Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 89.] И от­вѣща́въ Иису́съ, па́ки рече́ и́мъ въ при́тчахъ, глаго́ля:
 • уподо́бися ца́р­ст­вiе небе́сное человѣ́ку царю́, и́же сотвори́ бра́ки сы́ну сво­ему́
 • и посла́ рабы́ своя́ при­­зва́ти зва́н­ныя на бра́ки: и не хотя́ху прiити́.
 • Па́ки посла́ и́ны рабы́, глаго́ля: рцы́те зва́н­нымъ: се́, обѣ́дъ мо́й угото́вахъ, юнцы́ мо­и́ и упита́н­ная исколе́на, и вся́ гото́ва: прiиди́те на бра́ки.
 • Они́ же небре́гше от­идо́ша, о́въ у́бо на село́ свое́, о́въ же на ку́пли своя́:
 • про́чiи же е́мше рабо́въ его́, досади́ша и́мъ и уби́ша и́хъ.
 • И слы́шавъ ца́рь то́й разгнѣ́вася, и посла́въ во́я своя́, погуби́ уби́йцы о́ны и гра́дъ и́хъ зажже́.
 • Тогда́ глаго́ла рабо́мъ сво­и́мъ: бра́къ у́бо гото́въ е́сть, зва́н­нiи же не бы́ша досто́йни:
 • иди́те у́бо на исхо́дища путі́й, и ели́цѣхъ а́ще обря́щете, при­­зови́те на бра́ки.
 • И изше́дше раби́ о́ни на распу́тiя, собра́ша всѣ́хъ, ели́цѣхъ обрѣто́ша, злы́хъ же и до́брыхъ: и испо́лнися бра́къ воз­лежа́щихъ.
 • Вше́дъ же ца́рь ви́дѣти воз­лежа́щихъ, ви́дѣ ту́ человѣ́ка не оболче́на во одѣя́нiе бра́чное,
 • и глаго́ла ему́: дру́же, ка́ко в­ше́лъ еси́ сѣ́мо не имы́й одѣя́нiя бра́чна? О́нъ же умолча́.
 • Тогда́ рече́ ца́рь слуга́мъ: связа́в­ше ему́ ру́цѣ и но́зѣ, воз­ми́те его́ и вве́рзите во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ:
 • мно́зи бо су́ть зва́ни, ма́ло же избра́н­ныхъ.
 • [Зач. 90.] Тогда́ ше́дше фарисе́е, совѣ́тъ воспрiя́ша, я́ко да обольстя́тъ его́ сло́вомъ.
 • И посыла́ютъ къ нему́ ученики́ своя́ со Иродiа́ны, глаго́люще: учи́телю, вѣ́мы, я́ко и́стиненъ еси́, и пути́ Бо́жiю во­и́стин­ну учи́ши, и неради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ человѣ́комъ:
 • рцы́ у́бо на́мъ, что́ ти́ ся мни́тъ? досто́йно ли е́сть да́ти кинсо́нъ ке́сареви, или́ ни́?
 • Разумѣ́въ же Иису́съ лука́в­ст­во и́хъ, рече́: что́ мя искуша́ете, лицемѣ́ри?
 • покажи́те ми́ злати́цу кинсо́н­ную. Они́ же при­­несо́ша ему́ пѣ́нязь.
 • И глаго́ла и́мъ: чі́й о́бразъ се́й и написа́нiе?
 • [И] глаго́лаша ему́: ке́саревъ. Тогда́ глаго́ла и́мъ: воз­дади́те у́бо ке́сарева ке́сареви, и Бо́жiя богови.
 • И слы́шав­ше диви́шася: и оста́вльше его́ от­идо́ша.
 • [Зач. 91.] Въ то́й де́нь при­­ступи́ша къ нему́ саддуке́е, и́же глаго́лютъ не бы́ти воскресе́нiю, и вопроси́ша его́,
 • глаго́люще: учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто́ у́мретъ не имы́й ча́дъ, [да] по́йметъ бра́тъ его́ жену́ его́ и воскреси́тъ сѣ́мя бра́та сво­его́:
 • бѣ́ша же въ на́съ се́дмь бра́тiя: и пе́рвый оже́нься у́мре, и не имы́й сѣ́мене, оста́ви жену́ свою́ бра́ту сво­ему́:
 • та́кожде же и вторы́й, и тре́тiй, да́же до седма́го:
 • послѣди́ же всѣ́хъ у́мре и жена́:
 • въ воскресе́нiе у́бо, кото́раго от­ седми́хъ бу́детъ жена́? вси́ бо имѣ́ша ю́.
 • Отвѣща́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: прельща́етеся, не вѣ́дуще писа́нiя, ни си́лы Бо́жiя:
 • въ воскресе́нiе бо ни же́нят­ся, ни посяга́ютъ, но я́ко а́нгели Бо́жiи на небеси́ су́ть:
 • о воскресе́нiи же ме́ртвыхъ нѣ́сте ли чли́ рече́н­наго ва́мъ Бо́гомъ, глаго́лющимъ:
 • а́зъ е́смь Бо́гъ Авраа́мовъ, и Бо́гъ Исаа́ковъ, и Бо́гъ Иа́ковль? нѣ́сть Бо́гъ Бо́гъ ме́ртвыхъ, но [Бо́гъ] живы́хъ.
 • И слы́шав­ше наро́ди дивля́хуся о уче́нiи его́.
 • [Зач. 92.] Фарисе́е же слы́шав­ше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пѣ.
 • И вопроси́ еди́нъ от­ ни́хъ законо­учи́тель, искуша́я его́ и глаго́ля:
 • учи́телю, ка́я за́повѣдь бо́лши [е́сть] въ зако́нѣ?
 • Иису́съ же рече́ ему́: воз­лю́биши Го́спода Бо́га тво­его́ всѣ́мъ се́рдцемъ тво­и́мъ, и все́ю душе́ю тво­е́ю, и все́ю мы́слiю тво­е́ю:
 • сiя́ е́сть пе́рвая и бо́лшая за́повѣдь:
 • втора́я же подо́бна е́й: воз­лю́биши и́скрен­няго тво­его́ я́ко са́мъ себе́:
 • въ сiю́ обою́ за́повѣдiю ве́сь зако́нъ и проро́цы ви́сятъ.
 • Собра́в­шымся же фарисе́омъ, вопроси́ и́хъ Иису́съ,
 • глаго́ля: что́ ва́мъ мни́т­ся о Христѣ́? чі́й е́сть Сы́нъ? Глаго́лаша ему́: Дави́довъ.
 • Глаго́ла и́мъ: ка́ко у́бо Дави́дъ Ду́хомъ Го́спода его́ нарица́етъ, глаго́ля:
 • рече́ Госпо́дь Го́сподеви мо­ему́: сѣди́ одесну́ю мене́, до́ндеже положу́ враги́ твоя́ подно́жiе нога́ма тво­и́ма?
 • а́ще у́бо Дави́дъ нарица́етъ его́ Го́спода, ка́ко Сы́нъ ему́ е́сть?
 • И никто́же можа́­ше от­вѣща́ти ему́ словесе́: ниже́ смѣ́яше кто́ от­ того́ дне́ вопроси́ти его́ ктому́.
 • [Зач. 89.] Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
 • Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего
 • и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.
 • Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.
 • Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
 • прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
 • Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их.
 • Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;
 • итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
 • И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
 • Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
 • и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
 • Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
 • ибо много званых, а мало избранных.
 • [Зач. 90.] Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
 • И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
 • итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
 • Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
 • покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
 • И говорит им: чье это изображение и надпись?
 • Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.
 • [Зач. 91.] В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;
 • было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему;
 • подобно и второй, и третий, даже до седьмого;
 • после же всех умерла и жена;
 • итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее.
 • Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,
 • ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
 • А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
 • Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
 • И, слыша, народ дивился учению Его.
 • [Зач. 92.] А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.
 • И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
 • Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
 • Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
 • сия есть первая и наибольшая заповедь;
 • вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
 • на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
 • Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
 • что́ вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
 • Говорит им: ка́к же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
 • сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
 • И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.
 • وجعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا .

 • يشبه ملكوت السموات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه .

 • وارسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان يأتوا .

 • فارسل ايضا عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين هوذا غذائي اعددته .ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد .تعالوا الى العرس .

 • ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد الى حقله وآخر الى تجارته .

 • والباقون امسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم .

 • فلما سمع الملك غضب وارسل جنوده واهلك أولئك القاتلين واحرق مدينتهم .

 • ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين .

 • فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس .

 • فخرج أولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين .فامتلأ العرس من المتكئين .

 • فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس .

 • فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس .فسكت .

 • حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية .هناك يكون البكاء وصرير الاسنان .

 • لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون

 • حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة .

 • فارسلوا اليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين يا معلّم نعلم انك صادق وتعلّم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس .

 • فقل لنا ماذا تظن .أيجوز ان تعطى جزية لقيصر ام لا .

 • فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني يا مراؤون .

 • أروني معاملة الجزية .فقدموا له دينارا .

 • فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة .

 • قالوا له لقيصر .فقال لهم اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما للّه للّه .

 • فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا

 • في ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه

 • قائلين يا معلّم قال موسى ان مات احد وليس له اولاد يتزوج اخوه بامرأته ويقيم نسلا لاخيه .

 • فكان عندنا سبعة اخوة وتزوج الاول ومات .واذ لم يكن له نسل ترك امرأته لاخيه .

 • وكذلك الثاني والثالث الى السبعة .

 • وآخر الكل ماتت المرأة ايضا .

 • ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة .فانها كانت للجميع .

 • فاجاب يسوع وقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله .

 • لانهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء .

 • واما من جهة قيامة الاموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل

 • انا اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب .ليس الله اله اموات بل اله احياء .

 • فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه

 • اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا .

 • وسأله واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا

 • يا معلّم اية وصية هي العظمى في الناموس .

 • فقال له يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك .

 • هذه هي الوصية الاولى والعظمى .

 • والثانية مثلها .تحب قريبك كنفسك .

 • بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء

 • وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع

 • قائلا ماذا تظنون في المسيح .ابن من هو .قالوا له ابن داود .

 • قال لهم فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا

 • قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك .

 • فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه .

 • فلم يستطع احد ان يجيبه بكلمة .ومن ذلك اليوم لم يجسر احد ان يسأله بتة
 • А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
 • Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого.
 • І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти.
 • Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним: Ось я приготував обід свій, закололи бики й відгодоване, і все готове.
  Ідіть на весілля!
 • Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свій торг.
 • А останні, похапавши рабів його, знущалися, та й повбивали їх.
 • І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив.
 • Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані.
 • Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля.
 • І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих.
  І весільна кімната гістьми переповнилась.
 • Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, в одежу весільну не вбраного,
 • та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної?
  Той же мовчав.
 • Тоді цар сказав своїм слугам: Зв́яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів…
 • Бо багато покликаних, та вибраних мало.
 • Тоді фарисеї пішли й умовлялись, як зловити на слові Його.
 • І посилають до Нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся Ти.
 • Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?
 • А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, Мене випробовуєте?
 • Покажіть Мені гріш податковий.
  І принесли динарія Йому.
 • А Він каже до них: Чий це образ і напис?
 • Ті відказують: Кесарів.
  Тоді каже Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже.
 • А почувши таке, вони диву далися.
  І, лишивши Його, відійшли.
 • Того дня приступили до Нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали Його,
 • та й сказали: Учителю, Мойсей наказав: Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його, і відновить насіння для брата свого.
 • Було ж у нас сім братів.
  І перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму.
 • Так само і другий, і третій, аж до сьомого.
 • А по всіх вмерла й жінка.
 • Отож, у воскресенні котрому з сімох вона дружиною буде?
  Бо всі мали її.
 • Ісус же промовив у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої сили.
 • Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як Анголи ті на небі.
 • А про воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже:
 • Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів;
  Бог не є Богом мертвих, а живих.
 • А народ, чувши це, дивувався науці Його.
 • Фарисеї ж, почувши, що Він уста замкнув саддукеям, зібралися разом.
 • І спитався один із них, учитель Закону, Його випробовуючи й кажучи:
 • Учителю, котра заповідь найбільша в Законі?
 • Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою.
 • Це найбільша й найперша заповідь.
 • А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе.
 • На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять.
 • Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав,
 • і сказав: Що ви думаєте про Христа?
  Чий Він син?
  Вони Йому кажуть: Давидів.
 • Він до них промовляє: Як же то силою Духа Давид Його Господом зве, коли каже:
 • Промовив Господь Господеві моєму: сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм.
 • Тож, коли Давид зве Його Господом, як же Він йому син?
 • І ніхто не спромігся відповісти Йому ані слова…
  І ніхто з того дня не наважувався більш питати Його.