Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, пре́йде от­ Галиле́и и прiи́де въ предѣ́лы иуде́йскiя объ о́нъ по́лъ Иорда́на.
 • И по не́мъ идо́ша наро́ди мно́зи, и исцѣли́ и́хъ ту́.
 • [Зач. 78.] И при­­ступи́ша къ нему́ фарисе́е искуша́юще его́ и глаго́лаша ему́: а́ще досто́итъ человѣ́ку пусти́ти жену́ свою́ по вся́цѣй винѣ́?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: нѣ́сте ли чли́, я́ко сотвори́вый искони́, му́жескiй по́лъ и же́нскiй сотвори́лъ я́ е́сть?
 • И рече́: сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ [сво­его́] и ма́терь и при­­лѣпи́т­ся къ женѣ́ сво­е́й, и бу́дета о́ба въ пло́ть еди́ну,
 • я́коже ктому́ нѣ́ста два́, но пло́ть еди́на: е́же у́бо Бо́гъ сочета́, человѣ́къ да не разлуча́етъ.
 • Глаго́лаша ему́: что́ у́бо Моисе́й заповѣ́да да́ти кни́гу распу́стную и от­пусти́ти ю́?
 • Глаго́ла и́мъ: я́ко Моисе́й по жестосе́рдiю ва́­шему повелѣ́ ва́мъ пусти́ти жены́ ва́шя: изнача́ла же не бы́сть та́ко:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко и́же а́ще пу́ститъ жену́ свою́, ра́звѣ словесе́ прелюбо­дѣ́йна, и ожени́т­ся ино́ю, прелюбы́ твори́тъ: и женя́йся пущени́цею прелюбы́ дѣ́етъ.
 • Глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: а́ще та́ко е́сть вина́ человѣ́ку съ жено́ю, лу́чше е́сть не жени́тися.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: не вси́ вмѣща́ютъ словесе́ сего́, но и́мже дано́ е́сть:
 • су́ть бо скопцы́, и́же изъ чре́ва ма́терня роди́шася та́ко: и су́ть скопцы́, и́же скопи́шася от­ человѣ́къ: и су́ть скопцы́, и́же искази́ша са́ми себе́ ца́р­ст­вiя ра́ди небе́снаго: могі́й вмѣсти́ти да вмѣсти́тъ.
 • Тогда́ при­­ведо́ша къ нему́ дѣ́ти, да ру́цѣ воз­ложи́тъ на ни́хъ и помо́лит­ся: ученицы́ же запрети́ша и́мъ.
 • Иису́съ же рече́ [и́мъ]: оста́вите дѣте́й и не воз­браня́йте и́мъ прiити́ ко мнѣ́: таковы́хъ бо е́сть ца́р­ст­во небе́сное.
 • И воз­ло́жь на ни́хъ ру́цѣ, отъи́де от­ту́ду.
 • [Зач. 79.] И се́, еди́нъ [нѣ́кiй] при­­сту́пль рече́ ему́: учи́телю благі́й, что́ бла́го сотворю́, да и́мамъ живо́тъ вѣ́чный?
 • О́нъ же рече́ ему́: что́ мя глаго́леши бла́га? никто́же бла́гъ, то́кмо еди́нъ Бо́гъ: а́ще ли хо́щеши вни́ти въ живо́тъ, соблюди́ за́повѣди.
 • Глаго́ла ему́: кі́я? Иису́съ же рече́: е́же, не убiе́ши: не прелюбы́ сотвори́ши: не укра́деши: не лжесвидѣ́тел­ст­вуеши:
 • чти́ отца́ и ма́терь: и: воз­лю́биши и́скрен­няго тво­его́ я́ко са́мъ себе́.
 • Глаго́ла ему́ ю́ноша: вся́ сiя́ сохрани́хъ от­ ю́ности мо­ея́: что́ е́смь еще́ не доконча́лъ?
 • Рече́ ему́ Иису́съ: а́ще хо́щеши соверше́нъ бы́ти, иди́, прода́ждь имѣ́нiе твое́ и да́ждь ни́щымъ: и имѣ́ти и́маши сокро́вище на небеси́: и гряди́ вслѣ́дъ мене́.
 • Слы́шавъ же ю́ноша сло́во, отъи́де скорбя́: бѣ́ бо имѣ́я стяжа́нiя мно́га.
 • Иису́съ же рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко неудо́бь бога́тый вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е:
 • па́ки же глаго́лю ва́мъ: удо́бѣе е́сть велбу́ду сквоз­ѣ́ иглинѣ́ у́шы про­ити́, не́же бога́ту въ ца́р­ст­вiе Бо́жiе вни́ти.
 • Слы́шав­ше же ученицы́ его́, дивля́хуся зѣло́, глаго́люще: кто́ у́бо мо́жетъ спасе́нъ бы́ти?
 • Воззрѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: у человѣ́къ сiе́ невоз­мо́жно е́сть, у Бо́га же вся́ воз­мо́жна.
 • Тогда́ от­вѣща́въ пе́тръ рече́ ему́: се́, мы́ оста́вихомъ вся́ и вслѣ́дъ тебе́ идо́хомъ: что́ у́бо бу́детъ на́мъ?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вы́ ше́дшiи по мнѣ́, въ пакибытiе́, егда́ ся́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй на престо́лѣ сла́вы сво­ея́, ся́дете и вы́ на двою­на́­де­ся­те престо́лу, судя́ще обѣма­на́­де­ся­те колѣ́нома Изра́илевома:
 • и вся́къ, и́же оста́витъ до́мъ, или́ бра́тiю, или́ сестры́, или́ отца́, или́ ма́терь, или́ жену́, или́ ча́да, или́ се́ла, и́мене мо­его́ ра́ди, стори́цею прiи́метъ и живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дитъ:
 • мно́зи же бу́дутъ пе́рви послѣ́днiи, и послѣ́дни пе́рвiи.
 • Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.
 • За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.
 • [Зач. 78.] И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
 • Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
 • И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
 • так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
 • Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
 • Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так;
 • но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
 • Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
 • Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
 • ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
 • Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им.
 • Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.
 • И, возложив на них руки, пошел оттуда.
 • [Зач. 79.] И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
 • Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
 • Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
 • почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
 • Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
 • Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
 • Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
 • Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;
 • и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
 • Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
 • А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
 • Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?
 • Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
 • Многие же будут первые последними, и последние первыми.
 • И было, когда окончил Иисус слова эти, ушел Он из Галилеи и пришел в края Иудеи, что за Иорданом.
 • За ним пошла многолюдная толпа, и Он совершал там исцеления.
 • И приблизились к Нему фарисеи, и, желая испытать Его, спрашивали:
  »Любой ли причины достаточно, чтобы некто мог развестись со своей женой?»
 • А Он сказал в ответ:
  »Разве вы не читали, что Создатель от начала «мужчиною и женщиною сотворил их»,
 • и сказал: «Посему оставит человек отца и матерь и прилепится к жене своей, и будут двое единою плотью»?
 • Так что они уже не двое, но плоть единая. Итак, что Бог соединил, человек да не разлучает».
 • Говорят они Ему:
  »Так как же Моисей велел давать жене разводное свидетельство и разводиться?»
 • Говорит Он им:
  »По жестокосердию вашему дозволил вам Моисей разводиться с женами вашими; но от начала было не так.
 • А Я говорю вам: кто разведется с женой своей иначе, как по причине ее неверности, и женится на другой, совершает прелюбодейство».
 • Говорят Ему ученики Его: «Если так обстоит дело между мужем и женой, уж лучше не жениться!»
 • А Он им сказал:
  »Не все способны принять это слово, но лишь те, кому дано:
 • есть евнухи, которые такими родились из чрева матери; есть евнухи, которых сделали евнухами люди; и есть евнухи, которые сами сделали себя евнухами ради Царства Небесного. Кто в силах принять, пусть примет!»
 • Тогда привели к нему детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился; но ученики выпроваживали их. А Иисус сказал:
 • «Пусть дети приходят ко Мне, не препятствуйте им; ибо таким принадлежит Царствие Небесное».
 • И Он возложил на них руки Свои, а после пошел дальше.
 • И вот некто, приблизясь к Нему, спросил:
  »Учитель, что мне сделать благого, чтобы стяжать жизнь вечную?»
 • А Он ответил:
  »Что ты спрашиваешь Меня о благе? Только Единый благ. Но если ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди».
 • Тот спрашивает Его:
  »Какие?»
  Иисус же сказал:
  »»Не убий», «не сотвори прелюбодеяния», «не укради», «не лжесвидетельствуй»,
 • «почитай отца и матерь», и «возлюби ближнего твоего, как самого себя»».
 • Говорит Ему юноша:
  »Все это я соблюл; чего еще мне недостает?»
 • Сказал ему Иисус:
  »Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все, что имеешь, и раздай нищим, и будет у тебя сокровище на небесах; а там приходи и следуй за Мною!»
 • Услышав это, юноша удалился в печали; уж очень велики были его богатства.
 • А Иисус сказал ученикам Своим:
  »Воистину говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Небесное.
 • Больше того говорю вам, что удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие».
 • Слыша это, ученики были весьма потрясены и спрашивали:
  »Если так, кто же может быть спасен?»
 • И поглядев, Иисус сказал им:
  »Для людей это невозможно; но для Бога все возможно».
 • Тогда взял слово Петр и сказал Ему:
  »Вот, мы оставили все и пошли за Тобой; что нам будет за это?»
 • А Иисус сказал им:
  »Воистину говорю вам; в обновленном бытии, когда воссядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, воссядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или детей, или земли имени Моего ради, получит во сто крат больше и стяжает жизнь вечную.
 • Но многие станут из первых – последними, а из последних – первыми.
 • И кад сврши Исус речи ове, отиде из Галилеје, и дође у околине јудејске преко Јордана.
 • И за Њим идоше људи многи и исцели их онде.
 • И приступише к Њему фарисеји да Га кушају, и рекоше Му: Може ли човек пустити жену своју за сваку кривицу?
 • А Он одговарајући рече им: Нисте ли читали да је Онај који је у почетку створио човека мужа и жену створио их?
 • И рече: Зато оставиће човек оца свог и матер, и прилепиће се к жени својој, и биће двоје једно тело.
 • Тако нису више двоје, него једно тело; а шта је Бог саставио човек да не раставља.
 • Рекоше Му: Зашто дакле Мојсије заповеда да се да књига распусна, и да се пусти?
 • Рече им: Мојсије је вама допустио по тврђи вашег срца пуштати своје жене; а из почетка није било тако.
 • Него ја вама кажем: Ако ко пусти своју жену, осим за курварство, и ожени се другом, чини прељубу; и који узме пуштеницу чини прељубу.
 • Рекоше Му ученици Његови: Ако је тако човеку са женом, није се добро женити.
 • А Он рече им: Не могу сви примити те речи до они којима је дано.
 • Јер има ушкопљеника који су се тако родили из утробе материне; а има ушкопљеника које су људи ушкопили; а има ушкопљеника који су сами себе ушкопили царства ради небеског. Ко може примити нека прими.
 • Тада приведоше к Њему децу да метне руке на њих, и да се помоли Богу; а ученици забрањиваху им.
 • А Исус рече: Оставите децу и не забрањујте им долазити к мени; јер је таквих царство небеско.
 • И метнувши на њих руке отиде оданде.
 • И гле, неко приступивши рече Му: Учитељу благи! Какво ћу добро да учиним да имам живот вечни?
 • А Он рече му: Што ме зовеш благим? Нико није благ осим једног Бога. А ако желиш ући у живот, држи заповести.
 • Рече Му: Које? А Исус рече: Да не убијеш; не чиниш прељубе; не украдеш; не сведочиш лажно;
 • Поштуј оца и матер; и љуби ближњег свог као самог себе.
 • Рече Му младић: Све сам ово сачувао од младости своје; шта ми још треба?
 • Рече му Исус: Ако хоћеш савршен да будеш, иди и продај све што имаш и подај сиромасима; и имаћеш благо на небу; па хајде за мном.
 • А кад чу младић реч, отиде жалостан; јер беше врло богат.
 • А Исус рече ученицима својим: Заиста вам кажем да је тешко богатоме ући у царство небеско.
 • И још вам кажем: Лакше је камили проћи кроз иглене уши него ли богатоме ући у царство Божије.
 • А кад то чуше ученици, дивљаху се врло говорећи: Ко се дакле може спасити?
 • А Исус погледавши на њих рече им: Људима је ово немогуће, а Богу је све могуће.
 • Тада одговори Петар и рече Му: Ето ми смо оставили све и за Тобом идемо; шта ће дакле бити нама?
 • А Исус рече им: Заиста вам кажем да ћете ви који идете за мном, у другом рођењу, кад седе Син човечији на престолу славе своје, сешћете и ви на дванаест престола и судити над дванаест колена Израиљевих.
 • И сваки, који остави куће, или браћу, или сестре, или оца, или матер, или жену, или децу, или земљу, имена мог ради, примиће сто пута онолико, и добиће живот вечни.
 • Али ће многи први бити последњи и последњи први.
 • Шушы сюзлярне äйтеб бетергяч, Іисусъ Галилеядян чыгыб, Іорданнын ары жагы белян Іудея тиряляреня килгян.
 • Анын артыннан кюб калык барган, Ул аларнын (чирлелярен) тöзяткян.
 • Анын жанына фарисейляр килеб, Аны сынаб, Аҥар äйткянняр: äр-бер айыбы öчöн дя кешегя ÿз катынын айырырга мöҥким ме? дигянняр.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: Булдырыучы баштук аларны ирле катынны итеб булдырганны сез укымадыгыз меней?
 • Тагы äйткян: шуҥар кюря кеше ÿз атасын, анасын калдырыр да катынына кушылыр, аннары икесе дя бер тян булырлар, дигян.
 • Шунныктан алар инде икяу тöгöл, äммя бер тян. Алай булгач, Алла кушылдырганны кеше айырмасын, дигян.
 • Алар Аҥар äйткянняр: ник суҥ Моисей (катынга) айырыу жазыуын биреб, аны айырыб жибярергя бойорган? дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: кюнелегез катыга кюря Моисей сезгя катыныгызны айырыб жибярергя ирек иткян; äммя башта алай тöгöл эйе.
 • Äммя Мин сезгя äйтямен; кем ÿз катынын уйнашлык айыбы булмаган кöйö айырыб, бютян катын алса, ул уйнашлык итя; айырыб жибяргян катынны алыучы да уйнашлык итя, дигян.
 • Öйрянеÿчеляре Аҥар äйткянняр: кеше ÿз катынына шулай булырга тейеш булгач, айса öйлянмей тороу жакшырак, дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: мыны барысы да сыйыштыра алмас, тик кемгя бирелгян, шул гна (сыйыштырыр).
 • Катынга жакыннашырга жараусыз тöрлö кешеляр бар: кайсылары ана эченнян шулай тыуганнар; кайсыларын кеше шулай иткян; кайсылары кюк падшалыгы öчöн ÿзлярен ÿзляре шулай иткянняр. (Бу сюзне) сыйдыра алырлыгы сыйдырсын, дигян.
 • Шул чакта Аҥар балаларны китергянняр, Ул алар öстöня кулын салыб, теляк итсен диб, äммя öйрянеÿчеляре аларны туктатыб торганнар.
 • Іисусъ аларга äйткян: балаларны ирек жибярегез, аларга Миҥа килергя кумачау итмягез, кюк падшалыгы шундыйларныкы шул, дигян.
 • Ул аннары алар öстöня кулын салыб, аннан киткян.
 • Мына беряÿ килеб, Аҥар äйткян: эй изге öйрятеуче! мянге тормошны алыйым дисям, мин ней жакшылык кылыйым? дигян.
 • Ул аҥар äйткян: ник син Мине изге диб äйтясен? беряÿ дя изге тöгöл, тик бер Алла гна (изге). Мянге тормошка керясен кился, бойорокларны кыл, дигян.
 • Ул Аҥар: ничеклярне? дигян. Іисусъ äйткян: ÿтермя, уйнашлык итмя, урлама, жалган таныклык итмя;
 • Атаҥны, анаҥны санна, жакыныҥны ÿзеҥне сöйгян кюк сöй, дигян.
 • Бу жегет Аҥар äйткян: мин быларнын барын да жяштянюк тоттом, тагы мина ней житмей? дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: äгяр бöтöнняй (арыулыкка) тулы буласын кился, кайтыб малынны сат та жарлыларга öляш, синен малын кюктя булыр, аннары килеб, Минем артымнан жöр, дигян.
 • Мыны эшеткяч, жегет (Анын жаныннан) кайгырыб киткян: анын малы кюб икян.
 • Іисусъ öйрянеÿчеляреҥя äйткян: чыннаб äйтямен сезгя: бай кешегя кюк падшалыгына кереÿе читен, дигян.
 • Тагы да äйтямен сезгя: бай кешегя кюк падшалыгына кереÿдян дöягя иня кюзеннян ÿтеÿе асатрак, дигян.
 • Öйрянеÿчеляр мыны эшетеб, бик исляре китеб äйткянняр: алай булгач, кем котола алыр суҥ? дигянняр.
 • Іисусъ аларга караб äйткян: кешеляргя бу мöҥким тöгöл, äммя Аллага бар да мöҥким, дигян.
 • Шунда Петрь жауаб биреб, Аҥар äйткян: мына без барысын да калдырыб, Сина эярдек, сун инде безгя ней булыр? дигян.
 • Іисусъ аларга äйткян: чыннаб äйтямен сезгя: сез Миҥа эяргянняр, тагы-булыуда, Äдям Улы Ӱз олологынын престолына утыргач, сез дя ун ике престолга утырыб, Израилнен ун ике рыуына хокöм итярсез.
 • Öйлярен, жя ага-энелярен, жя тута-сеннелярен, жя атасын, жя анасын, жя катынын, жя балаларын, жя жирен-сыуын Минем исемем öчöн кем гня калдырса да жöз табкыр артык алыр, мянге тормошка урыннашыр.
 • Алдагылар кюбесе артта булырлар, äммя арттагылар алда булырлар, дигян.