Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 65.] И при­­ступи́ша [къ нему́] фарисе́е и саддуке́е, искуша́юще проси́ша его́ зна́менiе съ небесе́ показа́ти и́мъ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: ве́черу бы́в­шу, глаго́лете: ве́дро, чермну́етбося не́бо:
 • и у́тру: дне́сь зима́, чермну́етбося дряселу́я не́бо. Лицемѣ́ри, лице́ у́бо небесе́ умѣ́ете разсужда́ти, зна́менiй же времено́мъ не мо́жете [искуси́ти].
 • Ро́дъ лука́въ и прелюбо­дѣ́йный зна́менiя и́щетъ: и зна́менiе не да́ст­ся ему́, то́кмо зна́менiе Ио́ны проро́ка. И оста́вль и́хъ, отъи́де.
 • И преше́дше ученицы́ его́ на о́нъ по́лъ, забы́ша хлѣ́бы взя́ти.
 • [Зач. 66.] Иису́съ же рече́ и́мъ: внемли́те и блюди́теся от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска.
 • Они́ же помышля́ху въ себѣ́, глаго́люще: я́ко хлѣ́бы не взя́хомъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ мы́слите въ себѣ́, маловѣ́ри, я́ко хлѣ́бы не взя́сте?
 • не у́ ли разумѣ́ете, ниже́ по́мните пя́ть хлѣ́бы пяти́мъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шъ взя́сте?
 • ни ли се́дмь хлѣ́бы четы́ремъ ты́сящамъ, и коли́ко ко́шницъ взя́сте?
 • ка́ко не разумѣ́ете, я́ко не о хлѣ́бѣхъ рѣ́хъ ва́мъ внима́ти, [но] от­ ква́са фарисе́йска и саддуке́йска?
 • Тогда́ разумѣ́ша, я́ко не рече́ храни́тися от­ ква́са хлѣ́бнаго, но от­ уче́нiя фарисе́йска и саддуке́йска.
 • [Зач. 67.] Прише́дъ же Иису́съ во страны́ кесарі́и Фили́пповы, вопроша́­ше ученики́ своя́, глаго́ля: кого́ мя глаго́лютъ человѣ́цы бы́ти, Сы́на человѣ́ческаго?
 • Они́ же рѣ́ша: о́ви у́бо Иоа́н­на крести́теля, ині́и же илiю́, друзі́и же иеремі́ю или́ еди́наго от­ проро́къ.
 • Глаго́ла и́мъ [Иису́съ]: вы́ же кого́ мя глаго́лете бы́ти?
 • Отвѣща́въ же Си́монъ пе́тръ рече́: ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́га жива́го.
 • И от­вѣща́въ Иису́съ рече́ ему́: блаже́нъ еси́, Си́моне, ва́ръ Ио́на, я́ко пло́ть и кро́вь не яви́ тебѣ́, но Оте́цъ мо́й, и́же на небесѣ́хъ:
 • и а́зъ же тебѣ́ глаго́лю, я́ко ты́ еси́ пе́тръ, и на се́мъ ка́мени сози́жду це́рковь мою́, и врата́ а́дова не одолѣ́ютъ е́й:
 • и да́мъ ти́ ключи́ ца́р­ст­ва небе́снаго: и е́же а́ще свя́жеши на земли́, бу́детъ свя́зано на небесѣ́хъ: и е́же а́ще разрѣши́ши на земли́, бу́детъ разрѣше́но на небесѣ́хъ.
 • [Зач. 68.] Тогда́ запрети́ Иису́съ ученико́мъ сво­и́мъ, да ни кому́же реку́тъ, я́ко се́й е́сть Иису́съ Христо́съ.
 • Отто́лѣ нача́тъ Иису́съ ска́зовати ученико́мъ сво­и́мъ, я́ко подоба́етъ ему́ ити́ во Иерусали́мъ и мно́го пострада́ти от­ ста́рецъ и архiере́й и кни́жникъ, и убiе́ну бы́ти, и въ тре́тiй де́нь воста́ти.
 • И по­е́мь его́ пе́тръ, нача́тъ прерѣца́ти ему́ глаго́ля: милосе́рдъ ты́, Го́споди: не и́мать бы́ти тебѣ́ сiе́.
 • О́нъ же обра́щься рече́ Петро́ви: иди́ за мно́ю, сатано́, собла́знъ ми́ еси́: я́ко не мы́слиши я́же [су́ть] Бо́жiя, но человѣ́ческая.
 • [Зач. 69.] Тогда́ Иису́съ рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: а́ще кто́ хо́щетъ по мнѣ́ ити́, да от­ве́ржет­ся себе́ и во́зметъ кре́стъ сво́й и по мнѣ́ гряде́тъ:
 • и́же бо а́ще хо́щетъ ду́шу свою́ спасти́, погуби́тъ ю́: и и́же а́ще погуби́тъ ду́шу свою́ мене́ ра́ди, обря́щетъ ю́:
 • ка́я бо по́льза человѣ́ку, а́ще мíръ ве́сь прiобря́щетъ, ду́шу же свою́ отщети́тъ? или́ что́ да́стъ человѣ́къ измѣ́ну за ду́шу свою́?
 • прiити́ бо и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй во сла́вѣ Отца́ сво­его́ со а́нгелы сво­и́ми, и тогда́ воз­да́стъ кому́ждо по дѣя́ниемъ его́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ, [я́ко] су́ть нѣ́цыи от­ здѣ́ стоя́щихъ, и́же не и́мутъ вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дятъ Сы́на человѣ́ческаго гряду́ща во ца́р­ст­вiи сво­е́мъ.
 • [Зач. 65.] И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
 • Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно;
 • и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.
 • Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.
 • Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.
 • [Зач. 66.] Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.
 • Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли.
 • Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?
 • Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали?
 • ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?
 • как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской?
 • Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.
 • [Зач. 67.] Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?
 • Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
 • Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
 • Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога живаго.
 • Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
 • и Я говорю тебе: ты – Петр*, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; //*Камень.
 • и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах.
 • [Зач. 68.] Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
 • С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
 • И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
 • Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что́ Божие, но что́ человеческое.
 • [Зач. 69.] Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
 • ибо кто хочет душу* свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; //Жизнь.
 • какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
 • ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.
 • Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.
 • 法 利 赛 人 和 撒 都 该 人 , 来 试 探 耶 稣 , 请 他 从 天 上 显 个 神 迹 给 他 们 看 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 晚 上 天 发 红 , 你 们 就 说 , 天 必 要 晴 。
 • 早 晨 天 发 红 , 又 发 黑 , 你 们 就 说 , 今 日 必 有 风 雨 。 你 们 知 道 分 辨 天 上 的 气 色 , 倒 不 能 分 辨 这 时 候 的 神 迹 。
 • 一 个 邪 恶 淫 乱 的 世 代 求 神 迹 , 除 了 约 拿 的 神 迹 以 外 , 再 没 有 神 迹 给 他 看 。 耶 稣 就 离 开 他 们 去 。
 • 门 徒 渡 到 那 边 去 , 忘 了 带 饼 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 你 们 要 谨 慎 , 防 备 法 利 赛 人 和 撒 都 该 人 的 酵 。
 • 门 徒 彼 此 议 论 说 , 这 是 因 我 们 没 有 带 饼 吧 。
 • 耶 稣 看 出 来 , 就 说 , 你 们 这 小 信 的 人 , 为 什 么 因 为 没 有 饼 彼 此 议 论 呢 。
 • 你 们 还 不 明 白 麽 , 不 记 得 那 五 个 饼 , 分 给 五 千 人 , 又 收 拾 了 多 少 篮 子 的 零 碎 麽 。
 • 也 不 记 得 那 七 个 饼 , 分 给 四 千 人 , 又 收 拾 了 多 少 筐 子 的 零 碎 麽 。
 • 我 对 你 们 说 , 要 防 备 法 利 赛 人 和 撒 都 该 人 的 酵 , 这 话 不 是 指 着 饼 说 的 。 你 们 怎 麽 不 明 白 呢 。
 • 门 徒 这 才 晓 得 他 说 的 , 不 是 叫 他 们 防 备 饼 的 酵 , 乃 是 防 备 法 利 赛 人 和 撒 都 该 人 的 教 训 。
 • 耶 稣 到 了 该 撒 利 亚 腓 力 比 的 境 内 , 就 问 门 徒 说 , 人 说 我 人 子 是 谁 。 ( 有 古 卷 无 我 字 )
 • 他 们 说 , 有 人 说 是 施 洗 的 约 翰 。 有 人 说 是 以 利 亚 。 又 有 人 说 是 耶 利 米 , 或 是 先 知 里 的 一 位 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 说 我 是 谁 。
 • 西 门 彼 得 回 答 说 , 你 是 基 督 , 是 永 生 神 的 儿 子 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 西 门 巴 约 拿 , 你 是 有 福 的 。 因 为 这 不 是 属 血 肉 的 指 示 你 的 , 乃 是 我 在 天 上 的 父 指 示 的 。
 • 我 还 告 诉 你 , 你 是 彼 得 , 我 要 把 我 的 教 会 建 造 在 这 磐 石 上 , 阴 间 的 权 柄 , 不 能 胜 过 他 。 ( 权 柄 原 文 作 门 )
 • 我 要 把 天 国 的 钥 匙 给 你 。 凡 你 在 地 上 所 捆 绑 的 , 在 天 上 也 要 捆 绑 。 凡 你 在 地 上 所 释 放 的 , 在 天 上 也 要 释 放 。
 • 当 下 , 耶 稣 嘱 咐 门 徒 , 不 可 对 人 说 他 是 基 督 。
 • 从 此 耶 稣 才 指 示 门 徒 , 他 必 须 上 耶 路 撒 冷 去 , 受 长 老 祭 司 长 文 士 许 多 的 苦 , 并 且 被 杀 , 第 三 日 复 活 。
 • 彼 得 就 拉 着 他 说 , 主 阿 , 万 不 可 如 此 , 这 事 必 不 临 到 你 身 上 。
 • 耶 稣 转 过 来 , 对 彼 得 说 , 撒 但 退 我 后 边 去 吧 。 你 是 绊 我 脚 的 。 因 为 你 不 体 贴 神 的 意 思 , 只 体 贴 人 的 意 思 。
 • 于 是 耶 稣 对 门 徒 说 , 若 有 人 要 跟 从 我 , 就 当 舍 己 , 背 起 他 的 十 字 架 , 来 跟 从 我 。
 • 因 为 凡 要 救 自 己 生 命 的 , ( 生 命 或 作 灵 魂 下 同 ) 必 丧 掉 生 命 。 凡 为 我 丧 掉 生 命 的 , 必 得 着 生 命 。
 • 人 若 赚 得 全 世 界 , 赔 上 自 己 的 生 命 , 有 什 么 益 处 呢 。 人 还 能 拿 什 么 换 生 命 呢 。
 • 人 子 要 在 他 父 的 荣 耀 里 , 同 着 众 使 者 降 临 。 那 时 候 , 他 要 照 各 人 的 行 为 报 应 各 人 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 站 在 这 里 的 人 , 有 人 在 没 尝 死 味 以 前 , 必 看 见 人 子 降 临 在 他 的 国 里 。