Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 80.] Подо́бно бо е́сть ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку домови́ту, и́же изы́де ку́пно {зѣло́} у́тро ная́ти дѣ́латели въ виногра́дъ сво́й,
 • и совѣща́въ съ дѣ́латели по пѣ́нязю на де́нь, посла́ и́хъ въ виногра́дъ сво́й.
 • И изше́дъ въ тре́тiй ча́съ, ви́дѣ и́ны стоя́щя на то́ржищи пра́здны,
 • и тѣ́мъ рече́: иди́те и вы́ въ виногра́дъ мо́й, и е́же бу́детъ пра́вда, да́мъ ва́мъ. Они́ же идо́ша.
 • Па́ки же изше́дъ въ шесты́й и девя́тый ча́съ, сотвори́ та́коже.
 • Во единыйже­на́­де­сять ча́съ изше́дъ, обрѣ́те другі́я стоя́щя пра́здны и глаго́ла и́мъ: что́ здѣ́ сто­ите́ ве́сь де́нь пра́здни?
 • Глаго́лаша ему́: я́ко никто́же на́съ ная́тъ. Глаго́ла и́мъ: иди́те и вы́ въ виногра́дъ [мо́й], и е́же бу́детъ пра́ведно, прiи́мете.
 • Ве́черу же бы́в­шу, глаго́ла господи́нъ виногра́да къ при­­ста́внику сво­ему́: при­­зови́ дѣ́латели и да́ждь и́мъ мзду́, наче́нъ от­ послѣ́днихъ до пе́рвыхъ.
 • И при­­ше́дше и́же во единый­на́­де­сять ча́съ, прiя́ша по пѣ́нязю.
 • Прише́дше же пе́рвiи мня́ху, я́ко вя́щше прiи́мутъ: и прiя́ша и ті́и по пѣ́нязю:
 • прiе́мше же ропта́ху на господи́на,
 • глаго́люще, я́ко сі́и послѣ́днiи еди́нъ ча́съ сотвори́ша, и ра́вныхъ на́мъ сотвори́лъ и́хъ еси́, поне́сшымъ тяготу́ дне́ и ва́ръ.
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́ еди́ному и́хъ: дру́же, не оби́жу тебе́: не по пѣ́нязю ли совѣща́лъ еси́ со мно́ю?
 • воз­ми́ твое́ и иди́: хощу́ же и сему́ послѣ́днему да́ти, я́коже и тебѣ́:
 • или́ нѣ́сть ми́ лѣ́ть сотвори́ти, е́же хощу́, во сво­и́хъ ми́? а́ще о́ко твое́ лука́во е́сть, я́ко а́зъ бла́гъ е́смь?
 • Та́ко бу́дутъ послѣ́днiи пе́рви, и пе́рвiи послѣ́дни: мно́зи бо су́ть зва́ни, ма́ло же избра́н­ныхъ.
 • [Зач. 81.] И восходя́ Иису́съ во Иерусали́мъ, поя́тъ оба­на́­де­ся­те ученика́ еди́ны {осо́бь} на пути́ и рече́ и́мъ:
 • се́, восхо́димъ во Иерусали́мъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ архiере́емъ и кни́жникомъ: и осу́дятъ его́ на сме́рть,
 • и предадя́тъ его́ язы́комъ на поруга́нiе и бiе́нiе и пропя́тiе: и въ тре́тiй де́нь воскре́снетъ.
 • Тогда́ при­­ступи́ къ нему́ ма́ти сы́ну зеведе́ову съ сыно́ма сво­и́ма, кла́ня­ю­щися и прося́щи нѣ́что от­ него́.
 • О́нъ же рече́ е́й: чесо́ хо́щеши? Глаго́ла ему́: рцы́, да ся́дета сiя́ о́ба сы́на моя́, еди́нъ одесну́ю тебе́, и еди́нъ ошу́юю [тебе́], во ца́р­ст­вiи тво­е́мъ.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: не вѣ́ста, чесо́ про́сита: мо́жета ли пи́ти ча́шу, ю́же а́зъ и́мамъ пи́ти, или́ креще́нiемъ, и́мже а́зъ креща́юся, крести́тися? Глаго́ласта ему́: мо́жева.
 • И глаго́ла и́ма: ча́шу у́бо мою́ испiе́та, и креще́нiемъ, и́мже а́зъ креща́юся, и́мате крести́тися: а е́же сѣ́сти одесну́ю мене́ и ошу́юю мене́, нѣ́сть мое́ да́ти, но и́мже угото́вася от­ Отца́ мо­его́.
 • И слы́шав­ше де́сять, негодова́ша о обою́ бра́ту.
 • Иису́съ же при­­зва́въ и́хъ, рече́: вѣ́сте, я́ко кня́зи язы́къ госпо́д­ст­вуютъ и́ми, и вели́цыи облада́ютъ и́ми:
 • не та́ко же бу́детъ въ ва́съ: но и́же а́ще хо́щетъ въ ва́съ вя́щшiй бы́ти, да бу́детъ ва́мъ слуга́:
 • и и́же а́ще хо́щетъ въ ва́съ бы́ти пе́рвый, бу́ди ва́мъ ра́бъ:
 • я́коже Сы́нъ человѣ́ческiй не прiи́де, да послу́жатъ ему́, но послужи́ти и да́ти Ду́шу свою́ избавле́нiе за мно́гихъ.
 • [Зач. 82.] И исходя́щу ему́ от­ иерихо́на, по не́мъ и́де наро́дъ мно́гъ.
 • И се́, два́ слѣпца́ сѣдя́ща при­­ пути́, слы́шав­ша, я́ко Иису́съ мимохо́дитъ, возопи́ста, глаго́люща: поми́луй ны́, Го́споди, Сы́не Дави́довъ.
 • Наро́дъ же преща́­ше и́ма, да умолчи́та: о́на же па́че вопiя́ста, глаго́люща: поми́луй ны́, Го́споди, Сы́не Дави́довъ.
 • И воста́въ Иису́съ воз­гласи́ я́ и рече́: что́ хо́щета, да сотворю́ ва́ма?
 • Глаго́ласта ему́: Го́споди, да от­ве́рзетѣся о́чи на́ю.
 • Милосе́рдовавъ же Иису́съ при­­косну́ся о́чiю и́ма: и а́бiе прозрѣ́ста и́ма о́чи, и по не́мъ идо́ста.
 • “Шундай қилиб, Осмон Шоҳлиги узумзорига эрта саҳарда мардикорлар ёллагани чиққан боғ эгасига ўхшайди.
 • У мардикорлар билан кунига бир кумуш танга беришга келишиб, уларни ўзининг узумзорига юборибди.
 • Соат тўққизларда у яна чиқиб, бозор майдонида бекор турган бошқа одамларни кўриб,
 • уларга:- Сизлар ҳам менинг узумзоримга боринглар, мен сизларга тегишли ҳақингизни бераман, – дебди. Улар эса борибдилар.
 • Туш чоғи ва соат учга яқин у тағин чиқиб, яна шундай қилибди.
 • Соат бешларда чиқиб, бекор турган яна бошқаларни кўрибди-да:- Нега сизлар бу ерда кун бўйи бекор турибсизлар? – деб сўрабди.
 • Улар эса:- Ҳеч ким бизларни ишга ёлламади-да, – дебдилар. Шунда боғ эгаси:- Сизлар ҳам менинг узумзоримга боринглар, тегишли ҳақингизни оласизлар, – дебди.
 • Кеч бўлгач, узумзор эгаси ўзининг ҳосилотига:- Мардикорларни чақириб, уларга охиргисидан бошлаб биринчисигача хизмат ҳақларини бергин, – деб буюрибди.
 • Шундай қилиб, соат бешларда иш бошлаганлар бир кумуш тангадан олишибди.
 • Биринчи келганлар эса кўпроқ оламиз, деб ўйлашибди. Аммо улар ҳам бир кумуш тангадан олишибди.
 • Улар хизмат ҳақини олгач, боғ эгасига норозилик билдира бошлашибди:
 • - Бу охирги келганлар бир соатгина ишлади, сиз эса уларни куннинг иссиғию машаққатини тортган бизлар билан тенг кўрдингиз.
 • Бунга жавобан боғ эгаси улардан бирига:- Дўстим, мен сенга ноҳақлик қилганим йўқ. Сен мен билан бир кумуш тангага келишган эдингми?
 • Энди ҳақингни олиб, боравер. Мен сенга берганча ақчани бу охирги келганга ҳам берсам, нима бўпти?
 • Ўз пулимни хоҳлаганча истифода қилиш ўз ихтиёримда эмасми? Ёки менинг сахийлигимни кўролмаяпсанми? – дебди.
 • Шунга ўхшаб, охиратда ҳам* охиргилар биринчи ва биринчилар эса охирги бўладилар. [Чунки даъват этилганлар кўп, аммо танланганлар оздир.]”
 • Исо Қуддусга қараб йўл олар экан, ўн икки шогирдини алоҳида чақириб, уларга деди:
 • “Ҳозир Қуддусга боряпмиз ва Инсон Ўғли олий руҳонийлар билан уламоларга тутиб берилади. Улар эса Уни ўлимга маҳкум этадилар.
 • Ҳақоратлаш, қамчилаш ва хочга михлаш учун Уни мажусийларга топширадилар. Учинчи куни эса У қайтадан тирилажак”.
 • Шунда Забадийлар оиласининг онаси ўғиллари билан бирга Исонинг ҳузурига келди. Нимадир сўрамоқчи бўлиб, Унга таъзим қилди.
 • Исо аёлдан сўради:- Сен нима истайсан?- Сенинг Шоҳлигингда бу менинг икки ўғлимнинг бири ўнг томонингда ва бири чап томонингда ўтиришларини буюргин! – деди Унга аёл.
 • Исо жавоб бериб деди:- Сизлар нима сўраётганингизни билмайсизлар. Мен ичажак ҳасратли тақдир шаробини ича оласизларми?- Ичамиз! – деди улар.
 • Исо уларга:- Сизлар-ку Менинг косамдан ичиб, ҳасратларимни чекасизлар, аммо Менинг ўнг ва чап томонимда ўтиришга рухсат бериш Менинг ихтиёримда эмас. Отам бу ўринни кимларга тайёрлаган бўлса, уларга буюради, – деди.
 • Бошқа ўн шогирд буни эшитгач, икки ака-укага аччиқлана кетишди.
 • Исо эса уларни ёнига чақириб, деди:- Биласизларки, дунё халқлари устидан салтанатли подшоҳлар бор, эл устидан отабеклар ҳокимлик қилади.
 • Аммо сизнинг орангизда бундай бўлмасин. Орангизда ким катта бўлишни истаса, сизга хизматкор бўлсин.
 • Орангизда ким биринчи бўлишни истаса, сизга қул бўлсин.
 • Зеро Инсон Ўғли ҳам Ўзига хизмат қилдириш учун эмас, балки Ўзи хизмат қилиш ва Ўз жонини фидо қилиб, кўпларни қутқариш учун келган.
 • Улар Ерихо шаҳридан жўнаётганларида, кўп халқ Исонинг орқасидан эргашиб борди.
 • Йўл чеккасида ўтирган икки кўр Исо уларнинг олдидан ўтиб бораётганини эшитгач:- Эй Ҳазрат, Довуд Ўғли, бизларга раҳм қил! – деб бақира бошладилар.
 • Халойиқ уларни жим бўлишга мажбур қилса-да, лекин улар овозларини янада баландроқ қилиб:- Эй Ҳазрат, Довуд Ўғли, бизларга раҳм қил! – деб ёлвордилар.
 • Исо тўхтаб, уларни ёнига чақирди-да:- Сизлар Мендан нима истайсизлар? – деб сўради.
 • Улар:- Ҳазрат, кўзларимиз очилсин! – дейишди.
 • Исонинг уларга раҳми келиб, кўзларига қўл тегизди. Шу онда уларнинг кўзлари очилиб кетди. Улар Исонинг ортидан эргашдилар.
 • [Зач. 80.] Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой
 • и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
 • выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
 • и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что́ следовать будет, дам вам. Они пошли.
 • Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то́ же.
 • Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что́ вы стоите здесь целый день праздно?
 • Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что́ следовать будет, полу́чите.
 • Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.
 • И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
 • Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
 • и, получив, стали роптать на хозяина дома
 • и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.
 • Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
 • возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то́ же, что́ и тебе;
 • разве я не властен в своем делать, что́ хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
 • Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
 • [Зач. 81.] И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им:
 • вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;
 • и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.
 • Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него.
 • Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.
 • Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.
 • И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим.
 • Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев.
 • Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;
 • но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть бо́льшим, да будет вам слугою;
 • и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;
 • так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
 • [Зач. 82.] И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа.
 • И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
 • Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
 • Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня?
 • Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши.
 • Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.