Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, пре́йде от­ Галиле́и и прiи́де въ предѣ́лы иуде́йскiя объ о́нъ по́лъ Иорда́на.
 • И по не́мъ идо́ша наро́ди мно́зи, и исцѣли́ и́хъ ту́.
 • [Зач. 78.] И при­­ступи́ша къ нему́ фарисе́е искуша́юще его́ и глаго́лаша ему́: а́ще досто́итъ человѣ́ку пусти́ти жену́ свою́ по вся́цѣй винѣ́?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: нѣ́сте ли чли́, я́ко сотвори́вый искони́, му́жескiй по́лъ и же́нскiй сотвори́лъ я́ е́сть?
 • И рече́: сего́ ра́ди оста́витъ человѣ́къ отца́ [сво­его́] и ма́терь и при­­лѣпи́т­ся къ женѣ́ сво­е́й, и бу́дета о́ба въ пло́ть еди́ну,
 • я́коже ктому́ нѣ́ста два́, но пло́ть еди́на: е́же у́бо Бо́гъ сочета́, человѣ́къ да не разлуча́етъ.
 • Глаго́лаша ему́: что́ у́бо Моисе́й заповѣ́да да́ти кни́гу распу́стную и от­пусти́ти ю́?
 • Глаго́ла и́мъ: я́ко Моисе́й по жестосе́рдiю ва́­шему повелѣ́ ва́мъ пусти́ти жены́ ва́шя: изнача́ла же не бы́сть та́ко:
 • глаго́лю же ва́мъ, я́ко и́же а́ще пу́ститъ жену́ свою́, ра́звѣ словесе́ прелюбо­дѣ́йна, и ожени́т­ся ино́ю, прелюбы́ твори́тъ: и женя́йся пущени́цею прелюбы́ дѣ́етъ.
 • Глаго́лаша ему́ ученицы́ его́: а́ще та́ко е́сть вина́ человѣ́ку съ жено́ю, лу́чше е́сть не жени́тися.
 • О́нъ же рече́ и́мъ: не вси́ вмѣща́ютъ словесе́ сего́, но и́мже дано́ е́сть:
 • су́ть бо скопцы́, и́же изъ чре́ва ма́терня роди́шася та́ко: и су́ть скопцы́, и́же скопи́шася от­ человѣ́къ: и су́ть скопцы́, и́же искази́ша са́ми себе́ ца́р­ст­вiя ра́ди небе́снаго: могі́й вмѣсти́ти да вмѣсти́тъ.
 • Тогда́ при­­ведо́ша къ нему́ дѣ́ти, да ру́цѣ воз­ложи́тъ на ни́хъ и помо́лит­ся: ученицы́ же запрети́ша и́мъ.
 • Иису́съ же рече́ [и́мъ]: оста́вите дѣте́й и не воз­браня́йте и́мъ прiити́ ко мнѣ́: таковы́хъ бо е́сть ца́р­ст­во небе́сное.
 • И воз­ло́жь на ни́хъ ру́цѣ, отъи́де от­ту́ду.
 • [Зач. 79.] И се́, еди́нъ [нѣ́кiй] при­­сту́пль рече́ ему́: учи́телю благі́й, что́ бла́го сотворю́, да и́мамъ живо́тъ вѣ́чный?
 • О́нъ же рече́ ему́: что́ мя глаго́леши бла́га? никто́же бла́гъ, то́кмо еди́нъ Бо́гъ: а́ще ли хо́щеши вни́ти въ живо́тъ, соблюди́ за́повѣди.
 • Глаго́ла ему́: кі́я? Иису́съ же рече́: е́же, не убiе́ши: не прелюбы́ сотвори́ши: не укра́деши: не лжесвидѣ́тел­ст­вуеши:
 • чти́ отца́ и ма́терь: и: воз­лю́биши и́скрен­няго тво­его́ я́ко са́мъ себе́.
 • Глаго́ла ему́ ю́ноша: вся́ сiя́ сохрани́хъ от­ ю́ности мо­ея́: что́ е́смь еще́ не доконча́лъ?
 • Рече́ ему́ Иису́съ: а́ще хо́щеши соверше́нъ бы́ти, иди́, прода́ждь имѣ́нiе твое́ и да́ждь ни́щымъ: и имѣ́ти и́маши сокро́вище на небеси́: и гряди́ вслѣ́дъ мене́.
 • Слы́шавъ же ю́ноша сло́во, отъи́де скорбя́: бѣ́ бо имѣ́я стяжа́нiя мно́га.
 • Иису́съ же рече́ ученико́мъ сво­и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко неудо́бь бога́тый вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е:
 • па́ки же глаго́лю ва́мъ: удо́бѣе е́сть велбу́ду сквоз­ѣ́ иглинѣ́ у́шы про­ити́, не́же бога́ту въ ца́р­ст­вiе Бо́жiе вни́ти.
 • Слы́шав­ше же ученицы́ его́, дивля́хуся зѣло́, глаго́люще: кто́ у́бо мо́жетъ спасе́нъ бы́ти?
 • Воззрѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: у человѣ́къ сiе́ невоз­мо́жно е́сть, у Бо́га же вся́ воз­мо́жна.
 • Тогда́ от­вѣща́въ пе́тръ рече́ ему́: се́, мы́ оста́вихомъ вся́ и вслѣ́дъ тебе́ идо́хомъ: что́ у́бо бу́детъ на́мъ?
 • Иису́съ же рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко вы́ ше́дшiи по мнѣ́, въ пакибытiе́, егда́ ся́детъ Сы́нъ человѣ́ческiй на престо́лѣ сла́вы сво­ея́, ся́дете и вы́ на двою­на́­де­ся­те престо́лу, судя́ще обѣма­на́­де­ся­те колѣ́нома Изра́илевома:
 • и вся́къ, и́же оста́витъ до́мъ, или́ бра́тiю, или́ сестры́, или́ отца́, или́ ма́терь, или́ жену́, или́ ча́да, или́ се́ла, и́мене мо­его́ ра́ди, стори́цею прiи́метъ и живо́тъ вѣ́чный наслѣ́дитъ:
 • мно́зи же бу́дутъ пе́рви послѣ́днiи, и послѣ́дни пе́рвiи.
 • Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою стороною.
 • За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.
 • [Зач. 78.] И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
 • Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
 • И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
 • так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
 • Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
 • Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так;
 • но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
 • Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
 • Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
 • ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
 • Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им.
 • Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.
 • И, возложив на них руки, пошел оттуда.
 • [Зач. 79.] И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
 • Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
 • Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй;
 • почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
 • Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
 • Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
 • Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.
 • Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;
 • и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
 • Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
 • А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно.
 • Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?
 • Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.
 • И всякий, кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зе́мли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную.
 • Многие же будут первые последними, и последние первыми.
 • Ыйса бул сљздљрдє айтып бєткљндљн кийин, Галилеядан чыгып, Иордан дарыясынын наркы љйєзєнљ, Жєйєт аймагына келди.
 • Аны кљп эл ээрчип алды. Ыйса ал жерде оорулууларды айыктырды.
 • Ыйсанын жанына фарисейлер келишти да, Аны сынап: «Эркек ар кандай себептен улам аялы менен ажырашса болобу?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Жаратуучу эњ башында эле адамдарды эркек-аял кылып жаратканын окуган жок белењер?
 • Ошондуктан адам ата-энесин таштап, аялы менен биригет. Ошентип, экљљ бир дене болот.
 • Эми алар эки эмес, бир дене. Ошондуктан Кудай кошконду адам ажыратпасын».
 • Алар Ыйсага: «Анда эмне єчєн Муса талак кат берип, аялын кетирсе боло тургандыгы жљнєндљ айтты эле?» – дешти.
 • Ыйса аларга: «Таш боор болгонуњардан улам, Муса аялыњарды кетирєєгљ уруксат берген. Бирок башында мындай эмес болчу.
 • Бирок Мен силерге айтып коёюн, ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирип, башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Кєйљљсє кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот», – деди.
 • Шакирттери Ыйсага: «Эгерде эркектин аялынын алдындагы милдети ушундай болсо, анда єйлљнбљй эле койгон жакшы», – дешти.
 • Ыйса болсо аларга мындай деди: «Бул сљздє ар бир эле адам кабыл ала албайт. Кимге берилсе, ошол гана кабыл ала алат.
 • Анткени жыныстык байланышка тубаса жараксыз адамдар бар. Адамдар тарабынан бычылгандар да бар, Асман Падышачылыгы єчєн љздљрєн љздљрє ошондой кылгандар да бар. Кабыл ала алган адам кабыл алсын».
 • Колун коюп сыйынсын деп, кээ бирљљлљр Ыйсанын жанына балдарын алып келишти. Шакирттер болсо аларга тоскоолдук кылышты.
 • Ыйса аларга: «Балдарды коё бергиле, алардын Мага келєєсєнљ тоскоолдук кылбагыла. Анткени Асман Падышачылыгы ушундайлардыкы», – деди.
 • Балдардын єстєнљ колун коюп сыйынгандан кийин, Ыйса ал жерден кетти.
 • Бир жигит келип, Ыйсадан: «Жакшы Устат! Тєбљлєк љмєргљ ээ болуш єчєн, кандай жакшы иш кылуум керек?» – деп сурады.
 • Ыйса ага: «Мени эмнеге жакшы дейсињ? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Тєбљлєк љмєргљ ээ болууну кааласањ, Анын осуяттарын аткар», – деди.
 • «Кайсы осуяттарды?» – деди ал. Ыйса ага мындай деди: «Киши љлтєрбљ, ойноштук кылба, уурдаба, бирљљгљ жалаа жаппа,
 • ата-энењди сыйла, љзєњдє кандай сєйсљњ, жакыныњды да ошондой сєй».
 • Ошондо жигит Ага: «Мунун баарын мен жаш кєнємдљн бери сактап келем. Мага дагы эмне жетишпейт?» – деди.
 • Ыйса ага: «Эгерде жеткилењ болууну кааласањ, бар да, мал-мєлкєњдєн баарын сатып, жардыларга таратып бер. Ошондо асманда казынањ болот. Анан келип, Менин артымдан ээрчи», – деди.
 • Бул сљздє укканда, жигит капаланып кетип калды. Анткени анын мал-мєлкє кљп эле.
 • Ыйса шакирттерине мындай деди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, бай адамдын Асман Падышачылыгына кириши кыйын.
 • Дагы айтарым, бай адамдын Асман Падышачылыгына кирєєсєнљ караганда, ийненин кљзєнљн тљљнєн љтєєсє оњоюраак».
 • Муну уккан шакирттер аябай тањ калышып: «Анда ким куткарылат?» – дешти.
 • Ыйса болсо аларды карап: «Адамдар муну кыла алышпайт, ал эми Кудай бардыгын кыла алат», – деди.
 • Ошондо Петир мындай деди: «Мына, биз баарын таштап, Сени ээрчип жєрљбєз. Бул єчєн эмне алабыз?»
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Силерге чындыкты айтып коёюн, жањы жашоодо Адам Уулу Љзєнєн улуу тактысына отурганда, Мени ээрчип жєргљн силер да он эки тактыга отуруп, Ысрайылдын он эки уруусуна бийлик жєргєзљсєњљр.
 • Менин ысымым єчєн єй-жайын, ага-инилерин же эже-карындаштарын, атасын же энесин, аялын же балдарын, же љз жерин таштаган адам жєз эсе алат жана тєбљлєк љмєрдє мурастайт.
 • Биринчилердин кљпчєлєгє акыркы, акыркылардын кљпчєлєгє биринчи болот.