Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 57.] Въ то́ вре́мя услы́ша И́родъ четвертовла́ст­никъ слу́хъ Иису́совъ
 • и рече́ отроко́мъ сво­и́мъ: се́й е́сть Иоа́н­нъ крести́тель: то́й воскре́се от­ ме́ртвыхъ, и сего́ ра́ди си́лы дѣ́ют­ся о не́мъ.
 • И́родъ бо е́мь Иоа́н­на, связа́ его́ и всади́ въ темни́цу, Иродiа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та сво­его́:
 • глаго́лаше бо ему́ Иоа́н­нъ: не досто́итъ ти́ имѣ́ти ея́.
 • И хотя́щь его́ уби́ти, убоя́ся наро́да, зане́ я́ко проро́ка его́ имѣ́яху.
 • Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­ва́ И́родова, пляса́ дщи́ Иродiа́дина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
 • тѣ́мже и съ кля́твою изрече́ е́й да́ти, его́же а́ще воспро́ситъ.
 • Она́ же нава́ждена ма́терiю сво­е́ю, да́ждь ми́, рече́, здѣ́ на блю́дѣ главу́ Иоа́н­на крести́теля.
 • И печа́ленъ бы́сть ца́рь: кля́твы же ра́ди и за воз­лежа́щихъ съ ни́мъ, повелѣ́ да́ти [е́й]
 • и посла́въ усѣ́кну Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • И при­­несо́ша главу́ его́ на блю́дѣ и да́ша дѣви́цѣ: и от­несе́ ма́тери сво­е́й.
 • И при­­сту́пльше ученицы́ его́ взя́ша тѣ́ло [его́] и погребо́ша е́: и при­­ше́дше воз­вѣсти́ша Иису́сови.
 • И слы́шавъ Иису́съ отъи́де от­ту́ду въ корабли́ въ пу́сто мѣ́сто еди́нъ {осо́бь}: и слы́шав­ше наро́ди по не́мъ идо́ша пѣ́ши от­ градо́въ.
 • [Зач. 58.] И изше́дъ Иису́съ ви́дѣ мно́гъ наро́дъ, и милосе́рдова о ни́хъ, и исцѣли́ неду́жныя и́хъ.
 • По́здѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: пу́сто е́сть мѣ́сто, и ча́съ уже́ мину́: от­пусти́ наро́ды, да ше́дше въ ве́си ку́пятъ бра́шна себѣ́.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: не тре́буютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
 • Они́ же глаго́лаша ему́: не и́мамы здѣ́ то́кмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
 • О́нъ же рече́: при­­неси́те ми́ и́хъ сѣ́мо.
 • И повелѣ́въ наро́домъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiе́мъ пя́ть хлѣ́бъ и о́бѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на не́бо, благослови́ и преломи́въ даде́ ученико́мъ хлѣ́бы, ученицы́ же наро́домъ.
 • И ядо́ша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укру́хъ, два­на́­де­сять ко́шя испо́лнь:
 • яду́щихъ же бѣ́ муже́й я́ко пя́ть ты́сящъ, ра́звѣ же́нъ и дѣте́й.
 • [Зач. 59.] И а́бiе пону́ди Иису́съ ученики́ своя́ влѣ́зти въ кора́бль и вари́ти его́ на о́номъ полу́ {предъити́ ему́ на о́нъ по́лъ}, до́ндеже от­пу́ститъ наро́ды.
 • И от­пусти́въ наро́ды, взы́де на гору́ еди́нъ помоли́тися: по́здѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ ту́.
 • Кора́бль же бѣ́ посредѣ́ мо́ря вла́яся волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
 • Въ четве́ртую же стра́жу но́щи и́де къ ни́мъ Иису́съ, ходя́ по мо́рю.
 • И ви́дѣв­ше его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко при­­зра́къ е́сть: и от­ стра́ха возопи́ша.
 • А́бiе же рече́ и́мъ Иису́съ, глаго́ля: дерза́йте: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́: Го́споди, а́ще ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ тебѣ́ по вода́мъ. О́нъ же рече́: прiиди́.
 • И излѣ́зъ изъ корабля́ пе́тръ, хожда́­ше по вода́мъ, прiити́ ко Иису́сови:
 • ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и наче́нъ утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя.
 • И а́бiе Иису́съ просте́ръ ру́ку, я́тъ его́ и глаго́ла ему́: маловѣ́ре, почто́ усумнѣ́л­ся еси́?
 • И влѣ́зшема и́ма въ кора́бль, преста́ вѣ́тръ.
 • Су́щiи же въ корабли́ при­­ше́дше поклони́шася ему́, глаго́люще: во­и́стин­ну Бо́жiй Сы́нъ еси́.
 • И преше́дше прiидо́ша въ зе́млю ген­нисаре́ѳскую.
 • [Зач. 60.] И позна́в­ше его́ му́жiе мѣ́ста того́, посла́ша во всю́ страну́ ту́, и при­­несо́ша къ нему́ вся́ боля́щыя:
 • и моля́ху его́, да то́кмо при­­ко́снут­ся вскри́лiю ри́зы его́: и ели́цы при­­косну́шася, спасе́ни бы́ша.
 • [Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
 • и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
 • потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
 • И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
 • Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
 • посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
 • Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
 • и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
 • И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
 • Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
 • И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
 • [Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
 • Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
 • Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
 • Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
 • Он сказал: принесите их Мне сюда.
 • И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
 • И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
 • а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
 • [Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
 • А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
 • В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
 • И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
 • Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
 • Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
 • но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
 • Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
 • И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
 • Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
 • [Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
 • и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
 • У той час пачуў Ірад тэтра́рх по́галас пра Іісуса
 • і сказаў слу́гам сваім: гэта Іаан Хрысцíцель; ён паўстаў з мёртвых, і таму цуды дзе́юцца праз яго.
 • Бо Ірад, узяўшы Іаана, звязаў яго і пасадзіў у цямнíцу з-за Ірадыяды, жонкі Філіпа, брата свайго;
 • таму што Іаан казаў яму: нельга табе мець яе.
 • І хацеў Ірад яго забіць, але пабаяўся народу, бо яго лічылі прарокам.
 • А ў дзень нараджэ́ння Ірада танцавала дачка Ірадыяды перад гасцямі і дагадзíла Іраду.
 • Таму ён з кля́тваю абяцаў ёй даць, чаго б яна ні папрасіла.
 • А яна, падбухто́раная маці сваёю, сказала: дай мне тут на блю́дзе галаву́ Іаана Хрысцíцеля.
 • І засмуцíўся цар; але дзе́ля кля́твы і тых, што ўзляжа́лі з ім, загадаў даць.
 • І паслаў адсе́кчы Іаану галаву́ ў цямнíцы.
 • І прыне́слі галаву́ яго на блю́дзе, і далí дзяўчыне; а яна зане́сла маці сваёй.
 • А вучні яго, прыйшоўшы, узялí яго цела і пахавалі яго; ды пайшлі паве́дамілі Іісусу.
 • І, пачуўшы, Іісус адплыў адтуль на лодцы ў пустэ́льнае ме́сца адзін; а люд, прачуўшы, пайшоў за Ім пе́шшу з гарадоў.
 • І, выйшаўшы, Іісус убачыў мноства людзей і пашкадаваў іх, і ацалíў іхніх хворых.
 • Калі ж настаў вечар, прыступíлі да Яго вучні Яго і сказалі: пустэ́льная тут мясціна, і час ужо позні; адпусцí людзей, каб яны пайшлі ў пасе́лішчы і купілі сабе е́жы.
 • Але Іісус сказаў ім: яны не маюць патрэ́бы ісці; вы дайце ім есці.
 • Яны ж кажуць Яму: у нас тут толькі пяць хлябо́ў і дзве ры́біны.
 • Ён сказаў: прынясíце Мне іх сюды.
 • І загадаў народу ўзле́гчы на траву, і, узяўшы пяць хлябо́ў і дзве ры́біны, узвёў вочы на неба, благаславіў, пераламíў і даў хлябы́ вучням, а вучні — народу.
 • І елі ўсе, і насы́ціліся; і набра́лі рэ́шты кавалкаў дванаццаць кашоў поўных.
 • А тых, што елі, было́ каля пяці тысяч чалавек, акрамя́ жанчын і дзяцей.
 • І адразу прыму́сіў Іісус вучняў Сваіх увайсцí ў лодку і вы́правіцца ране́й за Яго на другі бок, пакуль Ён адпу́сціць народ.
 • І, адпусцíўшы народ, Ён узышо́ў на гару́ ў адзіно́це памаліцца; і калі звечарэ́ла, застава́ўся там адзін.
 • А лодка была́ ўжо пасяро́д мора, і яе бíла хва́лямі, бо вецер быў супрацíўны.
 • У чацвёртую ж ва́рту ночы пайшоў да іх Іісус, ідучы́ па моры.
 • І вучні, убачыўшы, што Ён ідзе па моры, жахну́ліся і казалі: гэта пры́від; і ад страху закрычалі.
 • Але Іісус адразу загаварыў з імі і сказаў: супакойцеся; гэта Я, не бойцеся.
 • Пётр сказаў Яму ў адказ: Госпадзі! калі гэта Ты, загадай мне прыйсцí да Цябе па вадзе.
 • І Ён сказаў: ідзі. І, вы́йшаўшы з лодкі, Пётр пайшоў па вадзе, каб падысцí да Іісуса.
 • Але, ба́чачы моцны вецер, ён спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: Госпадзі! рату́й мяне.
 • І адразу Іісус, працягнуўшы руку, падхапíў яго і кажа яму: малаве́рны! навошта ты засумнява́ўся?
 • І калі ўвайшлі яны ў лодку, вецер суня́ўся.
 • А тыя, што былі ў лодцы, падышлі, пакланіліся Яму і сказалі: Ты сапраўды́ Сын Божы.
 • І, пераправіўшыся, прыбылí яны ў зямлю Генісарэ́цкую.
 • І, пазнаўшы Яго, жыхары́ той мясціны абвясцілі па ўсім навако́ллі тым, і прыне́слі да Яго ўсіх хворых,
 • і прасілі Яго, каб толькі дакрану́цца да кра́ю адзе́ння Яго; і тыя, што дакрану́ліся, ацалíліся.
 •  En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: C'est Jean Baptiste!
 •  Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles.
 •  Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère,
 •  parce que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme.
 •  Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète.
 •  Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode,
 •  de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait.
 •  A l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean Baptiste.
 •  Le roi fut attristé; mais, à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne,
 •  et il envoya décapiter Jean dans la prison.
 •  Sa tête fut apportée sur un plat, et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère.
 •  Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus.
 •  A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert; et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied.
 •  Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades.
 •  Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres.
 •  Jésus leur répondit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger.
 •  Mais ils lui dirent: Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons.
 •  Et il dit: Apportez-les-moi.
 •  Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule.
 •  Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient.
 •  Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants.
 •  Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule.
 •  Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul.
 •  La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire.
 •  A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
 •  Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
 •  Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur!
 •  Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux.
 •  Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.
 •  Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi!
 •  Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
 •  Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.
 •  Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu.
 •  Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth.
 •  Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades.
 •  Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.