Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И по дне́хъ шести́хъ поя́тъ Иису́съ Петра́ и Иа́кова и Иоа́н­на бра́та его́, и воз­веде́ и́хъ на гору́ высоку́ еди́ны,
 • и преобрази́ся предъ ни́ми: и просвѣти́ся лице́ его́ я́ко со́лнце, ри́зы же его́ бы́ша бѣлы́ я́ко свѣ́тъ.
 • И се́, яви́стася и́мъ Моисе́й и илiа́, съ ни́мъ глаго́люща.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ [ко] Иису́сови: Го́споди, добро́ е́сть на́мъ здѣ́ бы́ти: а́ще хо́щеши, сотвори́мъ здѣ́ три́ сѣ́ни, тебѣ́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну илiи́.
 • Еще́ [же] ему́ глаго́лющу, се́, о́блакъ свѣ́телъ осѣни́ и́хъ: и се́, гла́съ изъ о́блака глаго́ля: се́й е́сть Сы́нъ мо́й воз­лю́блен­ный, о не́мже благоволи́хъ: того́ послу́шайте.
 • И слы́шав­ше ученицы́ падо́ша ни́цы и убоя́шася зѣло́.
 • И при­­сту́пль Иису́съ при­­косну́ся и́хъ и рече́: воста́ните и не бо́йтеся.
 • Возве́дше же о́чи сво­и́, ни кого́же ви́дѣша, то́кмо Иису́са еди́наго.
 • И сходя́щымъ и́мъ съ горы́, заповѣ́да и́мъ Иису́съ, глаго́ля: ни кому́же повѣ́дите видѣ́нiя, до́ндеже Сы́нъ человѣ́ческiй изъ ме́ртвыхъ воскре́снетъ.
 • [Зач. 71.] И вопроси́ша его́ ученицы́ его́, глаго́люще: что́ у́бо кни́жницы глаго́лютъ, я́ко илiи́ подоба́етъ прiити́ пре́жде?
 • Иису́съ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: илiа́ у́бо прiи́детъ пре́жде и устро́итъ вся́:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко илiа́ уже́ прiи́де, и не позна́ша его́, но сотвори́ша о не́мъ, ели́ка восхотѣ́ша: та́ко и Сы́нъ человѣ́ческiй и́мать пострада́ти от­ ни́хъ.
 • Тогда́ разумѣ́ша ученицы́, я́ко о Иоа́н­нѣ крести́тели рече́ и́мъ.
 • [Зач. 72.] И при­­ше́дшымъ и́мъ къ наро́ду, при­­ступи́ къ нему́ человѣ́къ, кла́няяся ему́
 • и глаго́ля: Го́споди, поми́луй сы́на мо­его́, я́ко на но́вы ме́сяцы бѣсну́ет­ся и злѣ́ стра́ждетъ: мно́жицею бо па́даетъ во о́гнь и мно́жицею въ во́ду:
 • и при­­ведо́хъ его́ ко ученико́мъ тво­и́мъ, и не воз­мого́ша его́ исцѣли́ти.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: о, ро́де невѣ́рный и развраще́н­ный, доко́лѣ бу́ду съ ва́ми? доко́лѣ терплю́ ва́мъ? при­­веди́те ми́ его́ сѣ́мо.
 • И запрети́ ему́ Иису́съ, и изы́де изъ него́ бѣ́съ: и исцѣлѣ́ о́трокъ от­ часа́ того́.
 • Тогда́ при­­сту́пльше ученицы́ ко Иису́су на еди́нѣ, рѣ́ша: почто́ мы́ не воз­мого́хомъ изгна́ти его́?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: за невѣ́р­ст­вiе ва́­ше: ами́нь бо глаго́лю ва́мъ: а́ще и́мате вѣ́ру я́ко зе́рно гору́шно, рече́те горѣ́ се́й: прейди́ от­сю́ду та́мо, и пре́йдетъ: и ничто́же невоз­мо́жно бу́детъ ва́мъ:
 • се́й же ро́дъ не исхо́дитъ, то́кмо моли́твою и посто́мъ.
 • Живу́щымъ же и́мъ въ Галиле́и, рече́ и́мъ Иису́съ: пре́данъ и́мать бы́ти Сы́нъ человѣ́ческiй въ ру́цѣ человѣ́комъ,
 • и убiю́тъ его́, и въ тре́тiй де́нь воста́нетъ. И ско́рбни бы́ша зѣло́.
 • [Зач. 73.] Прише́дшымъ же и́мъ въ капернау́мъ, при­­ступи́ша прiе́млющiи дидра́хмы къ Петро́ви и рѣ́ша: учи́тель ва́шъ не да́стъ ли дидра́хмы?
 • Глаго́ля: е́й. И егда́ вни́де въ до́мъ, предвари́ его́ Иису́съ, глаго́ля: что́ ти мни́т­ся, Си́моне? ца́рiе зе́мстiи от­ кі́ихъ прiе́млютъ да́ни или́ кинсо́нъ? от­ сво­и́хъ ли сыно́въ, или́ от­ чужи́хъ?
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: от­ чужи́хъ. Рече́ ему́ Иису́съ: у́бо свобо́дни су́ть сы́нове:
 • но да не соблазни́мъ и́хъ, ше́дъ на мо́ре, ве́рзи у́дицу, и, ю́же пре́жде и́меши ры́бу, воз­ми́: и от­ве́рзъ уста́ е́й, обря́щеши стати́ръ: то́й взе́мъ да́ждь и́мъ за мя́ и за ся́.
 • Орадан олти кун ўтгандан кейин Исо танҳо Бутрус, Ёқуб ва унинг укаси Юҳаннони ёнига олиб, баланд бир тоққа олиб чиқди.
 • У ерда, уларнинг кўз ўнгида Исонинг қиёфаси ўзгариб кетди. Унинг юзи қуёшдай порлаб, кийимлари эса нурдай оппоқ тус олди.
 • Бирданига уларга Мусо билан Илёс пайғамбарлар кўриниб, Исо билан суҳбатлашаётгандай туюлди.
 • Буни Бутрус кўриб, Исога:- Раббим! Бизлар учун бу жой жуда ёқяпти. Агар истасанг, шу ерда учта чайла қурайлик: бириси Сенга, бириси Мусога, бириси Илёсга...
 • У гапини тугатмасданоқ, нур ёғилиб турган бир булут уларни қоплаб олди. Булут ичидан эса бир овоз келди:- Бу Менинг севикли Ўғлимдир, Ундан мамнунман. Унга қулоқ солинглар!
 • Шогирдлар буни эшитгач, ваҳимага тушиб, ерга юз тубан йиқилдилар.
 • Исо эса келиб уларга қўл тегизди-да:- Туринглар, қўрқманглар! – деди.
 • Улар бошларини кўтариб, ёлғиз Исодан бошқа ҳеч кимни кўрмадилар.
 • Тоғдан тушаётганларида, Исо шогирдларига:- Инсон Ўғли қайтадан тирилиб келмагунча, кўрганларингизни ҳеч кимга айтманглар, – деб тайинлади.
 • Шогирдлари Ундан сўрадилар:- Нега уламолар, олдин Илёс пайғамбар келиши керак, деб айтадилар?
 • Исо жавоб бериб уларга деди:- Бу тўғри, олдин Илёс пайғамбар келиб, ҳамма нарсани йўлга қўяди.
 • Лекин Мен сизларга шуни айтаман: Илёс аллақачон келган. Аммо одамлар уни танимай, у билан истаганларини қилишди. Худди шунга ўхшаб, Инсон Ўғли ҳам одамлар қўлида азоб чекиши муқаррардир.
 • Шунда шогирдлар Исо уларга Яҳё пайғамбар ҳақида гапирганлигини англадилар.
 • Улар халойиқ ёнига келганларида, бир одам Исонинг олдига келиб тиз чўкди-да:
 • - Ҳазрат, – деди, – ўғлимга раҳминг келсин! Унинг тутқаноғи бор, у жуда азобда қолди. Дам оловга, дам сувга ташланади.
 • Боламни Сенинг шогирдларингга кўрсатдим, аммо улар уни тузатишолмади.
 • Исо жавоб бериб:- Эй имонсиз, бузуқ насл-эй! Қачонгача сизни ёқлайвераман? Қачонгача сизга чидайин? Болани бу ерга, Менинг олдимга келтиринглар! – деди.
 • Исо жинга дўқ ургач, у боладан чиқиб кетди. Бола ўша заҳоти тузалди.
 • Сўнгра шогирдлари Исонинг якка қолганда олдига келиб:- Нега биз жинни қувиб чиқаролмадик? – деб сўрашди.
 • Исо уларга:- Эътиқодсизлигингиз учун! – деди. – Чиндан, сизларга айтаманки: агар бир хантал донидай ишончингиз бўлса-ю, бу тоққа: “Бу ердан у ерга кўч”, – деб айтсангизлар, у кўчади. Сизга ҳеч бир нарса имконсиз бўлмайди.
 • [Бироқ бу тоифа жинлар ибодат ва рўзадан бошқа нарса билан чиқмас.]
 • Улар Жалилага қайтиб келгандан сўнг, Исо шогирдларига деди:- Инсон Ўғли одамлар қўлига тутиб берилиши муқаррардир.
 • Уни ўлдирадилар ва У учинчи куни қайтадан тирилади.Шогирдлар жуда хафа бўлдилар.
 • Улар Кафарнаҳумга келганларида, икки дирамлик маъбад солиғини йиғувчилар Бутруснинг олдига келиб:- Сизларнинг Устозингиз маъбад солиғини тўламайдими? – деб сўрадилар.
 • Бутрус:- Тўлайди! – деди.У уйга келгач, Исо олдинроқ гап очиб деди:- Симун, сенинг фикринг қандай? Бу дунё подшоҳлари солиқ ёки божни кимдан оладилар? Ватан ўғиллариданми ёки бегоналарданми?
 • - Бегоналардан-да, – деди Унга Бутрус. Исо жавоб берди:- Ундай бўлса, ватан ўғиллари солиқдан озод экан-да.
 • Шунга қарамай, биз уларни васвасага солмайлик. Сен кўлга бориб қармоқ ташла. Биринчи илинган балиқни олиб оғзини очсанг, тўрт дирамлик тангага кўзинг тушади. Тангани олиб, Мен ва ўзинг учун солиқ тўлови сифатида уларга бер.
 • [Зач. 70.] По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,
 • и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.
 • И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
 • При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.
 • Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.
 • И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались.
 • Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.
 • Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
 • И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
 • [Зач. 71.] И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?
 • Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё;
 • но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; та́к и Сын Человеческий пострадает от них.
 • Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.
 • [Зач. 72.] Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени,
 • сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду,
 • я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.
 • Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
 • И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.
 • Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
 • Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;
 • сей же род изгоняется только молитвою и постом.
 • Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие,
 • и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились.
 • [Зач. 73.] Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм* и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? //*Две драхмы – определенная дань на храм.
 • Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?
 • Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;
 • но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир*; возьми его и отдай им за Меня и за себя. //*Четыре драхмы.