Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • Въ де́нь же то́й изше́дъ Иису́съ изъ до́му, сѣдя́ше при­­ мо́ри.
 • И собра́шася къ нему́ наро́ди мно́зи, я́коже ему́ въ кора́бль влѣ́зти и сѣ́сти: и ве́сь наро́дъ на бре́зѣ стоя́ше.
 • И глаго́ла и́мъ при́тчами мно́го, глаго́ля: [Зач. 50.] се́, изы́де сѣ́яй, да сѣ́етъ:
 • и сѣ́ющу ему́, о́ва падо́ша при­­ пути́, и прiидо́ша пти́цы и позоба́ша я́:
 • друга́я же падо́ша на ка́мен­ныхъ, идѣ́же не имѣ́яху земли́ мно́ги, и а́бiе прозябо́ша, зане́ не имѣ́яху глубины́ земли́:
 • со́лнцу же воз­сiя́в­шу при­­свя́нуша, и зане́ не имѣ́яху коре́нiя, изсхо́ша:
 • друга́я же падо́ша въ те́рнiи, и взы́де те́рнiе и подави́ и́хъ:
 • друга́я же падо́ша на земли́ до́брѣй и дая́ху пло́дъ, о́во у́бо сто́, о́во же шестьдеся́тъ, о́во же три́десять:
 • имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 51.] И при­­ступи́в­ше ученицы́ [его́] реко́ша ему́: почто́ при́тчами глаго́леши и́мъ?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: я́ко ва́мъ дано́ е́сть разумѣ́ти та́йны ца́р­ст­вiя небе́снаго, о́нѣмъ же не дано́ е́сть:
 • и́же бо и́мать, да́ст­ся ему́ и преизбу́детъ [ему́]: а и́же не и́мать, и е́же и́мать, во́змет­ся от­ него́:
 • сего́ ра́ди въ при́тчахъ глаго́лю и́мъ, я́ко ви́дяще не ви́дятъ, и слы́шаще не слы́шатъ, ни разумѣ́ютъ:
 • и сбыва́ет­ся въ ни́хъ проро́че­с­т­во Иса́iино, глаго́лющее: слу́хомъ услы́шите, и не и́мате разумѣ́ти: и зря́ще у́зрите, и не и́мате ви́дѣти:
 • отолстѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не когда́ у́зрятъ очи́ма, и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Ва́ша же блаже́н­на очеса́, я́ко ви́дятъ, и у́ши ва́ши, я́ко слы́шатъ:
 • ами́нь бо глаго́лю ва́мъ, я́ко мно́зи проро́цы и пра́ведницы вожделѣ́ша ви́дѣти, я́же ви́дите, и не ви́дѣша, и слы́шати, я́же слы́шите, и не слы́шаша.
 • Вы́ же услы́шите при́тчу сѣ́ющаго:
 • вся́кому слы́шащему сло́во ца́р­ст­вiя и не разумѣва́ющу, при­­хо́дитъ лука́вый и восхища́етъ всѣ́ян­ное въ се́рдцы его́: сiе́ е́сть, е́же при­­ пути́ сѣ́ян­ное.
 • А на ка́мени сѣ́ян­ное, сiе́ е́сть слы́шай сло́во и а́бiе съ ра́достiю прiе́млетъ е́:
 • не и́мать же ко́рене въ себѣ́, но при­­вре́мененъ е́сть: бы́в­ши же печа́ли или́ гоне́нiю словесе́ ра́ди, а́бiе соблажня́ет­ся.
 • А сѣ́ян­ное въ те́рнiи, се́ е́сть слы́шай сло́во, и печа́ль вѣ́ка сего́ и ле́сть бога́т­ст­ва подавля́етъ сло́во, и безъ плода́ быва́етъ.
 • А сѣ́ян­ное на до́брѣй земли́, се́ е́сть слы́шай сло́во и разумѣва́я: и́же у́бо пло́дъ при­­но́ситъ и твори́тъ о́во сто́, о́во же шестьдеся́тъ, о́во три́десять.
 • [Зач. 52.] И́ну при́тчу предложи́ и́мъ, глаго́ля: уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку, сѣ́яв­шу до́брое сѣ́мя на селѣ́ сво­е́мъ:
 • спя́щымъ же человѣ́комъ, прiи́де вра́гъ его́ и всѣ́я пле́велы посредѣ́ пшени́цы и отъи́де:
 • егда́ же прозябе́ трава́ и пло́дъ сотвори́, тогда́ яви́шася и пле́велiе.
 • Прише́дше же раби́ господи́на, рѣ́ша ему́: го́споди, не до́брое ли сѣ́мя сѣ́ялъ еси́ на селѣ́ тво­е́мъ? от­ку́ду у́бо и́мать пле́велы?
 • О́нъ же рече́ и́мъ: вра́гъ человѣ́къ сiе́ сотвори́. Раби́ же рѣ́ша ему́: хо́щеши ли у́бо, да ше́дше исплеве́мъ я́?
 • О́нъ же рече́ [и́мъ]: ни́: да не когда́ восторга́юще пле́велы, восто́ргнете ку́пно съ ни́ми [и] пшени́цу:
 • оста́вите расти́ обое́ ку́пно до жа́твы: и во вре́мя жа́твы реку́ жа́телемъ: собери́те пе́рвѣе пле́велы и свяжи́те и́хъ въ снопы́, я́ко сожещи́ я́: а пшени́цу собери́те въ жи́тницу мою́.
 • [Зач. 53.] И́ну при́тчу предложи́ и́мъ, глаго́ля: подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное зе́рну гору́шичну, е́же взе́мъ человѣ́къ всѣ́я на селѣ́ сво­е́мъ,
 • е́же ма́лѣйше у́бо е́сть от­ всѣ́хъ сѣ́менъ: егда́ же воз­расте́тъ, бо́лѣе [всѣ́хъ] зе́лiй е́сть и быва́етъ дре́во, я́ко прiити́ пти́цамъ небе́снымъ и вита́ти на вѣ́твехъ его́.
 • И́ну при́тчу глаго́ла и́мъ: подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное ква́су, его́же взе́мши жена́ скры́ въ са́тѣхъ трiе́хъ муки́, до́ндеже вскисо́ша вся́.
 • Сiя́ вся́ глаго́ла Иису́съ въ при́тчахъ наро́домъ, и безъ при́тчи ничесо́же глаго́лаше къ ни́мъ:
 • я́ко да сбу́дет­ся рече́н­ное проро́комъ, глаго́лющимъ: от­ве́рзу въ при́тчахъ уста́ моя́: от­ры́гну сокрове́н­ная от­ сложе́нiя мíра.
 • Тогда́ оста́вль наро́ды, прiи́де въ до́мъ Иису́съ. [Зач. 54.] И при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: скажи́ на́мъ при́тчу пле́велъ се́лныхъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: сѣ́явый до́брое сѣ́мя е́сть Сы́нъ человѣ́ческiй:
 • а село́ е́сть мíръ: до́брое же сѣ́мя, сі́и су́ть сы́нове ца́р­ст­вiя, а пле́велiе су́ть сы́нове непрiя́знен­нiи:
 • а вра́гъ всѣ́явый и́хъ е́сть дiа́волъ: а жа́тва кончи́на вѣ́ка е́сть: а жа́тели а́нгели су́ть.
 • Я́коже у́бо собира́ютъ пле́велы и огне́мъ сожига́ютъ, та́ко бу́детъ въ сконча́нiе вѣ́ка сего́:
 • по́слетъ Сы́нъ человѣ́ческiй а́нгелы своя́, и соберу́тъ от­ ца́р­ст­вiя его́ вся́ собла́зны и творя́щихъ беззако́нiе
 • и вве́ргутъ и́хъ въ пе́щь о́гнен­ну: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ:
 • тогда́ пра́ведницы просвѣтя́т­ся я́ко со́лнце въ ца́р­ст­вiи Отца́ и́хъ. Имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
 • [Зач. 55.] Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное сокро́вищу сокрове́ну на селѣ́, е́же обрѣ́тъ человѣ́къ скры́, и от­ ра́дости его́ и́детъ, и вся́, ели́ка и́мать, продае́тъ, и купу́етъ село́ то́.
 • Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку купцу́, и́щущу до́брыхъ би́серей,
 • и́же обрѣ́тъ еди́нъ многоцѣ́ненъ би́серъ, ше́дъ продаде́ вся́, ели́ка имя́ше, и купи́ его́.
 • Па́ки подо́бно е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное не́воду вве́ржену въ мо́ре и от­ вся́каго ро́да собра́в­шу,
 • и́же егда́ испо́лнися, извлеко́ша и́ на кра́й, и сѣ́дше избра́ша до́брыя въ сосу́ды, а злы́я изверго́ша во́нъ.
 • Та́ко бу́детъ въ сконча́нiе вѣ́ка: изы́дутъ а́нгели, и от­луча́тъ злы́я от­ среды́ пра́ведныхъ,
 • и вве́ргутъ и́хъ въ пе́щь о́гнен­ную: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.
 • Глаго́ла и́мъ Иису́съ: разумѣ́сте ли сiя́ вся́? Глаго́лаша ему́: е́й, Го́споди.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: сего́ ра́ди вся́къ кни́жникъ, научи́вся ца́р­ст­вiю небе́сному, подо́бенъ е́сть человѣ́ку домови́ту, и́же изно́ситъ от­ сокро́вища сво­его́ но́вая и ве́тхая.
 • [Зач. 56.] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ при́тчи сiя́, пре́йде от­ту́ду.
 • И при­­ше́дъ во оте́че­ст­вiе свое́, уча́­ше и́хъ на со́нмищи и́хъ, я́ко диви́тися и́мъ и глаго́лати: от­ку́ду сему́ прему́дрость сiя́ и си́лы?
 • не се́й ли е́сть текто́новъ Сы́нъ? не Ма́ти ли его́ нарица́ет­ся Марiа́мъ, и бра́тiя его́ Иа́ковъ и Иосі́й, и Си́монъ и Иу́да?
 • и сестры́ его́ не вся́ ли въ на́съ су́ть? от­ку́ду у́бо сему́ сiя́ вся́?
 • И блажня́хуся о не́мъ. Иису́съ же рече́ и́мъ: нѣ́сть проро́къ безъ че́сти, то́кмо во оте́че­ст­вiи сво­е́мъ и въ дому́ сво­е́мъ.
 • И не сотвори́ ту́ си́лъ мно́гихъ за невѣ́р­ст­во и́хъ.
 • Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря.
 • И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.
 • И поучал их много притчами, говоря: [Зач. 50.] вот, вышел сеятель сеять;
 • и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
 • иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока.
 • Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
 • иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
 • иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.
 • Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 51.] И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?
 • Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано,
 • ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
 • потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;
 • и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите,
 • ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
 • ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что́ вы видите, и не видели, и слышать, что́ вы слышите, и не слышали.
 • Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
 • ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.
 • А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
 • но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
 • А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
 • Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
 • [Зач. 52.] Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
 • когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;
 • когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
 • Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
 • Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
 • Но он сказал: нет – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
 • оставьте расти вместе то́ и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.
 • [Зач. 53.] Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
 • которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
 • Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
 • Всё сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
 • да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира.
 • Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. ||[Зач. 54.] И, приступив к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.
 • Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;
 • поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого;
 • враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
 • Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
 • пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,
 • и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;
 • тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!
 • [Зач. 55.] Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает всё, что имеет, и покупает поле то.
 • Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
 • который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее.
 • Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,
 • который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.
 • Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных,
 • и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.
 • И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Они говорят Ему: та́к, Господи!
 • Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.
 • [Зач. 56.] И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
 • И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы?
 • не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?
 • и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это?
 • И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.
 • И не совершил там многих чудес по неверию их.
 • Шул кöннö Іисусъ öйдян чыгыб, дингез жарына барыб утырган.
 • Анын жанына кюб калык жыйылган, шунныктан Ул кимягя кереб утырган; калык бар да жар читендя торган.
 • Ул аларны кюб мясялляр äйтеб былай öйряткян:
 • Мына чячеÿче чячяргя чыккан. Чячкян чагында кайсы бöртöкляре жул кырыйына тöшкянняр; кошлар килеб, аларны чюбляб бетергянняр.
 • Кайсылары ташлык жиргя тöшкянняр, анда балчык аз гна булган, балчык сай булганныктан алар тизюк тишелеб чыкканнар.
 • Кояш чыккач, алар шинеб беткянняр дя, тамырлана алмаганга кюря, короганнар.
 • Кайсылары тигяняклеккя тöшкянняр; тигяняк ÿсеб житкяч, аларны басыб бетергян.
 • Кайсылары жакшы жиргя тöшкянняр дя, жимеш китергянняр: кайсысы жöз бöртöк, кайсысы алтмыш бöртöк, кайсысы утыз бöртöк.
 • Эшетергя колагы бар кеше эшетсен, дигян.
 • Анын жанына öйрянеÿчеляре килеб, Аҥар äйткянняр: ник Син аларга мясялляр белян сöйлöйсен? дигянняр.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: сезгя кюк падшалыгынын жяшереннярен белергя бирелгян шул, äммя аларга бирелмягян.
 • Барга бирелер, арттырылыр да, äммя жуктан ней бары да алыныр.
 • Алар караб та кюрмейляр, тыҥнаб та эшетмейляр, аҥнамыйлар да, шунныктан аларга мясял белян äйтямен.
 • Исаія пагамбярнен алдан äйтеÿе аларга туры киля, ул äйткян: эшетеÿен эшетерсез, äммя аҥнамассыз; карауын карарсыз, тик кюрмяссез.
 • Бу кешелярнен кюҥелляре катыланган; алар колаклары белян дя кöчкя эшетяляр, кюзлярен дя жомганнар, кюзляре белян кюрмяс öчöн, колаклары белян тыннамас öчöн, кюҥелляре белян аннамас öчöн, Мина кайтмас öчöн, äммя Мин аларны тöзятер эйем, дигян.
 • Äммя сезнен кюзлярегез, кюреб торганнарына кюря, колакларыгыз да, эшетеб торганнарына кюря, бахетле.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: кюб пагамбярляр, кюб гадел (кешеляр) сез кюря торганны кюряселяре килде, алайда кюрмяделяр; сез эшеткянне эшетяселяре килде, тик эшетмяделяр.
 • Сез инде чячеÿче турысында äйткян мясялнен (аҥын) тыҥнагыз.
 • Падшалык турысында äйтелгян сюзне эшетеб, аны аннамаган äр-бер кешегя шайтан килеб, анын кюҥеленя чячкянне алыб китя: мына жул кырыйына чячелгяне шул.
 • Ташлык жиргя чячелгяне бу була: беряÿ сюзне эшеткяч, аны тизюк сöйöнöч белян кабыл ала.
 • Тик жяйелгян тамыры жукка кюря, ныклыгы да булмаганга кюря, аҥар эшеткян сюзе öчöн кайгы, жя кысаннык кюрергя туры кился, шундук шикляня башлый.
 • Тигяняклеккя чячелгяне бу була: беряÿ сюзне эшетеÿен эшетя, тик бу гумернен сагышлары, байлыкка алданыулык (эшеткян) сюзен басыб бетеря, аннары ул сюз жимеш китермей.
 • Äммя жакшы жиргя чячелгяне бу була: беряÿ сюзне эшетеб, аны аннаб ала да, жимеш китеря; кайсысы жöзярне, кайсысы алтмышарны, кайсысы утызарны (китеря) дигян.
 • Ул аларга тагы бютян мясял äйткян: кюк падшалыгы басыуына арыу орлок чячкян кешегя ошой.
 • Кешеляр жоклаган чагында, анын дошманы килеб, бодай арасына бакралар чячеб киткян.
 • Бодай ÿсеб, баш чыгара башлагач, бакралар да кюренгянняр.
 • Кызмятчеляр эяляреня килеб äйткянняр: эй кужа! син басыуына жакшы орлок кна чячкян эйеҥ тöгöл ме? анда бакралар каян булган суҥ? дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: мыны дошман кеше кылган, дигян; кызмятчеляре тагы аҥар äйткянняр: телясяҥ, без барыб аларны утар ыйык? дигянняр.
 • Äммя ул (аларга) äйткян: жук, сез бакраларны утаган чакта, алар белян бергя бодайны да жолкорсыз.
 • Урыр багыт житкенче икесен дя бергя ÿсяргя калдырыгыз; урган чакта мин уракчыларга äйтерем: элеке бакраларны, утка жагарга диб, жыйыб кОлтялягез, аннары бодайны келятемя жыйыб куйыгыз, дирем.
 • Ул аларга жяня бютян мясял äйткян: кюк падшалыгы бер кеше алыб барыб, басыуына чячкян горчица орлогона ошой:
 • Ул бар орлоклардан да ыуак орлок булса да, ÿсеб житкяч, бар ÿлямнярдян дя узыб, агач була, ботакларына ауа кошлары очоб килеб, кунакларлык була, дигян.
 • Жяня тагы аларга бютян мясял äйткян: кюк падшалыгы äчеткеч апарага ошой: аны бер катын алган да, öч ÿлчяÿ онга катыштырыб, бары бергя äчеб житкенче, äчергя куйган.
 • Быларны Іисусъ калыкка барын да мясял белян сöйлягян, äммя мясялсез аларга ич нястя дя сöйлямягян.
 • Шулай итеб, пагамбяр арткылы äйтелгян сюз жиреня килгян; ул äйткян: ауызымны мясялляр китереб сОйляргя ачармын, дöнья жаралганнан бирле жяшерен торганнарны äйтермен, дигян.
 • Аннары Іисусъ калыкны жибяреб, бер öйгя кергян. Öйрянеÿчеляре Іисусъ жанына килеб äйткянняр: басыудагы бакралар турысында äйткян мясялне безгя аннатчы, дигянняр.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: жакшы орлок чячеÿчесе Äдям Улы;
 • Басыу дигяне-дöнья, жакшы орлок дигяне-падшалык уллары, äммя бакралар дигяне-жаманнык уллары;
 • Бакралар чячкян дошман дигяне-шайтан, урыр багыт дигяне-дöнья бетеÿе, уракчылары-Пяриштяляр.
 • Бакраларны жыйыб, утка ничек жандыралар, шулай булыр шул бу дöнья беткян чагында да.
 • Äдям Улы Ӱз Пяриштялярен жибярер, алар Анын падшалыгындагы бар алдаучыларны, законсызлык кылыучыларны жыярлар да,
 • Аларны утлы пичкя ыргытырлар, анда жылау, теш шыкырдатыу булыр.
 • Шул чакта гаделляр ÿз Аталарынын падшалыгында кояш кюк жалтраб торорлар. Эшетергя колагы бар кеше эшетсен, дигян.
 • Жяня тагы кюк падшалыгы басыуга кюмгян малга ошойдыр: аны бер кеше табыб, беряÿгя дя äйтмейче, Аҥар сöйöнöб кайта да, бар нястясен сатыб, шул басыуны аладыр.
 • Кюк падшалыгы тагы жакшы энжеляр эзляÿче купискя ошой:
 • Ул бик кыйбатлы бер энжене табкач, кайтыб, бар нястясен саткан да шул энжене алган.
 • Жяня тагы кюк падшалыгы дингезгя салган, тöрлö балыклар кергян ауга ошой;
 • Ул тулгач, аны жар кырыйына тартыб чыгарганнар; аннары утырыб, жакшыларын сайлаб, сауытка тутырганнар, äммя начарларын читкя ташлаганнар.
 • Дöнья беткян чагында да шулай булыр: Пяриштяляр чыгыб, усалларны гаделлярдян айырыб алырлар да,
 • Аларны утлы пичкя ыргытырлар; анда жылау, теш шыкырдатыу булыр, дигян.
 • Аннары Іисусъ аларга äйткян: сез быларны барын да аҥнадыгыз мы? дигян. Алар Анар: эйе, Ходай, (аннадык), дигянняр.
 • Ул аларга тагы äйткян: шуҥар кюря кюк падшалыгына öйрянгян äр-бер укымыш кеше, ÿз сауытыннан жаҥаны да, искене дя ала торган жорт-эясе кешегя ошой, дигян.
 • Іисусъ шушы мясяллярне äйтеб бетергяч, аннан киткян.
 • Ул аннары ÿскян жиреня барыб, алар синагогасында аларны öйряткян; алар: Анын бу катле белемнеге дя, кыуаты да каян икян диб, исляре китеб äйткянняр:
 • Ул балта остасынын улы тöгöл меней суҥ? Марія диб Анын анасын атыйлар тöгöл ме? Іаковъ та, Іосій дя, Симонъ да, Іуда да Анын агалары ич.
 • Туталары да безнен арадала баса, Анын бу (белемнеге, бу кыуаты) бар да кайдан суҥ? дигянняр.
 • Шулай итеб, Анын турысында шик тотканнар. Äммя Іисусь аларга äйткян: пагамбяр ÿскян жирендяге чаклы, öйöндяге чаклы бер жирдя дя кадерсез булмый, дигян.
 • Ышанмаганнарына кюря анда кодрятлярне кюб кылмаган.