Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 57.] Въ то́ вре́мя услы́ша И́родъ четвертовла́ст­никъ слу́хъ Иису́совъ
 • и рече́ отроко́мъ сво­и́мъ: се́й е́сть Иоа́н­нъ крести́тель: то́й воскре́се от­ ме́ртвыхъ, и сего́ ра́ди си́лы дѣ́ют­ся о не́мъ.
 • И́родъ бо е́мь Иоа́н­на, связа́ его́ и всади́ въ темни́цу, Иродiа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та сво­его́:
 • глаго́лаше бо ему́ Иоа́н­нъ: не досто́итъ ти́ имѣ́ти ея́.
 • И хотя́щь его́ уби́ти, убоя́ся наро́да, зане́ я́ко проро́ка его́ имѣ́яху.
 • Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­ва́ И́родова, пляса́ дщи́ Иродiа́дина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
 • тѣ́мже и съ кля́твою изрече́ е́й да́ти, его́же а́ще воспро́ситъ.
 • Она́ же нава́ждена ма́терiю сво­е́ю, да́ждь ми́, рече́, здѣ́ на блю́дѣ главу́ Иоа́н­на крести́теля.
 • И печа́ленъ бы́сть ца́рь: кля́твы же ра́ди и за воз­лежа́щихъ съ ни́мъ, повелѣ́ да́ти [е́й]
 • и посла́въ усѣ́кну Иоа́н­на въ темни́цѣ.
 • И при­­несо́ша главу́ его́ на блю́дѣ и да́ша дѣви́цѣ: и от­несе́ ма́тери сво­е́й.
 • И при­­сту́пльше ученицы́ его́ взя́ша тѣ́ло [его́] и погребо́ша е́: и при­­ше́дше воз­вѣсти́ша Иису́сови.
 • И слы́шавъ Иису́съ отъи́де от­ту́ду въ корабли́ въ пу́сто мѣ́сто еди́нъ {осо́бь}: и слы́шав­ше наро́ди по не́мъ идо́ша пѣ́ши от­ градо́въ.
 • [Зач. 58.] И изше́дъ Иису́съ ви́дѣ мно́гъ наро́дъ, и милосе́рдова о ни́хъ, и исцѣли́ неду́жныя и́хъ.
 • По́здѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: пу́сто е́сть мѣ́сто, и ча́съ уже́ мину́: от­пусти́ наро́ды, да ше́дше въ ве́си ку́пятъ бра́шна себѣ́.
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: не тре́буютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
 • Они́ же глаго́лаша ему́: не и́мамы здѣ́ то́кмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
 • О́нъ же рече́: при­­неси́те ми́ и́хъ сѣ́мо.
 • И повелѣ́въ наро́домъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiе́мъ пя́ть хлѣ́бъ и о́бѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на не́бо, благослови́ и преломи́въ даде́ ученико́мъ хлѣ́бы, ученицы́ же наро́домъ.
 • И ядо́ша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укру́хъ, два­на́­де­сять ко́шя испо́лнь:
 • яду́щихъ же бѣ́ муже́й я́ко пя́ть ты́сящъ, ра́звѣ же́нъ и дѣте́й.
 • [Зач. 59.] И а́бiе пону́ди Иису́съ ученики́ своя́ влѣ́зти въ кора́бль и вари́ти его́ на о́номъ полу́ {предъити́ ему́ на о́нъ по́лъ}, до́ндеже от­пу́ститъ наро́ды.
 • И от­пусти́въ наро́ды, взы́де на гору́ еди́нъ помоли́тися: по́здѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ ту́.
 • Кора́бль же бѣ́ посредѣ́ мо́ря вла́яся волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
 • Въ четве́ртую же стра́жу но́щи и́де къ ни́мъ Иису́съ, ходя́ по мо́рю.
 • И ви́дѣв­ше его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко при­­зра́къ е́сть: и от­ стра́ха возопи́ша.
 • А́бiе же рече́ и́мъ Иису́съ, глаго́ля: дерза́йте: а́зъ е́смь, не бо́йтеся.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́: Го́споди, а́ще ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ тебѣ́ по вода́мъ. О́нъ же рече́: прiиди́.
 • И излѣ́зъ изъ корабля́ пе́тръ, хожда́­ше по вода́мъ, прiити́ ко Иису́сови:
 • ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и наче́нъ утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя.
 • И а́бiе Иису́съ просте́ръ ру́ку, я́тъ его́ и глаго́ла ему́: маловѣ́ре, почто́ усумнѣ́л­ся еси́?
 • И влѣ́зшема и́ма въ кора́бль, преста́ вѣ́тръ.
 • Су́щiи же въ корабли́ при­­ше́дше поклони́шася ему́, глаго́люще: во­и́стин­ну Бо́жiй Сы́нъ еси́.
 • И преше́дше прiидо́ша въ зе́млю ген­нисаре́ѳскую.
 • [Зач. 60.] И позна́в­ше его́ му́жiе мѣ́ста того́, посла́ша во всю́ страну́ ту́, и при­­несо́ша къ нему́ вся́ боля́щыя:
 • и моля́ху его́, да то́кмо при­­ко́снут­ся вскри́лiю ри́зы его́: и ели́цы при­­косну́шася, спасе́ни бы́ша.
 • [Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
 • и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
 • Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
 • потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
 • И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
 • Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
 • посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
 • Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
 • И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
 • и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
 • И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
 • Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
 • И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
 • [Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
 • Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
 • Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
 • Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
 • Он сказал: принесите их Мне сюда.
 • И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
 • И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
 • а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
 • [Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
 • И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
 • А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
 • В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
 • И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
 • Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
 • Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
 • Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
 • но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
 • Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
 • И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
 • Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
 • И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
 • [Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
 • и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
 • Шул багытта (падшалыкнын) дюртенче öлöшöн биляб тороучы Иродъ, Іисусъ турысында сöйляшкянне эшетеб,
 • Колларына äйткян: бу чумылдырыучы Іоанндыр, ул ÿлгяненнян терелеб торгандыр, Шуҥар кюря кодрятляр кыладыр, дигян.
 • Иродъ ÿз агасы Филиппь катыны Иродіада какында, Іоанны тотоб, бяйлятеб öтöрмянгя жабтырган икян:
 • Іоаннъ Иродка: сина аны катын итеб торорга жарамый диб онтай äйткялягян шул.
 • Ул аны ÿтермякче дя булган, тик калыктан курыккан: калык аны пагамбяргя санаган шул.
 • Иродъ ÿзе тыуган кöннö бяйрям иткян чагында, Иродіада кызы кунаклар алдында бейеб, Ироднын кюнелен булдырган.
 • Шунын öчöн Иродъ аҥар ней гня сораса да бирмякче булыб карганган.
 • Кыз, анасы öйряткян буйынча, äйткян: миҥа мында чумылдырыучы Іоаннын башын табак белян бир, дигян.
 • Падша кайгыга тöшкян; алайда карганганы буйынча, бергя утырыучылар алдында оятка калмас öчöн, Аҥар бирергя кушкан.
 • Аннары жибяреб, öтöрмяндя Іоаннын башын кистергян.
 • Анын башын табак белян китереб, кызга биргянняр, ул аны анасына итеб биргян.
 • Іоаннын öйрянеÿчеляре килеб, анын тянен алыб кюмгяч, Іисуска барыб белдергянняр.
 • Іисусъ мыны эшеткяч, аннан жангызы гна кайыкка утырыб, буш кырга кичкян; калык Ул киткянне эшетеб, калалардан чыгыб, Анын артыннан жяяÿляб барган.
 • (Кайыктан) чыккач, Іисусъ кюб калыкны кюргян; Ул аларны кызганыб, аларнын чирлелярен тöзяткян.
 • Кич булгач, öйрянеÿчеляре Аҥар килеб äйткянняр: мында буш кыр, казер инде кич була; Син калыкны жибяр, алар ауылларга барыб, ÿзляреня ашамнык алсыннар, дигянняр.
 • Äммя Іисусъ аларга äйткян: алар китмясенняр, аларга ашарга сез бирегез, дигян.
 • Алар Аҥар äйткянняр: безнен мында биш икмяк белян ике балык кна, дигянняр.
 • Ул äйткян: аларны Миҥа мында китерегез, дигян.
 • Аннары калыкка ÿлям öстöня утырырга кушкан. Биш икмяк белян ике балыкны алыб, кюккя таба караб бахиллягян, аннары икмяклярне сындырыб öйрянеÿчеляреҥя биргян, öйрянеÿчеляре калыкка (Оляшкянняр).
 • Барысы да ашаб туйганнар; калган сыныкларны ун ике карнаша тулук жыйганнар.
 • Ашаучылар катын-кыздан, балалардан башкасы биш меҥ кешеляб булганнар.
 • Шул сяттюк Іисусъ, калыкны жибяреб бетергенче, öйрянеÿчеляреҥя кимягя утырыб, Ӱзеҥнян алдан икенче жакка чыгыб китяргя кушкан.
 • Калыкны жибяреб бетергяч, Ул аулакта теляк итяргя тау öстöня менгян; кич тя Ул анда жангызы гна булган.
 • Жил карышы булганныктан, дингез уртасында кимяне тулкыннар бяря башлаган.
 • Тöннöн дюртенче бюлемендя Іисусъ öйрянеÿчеляре жанына дингез öстöннян жяяÿляб барган.
 • Öйрянеÿчеляре Анын дингез öстöннян жяяÿляб килгянен кюреб, жöдяшеб äйткянняр: бу кеше шяÿляседер диб, куркыуларыннан кычкыра башлаганнар.
 • Іисусъ шул сяттюк алар белян сöйляшя башлаб, äйткян: нык торогоз; бу Мин, курыкмагыз, дигян.
 • Петръ Аҥар жауаб биреб äйткян: эй Ходай, Син булсаҥ, миҥа Ӱз катыҥа сыу öстöннян жяяÿляб барырга бойорсана, дигян
 • Іисусъ äйткян: кил, дигян; шул сяттюк Петръ кимядян чыгыб, Іисуска таба сыу öстöннян жяяÿляб бара башлаган.
 • Тик кыуатлы жилне кюреб курыккан да, бата башлагач: эй Ходай, мине коткар диб кычкырган.
 • Шул сяттюк Іисусъ кулын сузыб, аны тотоб äйткян: эй аз ышаныучы! син ник шиклянден? дигян.
 • Алар кимягя кергяч, жил басылган.
 • Кимядягеляр Іисусъ жанына килеб, Аҥар башырыб äйткянняр: чыннаб Син Алла Улы, дигянняр.
 • Аннары аннан кичеб, Геннисаретъ жиреня килгянняр.
 • Ул жирнен кешеляре Іисусны белеб, бар тиряляреня дя хабяр жибяргянняр; аннары Аҥар бар чирлелярне китергянняр.
 • Алар Аҥар кейеменен читеня гня тейенейек диб ÿтенгянняр; тейенгянняре сауыкканнар.