Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 57.] Въ то́ вре́мя услы́ша И́родъ четвертовла́ст­никъ слу́хъ Иису́совъ
 • и рече́ отроко́мъ сво­и́мъ: се́й е́сть Иоа́н­нъ крести́тель: то́й воскре́се от­ ме́ртвыхъ, и сего́ ра́ди си́лы дѣ́ют­ся о не́мъ.
 • И́родъ бо е́мь Иоа́н­на, связа́ его́ и всади́ въ темни́цу, Иродiа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та сво­его́:
 • глаго́лаше бо ему́ Иоа́н­нъ: не досто́итъ ти́ имѣ́ти ея́.
 • И хотя́щь его́ уби́ти, убоя́ся наро́да, зане́ я́ко проро́ка его́ имѣ́яху.
 • Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­ва́ И́родова, пляса́ дщи́ Иродiа́дина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
 • тѣ́мже и съ кля́твою изрече́ е́й да́ти, его́же а́ще воспро́ситъ.
 • Она́ же нава́ждена ма́терiю сво­е́ю, да́ждь ми́, рече́, здѣ́ на блю́дѣ главу́ Иоа́н­на крести́теля.
 • И печа́ленъ бы́сть ца́рь: кля́твы же ра́ди и за воз­лежа́щихъ съ ни́мъ, повелѣ́ да́ти [е́й]
 • и посла́въ усѣ́кну Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • И при­­несо́ша главу́ его́ на блю́дѣ и да́ша дѣви́цѣ: и от­несе́ ма́тери сво­е́й.
 • И при­­сту́пльше ученицы́ его́ взя́ша тѣ́ло [его́] и погребо́ша е́: и при­­ше́дше воз­вѣсти́ша Иису́сови.
 • И слы́шавъ Иису́съ отъи́де от­ту́ду въ корабли́ въ пу́сто мѣ́сто еди́нъ {осо́бь}: и слы́шав­ше наро́ди по не́мъ идо́ша пѣ́ши от­ градо́въ.
 • [Зач. 58.] И изше́дъ Иису́съ ви́дѣ мно́гъ наро́дъ, и милосе́рдова о ни́хъ, и исцѣли́ неду́жныя и́хъ.
 • По́здѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: пу́сто е́сть мѣ́сто, и ча́съ уже́ мину́: от­пусти́ наро́ды, да ше́дше въ ве́си ку́пятъ бра́шна себѣ́.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: не тре́буютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
 • Они́ же глаго́лаша ему́: не и́мамы здѣ́ то́кмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
 • О́нъ же рече́: при­­неси́те ми́ и́хъ сѣ́мо.
 • И повелѣ́въ наро́домъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiе́мъ пя́ть хлѣ́бъ и о́бѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на не́бо, благослови́ и преломи́въ даде́ ученико́мъ хлѣ́бы, ученицы́ же наро́домъ.
 • И ядо́ша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укру́хъ, два­на́­де­сять ко́шя испо́лнь:
 • яду́щихъ же бѣ́ муже́й я́ко пя́ть ты́сящъ, ра́звѣ же́нъ и дѣте́й.
 • [Зач. 59.] И а́бiе пону́ди Иису́съ ученики́ своя́ влѣ́зти въ кора́бль и вари́ти его́ на о́номъ полу́ {предъити́ ему́ на о́нъ по́лъ}, до́ндеже от­пу́ститъ наро́ды.
 • И от­пусти́въ наро́ды, взы́де на гору́ еди́нъ помоли́тися: по́здѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ ту́.
 • Кора́бль же бѣ́ посредѣ́ мо́ря вла́яся волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
 • Въ четве́ртую же стра́жу но́щи и́де къ ни́мъ Иису́съ, ходя́ по мо́рю.
 • И ви́дѣв­ше его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко при­­зра́къ е́сть: и от­ стра́ха возопи́ша.
 • А́бiе же рече́ и́мъ Иису́съ, глаго́ля: дерза́йте: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́: Го́споди, а́ще ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ тебѣ́ по вода́мъ. О́нъ же рече́: прiиди́.
 • И излѣ́зъ изъ корабля́ пе́тръ, хожда́­ше по вода́мъ, прiити́ ко Иису́сови:
 • ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и наче́нъ утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя.
 • И а́бiе Иису́съ просте́ръ ру́ку, я́тъ его́ и глаго́ла ему́: маловѣ́ре, почто́ усумнѣ́л­ся еси́?
 • И влѣ́зшема и́ма въ кора́бль, преста́ вѣ́тръ.
 • Су́щiи же въ корабли́ при­­ше́дше поклони́шася ему́, глаго́люще: во­и́стин­ну Бо́жiй Сы́нъ еси́.
 • И преше́дше прiидо́ша въ зе́млю ген­нисаре́ѳскую.
 • [Зач. 60.] И позна́в­ше его́ му́жiе мѣ́ста того́, посла́ша во всю́ страну́ ту́, и при­­несо́ша къ нему́ вся́ боля́щыя:
 • и моля́ху его́, да то́кмо при­­ко́снут­ся вскри́лiю ри́зы его́: и ели́цы при­­косну́шася, спасе́ни бы́ша.
 • [Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
 • и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
 • потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
 • И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
 • Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
 • посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
 • Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
 • и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
 • И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
 • Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
 • И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
 • [Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
 • Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
 • Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
 • Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
 • Он сказал: принесите их Мне сюда.
 • И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
 • И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
 • а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
 • [Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
 • А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
 • В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
 • И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
 • Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
 • Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
 • но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
 • Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
 • И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
 • Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
 • [Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
 • и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
 • У той час пачуў Ірад тэтра́рх по́галас пра Іісуса
 • і сказаў слу́гам сваім: гэта Іаан Хрысцíцель; ён паўстаў з мёртвых, і таму цуды дзе́юцца праз яго.
 • Бо Ірад, узяўшы Іаана, звязаў яго і пасадзіў у цямнíцу з-за Ірадыяды, жонкі Філіпа, брата свайго;
 • таму што Іаан казаў яму: нельга табе мець яе.
 • І хацеў Ірад яго забіць, але пабаяўся народу, бо яго лічылі прарокам.
 • А ў дзень нараджэ́ння Ірада танцавала дачка Ірадыяды перад гасцямі і дагадзíла Іраду.
 • Таму ён з кля́тваю абяцаў ёй даць, чаго б яна ні папрасіла.
 • А яна, падбухто́раная маці сваёю, сказала: дай мне тут на блю́дзе галаву́ Іаана Хрысцíцеля.
 • І засмуцíўся цар; але дзе́ля кля́твы і тых, што ўзляжа́лі з ім, загадаў даць.
 • І паслаў адсе́кчы Іаану галаву́ ў цямнíцы.
 • І прыне́слі галаву́ яго на блю́дзе, і далí дзяўчыне; а яна зане́сла маці сваёй.
 • А вучні яго, прыйшоўшы, узялí яго цела і пахавалі яго; ды пайшлі паве́дамілі Іісусу.
 • І, пачуўшы, Іісус адплыў адтуль на лодцы ў пустэ́льнае ме́сца адзін; а люд, прачуўшы, пайшоў за Ім пе́шшу з гарадоў.
 • І, выйшаўшы, Іісус убачыў мноства людзей і пашкадаваў іх, і ацалíў іхніх хворых.
 • Калі ж настаў вечар, прыступíлі да Яго вучні Яго і сказалі: пустэ́льная тут мясціна, і час ужо позні; адпусцí людзей, каб яны пайшлі ў пасе́лішчы і купілі сабе е́жы.
 • Але Іісус сказаў ім: яны не маюць патрэ́бы ісці; вы дайце ім есці.
 • Яны ж кажуць Яму: у нас тут толькі пяць хлябо́ў і дзве ры́біны.
 • Ён сказаў: прынясíце Мне іх сюды.
 • І загадаў народу ўзле́гчы на траву, і, узяўшы пяць хлябо́ў і дзве ры́біны, узвёў вочы на неба, благаславіў, пераламíў і даў хлябы́ вучням, а вучні — народу.
 • І елі ўсе, і насы́ціліся; і набра́лі рэ́шты кавалкаў дванаццаць кашоў поўных.
 • А тых, што елі, было́ каля пяці тысяч чалавек, акрамя́ жанчын і дзяцей.
 • І адразу прыму́сіў Іісус вучняў Сваіх увайсцí ў лодку і вы́правіцца ране́й за Яго на другі бок, пакуль Ён адпу́сціць народ.
 • І, адпусцíўшы народ, Ён узышо́ў на гару́ ў адзіно́це памаліцца; і калі звечарэ́ла, застава́ўся там адзін.
 • А лодка была́ ўжо пасяро́д мора, і яе бíла хва́лямі, бо вецер быў супрацíўны.
 • У чацвёртую ж ва́рту ночы пайшоў да іх Іісус, ідучы́ па моры.
 • І вучні, убачыўшы, што Ён ідзе па моры, жахну́ліся і казалі: гэта пры́від; і ад страху закрычалі.
 • Але Іісус адразу загаварыў з імі і сказаў: супакойцеся; гэта Я, не бойцеся.
 • Пётр сказаў Яму ў адказ: Госпадзі! калі гэта Ты, загадай мне прыйсцí да Цябе па вадзе.
 • І Ён сказаў: ідзі. І, вы́йшаўшы з лодкі, Пётр пайшоў па вадзе, каб падысцí да Іісуса.
 • Але, ба́чачы моцны вецер, ён спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: Госпадзі! рату́й мяне.
 • І адразу Іісус, працягнуўшы руку, падхапíў яго і кажа яму: малаве́рны! навошта ты засумнява́ўся?
 • І калі ўвайшлі яны ў лодку, вецер суня́ўся.
 • А тыя, што былі ў лодцы, падышлі, пакланіліся Яму і сказалі: Ты сапраўды́ Сын Божы.
 • І, пераправіўшыся, прыбылí яны ў зямлю Генісарэ́цкую.
 • І, пазнаўшы Яго, жыхары́ той мясціны абвясцілі па ўсім навако́ллі тым, і прыне́слі да Яго ўсіх хворых,
 • і прасілі Яго, каб толькі дакрану́цца да кра́ю адзе́ння Яго; і тыя, што дакрану́ліся, ацалíліся.
 • 那 时 分 封 的 王 希 律 , 听 见 耶 稣 的 名 声 ,
 • 就 对 臣 仆 说 , 这 是 施 洗 约 翰 从 死 里 复 活 , 所 以 这 些 异 能 从 他 里 面 发 出 来 。
 • 起 先 希 律 为 他 兄 弟 腓 力 的 妻 子 希 罗 底 的 缘 故 , 把 约 翰 拿 住 锁 在 监 里 。
 • 因 为 约 翰 曾 对 他 说 , 你 娶 这 妇 人 是 不 合 理 的 。
 • 希 律 就 想 要 杀 他 , 只 是 怕 百 姓 。 因 为 他 们 以 约 翰 为 先 知 。
 • 到 了 希 律 的 生 日 , 希 罗 底 的 女 儿 , 在 众 人 面 前 跳 舞 , 使 希 律 欢 喜 。
 • 希 律 就 起 誓 , 应 许 随 他 所 求 的 给 他 。
 • 女 儿 被 母 亲 所 使 , 就 说 , 请 把 施 洗 约 翰 的 头 , 放 在 盘 子 里 拿 来 给 我 。
 • 王 便 忧 愁 , 但 因 他 所 起 的 誓 , 又 因 同 席 的 人 , 就 吩 咐 给 他 。
 • 于 是 打 发 人 去 , 在 监 里 斩 了 约 翰 。
 • 把 头 放 在 盘 子 里 , 拿 来 给 了 女 子 。 女 子 拿 去 给 他 母 亲 。
 • 约 翰 的 门 徒 来 , 把 尸 首 领 去 , 埋 葬 了 。 就 去 告 诉 耶 稣 。
 • 耶 稣 听 见 了 , 就 上 船 从 那 里 独 自 退 到 野 地 里 去 。 众 人 听 见 , 就 从 各 城 里 步 行 跟 随 他 。
 • 耶 稣 出 来 , 见 有 许 多 的 人 , 就 怜 悯 他 们 , 治 好 了 他 们 的 病 人 。
 • 天 将 晚 的 时 候 , 门 徒 进 前 来 说 , 这 是 野 地 , 时 候 已 经 过 了 。 请 叫 众 人 散 开 , 他 们 好 往 村 子 里 去 , 自 己 买 吃 的 。
 • 耶 稣 说 , 不 用 他 们 去 , 你 们 给 他 们 吃 吧 。
 • 门 徒 说 , 我 们 这 里 只 有 五 个 饼 , 两 条 鱼 。
 • 耶 稣 说 , 拿 过 来 给 我 。
 • 于 是 吩 咐 众 人 坐 在 草 地 上 。 就 拿 着 这 五 个 饼 , 两 条 鱼 , 望 着 天 , 祝 福 , 擘 开 饼 , 递 给 门 徒 。 门 徒 又 递 给 众 人 。
 • 他 们 都 吃 , 并 且 吃 饱 了 。 把 剩 下 的 零 碎 收 拾 起 来 , 装 满 了 十 二 个 篮 子 。
 • 吃 的 人 , 除 了 妇 女 孩 子 , 约 有 五 千 。
 • 耶 稣 随 既 催 门 徒 上 船 , 先 渡 到 那 边 去 , 等 他 叫 众 人 散 开 。
 • 散 了 众 人 以 后 , 他 就 独 自 上 山 祷 告 。 到 了 晚 上 , 只 有 他 一 人 在 那 里 。
 • 那 时 船 在 海 中 , 因 风 不 顺 , 被 浪 摇 撼 。
 • 夜 里 四 更 天 , 耶 稣 在 海 面 上 走 , 往 门 徒 那 里 去 。
 • 门 徒 看 见 他 在 海 面 上 走 , 就 惊 慌 了 , 说 , 是 个 鬼 怪 。 便 害 怕 , 喊 叫 起 来 。
 • 耶 稣 连 忙 对 他 们 说 , 你 们 放 心 。 是 我 , 不 要 怕 。
 • 彼 得 说 , 主 , 如 果 是 你 , 请 叫 我 从 水 面 上 走 到 你 那 里 去 。
 • 耶 稣 说 , 你 来 吧 。 彼 得 就 从 船 上 下 去 , 在 水 面 上 走 , 要 到 耶 稣 那 里 去 。
 • 只 因 见 风 甚 大 , 就 害 怕 。 将 要 沉 下 去 , 便 喊 着 说 , 主 阿 , 救 我 。
 • 耶 稣 赶 紧 伸 手 拉 住 他 , 说 , 你 这 小 信 的 人 哪 , 为 什 么 疑 惑 呢 。
 • 他 们 上 了 船 , 风 就 住 了 。
 • 在 船 上 的 人 都 拜 他 说 , 你 真 是 神 的 儿 子 了 。
 • 他 们 过 了 海 , 来 到 革 尼 撒 勒 地 方 。
 • 那 里 的 人 , 一 认 出 是 耶 稣 , 就 打 发 人 到 周 围 地 方 去 , 把 所 有 的 病 人 , 带 到 他 那 里 。
 • 只 求 耶 稣 准 他 们 摸 他 的 衣 裳 ? ? 子 , 摸 着 的 人 , 就 都 好 了 。