Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • Въ де́нь же то́й изше́дъ Иису́съ изъ до́му, сѣдя́ше при­­ мо́ри.
 • И собра́шася къ нему́ наро́ди мно́зи, я́коже ему́ въ кора́бль влѣ́зти и сѣ́сти: и ве́сь наро́дъ на бре́зѣ стоя́ше.
 • И глаго́ла и́мъ при́тчами мно́го, глаго́ля: [Зач. 50.] се́, изы́де сѣ́яй, да сѣ́етъ:
 • и сѣ́ющу ему́, о́ва падо́ша при­­ пути́, и прiидо́ша пти́цы и позоба́ша я́:
 • друга́я же падо́ша на ка́мен­ныхъ, идѣ́же не имѣ́яху земли́ мно́ги, и а́бiе прозябо́ша, зане́ не имѣ́яху глубины́ земли́:
 • со́лнцу же воз­сiя́в­шу при­­свя́нуша, и зане́ не имѣ́яху коре́нiя, изсхо́ша:
 • друга́я же падо́ша въ те́рнiи, и взы́де те́рнiе и подави́ и́хъ:
 • друга́я же падо́ша на земли́ до́брѣй и дая́ху пло́дъ, о́во у́бо сто́, о́во же шестьдеся́тъ, о́во же три́десять:
 • имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 51.] И при­­ступи́в­ше ученицы́ [его́] реко́ша ему́: почто́ при́тчами глаго́леши и́мъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: я́ко ва́мъ дано́ е́сть разумѣ́ти та́йны ца́р­ст­вiя небе́снаго, о́нѣмъ же не дано́ е́сть:
 • и́же бо и́мать, да́ст­ся ему́ и преизбу́детъ [ему́]: а и́же не и́мать, и е́же и́мать, во́змет­ся от­ него́:
 • сего́ ра́ди въ при́тчахъ глаго́лю и́мъ, я́ко ви́дяще не ви́дятъ, и слы́шаще не слы́шатъ, ни разумѣ́ютъ:
 • и сбыва́ет­ся въ ни́хъ проро́че­с­т­во Иса́iино, глаго́лющее: слу́хомъ услы́шите, и не и́мате разумѣ́ти: и зря́ще у́зрите, и не и́мате ви́дѣти:
 • отолстѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не когда́ у́зрятъ очи́ма, и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Ва́ша же блаже́н­на очеса́, я́ко ви́дятъ, и у́ши ва́ши, я́ко слы́шатъ:
 • ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко мно́зи проро́цы и пра́ведницы вожделѣ́ша ви́дѣти, я́же ви́дите, и не ви́дѣша, и слы́шати, я́же слы́шите, и не слы́шаша.
 • Вы́ же услы́шите при́тчу сѣ́ющаго:
 • вся́кому слы́шащему сло́во ца́р­ст­вiя и не разумѣва́ющу, при­­хо́дитъ лука́вый и восхища́етъ всѣ́ян­ное въ се́рдцы его́: сiе́ е́сть, е́же при­­ пути́ сѣ́ян­ное.
 • А на ка́мени сѣ́ян­ное, сiе́ е́сть слы́шай сло́во и а́бiе съ ра́достiю прiе́млетъ е́:
 • не и́мать же ко́рене въ себѣ́, но при­­вре́мененъ е́сть: бы́в­ши же печа́ли или́ гоне́нiю словесе́ ра́ди, а́бiе соблажня́ет­ся.
 • А сѣ́ян­ное въ те́рнiи, се́ е́сть слы́шай сло́во, и печа́ль вѣ́ка сего́ и ле́сть бога́т­ст­ва подавля́етъ сло́во, и безъ плода́ быва́етъ.
 • А сѣ́ян­ное на до́брѣй земли́, се́ е́сть слы́шай сло́во и разумѣва́я: и́же у́бо пло́дъ при­­но́ситъ и твори́тъ о́во сто́, о́во же шестьдеся́тъ, о́во три́десять.
 • [Зач. 52.] И́ну при́тчу предложи́ и́мъ, глаго́ля: уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку, сѣ́яв­шу до́брое сѣ́мя на селѣ́ сво­е́мъ:
 • спя́щымъ же человѣ́комъ, прiи́де вра́гъ его́ и всѣ́я пле́велы посредѣ́ пшени́цы и отъи́де:
 • егда́ же прозябе́ трава́ и пло́дъ сотвори́, тогда́ яви́шася и пле́велiе.
 • Прише́дше же раби́ господи́на, рѣ́ша ему́: го́споди, не до́брое ли сѣ́мя сѣ́ялъ еси́ на селѣ́ тво­е́мъ? от­ку́ду у́бо и́мать пле́велы?
 • О́нъ же рече́ и́мъ: вра́гъ человѣ́къ сiе́ сотвори́. Раби́ же рѣ́ша ему́: хо́щеши ли у́бо, да ше́дше исплеве́мъ я́?
 • О́нъ же рече́ [и́мъ]: ни́: да не когда́ восторга́юще пле́велы, восто́ргнете ку́пно съ ни́ми [и] пшени́цу:
 • оста́вите расти́ обое́ ку́пно до жа́твы: и во вре́мя жа́твы реку́ жа́телемъ: собери́те пе́рвѣе пле́велы и свяжи́те и́хъ въ снопы́, я́ко сожещи́ я́: а пшени́цу собери́те въ жи́тницу мою́.
 • [Зач. 53.] И́ну при́тчу предложи́ и́мъ, глаго́ля: подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное зе́рну гору́шичну, е́же взе́мъ человѣ́къ всѣ́я на селѣ́ сво­е́мъ,
 • е́же ма́лѣйше у́бо е́сть от­ всѣ́хъ сѣ́менъ: егда́ же воз­расте́тъ, бо́лѣе [всѣ́хъ] зе́лiй е́сть и быва́етъ дре́во, я́ко прiити́ пти́цамъ небе́снымъ и вита́ти на вѣ́твехъ его́.
 • И́ну при́тчу глаго́ла и́мъ: подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное ква́су, его́же взе́мши жена́ скры́ въ са́тѣхъ трiе́хъ муки́, до́ндеже вскисо́ша вся́.
 • Сiя́ вся́ глаго́ла Иису́съ въ при́тчахъ наро́домъ, и безъ при́тчи ничесо́же глаго́лаше къ ни́мъ:
 • я́ко да сбу́дет­ся рече́н­ное проро́комъ, глаго́лющимъ: от­ве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́: от­ры́гну сокрове́н­ная от­ сложе́нiя мíра.
 • Тогда́ оста́вль наро́ды, прiи́де въ до́мъ Иису́съ. [Зач. 54.] И при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: скажи́ на́мъ при́тчу пле́велъ се́лныхъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: сѣ́явый до́брое сѣ́мя е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй:
 • а село́ е́сть мíръ: до́брое же сѣ́мя, сі́и су́ть сы́нове ца́р­ст­вiя, а пле́велiе су́ть сы́нове непрiя́знен­нiи:
 • а вра́гъ всѣ́явый и́хъ е́сть дiа́волъ: а жа́тва кончи́на вѣ́ка е́сть: а жа́тели а́нгели су́ть.
 • Я́коже у́бо собира́ютъ пле́велы и огне́мъ сожига́ютъ, та́ко бу́детъ въ сконча́нiе вѣ́ка сего́:
 • по́слетъ Сы́нъ человѣ́ческiй а́нгелы своя́, и соберу́тъ от­ ца́р­ст­вiя его́ вся́ собла́зны и творя́щихъ беззако́нiе
 • и вве́ргутъ и́хъ въ пе́щь о́гнен­ну: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ:
 • тогда́ пра́ведницы просвѣтя́т­ся я́ко со́лнце въ ца́р­ст­вiи Отца́ и́хъ. Имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 55.] Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное сокро́вищу сокрове́ну на селѣ́, е́же обрѣ́тъ человѣ́къ скры́, и от­ ра́дости его́ и́детъ, и вся́, ели́ка и́мать, продае́тъ, и купу́етъ село́ то́.
 • Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку купцу́, и́щущу до́брыхъ би́серей,
 • и́же обрѣ́тъ еди́нъ многоцѣ́ненъ би́серъ, ше́дъ продаде́ вся́, ели́ка имя́ше, и купи́ его́.
 • Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное не́воду вве́ржену въ мо́ре и от­ вся́каго ро́да собра́в­шу,
 • и́же егда́ испо́лнися, извлеко́ша и́ на кра́й, и сѣ́дше избра́ша до́брыя въ сосу́ды, а злы́я изверго́ша во́нъ.
 • Та́ко бу́детъ въ сконча́нiе вѣ́ка: изы́дутъ а́нгели, и от­луча́тъ злы́я от­ среды́ пра́ведныхъ,
 • и вве́ргутъ и́хъ въ пе́щь о́гнен­ную: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: разумѣ́сте ли сiя́ вся́? Глаго́лаша ему́: е́й, Го́споди.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: сего́ ра́ди вся́къ кни́жникъ, научи́вся ца́р­ст­вiю небе́сному, подо́бенъ е́сть человѣ́ку домови́ту, и́же изно́ситъ от­ сокро́вища сво­его́ но́вая и ве́тхая.
 • [Зач. 56.] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ при́тчи сiя́, пре́йде от­ту́ду.
 • И при­­ше́дъ во оте́че­ст­вiе свое́, уча́­ше и́хъ на со́нмищи и́хъ, я́ко диви́тися и́мъ и глаго́лати: от­ку́ду сему́ прему́дрость сiя́ и си́лы?
 • не се́й ли е́сть текто́новъ Сы́нъ? не Ма́ти ли его́ нарица́ет­ся Марiа́мъ, и бра́тiя его́ Иа́ковъ и Иосі́й, и Си́монъ и Иу́да?
 • и сестры́ его́ не вся́ ли въ на́съ су́ть? от­ку́ду у́бо сему́ сiя́ вся́?
 • И блажня́хуся о не́мъ. Иису́съ же рече́ и́мъ: нѣ́сть проро́къ безъ че́сти, то́кмо во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ и въ дому́ сво­е́мъ.
 • И не сотвори́ ту́ си́лъ мно́гихъ за невѣ́р­ст­во и́хъ.
 • Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.
 • И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.
 • И поучал их много притчами, говоря: [Зач. 50.] вот, вышел сеятель сеять;
 • и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
 • иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
 • Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
 • иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
 • иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
 • Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 51.] И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
 • Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано,
 • ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
 • потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;
 • и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите,
 • ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
 • ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что́ вы видите, и не видели, и слышать, что́ вы слышите, и не слышали.
 • Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
 • ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.
 • А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
 • но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
 • А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
 • Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
 • [Зач. 52.] Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
 • когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
 • когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
 • Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
 • Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
 • Но он сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
 • оставьте расти вместе то́ и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
 • [Зач. 53.] Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
 • которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
 • Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
 • Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
 • да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.
 • Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. ||[Зач. 54.] И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.
 • Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
 • поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;
 • враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
 • Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
 • пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,
 • и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
 • тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 55.] Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то.
 • Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
 • который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее.
 • Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
 • который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
 • Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных,
 • и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
 • И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: та́к, Господи!
 • Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
 • [Зач. 56.] И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
 • И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?
 • не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?
 • и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это?
 • И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
 • И не совершил там многих чудес по неверию их.
 • У той дзень Іісус, вы́йшаўшы з дома, сеў каля мора.
 • І сабра́лася да Яго мноства людзей, так што Ён увайшоў у лодку і сеў; а ўвесь люд стаяў на беразе.
 • І гаварыў ім шмат прытчамі, ка́жучы: вось, вы́йшаў се́йбіт сеяць.
 • І калі сеяў ён, адно ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі і падзяўблí яго.
 • А іншае ўпала на ме́сцы камянíстыя, дзе няшмат было́ зямлі, і неўзаба́ве ўзышло́, бо зямля была́ неглыбокая.
 • А калі ўзышло́ сонца, завя́ла, і, паколькі не ме́ла карэння, засохла.
 • А іншае ўпала ў це́рні, і выраслі це́рні і заглушы́лі яго.
 • А іншае ўпала на добрую зямлю і дало́ плод: адно ў сто крат, другое ў шэсцьдзеся́т, а іншае ў трыццаць.
 • Хто ма́е вушы, каб чуць, няхай чуе!
 • І, прыступíўшы, вучні сказалі Яму: чаму Ты прытчамі гаворыш ім?
 • Ён сказаў ім у адказ: таму, што вам да́дзена ведаць тайны Царства Нябеснага, а ім не да́дзена;
 • Бо хто ма́е, таму да́дзена будзе і памножыцца; а хто не ма́е, у таго ады́мецца і тое, што ма́е.
 • Дзе́ля таго прытчамі гавару ім, што яны ба́чачы не бачаць, і чу́ючы не чуюць, і не разумеюць.
 • І збыва́ецца над імі прароцтва Іса́іі, якое кажа: “слы́хам пачуеце, і не зразуме́еце; і вачыма глядзець будзеце, і не ўбачыце.
 • Бо агрубе́ла сэ́рца ў людзей гэтых, і вуша́мі цяжка чуюць, і вочы свае заплю́шчылі, каб не ўбачыць вачы́ма, і вуша́мі не пачуць, і сэ́рцам не зразумець, і не звярну́цца, каб Я ацаліў іх”.
 • А вашы вочы блажэ́нныя, таму што бачаць, і ву́шы вашы, таму што чуюць.
 • Бо праўду кажу вам, што многія прарокі і праведнікі жада́лі бачыць тое, што вы бачыце, і не бачылі, і чуць тое, што вы чу́еце, і не чулі.
 • Вы ж паслухайце сэнс прытчы пра се́йбіта.
 • Да кожнага, хто слухае слова пра Царства і не разумее, прыходзіць ліхí і кра́дзе пасе́янае ў сэрцы яго; вось каго азначае пасе́янае пры дарозе.
 • А пасе́янае на камянíстых месцах азначае таго, хто чуе слова і адразу з радасцю прыма́е яго;
 • але не ма́е кораня ў сабе і нетрыва́лы: калі настане ўціск альбо гане́нне за слова, ён адразу спакуша́ецца.
 • А пасе́янае ў це́рнях азначае таго, хто чуе слова, але клопат веку гэтага і зма́нлівасць багацця заглуша́юць сло́ва, і яно становіцца бясплодным.
 • А пасе́янае на добрай зямлі азначае таго, хто чуе слова і разумее; ён і плод прыно́сіць і дае́ адзін сто, другі шэсцьдзеся́т, а іншы трыццаць.
 • Другую прытчу прапанаваў Ён ім, ка́жучы: Царства Нябеснае падобна да чалавека, які пасеяў добрае насе́нне на по́лі сваім.
 • Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў пустазелле сярод пшаніцы, і пайшоў.
 • Калі ўзышла́ збажына́ і завязала плод, тады з’явілася і пустазе́лле.
 • Прыйшлі рабы́ гаспадара́ дома і сказалі яму: гаспадар! хіба́ не добрае насе́нне пасеяў ты на по́лі сваім? адкуль жа на ім пустазе́лле?
 • Ён сказаў ім: варожы чалавек гэта зрабіў. а рабы́ сказалі яму: дык хочаш, мы пойдзем, вы́палем яго?
 • Але ён сказаў: не, каб, выпо́лваючы пустазе́лле, вы не павырыва́лі разам з ім і пшаніцы.
 • Пакіньце расці разам тое і другое да жніва́; а ў час жніва́ я скажу жняца́м: вы́берыце перш пустазе́лле і звяжы́це яго ў снапы́, каб спалíць яго; а пшаніцу збяры́це ў жы́тніцу маю́.
 • Іншую прытчу прапанаваў Ён ім, ка́жучы: падобна Царства Нябеснае да зярня́ці гарчы́чнага, якое чалавек узяў і пасеяў на по́лі сваім;
 • яно, хоць і меншае за ўсякае насе́нне, але, калі вы́расце, бывае бо́льшым за ўсякую траву і робіцца дрэвам, так што прылята́юць птушкі нябесныя і се́ляцца ў го́ллі яго.
 • Іншую прытчу сказаў Ён ім: падобна Царства Нябеснае да заква́скі, якую жанчына, узяўшы, пакла́ла ў тры меры мукі, пакуль не ўкісла ўсё.
 • Гэта ўсё сказаў Іісус прытчамі народу, і без прытчы нічога не гаварыў ім,
 • каб збыло́ся ска́занае праз прарока, які кажа: “адкры́ю ў прытчах вусны Мае́; вы́кажу скры́тае ад стварэ́ння свету”.
 • Тады Іісус, адпусцíўшы народ, увайшоў у дом. і прыступілі да Яго вучні Яго, ка́жучы: растлума́ч нам прытчу пра пустазе́лле на полі.
 • Ён жа сказаў ім у адказ: Се́йбіт добрага насе́ння ёсць Сын Чалавечы;
 • поле ёсць свет; добрае насе́нне гэта — сыны́ Царства, а пустазе́лле — сыны́ ліхога;
 • вораг, які пасеяў яго, ёсць дыявал; жніво́ ёсць сканчэ́нне веку, а жняцы́ — Ангелы.
 • І вось, як збіраюць пустазе́лле і агнём па́ляць, гэтакса́ма будзе пры сканчэ́нні веку гэтага.
 • Пашле Сын Чалавечы Ангелаў Сваіх, і збяруць з Царства Яго ўсе спаку́сы і тых, што чы́няць беззаконне,
 • і ўкíнуць іх у печ вогненную; там будзе плач і скры́гат зубоў.
 • Тады пра́веднікі заззя́юць, як сонца, у Царстве Айца іх. Хто ма́е вушы, каб чуць, няхай чуе!
 • Яшчэ падобна Царства Нябеснае да схава́нага на полі скарбу, знайшоўшы які, чалавек утаíў яго, і ў радасці ад гэтага ідзе і прадае́ ўсё, што ма́е, і купля́е поле тое.
 • Яшчэ падобна Царства Нябеснае да купца, які шукае прыгожых жамчу́жын,
 • і, знайшоўшы адну шматкашто́ўную жамчу́жыну, пайшоў і прадаў усё, што меў, і купіў яе.
 • Яшчэ падобна Царства Нябеснае да не́вада, які быў закíнуты ў мора і набраў усяго ўсялякага,
 • і калі ён напоўніўся, яго вы́цягнулі на бераг і, сеўшы, добрае скла́лі ў по́суд, а дрэннае выкінулі прэч.
 • Так будзе пры сканчэнні веку: вы́йдуць Ангелы і аддзе́ляць ліхíх з асяро́ддзя пра́ведных,
 • і ўкінуць іх у печ вогненную: там будзе плач і скры́гат зубоў.
 • Кажа ім Іісус: ці зразумелі вы гэта ўсё? Яны кажуць Яму: так, Госпадзі!
 • А Ён сказаў ім: таму ўсякі кніжнік, наву́чаны Царству Нябеснаму, падобны да гаспадара́ дома, які выносіць са ска́рбніцы сваёй новае і старо́е.
 • І ста́лася, калі скончыў Іісус прытчы гэтыя, Ён пайшоў адтуль.
 • І прыйшоўшы на бацькаўшчыну Сваю, вучыў іх у сінагозе іхняй, так што яны здзіўляліся і казалі: адкуль у Яго гэтая мудрасць і сілы?
 • Ці не цесляро́ў Ён Сын? Ці не Яго Маці завуць Марыя, і браты Яго — Іа́каў, і Іасíй, і Сíман, і Іуда?
 • І сёстры Яго ці не ўсе сярод нас? Адкуль жа ў Яго ўсё гэта?
 • І сумнява́ліся ў Ім. Іісус жа сказаў ім: не бывае прарока без пашаны, хіба́ толькі на бацькаўшчыне сваёй і ў доме сваім.
 • І не ўчынíў там многіх цудаў з-за няве́р’я іх.
 • Ошол кєнє Ыйса єйдљн чыгып, кљлдєн жээгине барып отурду.
 • Жанына кљп эл чогулуп калгандыктан, Ал кайыкка тєштє. Эл болсо жээкте турду.
 • Ошондо Ыйса аларга єлгє-насаат ањгемелер менен кљп насаат айтты. Ал мындай деди: «Себєєчє єрљн себєє єчєн чыкты.
 • Ал сээп жатканда, кээ бир єрљндљр жол боюна тєштє. Канаттуулар учуп келип, аларды терип жеп кетишти.
 • Кээ бир єрљндљр топурагы аз, таштак жерге тєштє. Жердин кыртышы жука болгондуктан, алар тез эле љнєп чыкты.
 • Бирок кєн чыкканда, соолуп, терењ тамырлай албай, куурап калды.
 • Кээ бир єрљндљр тикенектин арасына тєштє. Тикенектер љсєп, аларды басып салды.
 • Кээ бир єрљндљр жакшы топуракка тєшєп, бири жєз эсе, бири алтымыш эсе, бири отуз эсе тєшєм берди.
 • Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!»
 • Шакирттери жакын келип, Ыйсадан: «Эмне єчєн Сен аларга єлгє-насаат ањгемелер менен сєйлљп жатасыњ?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерге Асман Падышачылыгынын сырларын таанып билєє мємкєнчєлєгє берилди, аларга болсо берилген жок.
 • Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет, анда мол болот. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат.
 • Аларга єлгє-насаат ањгемелер менен сєйлљгљнємдєн себеби: алар карап турушса да кљрєшпљйт, угуп турушса да угушпайт жана тєшєнєшпљйт.
 • Ышайанын алар жљнєндљ айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат: “Кулагыњар менен угуп турасыњар, бирок тєшєнбљйсєњљр; кљзєњљр менен карап турасыњар, бирок кљрбљйсєњљр.
 • Анткени бул элдин кљкєрљгє сокур болуп калган, кулагын жаап, кљзєн жуумп алган, ошондуктан алардын кљздљрє кљрбљйт, кулактары укпайт, тєшєнєшпљйт жана айыгыш єчєн Мага кайрылышпайт”.
 • Ал эми силер кљзєњљр менен кљрєп, кулагыњар менен угуп турганыњар єчєн бактылуусуњар.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, кљп пайгамбарлар жана адил адамдар силер кљргљндє кљрєєнє каалашкан, бирок кљрєшкљн жок. Силер укканды угууну каалашкан, бирок угушкан жок.
 • Эмесе, себєєчє жљнєндљгє єлгє-насаат ањгеменин маанисин угуп алгыла.
 • Асман Падышачылыгы жљнєндљгє сљздє угуп, бирок тєшєнбљгљн адамга амалкљй келет да, анын жєрљгєнљ себилгенди уурдап кетет. Жол боюна тєшкљн єрљн мына ушуну билдирет.
 • Таштак жерге тєшкљн єрљн муну билдирет: адам сљздє угат да, дароо кубаныч менен кабыл алат.
 • Бирок сљз анын жєрљгєндљ терењ тамырлай албагандыктан, ал адам туруксуз болот. Сљз єчєн кайгы же куугунтук болгондо, ал дароо баш тартып кетет.
 • Тикенектин арасына тєшкљн єрљн муну билдирет: адам сљздє угат, бирок бул дєйнљнєн тєйшєгє жана байлыкка азгырылуу сљздє басып салат да, сљз жемиш бербей калат.
 • Жакшы жерге тєшкљн єрљн сљздє угуп, тєшєнгљн адамды билдирет. Ал жєз эсе, же алтымыш эсе, же отуз эсе тєшєм берет».
 • Ыйса аларга дагы башка єлгє-насаат ањгеме айтты: «Асман Падышачылыгын бул нерсеге салыштырууга болот: бир адам љз талаасына жакшы єрљн септи.
 • Эл уйкуда жатканда, анын душманы келип, буудай арасына кара сойлоктун уругун сээп кетти.
 • Буудай баш алып калганда, кара сойлоктор да љсєп чыкты.
 • Ошондо єй ээсинин кулдары келип: “Кожоюн, сен талаања жакшы єрљн сеппедињ беле? Бул кара сойлоктор кайдан пайда болду?” – деп сурашты.
 • “Муну душман кылды”, – деп жооп берди єй ээси. Кулдары: “Эгерде кааласањ, биз барып, аларды жулуп таштайбыз”, – дешти.
 • Бирок єй ээси: “Жок. Кара сойлокторду жулам деп, буудайды кошо жулуп аласыњар.
 • Тим койгула, орок маалына чейин экљљ чогуу љсљ берсин. Орок маалы келгенде, мен орокчуларга: «Адегенде кара сойлокторду оргула да, боо-боо кылып байлап, љрттљп жибергиле. Буудайды болсо менин кампама жыйнагыла», – деп айтам”, – деди».
 • Ыйса аларга дагы мындай єлгє-насаат ањгеме айтты: «Асман Падышачылыгы талаага себилген сары кычы данына окшош.
 • Ал уруктардын ичинен эњ кичинекейи болсо да, љсєп чыкканда, бардык љсємдєктљрдљн чоњ болуп, даракка айланат. Канаттуу куштар учуп келип, анын бутактарына корголошот».
 • Ыйса аларга дагы мындай єлгє-насаат ањгеме айтты: «Асман Падышачылыгы камыр ачытыш єчєн, єч ченем унга салынган ачыткыга окшош».
 • Ыйса булардын баарын элге єлгє-насаат ањгемелер менен айтты. Ал єлгє-насаат ањгемесиз сєйлљчє эмес.
 • Пайгамбар аркылуу айтылган сљздєн аткарылышы єчєн ушундай болду: «Менин оозумдан накыл сљздљр чыгат. Дєйнљ жаратылгандан бери жашыруун болуп келе жаткан сырларды айтып берем».
 • Ыйса элди таратып жиберип, єйгљ кирди. Ошондо шакирттери жанына келип: «Талаадагы кара сойлоктор жљнєндљгє єлгє-насаат ањгеменин маанисин бизге тєшєндєрєп берчи», – дешти.
 • Ыйса мындай деп жооп берди: «Жакшы єрљн сепкен адам – бул Адам Уулу.
 • Талаа болсо – дєйнљ. Жакшы єрљн – Асман Падышачылыгынын уулдары, кара сойлоктор – шайтандын уулдары.
 • Кара сойлокторду сепкен душман – бул шайтан. Орок маалы – дєйнљнєн акыры, орокчулар болсо – периштелер.
 • Кара сойлоктор орулуп, љрттљлгљндљй эле, бул дєйнљнєн акырында да ушундай болот.
 • Адам Уулу Љз периштелерин жиберет. Алар кєнљљгљ тєрткљн бардык нерсени жана мыйзамсыздык кылгандарды Анын Падышачылыгынан алып,
 • жалындап кєйєп турган отко ыргытат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот.
 • Ошондо адил адамдар љздљрєнєн Атасынын Падышачылыгында кєн сыяктуу жаркырашат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун!
 • Асман Падышачылыгы талаада жашырылган казынага да окшош: бир адам аны таап алып, кайра жашырып койду. Барып, кубанганынан колунда болгондун баарын сатты да, ал талааны сатып алды.
 • Асман Падышачылыгы асыл бермет издеген соодагерге да окшош:
 • кєндљрдєн биринде ал кымбат баалуу берметти тапты. Анан барып, колунда болгондун баарын сатты да, ал берметти сатып алды.
 • Асман Падышачылыгы ар кандай балыктарды кармаган чоњ торго да окшош.
 • Тор балыкка толгондо, аны жээкке тартып чыгарышат да, отуруп алып, жакшы балыктарды идиштерге салып алышат, ал эми жамандарын ыргытып жиберишет.
 • Дєйнљнєн акырында да ушундай болот: периштелер келип, адилетсиздерди адилеттєєлљрдљн бљлєп алып,
 • жалындап кєйєп турган отко ыргытышат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот».
 • Ыйса шакирттеринен: «Булардын баарын тєшєндєњљрбє?» – деп сурады. Алар Ага: «Тєшєндєк», – деп жооп беришти.
 • Ошондо Ал шакирттерине: «Ошондуктан Асман Падышачылыгы жљнєндљ насаат алган ар бир мыйзам окутуучу љз казынасынан жањыны да, эскини да алып чыккан єй ээсине окшош», – деди.
 • Ыйса бул єлгє-насаат ањгемелерди айтып бєткљндљн кийин, ал жерден кетти.
 • Љз жерине келип, синагогаларда элди окута баштады. Эл тањ калып, мындай деп айтып жатты: «Мындай акыл менен мындай кєчтє Ал кайдан алган?
 • Бул жыгач устанын эле уулу эмеспи? Мунун энесинин ысымы Мариям, бир туугандары болсо Жакып, Жусуп, Шымон жана Жєйєт эмеспи.
 • Карындаштарынын баары биздин арабызда эле жєрєшљт го. Ал мындай акыл менен мындай кєчтє кайдан алган?»
 • Ошентип, алар Ыйсаны кабыл алгылары келген жок. Ыйса болсо аларга: «Пайгамбар љз жеринен, љз єйєнљн башка жерде урматталат», – деди.
 • Алардын ишенбестигинен улам, Ыйса ал жерде кереметтерди кљп кљрсљткљн жок.