньже а́ще [коли́ждо] гра́дъ или́ ве́сь вни́дете, испыта́йте, кто́ въ не́мъ досто́инъ е́сть, и ту́ пребу́дите, до́ндеже изы́дете:
 • входя́ще же въ до́мъ цѣлу́йте его́, глаго́люще: ми́ръ до́му сему́:
 • и а́ще у́бо бу́детъ до́мъ досто́инъ, прiи́детъ ми́ръ ва́шъ на́нь: а́ще ли же не бу́детъ досто́инъ, ми́ръ ва́шъ къ ва́мъ воз­врати́т­ся.
 • И и́же а́ще не прiи́метъ ва́съ, ниже́ послу́шаетъ слове́съ ва́шихъ, исходя́ще изъ до́му или́ изъ гра́да того́, от­тряси́те пра́хъ но́гъ ва́шихъ:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ: от­ра́днѣе бу́детъ земли́ Cодо́мстѣй и Гомо́ррстѣй въ де́нь су́дный, не́же гра́ду тому́.
 • [Зач. 36.] Се́, а́зъ посыла́ю ва́съ я́ко о́вцы посредѣ́ волко́въ: бу́дите у́бо му́дри я́ко змiя́, и цѣ́ли я́ко го́лубiе.
 • Внемли́те же от­ человѣ́къ: предадя́тъ бо вы́ на со́нмы, и на собо́рищихъ и́хъ бiю́тъ ва́съ,
 • и предъ влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете мене́ ра́ди, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ и язы́комъ.
 • Егда́ же предаю́тъ вы́, не пецы́теся, ка́ко или́ что́ воз­глаго́лете: да́стбося ва́мъ въ то́й ча́съ, что́ воз­глаго́лете:
 • не вы́ бо бу́дете глаго́лющiи, но Ду́хъ Отца́ ва́­шего глаго́ляй въ ва́съ.
 • Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и оте́цъ ча́до: и воста́нутъ ча́да на роди́тели и убiю́тъ и́хъ:
 • и бу́дете ненави́дими всѣ́ми и́мене мо­его́ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца́, то́й спасе́нъ бу́детъ.
 • [Зач. 37.] Егда́ же го́нятъ вы́ во гра́дѣ се́мъ, бѣ́гайте въ другі́й. Ами́нь бо глаго́лю ва́мъ: не и́мате сконча́ти гра́ды Изра́илевы, до́ндеже прiи́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй.
 • Нѣ́сть учени́къ надъ учи́теля [сво­его́], ниже́ ра́бъ надъ господи́на сво­его́:
 • довлѣ́етъ ученику́, да бу́детъ я́ко учи́тель его́, и ра́бъ я́ко госпо́дь его́. А́ще господи́на до́му веельзеву́ла нареко́ша, кольми́ па́че дома́шнiя его́?
 • Не убо́йтеся у́бо и́хъ: ничто́же бо е́сть покрове́но, е́же не от­кры́ет­ся, и та́йно, е́же не увѣ́дѣно бу́детъ.
 • Е́же глаго́лю ва́мъ во тмѣ́, рцы́те во свѣ́тѣ: и е́же во у́шы слы́шите, проповѣ́дите на кро́вѣхъ.
 • И не убо́йтеся от­ убива́ющихъ тѣ́ло, души́ же не могу́щихъ уби́ти: убо́йтеся же па́че могу́щаго и ду́шу и тѣ́ло погуби́ти въ гее́н­нѣ.
 • Не двѣ́ ли пти́цѣ цѣни́тѣся еди́ному Асса́рiю? и ни еди́на от­ ни́хъ паде́тъ на земли́ безъ Отца́ ва́­шего:
 • ва́мъ же и вла́си главні́и вси́ изочте́ни су́ть:
 • не убо́йтеся у́бо: мно́зѣхъ пти́цъ лу́чши есте́ вы́.
 • [Зач. 38.] Вся́къ у́бо и́же исповѣ́сть мя́ предъ человѣ́ки, исповѣ́мъ его́ и а́зъ предъ Отце́мъ мо­и́мъ, и́же на небесѣ́хъ:
 • а и́же от­ве́ржет­ся мене́ предъ человѣ́ки, от­ве́ргуся его́ и а́зъ предъ Отце́мъ мо­и́мъ, и́же на небесѣ́хъ.
 • Не мни́те, я́ко прiидо́хъ воврещи́ ми́ръ на зе́млю: не прiидо́хъ воврещи́ ми́ръ, но ме́чь:
 • прiидо́хъ бо разлучи́ти человѣ́ка на отца́ сво­его́, и дще́рь на ма́терь свою́, и невѣ́сту на свекро́вь свою́.
 • И врази́ человѣ́ку дома́шнiи его́.
 • [Зач. 39.] И́же лю́битъ отца́ или́ ма́терь па́че мене́, нѣ́сть мене́ досто́инъ: и и́же лю́битъ сы́на или́ дще́рь па́че мене́, нѣ́сть мене́ досто́инъ:
 • и и́же не прiи́метъ креста́ сво­его́ и вслѣ́дъ мене́ гряде́тъ, нѣ́сть мене́ досто́инъ.
 • Обрѣты́й ду́шу свою́ погуби́тъ ю́: а и́же погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди, обря́щетъ ю́.
 • И́же ва́съ прiе́млетъ, мене́ прiе́млетъ: и и́же прiе́млетъ мене́, прiе́млетъ посла́в­шаго мя́:
 • прiе́мляй проро́ка во и́мя проро́чо, мзду́ проро́чу прiи́метъ: и прiе́мляй пра́ведника во и́мя пра́ведничо, мзду́ пра́ведничу прiи́метъ:
 • и и́же а́ще напо­и́тъ еди́наго от­ ма́лыхъ си́хъ ча́­шею студены́ воды́ то́кмо, во и́мя ученика́, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не погуби́тъ мзды́ сво­ея́.
 • И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
 • Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его,
 • Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,
 • Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
 • Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите;
 • а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;
 • ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
 • больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
 • [Зач. 35.] Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
 • ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.
 • В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете;
 • а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему;
 • и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.
 • А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших;
 • истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.
 • [Зач. 36.] Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
 • Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас,
 • и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.
 • Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать,
 • ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.
 • Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
 • и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
 • [Зач. 37.] Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.
 • Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего:
 • довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?
 • Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
 • Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
 • И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
 • Не две ли малые птицы продаются за ассарий*? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; //*Мелкая монета.
 • у вас же и волосы на голове все сочтены;
 • не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
 • [Зач. 38.] Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;
 • а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
 • Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
 • ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
 • И враги человеку – домашние его.
 • [Зач. 39.] Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
 • и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
 • Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.
 • Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня;
 • кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника.
 • И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
 • І, паклíкаўшы двана́ццаць вучняў Сваіх, Ён даў ім уладу над нячыстымі ду́хамі, каб выганя́ць іх, і ацаля́ць усякую хваробу і ўсякую не́мач.
 • А імёны двана́ццаці Апосталаў такія: першы Сíман, якога называюць Пятром, і Андрэй, брат яго, Іакаў Зевядзе́еў і Іаан, брат яго,
 • Філіп і Варфаламей, Фама і Матфей мы́тнік, Іакаў Алфееў і Леўве́й, празва́ны Фадзе́ем,
 • Сíман Кананíт і Іуда Іскарыёт, які і здра́дзіў Яму.
 • Гэтых двана́ццаць паслаў Іісус і наказа́ў ім, гаворачы: на шлях язычнікаў не ідзіце і ў горад Самара́нскі не ўваходзьце;
 • А ідзіце найперш да загíнуўшых авечак дому Ізра́ілевага.
 • І ходзячы, прапаведуйце, што наблíзілася Царства Нябеснае.
 • Хворых ацаля́йце, пракажоных ачышча́йце, мёртвых уваскраша́йце, дэманаў выганя́йце. Да́рам атрыма́лі, да́рам дава́йце.
 • Не бярыце з сабою ні золата, ні срэ́бра, ні медзі ў паясы́ свае,
 • ні торбы ў дарогу, ні дзвюх адзежын, ні абутку, ні посаха. Бо працаўнíк ва́рты мець на пражы́так сабе.
 • У які б горад ці пасе́лішча вы ні ўвайшлі, даве́дайцеся, хто ў ім дастойны, і там застава́йцеся, пакуль не вы́йдзеце.
 • А ўваходзячы ў дом, віта́йце яго, ка́жучы: мір дому гэтаму.
 • І калі дом будзе дастойны, то сы́дзе мір ваш на яго; калі ж не будзе дастойны, то мір ваш да вас ве́рнецца.
 • А калі хто не пры́ме вас і не паслухаецца слоў вашых, то, выходзячы з дому, альбо з горада таго, абтрасíце пыл з ног вашых.
 • Праўду кажу вам: лягчэй будзе зямлі Садо́мскай і Гамо́рскай у дзень су́дны, чым гораду таму.
 • Вось, я пасылаю вас, як авечак сярод ваўкоў: дык вось, будзьце му́дрыя, як зме́і, і простыя, як галубы́.
 • Сцеражы́цеся ж людзей: бо яны будуць аддаваць вас на судзíлішчы і ў сінагогах сваіх будуць біць вас,
 • і павядуць вас да правíцеляў і да цароў за Мяне, на све́дчанне перад імі і язычнікамі.
 • Калі ж будуць выдава́ць вас, не турбу́йцеся, я́к ці што́ сказаць; бо да́дзена будзе вам у той час, што́ сказаць.
 • Бо не вы будзеце гаварыць, а Дух Айца вашага гаварыць будзе ў вас.
 • І вы́дасць брат брата на смерць, і бацька — дзіця; і паўста́нуць дзеці на бацькоў і заб’юць іх.
 • І будзеце зненавíджаныя ўсімі за імя́ Маё; але хто вы́трывае да канца, той спасёны будзе.
 • Калі ж будуць вас гнаць у адным горадзе, уцяка́йце ў другі. Бо праўду кажу вам: не паспееце абысцí гарадоў Ізра́ілевых, як пры́йдзе Сын Чалавечы.
 • Вучань не вышэйшы за настаўніка, і слуга не вышэйшы за гаспадара свайго.
 • Даволі вучню, каб ён быў, як настаўнік яго, і слузе — як гаспадар яго. Калі гаспадара дома назвалі веельзеву́лам, ці не тым больш дамашніх яго?
 • Дык вось, не бойцеся іх: бо няма нічога схава́нага, што не адкрылася б, і тае́мнага, што не стала б вядомым.
 • Што́ кажу вам у цемры, кажы́це пры святле́; і што́ на ву́ха чу́еце, прапаве́дуйце з дахаў.
 • І не бойцеся тых, што забіваюць це́ла, але ж душы́ забіць не могуць; бойцеся ж болей таго, хто можа і душу́, і це́ла загубíць у гее́не.
 • Ці ж не два вераб’і прадаюцца за аса́рый? І ніводны з іх не ўпадзе́ на зямлю́ без волі Айца вашага.
 • А ў вас і валасы́ на галаве ўсе палíчаны.
 • Таму не бойцеся: вы больш ва́ртыя, чым мноства вераб’ёў.
 • Дык вось, кожнага, хто вы́знае Мяне перад людзьмí, таго вы́знаю і Я перад Айцом Маім, Які на нябёсах.
 • А хто адрачэ́цца ад Мяне перад людзьмí, ад таго адраку́ся і Я перад Айцом Маім, Які на нябёсах.
 • Не думайце, што Я прыйшоў прыне́сці мір на зямлю; не мір прыйшоў Я прыне́сці, а меч.
 • Бо Я прыйшоў аддзялíць чалавека ад ба́цькі яго, і дачку́ ад маці яе, і нявестку ад свекрывí яе.
 • І ворагі чалавеку — дамашнія яго.
 • Хто лю́біць бацьку ці маці больш за Мяне, той не ва́рты Мяне; і хто лю́біць сы́на ці дачку́ больш за Мяне, той не ва́рты Мяне.
 • І хто не бярэ крыжа́ свайго і не ідзе следам за Мною, той не ва́рты Мяне.
 • Хто зберагае душу́ сваю, той загу́біць яе; а хто загубíў душу́ сваю дзе́ля Мяне, той зберажэ́ яе.
 • Хто прыма́е вас, той Мяне прыма́е; а хто прыма́е Мяне, прыма́е Таго, Хто паслаў Мяне.
 • Хто прыма́е прарока ў імя́ прарока, той узнагароду прарокаву атрыма́е; і хто прыма́е праведніка ў імя́ праведніка, той узнагароду праведнікаву атрыма́е.
 • І хто напо́іць аднаго з малы́х гэтых толькі чашай халоднай вады ў імя́ вучня, праўду кажу вам, той не стра́ціць узнагароды сваёй.
 • Ыйса он эки шакиртин чакырып алып, аларга ар тєрдєє ооруларды, ар кандай кеселдерди айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди.
 • Он эки элчинин ысымдары мындай: Петир деген да ысым коюлган Шымон жана анын бир тууганы Андрей, Зебедейдин уулдары Жакып менен Жакан,
 • Филип жана Барталамей, Томас жана салык жыйноочу Матай, Алпей уулу Жакып жана Тадай деген да ысымы бар Леби,
 • кааналык Шымон жана Ыйсага чыккынчылык кылган Жєйєт Искариот.
 • Он эки шакиртин жиберип жатып, Ыйса мындай буйрук берди: «Бутпарастардын жерине барбагыла, самариялыктардын шаарларына кирбегиле.
 • Адегенде Ысрайыл элинин адашкан койлоруна баргыла.
 • Барганыњарда, Асман Падышачылыгынын жакындаганын жарыялагыла.
 • Оорулууларды, пес оорулууларды айыктыргыла, љлгљндљрдє тирилткиле, жиндерди кууп чыгаргыла. Бекер алдыњарбы, бекер бергиле.
 • Белињерге алтын да, кємєш да, жез тыйын да тєйєп албагыла.
 • Жолго тєйєнчљк да, эки сыйра кийим да, чарык да, таяк да албагыла. Анткени эмгектенген адам ичип-жегенге акылуу.
 • Кайсы гана шаарга же кыштакка барбагыла, ал жерден ылайыктуу бирљљнє сураштырып таап, кеткенињерче, ошонукунда калгыла.
 • Єйгљ киргенде, саламдашып: “Бул єйгљ тынчтык келсин!” – дегиле.
 • Эгерде ал єйдљ тынчтыкты кабыл алууга татыктуулар болсо, тынчтыгыњар аларга келет. Эгерде татыктуулар жок болсо, тынчтыгыњар љзєњљргљ кайтып келет.
 • Ал эми ким силерди кабыл албаса жана сљзєњљргљ кулак салбаса, ал єйдљн же ал шаардан чыгып бара жатканыњарда, бутуњардагы чањды кєєп койгула.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, сот кєнє ал шаарга караганда Содом менен Амор шаарларына жењилирээк болот.
 • Мен силерди карышкырлардын арасына койлорду коё берген сыяктуу жиберип жатамын. Ошондуктан жыландай акылдуу, кљгєчкљндљй жљнљкљй болгула.
 • Адамдардан сак болгула, анткени алар силерди сотко беришет жана синагогаларында уруп-сабашат.
 • Мен єчєн силерди башчылардын жана падышалардын алдына алып барышат. Ошентип, силер аларга жана бутпарастарга Мен жљнєндљ кєбљлљндєрљсєњљр.
 • Силерди кармап беришкенде, “Эмнени айтабыз, кантип айтабыз?” деп тынчсызданбагыла. Эмнени айтуу керек болсо, ошол учурда силерге берилет.
 • Анткени силер эмес, силер аркылуу Атањардын Руху сєйлљйт.
 • Бир тууган бир тууганын, атасы баласын љлємгљ кыят. Балдары ата-энелерине каршы чыгып, аларды љлтєрєшљт.
 • Менин ысымым єчєн баарына жек кљрєндє болосуњар. Ким акырына чейин чыдаса, ал куткарылат.
 • Силерди бир шаардан кубалашса, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып коёюн, силер Ысрайылдын бардык шаарларын айланып чыкканыњарча эле, Адам Уулу келип калат.
 • Шакирт љз устатынан, кул љз кожоюнунан жогору эмес.
 • Шакиртке љзєнєн устатындай, кулга љзєнєн кожоюнундай болуу жетиштєє. Эгерде єй ээсин Белзебул дешсе, анда єйдљгєлљрєнљ андан бетер жаман айтышпайбы!
 • Ошондуктан алардан коркпогула. Анткени ачылбай калчу жашыруун эч нерсе жок, билинбей калчу эч бир сыр жок.
 • Силерге карањгылыкта айтканымды силер жарыкта айткыла. Акырын айтканымды там єстєнљн жарыялагыла.
 • Денени љлтєрєп, бирок жанды љлтєрљ албагандардан коркпогула. Жанды да, денени да оттуу кљлдљ љлтєрљ ала тургандан корккула.
 • Эки таранчы бир ассарийге эле сатылат эмеспи. Бирок Атањардын эркисиз алардын бири да љлбљйт.
 • Ал эми силердин башыњардагы чачыњар да саналуу.
 • Ошондуктан коркпогула, силер топ таранчыдан кымбатсыњар.
 • Ким Мени адамдардын алдында ачык тааныса, Мен да аны асмандагы Атамдын алдында ачык тааныйм.
 • Ким адамдардын алдында Менден баш тартса, Мен да асмандагы Атамдын алдында андан баш тартам.
 • Мени жер єстєнљ тынчтык алып келди деп ойлобогула. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим.
 • Анткени Мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бљлєє єчєн келдим.
 • Адамдын душманы – љз єйєндљгєлљрє.
 • Ким атасын же энесин Менден артык сєйсљ, ал Мага татыктуу эмес. Ким уулун же кызын Менден артык сєйсљ, ал Мага татыктуу эмес.
 • Ким Мени љз айкаш жыгачын алып ээрчибесе, ал Мага татыктуу эмес.
 • Ким љз жанын аяса, ал андан тєбљлєккљ ажырайт. Ал эми ким Мен єчєн љз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.
 • Ким силерди кабыл алса, ал Мени кабыл алган болот. Ким Мени кабыл алса, ал Мени жиберген Кудайды кабыл алган болот.
 • Ким пайгамбарды пайгамбар катары кабыл алса, ал пайгамбардыкындай сыйлык алат. Ким такыбааны такыбаа катары кабыл алса, ал такыбааныкындай сыйлык алат.
 • Ким Менин ушул жљнљкљй шакирттеримдин бирине, ал Менин шакиртим болгону єчєн, бир чљйчљк муздак суу берсе, силерге чындыкты айтып коёюн, ал сыйлыксыз калбайт».