Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 65.] И при­­ступи́ша [къ нему́] фарисе́е и саддуке́е, искуша́юще проси́ша его́ зна́менiе съ небесе́ показа́ти и́мъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: ве́черу бы́в­шу, глаго́лете: ве́дро, чермну́етбося не́бо:
 • и у́тру: дне́сь зима́, чермну́етбося дряселу́я не́бо. Лицемѣ́ри, лице́ у́бо небесе́ умѣ́ете разсужда́ти, зна́менiй же времено́мъ не мо́жете [искуси́ти].
 • Ро́дъ лука́въ и прелюбо­дѣ́йный зна́менiя и́щетъ: и зна́менiе не да́ст­ся ему́, то́кмо зна́менiе Ио́ны проро́ка. И оста́вль и́хъ, отъи́де.
 • И преше́дше ученицы́ его́ на о́нъ по́лъ, забы́ша хлѣ́бы взя́ти.
 • [Зач. 66.] Иису́съ же рече́ и́мъ: внемли́те и блюди́теся от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска.
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще: я́ко хлѣ́бы не взя́хомъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ мы́слите въ себѣ́, маловѣ́ри, я́ко хлѣ́бы не взя́сте?
 • не у́ ли разумѣ́ете, ниже́ по́мните пя́ть хлѣ́бы пяти́мъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шъ взя́сте?
 • ни ли се́дмь хлѣ́бы четы́ремъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шницъ взя́сте?
 • ка́ко не разумѣ́ете, я́ко не о хлѣ́бѣхъ рѣ́хъ ва́мъ внима́ти, [но] от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска?
 • Тогда́ разумѣ́ша, я́ко не рече́ храни́тися от­ ква́са хлѣ́бнаго, но от­ уче́нiя фарисе́йска и саддуке́йска.
 • [Зач. 67.] Прише́дъ же Иису́съ во страны́ кесарі́и Фили́пповы, вопроша́­ше ученики́ своя́, глаго́ля: кого́ мя глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти, Сы́на человѣ́ческаго?
 • Они́ же рѣ́ша: о́ви у́бо Иоа́н­на крести́теля, ині́и же илiю́, друзі́и же иеремі́ю или́ еди́наго от­ проро́къ.
 • Глаго́ла и́мъ [Иису́съ]: вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ пе́тръ рече́: ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га жива́го.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ ему́: блаже́нъ еси́, Си́моне, ва́ръ Ио́на, я́ко пло́ть и кро́вь не яви́ тебѣ́, но Оте́цъ мо́й, и́же на небесѣ́хъ:
 • и а́зъ же тебѣ́ глаго́лю, я́ко ты́ еси́ пе́тръ, и на се́мъ ка́мени сози́жду це́рковь мою́, и врата́ а́дова не одолѣ́ютъ е́й:
 • и да́мъ ти́ ключи́ ца́р­ст­ва небе́снаго: и е́же а́ще свя́жеши на земли́, бу́детъ свя́зано на небесѣ́хъ: и е́же а́ще разрѣши́ши на земли́, бу́детъ разрѣше́но на небесѣ́хъ.
 • [Зач. 68.] Тогда́ запрети́ Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, да ни кому́же реку́тъ, я́ко се́й е́сть Иису́съ Христо́съ.
 • Отто́лѣ нача́тъ Иису́съ ска́зовати ученико́мъ сво­и́мъ, я́ко подоба́етъ ему́ ити́ во Иерусали́мъ и мно́го пострада́ти от­ ста́рецъ и архiере́й и кни́жникъ, и убiе́ну бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воста́ти.
 • И по­е́мь его́ пе́тръ, нача́тъ прерѣца́ти ему́ глаго́ля: милосе́рдъ ты́, Го́споди: не и́мать бы́ти тебѣ́ сiе́.
 • О́нъ же обра́щься рече́ Петро́ви: иди́ за мно́ю, сатано́, собла́знъ ми́ еси́: я́ко не мы́слиши я́же [су́ть] Бо́жiя, но человѣ́ческая.
 • [Зач. 69.] Тогда́ Иису́съ рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: а́ще кто́ хо́щетъ по мнѣ́ ити́, да от­ве́ржет­ся себе́ и во́зметъ кре́стъ сво́й и по мнѣ́ гряде́тъ:
 • и́же бо а́ще хо́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: и и́же а́ще погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди, обря́щетъ ю́:
 • ка́я бо по́льза человѣ́ку, а́ще мíръ ве́сь прiобря́щетъ, ду́шу же свою́ отщети́тъ? или́ что́ да́стъ человѣ́къ измѣ́ну за ду́шу свою́?
 • прiити́ бо и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй во сла́вѣ Отца́ сво­его́ со а́нгелы сво­и́ми, и тогда́ воз­да́стъ кому́ждо по дѣя́ниемъ его́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, [я́ко] су́ть нѣ́цыи от­ здѣ́ стоя́щихъ, и́же не и́мутъ вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дятъ Сы́на человѣ́ческаго гряду́ща во ца́р­ст­вiи сво­е́мъ.
 • [Зач. 65.] И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
 • Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно;
 • и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.
 • Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.
 • Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.
 • [Зач. 66.] Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.
 • Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли.
 • Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?
 • Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали?
 • ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?
 • как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?
 • Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
 • [Зач. 67.] Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
 • Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
 • Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
 • Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога живаго.
 • Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
 • и Я говорю тебе: ты – Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; //*Камень.
 • и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах.
 • [Зач. 68.] Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
 • С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
 • И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
 • Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое.
 • [Зач. 69.] Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
 • ибо кто хочет душу* свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; //Жизнь.
 • какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
 • ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
 • Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
 • Фарисейлер менен садукейлер Ыйсанын жанына келишти да, Аны сынаш єчєн, асмандан жышаан кљрсљтєшєн суранышты.
 • Ыйса болсо аларга: «Кеч киргенде, силер: “Кєн кызарып батып бара жатат, эртењ кєн ачык болот”, – дейсињер.
 • Эртењ менен болсо: “Асман тєнљрєп турат, кєн бузулат окшойт”, – дейсињер. Анткорлор! Асманды карап, аба ырайын аныктай аласыњар да, анан убакытка байланыштуу жышаандарды айырмалап биле албайсыњар.
 • Бузулган, жаман муун жышаан кљргєсє келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан кљрсљтєлбљйт», – деди да, ал жерден кетип калды.
 • Алар наркы љйєзгљ сєзєп љтєштє. Шакирттер болсо нан алып алууну унутуп калышкан эле.
 • Ыйса аларга: «Фарисейлердин жана садукейлердин ачыткысынан сак болгула», – деди.
 • Алар болсо: «Нан албаганыбыз єчєн ушинтип айтып жатат го», – деп ойлошту.
 • Ыйса алардын оюн билип, мындай деди: «Ишеними аздар! Эмнеге нан алып албаганыњар жљнєндљ ойлоп жатасыњар?
 • Дагы эле тєшєнљ элексињерби? Беш нанга беш мињ киши тойгону, канча себет ашып калганы эсињерден чыгып кеттиби?
 • Жети нанга тљрт мињ киши тойгону, канча себет ашып калганы эсињерден чыгып кеттиби?
 • Кантип тєшєнгљн жоксуњар? Мен силерге: “Фарисейлер менен садукейлердин ачыткысынан сак болгула”, – дегенимде, нан жљнєндљ айткан жокмун».
 • Анын нандын ачыткысынан эмес, фарисейлер менен садукейлердин окутуусунан сактандырганын шакирттер ошондо тєшєнєштє.
 • Ыйса Филиптин шаары Кейсареяга келгенде, шакирттеринен: «Адамдар Мени, Адам Уулун, ким деп эсептешет?» – деп сурады.
 • Алар Ага: «Бирљљлљр: “Чљмєлдєрєєчє Жакан”, – деп, бирљљлљр: “Илияс”, – деп, дагы бирљљлљр: “Жеремия же пайгамбарлардын бири”, – деп эсептешет», – деп жооп беришти.
 • Ыйса алардан: «А силер Мени ким деп эсептейсињер?» – деп сурады.
 • Шымон Петир Ага: «Сен тирєє Кудайдын Уулу Машайаксыњ», – деп жооп берди.
 • Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Бактылуусуњ сен, Жунус уулу Шымон! Муну сага адам эмес, Асмандагы Атам ачып берди.
 • Мен да сага айтып коёюн, сен Петирсињ. Мен Љз Жыйынымды ушул таштын єстєнљ курам, аны љлєм да жење албайт.
 • Сага Асман Падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер єстєндљ эмнени байласањ, асманда да ошол байлануу болот. Жер єстєндљ эмнени чечсењ, асманда да ошол чечилєє болот».
 • Анан Ыйса Љзєнєн Машайак экендигин эч кимге айтпоону шакирттерине эскертти.
 • Ошол мезгилден тартып, Ыйса Љзєнєн Иерусалимге баруусу, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан кљп азап чегєєсє, љлтєрєлєєсє, єчєнчє кєнє тирилєєсє керектигин шакирттерине айта баштады.
 • Петир Аны четке алып чыгып: «Љзєњдє ая, Тењир! Бул Сенин башыња тєшпљсєн», – деп, каршы боло баштады.
 • Ыйса болсо Петирди карап: «Кет жанымдан, шайтан! Сен Мага тузак коюп жатасыњ. Анткени сенин ойлоруњ – Кудайдын эмес, адамдын ойлору», – деди.
 • Анан Ыйса шакирттерине мындай деди: «Ким Мени ээрчигиси келсе, ал љзєнљн баш тартсын жана љз айкаш жыгачын алып, Менин артымдан ээрчисин.
 • Ким љз жанын сактап калгысы келсе, ал андан тєбљлєккљ ажырайт. Ал эми ким Мен єчєн љз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат.
 • Эгерде адам бєт дєйнљгљ ээ болуп, бирок љз жанына зыян келтирсе, андан ага эмне пайда? Адам љз жанын куткарып алуу єчєн кандай кун тљлљй алат?
 • Адам Уулу периштелери менен бирге Љз Атасынын дањкы менен келет, ошондо ар кимге ишине жараша тиешелєєсєн берет.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, бул жерде тургандардын кээ бирљљлљрє Љз Падышачылыгы менен келген Адам Уулун кљрмљйєнчљ, љлєшпљйт».
 •  Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
 •  Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin:
 •  Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps.
 •  Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en alla.
 •  Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains.
 •  Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.
 •  Les disciples raisonnaient en eux-mêmes, et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pains.
 •  Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains?
 •  Etes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés,
 •  ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportées?
 •  Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens.
 •  Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens.
 •  Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?
 •  Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.
 •  Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
 •  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
 •  Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
 •  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
 •  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
 •  Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
 •  Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.
 •  Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.
 •  Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
 •  Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
 •  Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
 •  Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme?
 •  Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres.
 •  Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.