Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 65.] И при­­ступи́ша [къ нему́] фарисе́е и саддуке́е, искуша́юще проси́ша его́ зна́менiе съ небесе́ показа́ти и́мъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: ве́черу бы́в­шу, глаго́лете: ве́дро, чермну́етбося не́бо:
 • и у́тру: дне́сь зима́, чермну́етбося дряселу́я не́бо. Лицемѣ́ри, лице́ у́бо небесе́ умѣ́ете разсужда́ти, зна́менiй же времено́мъ не мо́жете [искуси́ти].
 • Ро́дъ лука́въ и прелюбо­дѣ́йный зна́менiя и́щетъ: и зна́менiе не да́ст­ся ему́, то́кмо зна́менiе Ио́ны проро́ка. И оста́вль и́хъ, отъи́де.
 • И преше́дше ученицы́ его́ на о́нъ по́лъ, забы́ша хлѣ́бы взя́ти.
 • [Зач. 66.] Иису́съ же рече́ и́мъ: внемли́те и блюди́теся от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска.
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще: я́ко хлѣ́бы не взя́хомъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ мы́слите въ себѣ́, маловѣ́ри, я́ко хлѣ́бы не взя́сте?
 • не у́ ли разумѣ́ете, ниже́ по́мните пя́ть хлѣ́бы пяти́мъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шъ взя́сте?
 • ни ли се́дмь хлѣ́бы четы́ремъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шницъ взя́сте?
 • ка́ко не разумѣ́ете, я́ко не о хлѣ́бѣхъ рѣ́хъ ва́мъ внима́ти, [но] от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска?
 • Тогда́ разумѣ́ша, я́ко не рече́ храни́тися от­ ква́са хлѣ́бнаго, но от­ уче́нiя фарисе́йска и саддуке́йска.
 • [Зач. 67.] Прише́дъ же Иису́съ во страны́ кесарі́и Фили́пповы, вопроша́­ше ученики́ своя́, глаго́ля: кого́ мя глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти, Сы́на человѣ́ческаго?
 • Они́ же рѣ́ша: о́ви у́бо Иоа́н­на крести́теля, ині́и же илiю́, друзі́и же иеремі́ю или́ еди́наго от­ проро́къ.
 • Глаго́ла и́мъ [Иису́съ]: вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ пе́тръ рече́: ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га жива́го.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ ему́: блаже́нъ еси́, Си́моне, ва́ръ Ио́на, я́ко пло́ть и кро́вь не яви́ тебѣ́, но Оте́цъ мо́й, и́же на небесѣ́хъ:
 • и а́зъ же тебѣ́ глаго́лю, я́ко ты́ еси́ пе́тръ, и на се́мъ ка́мени сози́жду це́рковь мою́, и врата́ а́дова не одолѣ́ютъ е́й:
 • и да́мъ ти́ ключи́ ца́р­ст­ва небе́снаго: и е́же а́ще свя́жеши на земли́, бу́детъ свя́зано на небесѣ́хъ: и е́же а́ще разрѣши́ши на земли́, бу́детъ разрѣше́но на небесѣ́хъ.
 • [Зач. 68.] Тогда́ запрети́ Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, да ни кому́же реку́тъ, я́ко се́й е́сть Иису́съ Христо́съ.
 • Отто́лѣ нача́тъ Иису́съ ска́зовати ученико́мъ сво­и́мъ, я́ко подоба́етъ ему́ ити́ во Иерусали́мъ и мно́го пострада́ти от­ ста́рецъ и архiере́й и кни́жникъ, и убiе́ну бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воста́ти.
 • И по­е́мь его́ пе́тръ, нача́тъ прерѣца́ти ему́ глаго́ля: милосе́рдъ ты́, Го́споди: не и́мать бы́ти тебѣ́ сiе́.
 • О́нъ же обра́щься рече́ Петро́ви: иди́ за мно́ю, сатано́, собла́знъ ми́ еси́: я́ко не мы́слиши я́же [су́ть] Бо́жiя, но человѣ́ческая.
 • [Зач. 69.] Тогда́ Иису́съ рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: а́ще кто́ хо́щетъ по мнѣ́ ити́, да от­ве́ржет­ся себе́ и во́зметъ кре́стъ сво́й и по мнѣ́ гряде́тъ:
 • и́же бо а́ще хо́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: и и́же а́ще погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди, обря́щетъ ю́:
 • ка́я бо по́льза человѣ́ку, а́ще мíръ ве́сь прiобря́щетъ, ду́шу же свою́ отщети́тъ? или́ что́ да́стъ человѣ́къ измѣ́ну за ду́шу свою́?
 • прiити́ бо и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй во сла́вѣ Отца́ сво­его́ со а́нгелы сво­и́ми, и тогда́ воз­да́стъ кому́ждо по дѣя́ниемъ его́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, [я́ко] су́ть нѣ́цыи от­ здѣ́ стоя́щихъ, и́же не и́мутъ вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дятъ Сы́на человѣ́ческаго гряду́ща во ца́р­ст­вiи сво­е́мъ.
 • [Зач. 65.] И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
 • Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно;
 • и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.
 • Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.
 • Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.
 • [Зач. 66.] Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.
 • Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли.
 • Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?
 • Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали?
 • ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?
 • как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?
 • Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
 • [Зач. 67.] Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
 • Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
 • Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
 • Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога живаго.
 • Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
 • и Я говорю тебе: ты – Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; //*Камень.
 • и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах.
 • [Зач. 68.] Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
 • С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
 • И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
 • Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое.
 • [Зач. 69.] Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
 • ибо кто хочет душу* свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; //Жизнь.
 • какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
 • ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
 • Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
 • Фарзий ва саддуқий мазҳабидагилар Исони синаш мақсадда Унинг олдига келиб, осмондан аломат кўрсатишини сўрадилар.
 • Исо эса уларга жавобан деди: “Оқшом тушгач, сиз: “Осмон қизил экан, ҳаво очиқ бўлади”, – дейсизлар.
 • Эрталаб эса: “Осмон қизил-қорамтир экан, бугун ҳаво бузуқ бўлади”, – дейсизлар. Вой мунофиқлар-эй! Кўк юзини аниқлай оласиз-у, нега замоннинг аломатларини аниқлай олмайсизлар?
 • Бу бузуқ ва бесубут авлод далолатни-ку излайди, аммо Юнус пайғамбарнинг аломатидан бошқа унга бирор бир далолат бўлмайди”.Шундай деб, Исо уларни қолдириб кетди.
 • Нариги қирғоққа етиб келган шогирдлар ўзлари билан нон олишни унутибдилар.
 • Исо уларга:- Қаранглар, фарзийлар билан саддуқийларнинг хамиртурушидан эҳтиёт бўлинглар! – деди.
 • Улар эса: “Буни нон олмаганимиз учун айтди, чоғи”, деб кўнгилларидан ўтказдилар.
 • Исо буни билиб, уларга деди:- Эй имони сустлар! Ўзингизча нега: ўзимиз билан нон олмадик, деб андиша қиляпсизлар?
 • Ҳали ҳам англамадингларми? Бешта нонни беш минг киши еб, неча сават нон бурдаларини йиғиштириб олганингизни эсламаяпсизларми?
 • Ёки еттита нонни тўрт минг киши еб, неча сават йиғиштириб олганингизни-чи?
 • Мен сизларга: “Фарзийлар билан саддуқийларнинг хамиртурушидан эҳтиёт бўлинглар”, – деб айтганим бу нон ҳақида эмаслигини қандай қилиб тушунмадинглар?
 • Шундан кейин шогирдлар, Исо уларга ноннинг хамиртурушидан эмас, балки фарзийлар билан саддуқийларнинг таълимотидан эҳтиёт бўлиш кераклигини айтганини тушундилар.
 • Филип Кесарияси атрофларига келган Исо Ўз шогирдларидан сўради:- Одамлар Мени, Инсон Ўғлини, ким деб ҳисоблайдилар?
 • - Баъзилари Яҳё пайғамбар деб, бошқалари Илёс пайғамбар деб, яна бирлари эса Еремия ёки бўлак пайғамбарлардан бири деб ҳисоблайдилар, – деди шогирдлар.
 • Исо улардан:- Сизлар-чи, Мени ким деб ҳисоблайсизлар? – деб сўрагач,
 • Симун Бутрус жавоб бериб деди:- Сен барҳаёт Худонинг Ўғли – Масиҳсан!
 • Исо Бутрусга жавобан деди:- Сен бахтиёрсан, эй Юнус ўғли Симун! Бу сирни сен ўз уқув-идрокинг билан уққанинг йўқ, балки осмондаги Отам сенга очиб берган.
 • Мен ҳам сенга шуни айтиб қўяй: сенинг тош деган исминг бор ва Мен Ўз умматимни бу тош устида бунёд этаман, жаҳаннам кучлари эса ундан устун чиқмас.
 • Осмон Шоҳлигининг очқичларини сенга бераман. Ер юзида сен нимани боғласанг, осмонда ҳам боғланган бўлади. Ер юзида сен нимани ечсанг, осмонда ҳам ечилган бўлади.
 • Шундан сўнг Исо Ўзининг Масиҳ эканини бирор кимсага айтмоқни шогирдларига қатъий ман этди.
 • Шу вақтдан бошлаб, Исо шогирдларига Ўзининг Қуддусга бориши, оқсоқоллар, олий руҳонийлар ва уламолар қўлида кўп азоб чекиб, ўлдирилиши, учинчи куни эса тирилиши кераклигини ошкор этадиган бўлди.
 • Бутрус Уни четга олиб таъна қила бошлади:- Худо хайрингни берсин, Раббим! Бу нарсалар Сенинг бошингга тушмас, – деди.
 • Исо эса Бутрусга қараб:- Йўқол кўзимдан, шайтон! – деди. – Сен Мени йўлдан уряпсан, чунки сен Худонинг ишларини эмас, балки инсон ишларини ўйлаяпсан.
 • Кейин Исо Ўз шогирдларига деди:- Агар ким Менга эргашишни истаса, ўзидан кечсин ва ўз хочини кўтариб, орқамдан юрсин.
 • Ким ўз жонини аямоқчи бўлса, уни йўқотади. Лекин ким Мен учун жонини йўқотса, жон топади.
 • Агар инсон бутун дунёни эгалласа-ю, ўз жонига зарар етказса, бундан қандай наф кўради? Ёки инсон ўз жони эвазига қандай тўлов топаркан?
 • Инсон Ўғли Ўз Отасининг улуғворлигида, фаришталари билан келишида, ҳар кимни ўз қилмишига яраша тақдирлайди.
 • Сизларга чинини айтайин: бу ерда турганлардан баъзилари борки, улар Инсон Ўғлининг салтанатли Шоҳ бўлиб келаётганини кўрмагунча, ўлим кўрмайдилар.