Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, пре́йде от­ Галиле́и и прiи́де въ предѣ́лы иуде́йскiя объ о́нъ по́лъ Иорда́на.
 • И по не́мъ идо́ша наро́ди мно́зи, и исцѣли́ и́хъ ту́.
 • [Зач. 78.] И при­­ступи́ша къ нему́ фарисе́е искуша́юще его́ и глаго́лаша ему́: а́ще досто́итъ человѣ́ку пусти́ти жену́ свою́ по вся́цѣй винѣ́?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: нѣ́сте ли чли́, я́ко сотвори́вый искони́, му́жескiй по́лъ и же́нскiй сотвори́лъ я́ е́сть?
 • И рече́: сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ [сво­его́] и ма́терь и при­­лѣпи́т­ся къ женѣ́ сво­е́й, и бу́дета о́ба въ пло́ть еди́ну,
 • я́коже ктому́ нѣ́ста два́, но пло́ть еди́на: е́же у́бо Бо́гъ сочета́, человѣ́къ да не разлуча́етъ.
 • Глаго́лаша ему́: что́ у́бо Моисе́й заповѣ́да да́ти кни́гу распу́стную и от­пусти́ти ю́?
 • Глаго́ла и́мъ: я́ко Моисе́й по жестосе́рдiю ва́­шему повелѣ́ ва́мъ пусти́ти жены́ ва́шя: изнача́ла же не бы́сть та́ко:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко и́же а́ще пу́ститъ жену́ свою́, ра́звѣ словесе́ прелюбо­дѣ́йна, и ожени́т­ся ино́ю, прелюбы́ твори́тъ: и женя́йся пущени́цею прелюбы́ дѣ́етъ.
 • Глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: а́ще та́ко е́сть вина́ человѣ́ку съ жено́ю, лу́чше е́сть не жени́тися.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: не вси́ вмѣща́ютъ словесе́ сего́, но и́мже дано́ е́сть:
 • су́ть бо скопцы́, и́же изъ чре́ва ма́терня роди́шася та́ко: и су́ть скопцы́, и́же скопи́шася от­ человѣ́къ: и су́ть скопцы́, и́же искази́ша са́ми себе́ ца́р­ст­вiя ра́ди небе́снаго: могі́й вмѣсти́ти да вмѣсти́тъ.
 • Тогда́ при­­ведо́ша къ нему́ дѣ́ти, да ру́цѣ воз­ложи́тъ на ни́хъ и помо́лит­ся: ученицы́ же запрети́ша и́мъ.
 • Иису́съ же рече́ [и́мъ]: оста́вите дѣте́й и не воз­браня́йте и́мъ прiити́ ко мнѣ́: таковы́хъ бо е́сть ца́р­ст­во небе́сное.
 • И воз­ло́жь на ни́хъ ру́цѣ, отъи́де от­ту́ду.
 • [Зач. 79.] И се́, еди́нъ [нѣ́кiй] при­­сту́пль рече́ ему́: учи́телю благі́й, что́ бла́го сотворю́, да и́мамъ живо́тъ вѣ́чный?
 • О́нъ же рече́ ему́: что́ мя глаго́леши бла́га? никто́же бла́гъ, то́кмо еди́нъ Бо́гъ: а́ще ли хо́щеши вни́ти въ живо́тъ, соблюди́ за́повѣди.
 • Глаго́ла ему́: кі́я? Иису́съ же рече́: е́же, не убiе́ши: не прелюбы́ сотвори́ши: не укра́деши: не лжесвидѣ́тел­ст­вуеши:
 • чти́ отца́ и ма́терь: и: воз­лю́биши и́скрен­няго тво­его́ я́ко са́мъ себе́.
 • Глаго́ла ему́ ю́ноша: вся́ сiя́ сохрани́хъ от­ ю́ности мо­ея́: что́ е́смь еще́ не доконча́лъ?
 • Рече́ ему́ Иису́съ: а́ще хо́щеши соверше́нъ бы́ти, иди́, прода́ждь имѣ́нiе твое́ и да́ждь ни́щымъ: и имѣ́ти и́маши сокро́вище на небеси́: и гряди́ вслѣ́дъ мене́.
 • Слы́шавъ же ю́ноша сло́во, отъи́де скорбя́: бѣ́ бо имѣ́я стяжа́нiя мно́га.
 • Иису́съ же рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко неудо́бь бога́тый вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е:
 • па́ки же глаго́лю ва́мъ: удо́бѣе е́сть велбу́ду сквоз­ѣ́ иглинѣ́ у́шы про­ити́, не́же бога́ту въ ца́р­ст­вiе Бо́жiе вни́ти.
 • Слы́шав­ше же ученицы́ его́, дивля́хуся зѣло́, глаго́люще: кто́ у́бо мо́жетъ спасе́нъ бы́ти?
 • Воззрѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: у человѣ́къ сiе́ невоз­мо́жно е́сть, у Бо́га же вся́ воз­мо́жна.
 • Тогда́ от­вѣща́въ пе́тръ рече́ ему́: се́, мы́ оста́вихомъ вся́ и вслѣ́дъ тебе́ идо́хомъ: что́ у́бо бу́детъ на́мъ?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вы́ ше́дшiи по мнѣ́, въ пакибытiе́, егда́ ся́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй на престо́лѣ сла́вы сво­ея́, ся́дете и вы́ на двою­на́­де­ся­те престо́лу, судя́ще обѣма­на́­де­ся­те колѣ́нома Изра́илевома:
 • и вся́къ, и́же оста́витъ до́мъ, или́ бра́тiю, или́ сестры́, или́ отца́, или́ ма́терь, или́ жену́, или́ ча́да, или́ се́ла, и́мене мо­его́ ра́ди, стори́цею прiи́метъ и живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дитъ:
 • мно́зи же бу́дутъ пе́рви послѣ́днiи, и послѣ́дни пе́рвiи.
 • Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.
 • За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.
 • [Зач. 78.] И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
 • Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
 • И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
 • так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
 • Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
 • Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так;
 • но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
 • Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
 • Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
 • ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
 • Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им.
 • Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.
 • И, возложив на них руки, пошел оттуда.
 • [Зач. 79.] И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
 • Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
 • Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
 • почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
 • Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
 • Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
 • Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
 • Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;
 • и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
 • Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
 • А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
 • Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?
 • Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
 • Многие же будут первые последними, и последние первыми.
 • И было, когда окончил Иисус слова эти, ушел Он из Галилеи и пришел в края Иудеи, что за Иорданом.
 • За ним пошла многолюдная толпа, и Он совершал там исцеления.
 • И приблизились к Нему фарисеи, и, желая испытать Его, спрашивали:
  »Любой ли причины достаточно, чтобы некто мог развестись со своей женой?»
 • А Он сказал в ответ:
  »Разве вы не читали, что Создатель от начала «мужчиною и женщиною сотворил их»,
 • и сказал: «Посему оставит человек отца и матерь и прилепится к жене своей, и будут двое единою плотью»?
 • Так что они уже не двое, но плоть единая. Итак, что Бог соединил, человек да не разлучает».
 • Говорят они Ему:
  »Так как же Моисей велел давать жене разводное свидетельство и разводиться?»
 • Говорит Он им:
  »По жестокосердию вашему дозволил вам Моисей разводиться с женами вашими; но от начала было не так.
 • А Я говорю вам: кто разведется с женой своей иначе, как по причине ее неверности, и женится на другой, совершает прелюбодейство».
 • Говорят Ему ученики Его: «Если так обстоит дело между мужем и женой, уж лучше не жениться!»
 • А Он им сказал:
  »Не все способны принять это слово, но лишь те, кому дано:
 • есть евнухи, которые такими родились из чрева матери; есть евнухи, которых сделали евнухами люди; и есть евнухи, которые сами сделали себя евнухами ради Царства Небесного. Кто в силах принять, пусть примет!»
 • Тогда привели к нему детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился; но ученики выпроваживали их. А Иисус сказал:
 • «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им; ибо таким принадлежит Царствие Небесное».
 • И Он возложил на них руки Свои, а после пошел дальше.
 • И вот некто, приблизясь к Нему, спросил:
  »Учитель, что мне сделать благого, чтобы стяжать жизнь вечную?»
 • А Он ответил:
  »Что ты спрашиваешь Меня о благе? Только Единый благ. Но если ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди».
 • Тот спрашивает Его:
  »Какие?»
  Иисус же сказал:
  »»Не убий», «не сотвори прелюбодеяния», «не укради», «не лжесвидетельствуй»,
 • «почитай отца и матерь», и «возлюби ближнего твоего, как самого себя»».
 • Говорит Ему юноша:
  »Все это я соблюл; чего еще мне недостает?»
 • Сказал ему Иисус:
  »Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и будет у тебя сокровище на небесах; а там приходи и следуй за Мною!»
 • Услышав это, юноша удалился в печали; уж очень велики были его богатства.
 • А Иисус сказал ученикам Своим:
  »Воистину говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное.
 • Больше того говорю вам, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие».
 • Слыша это, ученики были весьма потрясены и спрашивали:
  »Если так, кто же может быть спасен?»
 • И поглядев, Иисус сказал им:
  »Для людей это невозможно; но для Бога все возможно».
 • Тогда взял слово Петр и сказал Ему:
  »Вот, мы оставили все и пошли за Тобой; что нам будет за это?»
 • А Иисус сказал им:
  »Воистину говорю вам; в обновленном бытии, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, воссядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или детей, или земли имени Моего ради, получит во сто крат больше и стяжает жизнь вечную.
 • Но многие станут из первых – последними, а из последних – первыми.
 • 耶 稣 说 完 了 这 些 话 , 就 离 开 加 利 利 , 来 到 犹 太 的 境 界 , 约 但 河 外 。
 • 有 许 多 人 跟 着 他 。 他 就 在 那 里 把 他 们 的 病 人 治 好 了 。
 • 有 法 利 赛 人 来 试 探 耶 稣 说 , 人 无 论 什 么 缘 故 , 都 可 以 休 妻 麽 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 那 起 初 造 人 的 , 是 造 男 造 女 ,
 • 并 且 说 , 因 此 , 人 要 离 开 父 母 , 与 妻 子 连 合 , 二 人 成 为 一 体 。 这 经 你 们 没 有 念 过 麽 。
 • 既 然 如 此 , 夫 妻 不 再 是 两 个 人 , 乃 是 一 体 的 了 。 所 以 神 所 配 合 的 , 人 不 可 分 开 。
 • 法 利 赛 人 说 , 这 样 , 摩 西 为 什 么 吩 咐 给 妻 子 休 书 , 就 可 以 休 他 呢 。
 • 耶 稣 说 , 摩 西 因 为 你 们 的 心 硬 , 所 以 许 你 们 休 妻 。 但 起 初 并 不 是 这 样 。
 • 我 告 诉 你 们 , 凡 休 妻 另 娶 的 , 若 不 是 为 淫 乱 的 缘 故 , 就 是 犯 奸 淫 了 , 有 人 娶 那 被 休 的 妇 人 , 也 是 犯 奸 淫 了 。
 • 门 徒 对 耶 稣 说 , 人 和 妻 子 既 是 这 样 , 倒 不 如 不 娶 。
 • 耶 稣 说 , 这 话 不 是 人 都 能 领 受 的 。 惟 独 赐 给 谁 , 谁 才 能 领 受 。
 • 因 为 有 生 来 是 阉 人 , 也 有 被 人 阉 的 , 并 有 为 天 国 的 缘 故 自 阉 的 。 这 话 谁 能 领 受 , 就 可 以 领 受 。
 • 那 时 有 人 带 着 小 孩 子 来 见 耶 稣 , 要 耶 稣 给 他 们 按 手 祷 告 。 门 徒 就 责 备 那 些 人 。
 • 耶 稣 说 , 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 , 不 要 禁 止 他 们 。 因 为 在 天 国 的 , 正 是 这 样 的 人 。
 • 耶 稣 给 他 们 按 手 , 就 离 开 那 地 方 去 了 。
 • 有 一 个 人 来 见 耶 稣 说 , 夫 子 , ( 有 古 卷 作 良 善 的 夫 子 ) 我 该 作 什 么 善 事 , 才 能 得 永 生 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 你 为 什 么 以 善 事 问 我 呢 , 只 有 一 位 是 善 的 , ( 有 古 卷 作 你 为 什 么 称 我 是 良 善 的 , 除 了 神 以 外 , 没 有 一 个 良 善 的 ) 你 若 要 进 入 永 生 , 就 当 遵 守 诫 命 。
 • 他 说 , 什 么 诫 命 。 耶 稣 说 , 就 是 不 可 杀 人 , 不 可 奸 淫 , 不 可 偷 盗 , 不 可 作 假 见 证 ,
 • 当 孝 敬 父 母 。 又 当 爱 人 如 己 。
 • 那 少 年 人 说 , 这 一 切 我 都 遵 守 了 。 还 缺 少 什 么 呢 。
 • 耶 稣 说 , 你 若 愿 意 作 完 全 人 , 可 以 去 变 卖 你 所 有 的 , 分 给 穷 人 , 就 必 有 财 宝 在 天 上 , 你 还 要 来 跟 从 我 。
 • 那 少 年 人 听 见 这 话 , 就 忧 忧 愁 愁 的 走 了 。 因 为 他 的 产 业 很 多 。
 • 耶 稣 对 门 徒 说 , 我 实 在 告 诉 你 们 , 财 主 进 天 国 是 难 的 。
 • 我 又 告 诉 你 们 , 骆 驼 穿 过 针 的 眼 , 比 财 主 进 神 的 国 还 容 易 呢 。
 • 门 徒 听 见 这 话 , 就 希 奇 得 很 , 说 , 这 样 谁 能 得 救 呢 。
 • 耶 稣 看 着 他 们 说 , 在 人 这 是 不 能 的 。 在 神 凡 事 都 能 。
 • 彼 得 就 对 他 说 , 看 哪 , 我 们 已 经 撇 下 所 有 的 跟 从 你 , 将 来 我 们 要 得 什 么 呢 。
 • 耶 稣 说 , 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 这 跟 从 我 的 人 , 到 复 兴 的 时 候 , 人 子 坐 在 他 荣 耀 的 宝 座 上 , 你 们 也 要 坐 在 十 二 宝 座 上 , 审 判 以 色 列 十 二 个 支 派 。
 • 凡 为 我 的 名 撇 下 房 屋 , 或 是 弟 兄 , 姐 妹 , 父 亲 , 母 亲 , ( 有 古 卷 添 妻 子 ) , 儿 女 , 田 地 的 , 必 要 得 着 百 倍 , 并 且 承 受 永 生 。
 • 然 而 有 许 多 在 前 的 将 要 在 后 , 在 后 的 将 要 在 前 。

 • І сталось, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї, і прибув до країни Юдейської, на той бік Йордану.
 • А за Ним ішла безліч народу, і Він уздоровив їх тут.
 • І підійшли фарисеї до Нього, і, випробовуючи, запитали Його: Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої?
 • А Він відповів і сказав: Чи ви не читали, що Той, Хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою?
 • І сказав: Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом,
 • тому то немає вже двох, але одне тіло.
  Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує!
 • Вони кажуть Йому: А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового, та й відпускати?
 • Він говорить до них: То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так не було.
 • А Я вам кажу: Хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу, і одружиться з іншою, той чинить перелюб.
  І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб.
 • Учні говорять Йому: Коли справа така чоловіка із дружиною, то не добре одружуватись.
 • А Він їм відказав: Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано.
 • Бо бувають скопці, що з утроби ще матерньої народилися так;
  є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного.
  Хто може вмістити, нехай вмістить.
 • Тоді привели Йому діток, щоб поклав на них руки, і за них помолився, учні ж їм докоряли.
 • Ісус же сказав: Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Царство Небесне належить таким.
 • І Він руки на них поклав, та й пішов звідтіля.
 • І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю Добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?
 • Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим?
  Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого.
  Коли ж хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді.
 • Той питає Його: Які саме?
  А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво.
 • Шануй батька та матір, і: Люби свого ближнього, як самого себе.
 • Говорить до Нього юнак: Це я виконав все.
  Чого ще бракує мені?
 • Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі.
  Потому приходь та й іди вслід за Мною.
 • Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав.
 • Ісус же сказав Своїм учням: Поправді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне.
 • Іще вам кажу: Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти!
 • Як учні ж Його це зачули, здивувалися дуже й сказали: Хто ж тоді може спастися?
 • А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові.
 • Тоді відізвався Петро та до Нього сказав: От усе ми покинули, та й пішли за Тобою слідом;
  що ж нам буде за це?
 • А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам, що коли, при відновленні світу, Син Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих.
 • І кожен, хто за Ймення Моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатокротно одержить і успадкує вічне життя.
 • І багато-хто з перших останніми стануть, а останні першими.