Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 89.] И от­вѣща́въ Иису́съ, па́ки рече́ и́мъ въ при́тчахъ, глаго́ля:
 • уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку царю́, и́же сотвори́ бра́ки сы́ну сво­ему́
 • и посла́ рабы́ своя́ при­­зва́ти зва́н­ныя на бра́ки: и не хотя́ху прiити́.
 • Па́ки посла́ и́ны рабы́, глаго́ля: рцы́те зва́н­нымъ: се́, обѣ́дъ мо́й угото́вахъ, юнцы́ мо­и́ и упита́н­ная исколе́на, и вся́ гото́ва: прiиди́те на бра́ки.
 • Они́ же небре́гше от­идо́ша, о́въ у́бо на село́ свое́, о́въ же на ку́пли своя́:
 • про́чiи же е́мше рабо́въ его́, досади́ша и́мъ и уби́ша и́хъ.
 • И слы́шавъ ца́рь то́й разгнѣ́вася, и посла́въ во́я своя́, погуби́ уби́йцы о́ны и гра́дъ и́хъ зажже́.
 • Тогда́ глаго́ла рабо́мъ сво­и́мъ: бра́къ у́бо гото́въ е́сть, зва́н­нiи же не бы́ша досто́йни:
 • иди́те у́бо на исхо́дища путі́й, и ели́цѣхъ а́ще обря́щете, при­­зови́те на бра́ки.
 • И изше́дше раби́ о́ни на распу́тiя, собра́ша всѣ́хъ, ели́цѣхъ обрѣто́ша, злы́хъ же и до́брыхъ: и испо́лнися бра́къ воз­лежа́щихъ.
 • Вше́дъ же ца́рь ви́дѣти воз­лежа́щихъ, ви́дѣ ту́ человѣ́ка не оболче́на во одѣя́нiе бра́чное,
 • и глаго́ла ему́: дру́же, ка́ко в­ше́лъ еси́ сѣ́мо не имы́й одѣя́нiя бра́чна? О́нъ же умолча́.
 • Тогда́ рече́ ца́рь слуга́мъ: связа́в­ше ему́ ру́цѣ и но́зѣ, воз­ми́те его́ и вве́рзите во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ:
 • мно́зи бо су́ть зва́ни, ма́ло же избра́н­ныхъ.
 • [Зач. 90.] Тогда́ ше́дше фарисе́е, совѣ́тъ воспрiя́ша, я́ко да обольстя́тъ его́ сло́вомъ.
 • И посыла́ютъ къ нему́ ученики́ своя́ со Иродiа́ны, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко и́стиненъ еси́, и пути́ Бо́жiю во­и́стин­ну учи́ши, и неради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ человѣ́комъ:
 • рцы́ у́бо на́мъ, что́ ти́ ся мни́тъ? досто́йно ли е́сть да́ти кинсо́нъ ке́сареви, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же Иису́съ лука́в­ст­во и́хъ, рече́: что́ мя искуша́ете, лицемѣ́ри?
 • покажи́те ми́ злати́цу кинсо́н­ную. Они́ же при­­несо́ша ему́ пѣ́нязь.
 • И глаго́ла и́мъ: чі́й о́бразъ се́й и написа́нiе?
 • [И] глаго́лаша ему́: ке́саревъ. Тогда́ глаго́ла и́мъ: воз­дади́те у́бо ке́сарева ке́сареви, и Бо́жiя богови.
 • И слы́шав­ше диви́шася: и оста́вльше его́ от­идо́ша.
 • [Зач. 91.] Въ то́й де́нь при­­ступи́ша къ нему́ саддуке́е, и́же глаго́лютъ не бы́ти воскресе́нiю, и вопроси́ша его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто́ у́мретъ не имы́й ча́дъ, [да] по́йметъ бра́тъ его́ жену́ его́ и воскреси́тъ сѣ́мя бра́та сво­его́:
 • бѣ́ша же въ на́съ се́дмь бра́тiя: и пе́рвый оже́нься у́мре, и не имы́й сѣ́мене, оста́ви жену́ свою́ бра́ту сво­ему́:
 • та́кожде же и вторы́й, и тре́тiй, да́же до седма́го:
 • послѣди́ же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго от­ седми́хъ бу́детъ жена́? вси́ бо имѣ́ша ю́.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: прельща́етеся, не вѣ́дуще писа́нiя, ни си́лы Бо́жiя:
 • въ воскресе́нiе бо ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ, но я́ко а́нгели Бо́жiи на небеси́ су́ть:
 • о воскресе́нiи же ме́ртвыхъ нѣ́сте ли чли́ рече́н­наго ва́мъ Бо́гомъ, глаго́лющимъ:
 • а́зъ е́смь Бо́гъ Авраа́мовъ, и Бо́гъ Исаа́ковъ, и Бо́гъ Иа́ковль? нѣ́сть Бо́гъ Бо́гъ ме́ртвыхъ, но [Бо́гъ] живы́хъ.
 • И слы́шав­ше наро́ди дивля́хуся о уче́нiи его́.
 • [Зач. 92.] Фарисе́е же слы́шав­ше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пѣ.
 • И вопроси́ еди́нъ от­ ни́хъ законо­учи́тель, искуша́я его́ и глаго́ля:
 • учи́телю, ка́я за́повѣдь бо́лши [е́сть] въ зако́нѣ?
 • Иису́съ же рече́ ему́: воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́ всѣ́мъ се́рдцемъ тво­и́мъ, и все́ю душе́ю тво­е́ю, и все́ю мы́слiю тво­е́ю:
 • сiя́ е́сть пе́рвая и бо́лшая за́повѣдь:
 • втора́я же подо́бна е́й: воз­лю́биши и́скрен­няго тво­его́ я́ко са́мъ себе́:
 • въ сiю́ обою́ за́повѣдiю ве́сь зако́нъ и проро́цы ви́сятъ.
 • Собра́в­шымся же фарисе́омъ, вопроси́ и́хъ Иису́съ,
 • глаго́ля: что́ ва́мъ мни́т­ся о Христѣ́? чі́й е́сть Сы́нъ? Глаго́лаша ему́: Дави́довъ.
 • Глаго́ла и́мъ: ка́ко у́бо Дави́дъ Ду́хомъ Го́спода его́ нарица́етъ, глаго́ля:
 • рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма?
 • а́ще у́бо Дави́дъ нарица́етъ его́ Го́спода, ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • И никто́же можа́­ше от­вѣща́ти ему́ словесе́: ниже́ смѣ́яше кто́ от­ того́ дне́ вопроси́ти его́ ктому́.
 • [Зач. 89.] Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
 • Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего
 • и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.
 • Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.
 • Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
 • прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
 • Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их.
 • Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;
 • итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
 • И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
 • Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
 • и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
 • Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
 • ибо много званых, а мало избранных.
 • [Зач. 90.] Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
 • И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
 • итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
 • Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
 • покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
 • И говорит им: чье это изображение и надпись?
 • Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.
 • [Зач. 91.] В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;
 • было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему;
 • подобно и второй, и третий, даже до седьмого;
 • после же всех умерла и жена;
 • итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее.
 • Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,
 • ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
 • А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
 • Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
 • И, слыша, народ дивился учению Его.
 • [Зач. 92.] А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.
 • И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
 • Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
 • Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
 • сия есть первая и наибольшая заповедь;
 • вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
 • на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
 • Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
 • что́ вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
 • Говорит им: ка́к же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
 • сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
 • И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.
 • 耶 稣 又 用 比 喻 对 他 们 说 ,
 • 天 国 好 比 一 个 王 , 为 他 儿 子 摆 设 娶 亲 的 筵 席 。
 • 就 打 发 仆 人 去 请 那 些 被 召 的 人 来 赴 席 。 他 们 却 不 肯 来 。
 • 王 又 打 发 别 的 仆 人 说 , 你 们 告 诉 那 被 召 的 人 , 我 的 筵 席 已 经 豫 备 好 了 , 牛 和 肥 畜 已 经 宰 了 , 各 样 都 齐 备 。 请 你 们 来 赴 席 。
 • 那 些 人 不 理 就 走 了 。 一 个 到 自 己 田 里 去 。 一 个 作 买 卖 去 。
 • 其 馀 的 拿 住 仆 人 , 凌 辱 他 们 , 把 他 们 杀 了 。
 • 王 就 大 怒 , 发 兵 除 灭 那 些 凶 手 , 烧 毁 他 们 的 城 。
 • 于 是 对 仆 人 说 , 喜 筵 已 经 齐 备 , 只 是 所 召 的 人 不 配 。
 • 所 以 你 们 要 往 岔 路 口 上 去 , 凡 遇 见 的 , 都 召 来 赴 席 。
 • 那 些 仆 人 就 出 去 到 大 路 上 , 凡 遇 见 的 , 不 论 善 恶 都 召 聚 了 来 。 筵 席 上 坐 满 了 客 。
 • 王 进 来 观 看 宾 客 , 见 那 里 有 一 个 没 有 穿 礼 服 的 。
 • 就 对 他 说 , 朋 友 , 你 到 这 里 来 , 怎 麽 不 穿 礼 服 呢 。 那 人 无 言 可 答 。
 • 于 是 王 对 使 唤 的 人 说 , 捆 起 他 的 手 脚 来 , 把 他 丢 在 外 边 的 黑 暗 里 。 在 那 里 必 要 哀 哭 切 齿 了 。
 • 因 为 被 召 的 人 多 , 选 上 的 人 少 。
 • 当 时 , 法 利 赛 人 出 去 商 议 , 怎 样 就 着 耶 稣 的 话 陷 害 他 。
 • 就 打 发 他 们 的 门 徒 , 同 希 律 党 的 人 , 去 见 耶 稣 说 , 夫 子 , 我 们 知 道 你 是 诚 实 人 , 并 且 诚 诚 实 实 传 神 的 道 , 什 么 人 你 都 不 徇 情 面 , 因 为 你 不 看 人 的 外 貌 。
 • 请 告 诉 我 们 , 你 的 意 见 如 何 。 纳 税 给 该 撒 , 可 以 不 可 以 。
 • 耶 稣 看 出 他 们 的 恶 意 , 就 说 , 假 冒 为 善 的 人 哪 , 为 什 么 试 探 我 。
 • 拿 一 个 上 税 的 钱 给 我 看 。 他 们 就 拿 一 个 银 钱 来 给 他 。
 • 耶 稣 说 , 这 像 和 这 号 是 谁 的 。
 • 他 们 说 , 是 该 撒 的 。 耶 稣 说 , 这 样 , 该 撒 的 物 当 归 给 该 撒 , 神 的 物 当 归 给 神 。
 • 他 们 听 见 就 希 奇 , 离 开 他 走 了 。
 • 撒 都 该 人 常 说 没 有 复 活 的 事 。 那 天 , 他 们 来 问 耶 稣 说 ,
 • 夫 子 , 摩 西 说 , 人 若 死 了 , 没 有 孩 子 , 他 兄 弟 当 娶 他 的 妻 , 为 哥 哥 生 子 立 后 。
 • 从 前 在 我 们 这 里 , 有 弟 兄 七 人 。 第 一 个 娶 了 妻 , 死 了 , 没 有 孩 子 , 撇 下 妻 子 给 兄 弟 。
 • 第 二 第 三 直 到 第 七 个 , 都 是 如 此 。
 • 末 后 , 妇 人 也 死 了 。
 • 这 样 当 复 活 的 时 候 , 他 是 七 个 人 中 , 那 一 个 的 妻 子 呢 。 因 为 他 们 都 娶 过 他 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 你 们 错 了 。 因 为 不 明 白 圣 经 , 也 不 晓 得 神 的 大 能 。
 • 当 复 活 的 时 候 , 人 也 不 娶 也 不 嫁 , 乃 像 天 上 的 使 者 一 样 。
 • 论 到 死 人 复 活 , 神 在 经 上 向 你 们 所 说 的 , 你 们 没 有 念 过 麽 。
 • 他 说 , 我 是 亚 伯 拉 罕 的 神 , 以 撒 的 神 , 雅 各 的 神 。 神 不 是 死 人 的 神 , 乃 是 活 人 的 神 。
 • 众 人 听 见 这 话 , 就 希 奇 他 的 教 训 。
 • 法 利 赛 人 听 见 耶 稣 堵 住 了 撒 都 该 人 的 口 , 他 们 就 聚 集 。
 • 内 中 有 一 个 人 是 律 法 师 , 要 试 探 耶 稣 , 就 问 他 说 ,
 • 夫 子 , 律 法 上 的 诫 命 , 那 一 条 是 最 大 的 呢 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 你 要 尽 心 , 尽 性 , 尽 意 , 爱 主 你 的 神 。
 • 这 是 诫 命 中 的 第 一 , 且 是 最 大 的 。
 • 其 次 也 相 仿 , 就 是 要 爱 人 如 己 。
 • 这 两 条 诫 命 , 是 律 法 和 先 知 一 切 道 里 的 总 纲 。
 • 法 利 赛 人 聚 集 的 时 候 , 耶 稣 问 他 们 说 ,
 • 论 到 基 督 , 你 们 的 意 见 如 何 。 他 是 谁 的 子 孙 呢 。 他 们 回 答 说 , 是 大 卫 的 子 孙 。
 • 耶 稣 说 , 这 样 , 大 卫 被 圣 灵 感 动 , 怎 麽 还 称 他 为 主 。 说 ,
 • 主 对 我 主 说 , 你 坐 在 我 的 右 边 , 等 我 把 你 仇 敌 , 放 在 你 的 脚 下 。
 • 大 卫 既 称 他 为 主 , 他 怎 麽 又 是 大 卫 的 子 孙 呢 。
 • 他 们 没 有 一 个 人 能 回 答 一 言 。 从 那 日 以 后 , 也 没 有 人 敢 再 问 他 什 么 。

 •  Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit:
 •  Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils.
 •  Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent pas venir.
 •  Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés: Voici, j'ai préparé mon festin; mes boeufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces.
 •  Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic;
 •  et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
 •  Le roi fut irrité; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville.
 •  Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes; mais les conviés n'en étaient pas dignes.
 •  Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.
 •  Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives.
 •  Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces.
 •  Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée.
 •  Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
 •  Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
 •  Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles.
 •  Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes.
 •  Dis-nous donc ce qu'il t'en semble: est-il permis, ou non, de payer le tribut à César?
 •  Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrites?
 •  Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier.
 •  Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription?
 •  De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
 •  Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent, et s'en allèrent.
 •  Le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question:
 •  Maître, Moïse a dit: Si quelqu'un meurt sans enfants, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère.
 •  Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, et mourut; et, comme il n'avait pas d'enfants, il laissa sa femme à son frère.
 •  Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième.
 •  Après eux tous, la femme mourut aussi.
 •  A la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue.
 •  Jésus leur répondit: Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
 •  Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
 •  Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit:
 •  Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.
 •  La foule, qui écoutait, fut frappée de l'enseignement de Jésus.
 •  Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent,
 •  et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l'éprouver:
 •  Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
 •  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.
 •  C'est le premier et le plus grand commandement.
 •  Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
 •  De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
 •  Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea,
 •  en disant: Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: De David.
 •  Et Jésus leur dit: Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit:
 •  Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?
 •  Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils?
 •  Nul ne put lui répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.