Скрыть
14:2
14:4
14:5
14:6
14:7
14:8
14:9
14:10
14:11
14:12
14:14
14:15
14:16
14:18
14:19
14:20
14:21
14:22
14:24
14:26
14:27
14:28
14:29
14:30
14:31
14:32
14:33
14:35
14:36
Церковнослав. (рус. дореф.)
[Зач. 57.] Въ то́ вре́мя услы́ша И́родъ четвертовла́ст­никъ слу́хъ Иису́совъ
и рече́ отроко́мъ сво­и́мъ: се́й е́сть Иоа́н­нъ Крести́тель: то́й воскре́се от­ ме́ртвыхъ, и сего́ ра́ди си́лы дѣ́ют­ся о не́мъ.
И́родъ бо е́мь Иоа́н­на, связа́ его́ и всади́ въ темни́цу, Иродiа́ды ра́ди жены́ Фили́ппа бра́та сво­его́:
глаго́лаше бо ему́ Иоа́н­нъ: не досто́итъ ти́ имѣ́ти ея́.
И хотя́щь его́ уби́ти, убоя́ся наро́да, зане́ я́ко проро́ка его́ имѣ́яху.
Дню́ же бы́в­шу рожде­ст­ва́ И́родова, пляса́ дщи́ Иродiа́дина посредѣ́ и угоди́ И́родови:
тѣ́мже и съ кля́твою изрече́ е́й да́ти, его́же а́ще воспро́ситъ.
Она́ же нава́ждена ма́терiю сво­е́ю, да́ждь ми́, рече́, здѣ́ на блю́дѣ главу́ Иоа́н­на Крести́теля.
И печа́ленъ бы́сть ца́рь: кля́твы же ра́ди и за воз­лежа́щихъ съ ни́мъ, повелѣ́ да́ти [е́й]
и посла́въ усѣ́кну Иоа́н­на въ темни́цѣ.
И при­­несо́ша главу́ его́ на блю́дѣ и да́ша дѣви́цѣ: и от­несе́ ма́тери сво­е́й.
И при­­сту́пльше ученицы́ его́ взя́ша тѣ́ло [его́] и погребо́ша е́: и при­­ше́дше воз­вѣсти́ша Иису́сови.
И слы́шавъ Иису́съ отъи́де от­ту́ду въ корабли́ въ пу́сто мѣ́сто еди́нъ {осо́бь}: и слы́шав­ше наро́ди по Не́мъ идо́ша пѣ́ши от­ градо́въ.
[Зач. 58.] И изше́дъ Иису́съ ви́дѣ мно́гъ наро́дъ, и милосе́рдова о ни́хъ, и исцѣли́ неду́жныя и́хъ.
По́здѣ же бы́в­шу, при­­ступи́ша къ Нему́ ученицы́ Его́, глаго́люще: пу́сто е́сть мѣ́сто, и ча́съ уже́ мину́: от­пусти́ наро́ды, да ше́дше въ ве́си ку́пятъ бра́шна себѣ́.
Иису́съ же рече́ и́мъ: не тре́буютъ от­ити́: дади́те и́мъ вы́ я́сти.
Они́ же глаго́лаша Ему́: не и́мамы здѣ́ то́кмо пя́ть хлѣ́бъ и двѣ́ ры́бѣ.
О́нъ же рече́: при­­неси́те Ми́ и́хъ сѣ́мо.
И повелѣ́въ наро́домъ воз­лещи́ на травѣ́, и прiе́мъ пя́ть хлѣ́бъ и о́бѣ ры́бѣ, воз­зрѣ́въ на не́бо, благослови́ и преломи́въ даде́ ученико́мъ хлѣ́бы, ученицы́ же наро́домъ.
И ядо́ша вси́ и насы́тишася: и взя́ша избы́тки укру́хъ, два­на́­де­сять ко́шя испо́лнь:
яду́щихъ же бѣ́ муже́й я́ко пя́ть ты́сящъ, ра́звѣ же́нъ и дѣте́й.
[Зач. 59.] И а́бiе пону́ди Иису́съ ученики́ Своя́ влѣ́зти въ кора́бль и вари́ти Его́ на о́номъ полу́ {предъити́ Ему́ на о́нъ по́лъ}, до́ндеже от­пу́ститъ наро́ды.
И от­пусти́въ наро́ды, взы́де на гору́ еди́нъ помоли́тися: по́здѣ же бы́в­шу, еди́нъ бѣ́ ту́.
Кора́бль же бѣ́ посредѣ́ мо́ря вла́яся волна́ми: бѣ́ бо проти́венъ вѣ́тръ.
Въ четве́ртую же стра́жу но́щи и́де къ ни́мъ Иису́съ, ходя́ по мо́рю.
И ви́дѣв­ше Его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко при­­зра́къ е́сть: и от­ стра́ха возопи́ша.
А́бiе же рече́ и́мъ Иису́съ, глаго́ля: дерза́йте: А́зъ е́смь, не бо́йтеся.
Отвѣща́въ же Пе́тръ рече́: Го́споди, а́ще Ты́ еси́, повели́ ми прiити́ къ Тебѣ́ по вода́мъ. О́нъ же рече́: прiиди́.
И излѣ́зъ изъ корабля́ Пе́тръ, хожда́­ше по вода́мъ, прiити́ ко Иису́сови:
ви́дя же вѣ́тръ крѣ́покъ, убоя́ся, и наче́нъ утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя.
И а́бiе Иису́съ просте́ръ ру́ку, я́тъ его́ и глаго́ла ему́: маловѣ́ре, почто́ усумнѣ́л­ся еси́?
И влѣ́зшема и́ма въ кора́бль, преста́ вѣ́тръ.
Су́щiи же въ корабли́ при­­ше́дше поклони́шася Ему́, глаго́люще: во­и́стин­ну Бо́жiй Сы́нъ еси́.
И преше́дше прiидо́ша въ зе́млю Ген­нисаре́ѳскую.
[Зач. 60.] И позна́в­ше Его́ му́жiе мѣ́ста того́, посла́ша во всю́ страну́ ту́, и при­­несо́ша къ Нему́ вся́ боля́щыя:
и моля́ху Его́, да то́кмо при­­ко́снут­ся вскри́лiю ри́зы Его́: и ели́цы при­­косну́шася, спасе́ни бы́ша.
1 Усекновение главы Иоанна Крестителя. 13 Насыщение 5000. 22 Хождение по водам; 34 исцеления в земле Геннисаретской.
[Зач. 57.] В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе
и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.
Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.
И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.
Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.
Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.
И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,
и послал отсечь Иоанну голову в темнице.
И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.
Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.
И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.
[Зач. 58.] И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.
Он сказал: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;
а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.
[Зач. 59.] И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
[Зач. 60.] Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible