Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И при­­зва́ оба­на́­де­сять ученики́ своя́, даде́ и́мъ вла́сть на ду́сѣхъ нечи́стыхъ, я́ко да изго́нятъ и́хъ, и цѣли́ти вся́къ неду́гъ и вся́ку болѣ́знь.
 • Два­на́­де­ся­тихъ же апо́столовъ имена́ су́ть сiя́: пе́рвый Си́монъ, и́же нарица́ет­ся пе́тръ, и Андре́й бра́тъ его́: Иа́ковъ зеведе́евъ и Иоа́н­нъ бра́тъ его́:
 • Фили́ппъ и Варѳоломе́й: Ѳома́ и Матѳе́й мыта́рь: Иа́ковъ алфе́евъ и левве́й, нарѣче́н­ный Ѳадде́й:
 • Си́монъ канани́тъ и Иу́да Искарiо́тскiй, и́же и предаде́ его́.
 • Сiя́ оба­на́­де­сять посла́ Иису́съ, заповѣ́да и́мъ, глаго́ля: на пу́ть язы́къ не иди́те и во гра́дъ самаря́нскiй не вни́дите:
 • иди́те же па́че ко овца́мъ поги́бшымъ до́му Изра́илева:
 • ходя́ще же проповѣ́дуйте, глаго́люще, я́ко при­­бли́жися ца́р­ст­вiе небе́сно­е:
 • боля́щыя исцѣля́йте, прокаже́н­ныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бѣ́сы изгоня́йте: ту́не прiя́сте, ту́не дади́те.
 • [Зач. 35.] Не стяжи́те зла́та, ни сребра́, ни мѣ́ди при­­ поясѣ́хъ ва́шихъ,
 • ни пи́ры въ пу́ть, ни двою́ ри́зу, ни сапо́гъ, ни жезла́: досто́инъ бо е́сть дѣ́латель мзды́ сво­ея́.
 • Въ о́ньже а́ще [коли́ждо] гра́дъ или́ ве́сь вни́дете, испыта́йте, кто́ въ не́мъ досто́инъ е́сть, и ту́ пребу́дите, до́ндеже изы́дете:
 • входя́ще же въ до́мъ цѣлу́йте его́, глаго́люще: ми́ръ до́му сему́:
 • и а́ще у́бо бу́детъ до́мъ досто́инъ, прiи́детъ ми́ръ ва́шъ на́нь: а́ще ли же не бу́детъ досто́инъ, ми́ръ ва́шъ къ ва́мъ воз­врати́т­ся.
 • И и́же а́ще не прiи́метъ ва́съ, ниже́ послу́шаетъ слове́съ ва́шихъ, исходя́ще изъ до́му или́ изъ гра́да того́, от­тряси́те пра́хъ но́гъ ва́шихъ:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ: от­ра́днѣе бу́детъ земли́ Cодо́мстѣй и Гомо́ррстѣй въ де́нь су́дный, не́же гра́ду тому́.
 • [Зач. 36.] Се́, а́зъ посыла́ю ва́съ я́ко о́вцы посредѣ́ волко́въ: бу́дите у́бо му́дри я́ко змiя́, и цѣ́ли я́ко го́лубiе.
 • Внемли́те же от­ человѣ́къ: предадя́тъ бо вы́ на со́нмы, и на собо́рищихъ и́хъ бiю́тъ ва́съ,
 • и предъ влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете мене́ ра́ди, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ и язы́комъ.
 • Егда́ же предаю́тъ вы́, не пецы́теся, ка́ко или́ что́ воз­глаго́лете: да́стбося ва́мъ въ то́й ча́съ, что́ воз­глаго́лете:
 • не вы́ бо бу́дете глаго́лющiи, но Ду́хъ Отца́ ва́­шего глаго́ляй въ ва́съ.
 • Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и оте́цъ ча́до: и воста́нутъ ча́да на роди́тели и убiю́тъ и́хъ:
 • и бу́дете ненави́дими всѣ́ми и́мене мо­его́ ра́ди: претерпѣ́вый же до конца́, то́й спасе́нъ бу́детъ.
 • [Зач. 37.] Егда́ же го́нятъ вы́ во гра́дѣ се́мъ, бѣ́гайте въ другі́й. Ами́нь бо глаго́лю ва́мъ: не и́мате сконча́ти гра́ды Изра́илевы, до́ндеже прiи́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй.
 • Нѣ́сть учени́къ надъ учи́теля [сво­его́], ниже́ ра́бъ надъ господи́на сво­его́:
 • довлѣ́етъ ученику́, да бу́детъ я́ко учи́тель его́, и ра́бъ я́ко госпо́дь его́. А́ще господи́на до́му веельзеву́ла нареко́ша, кольми́ па́че дома́шнiя его́?
 • Не убо́йтеся у́бо и́хъ: ничто́же бо е́сть покрове́но, е́же не от­кры́ет­ся, и та́йно, е́же не увѣ́дѣно бу́детъ.
 • Е́же глаго́лю ва́мъ во тмѣ́, рцы́те во свѣ́тѣ: и е́же во у́шы слы́шите, проповѣ́дите на кро́вѣхъ.
 • И не убо́йтеся от­ убива́ющихъ тѣ́ло, души́ же не могу́щихъ уби́ти: убо́йтеся же па́че могу́щаго и ду́шу и тѣ́ло погуби́ти въ гее́н­нѣ.
 • Не двѣ́ ли пти́цѣ цѣни́тѣся еди́ному Асса́рiю? и ни еди́на от­ ни́хъ паде́тъ на земли́ безъ Отца́ ва́­шего:
 • ва́мъ же и вла́си главні́и вси́ изочте́ни су́ть:
 • не убо́йтеся у́бо: мно́зѣхъ пти́цъ лу́чши есте́ вы́.
 • [Зач. 38.] Вся́къ у́бо и́же исповѣ́сть мя́ предъ человѣ́ки, исповѣ́мъ его́ и а́зъ предъ Отце́мъ мо­и́мъ, и́же на небесѣ́хъ:
 • а и́же от­ве́ржет­ся мене́ предъ человѣ́ки, от­ве́ргуся его́ и а́зъ предъ Отце́мъ мо­и́мъ, и́же на небесѣ́хъ.
 • Не мни́те, я́ко прiидо́хъ воврещи́ ми́ръ на зе́млю: не прiидо́хъ воврещи́ ми́ръ, но ме́чь:
 • прiидо́хъ бо разлучи́ти человѣ́ка на отца́ сво­его́, и дще́рь на ма́терь свою́, и невѣ́сту на свекро́вь свою́.
 • И врази́ человѣ́ку дома́шнiи его́.
 • [Зач. 39.] И́же лю́битъ отца́ или́ ма́терь па́че мене́, нѣ́сть мене́ досто́инъ: и и́же лю́битъ сы́на или́ дще́рь па́че мене́, нѣ́сть мене́ досто́инъ:
 • и и́же не прiи́метъ креста́ сво­его́ и вслѣ́дъ мене́ гряде́тъ, нѣ́сть мене́ досто́инъ.
 • Обрѣты́й ду́шу свою́ погуби́тъ ю́: а и́же погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди, обря́щетъ ю́.
 • И́же ва́съ прiе́млетъ, мене́ прiе́млетъ: и и́же прiе́млетъ мене́, прiе́млетъ посла́в­шаго мя́:
 • прiе́мляй проро́ка во и́мя проро́чо, мзду́ проро́чу прiи́метъ: и прiе́мляй пра́ведника во и́мя пра́ведничо, мзду́ пра́ведничу прiи́метъ:
 • и и́же а́ще напо­и́тъ еди́наго от­ ма́лыхъ си́хъ ча́­шею студены́ воды́ то́кмо, во и́мя ученика́, ами́нь глаго́лю ва́мъ, не погуби́тъ мзды́ сво­ея́.
 • И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
 • Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его,
 • Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,
 • Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
 • Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите;
 • а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;
 • ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
 • больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
 • [Зач. 35.] Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
 • ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.
 • В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете;
 • а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему;
 • и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.
 • А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших;
 • истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.
 • [Зач. 36.] Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
 • Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас,
 • и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.
 • Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать,
 • ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.
 • Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
 • и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
 • [Зач. 37.] Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.
 • Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего:
 • довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?
 • Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано.
 • Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
 • И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне.
 • Не две ли малые птицы продаются за ассарий*? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; //*Мелкая монета.
 • у вас же и волосы на голове все сочтены;
 • не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.
 • [Зач. 38.] Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;
 • а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
 • Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
 • ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
 • И враги человеку – домашние его.
 • [Зач. 39.] Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
 • и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
 • Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.
 • Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня;
 • кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника.
 • И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
 • καὶ προ­σκαλεσά­με­νος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύ­ειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν
 • τῶν δὲ δώδεκα ἀπο­στόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ λεγό­με­νος Пέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
 • Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος
 • Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παρα­δοὺς αὐτόν
 • τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παρα­γγείλας αὐτοῖς λέγων εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε
 • πορεύ­εσθε δὲ μᾶλλον προ­̀ς τὰ προ­́βατα τὰ ἀπο­λωλότα οἴκου Ἰσραήλ
 • πορευόμενοι δὲ κηρύσ­σετε λέγον­τες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
 • ἀσθενοῦν­τας θεραπεύ­ετε νεκροὺς ἐγείρετε λεπρο­ὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε
 • μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν
 • μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ
 • εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε
 • εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
 • καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾿ αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία ἡ εἰρήνη ὑμῶν προ­̀ς ὑμᾶς ἐπι­στραφήτω
 • καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν
 • ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ
 • ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο­στέλλω ὑμᾶς ὡς προ­́βατα ἐν μέσῳ λύκων γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί
 • προ­σέχετε δὲ ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων παρα­δώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συν­έδρια καὶ ἐν ταῖς συν­αγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς
 • καὶ ἐπι­̀ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν
 • ὅταν δὲ παρα­δῶσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε δοθή­σε­ται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε
 • οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦν­τες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν
 • παρα­δώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ ἐπαναστήσον­ται τέκνα ἐπι­̀ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς
 • καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάν­των δια­̀ τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθή­σε­ται
 • ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύ­γετε εἰς τὴν ἑτέραν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
 • οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ
 • ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ
 • μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀπο­καλυφθή­σε­ται καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθή­σε­ται
 • ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτί καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε κηρύξατε ἐπι­̀ τῶν δωμάτων
 • καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπο­̀ τῶν ἀπο­κτεννόν­των τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀπο­κτεῖναι φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπο­λέσαι ἐν γεέννῃ
 • οὐχὶ δύο στρουθία ἀσ­σαρίου πωλεῖται καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπι­̀ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
 • ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
 • μὴ οὖν φοβεῖσθε πολλῶν στρουθίων δια­φέρετε ὑμεῖς
 • πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο­σθεν τῶν ἀνθρώπων ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρο­σθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 • ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπρο­σθεν τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπρο­σθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
 • μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπι­̀ τὴν γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
 • ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατα­̀ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατα­̀ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατα­̀ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς
 • καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ
 • ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
 • καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
 • ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπο­λέσει αὐτήν καὶ ὁ ἀπο­λέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν
 • ὁ δεχό­με­νος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται καὶ ὁ ἐμὲ δεχό­με­νος δέχεται τὸν ἀπο­στείλαν­τά με
 • ὁ δεχό­με­νος προ­φήτην εἰς ὄνομα προ­φήτου μισθὸν προ­φήτου λήμψ­σε­ται καὶ ὁ δεχό­με­νος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψ­σε­ται
 • καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπο­λέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ