Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Заⷱ҇ 89] И҆ ѿвѣща́въ і҆и҃съ, па́ки речѐ и҆̀мъ въ при́тчахъ, гл҃ѧ:
 • ᲂу҆подо́бисѧ црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное человѣ́кꙋ царю̀, и҆́же сотворѝ бра́ки сы́нꙋ своемꙋ̀
 • и҆ посла̀ рабы̑ своѧ̑ призва́ти зва̑нныѧ на бра́ки: и҆ не хотѧ́хꙋ прїитѝ.
 • Па́ки посла̀ и҆́ны рабы̑, глаго́лѧ: рцы́те зва̑ннымъ: сѐ, ѡ҆бѣ́дъ мо́й ᲂу҆гото́вахъ, ю҆нцы̀ моѝ и҆ ᲂу҆пита̑ннаѧ и҆сколє́на, и҆ всѧ̑ готѡ́ва: прїиди́те на бра́ки.
 • Ѻ҆ни́ же небре́гше ѿидо́ша, ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ на село̀ своѐ, ѻ҆́въ же на кꙋ̑пли своѧ̑:
 • про́чїи же є҆́мше рабѡ́въ є҆гѡ̀, досади́ша и҆̀мъ и҆ ᲂу҆би́ша и҆̀хъ.
 • И҆ слы́шавъ ца́рь то́й разгнѣ́васѧ, и҆ посла́въ вѡ́ѧ своѧ̑, погꙋбѝ ᲂу҆бі̑йцы ѡ҆́ны и҆ гра́дъ и҆́хъ зажжѐ.
 • Тогда̀ глаго́ла рабѡ́мъ свои̑мъ: бра́къ ᲂу҆́бѡ гото́въ є҆́сть, зва́ннїи же не бы́ша досто́йни:
 • и҆ди́те ᲂу҆̀бо на и҆схѡ́дища пꙋті́й, и҆ є҆ли́цѣхъ а҆́ще ѡ҆брѧ́щете, призови́те на бра́ки.
 • И҆ и҆зше́дше рабѝ ѻ҆́ни на распꙋ̑тїѧ, собра́ша всѣ́хъ, є҆ли́цѣхъ ѡ҆брѣто́ша, ѕлы́хъ же и҆ до́брыхъ: и҆ и҆спо́лнисѧ бра́къ возлежа́щихъ.
 • Вше́дъ же ца́рь ви́дѣти возлежа́щихъ, ви́дѣ тꙋ̀ человѣ́ка не ѡ҆болче́на во ѡ҆дѣѧ́нїе бра́чное,
 • и҆ глаго́ла є҆мꙋ̀: дрꙋ́же, ка́кѡ вше́лъ є҆сѝ сѣ́мѡ не и҆мы́й ѡ҆дѣѧ́нїѧ бра́чна; Ѻ҆́нъ же ᲂу҆молча̀.
 • Тогда̀ речѐ ца́рь слꙋга́мъ: свѧза́вше є҆мꙋ̀ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ, возми́те є҆го̀ и҆ вве́рзите во тьмꙋ̀ кромѣ́шнюю: тꙋ̀ бꙋ́детъ пла́чь и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ:
 • мно́зи бо сꙋ́ть зва́ни, ма́лѡ же и҆збра́нныхъ.
 • [Заⷱ҇ 90] Тогда̀ ше́дше фарїсе́є, совѣ́тъ воспрїѧ́ша, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆больстѧ́тъ є҆го̀ сло́вомъ.
 • И҆ посыла́ютъ къ немꙋ̀ ᲂу҆ченикѝ своѧ̑ со и҆рѡдїа̑ны, глаго́люще: ᲂу҆чт҃лю, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ и҆́стиненъ є҆сѝ, и҆ пꙋтѝ бж҃їю вои́стиннꙋ ᲂу҆чи́ши, и҆ неради́ши ни ѡ҆ ко́мже: не зри́ши бо на лицѐ человѣ́кѡмъ:
 • рцы̀ ᲂу҆̀бо на́мъ, что̀ ти́ сѧ мни́тъ; досто́йно ли є҆́сть да́ти кинсо́нъ ке́сареви, и҆лѝ нѝ;
 • Разꙋмѣ́въ же і҆и҃съ лꙋка́вство и҆́хъ, речѐ: что́ мѧ и҆скꙋша́ете, лицемѣ́ри;
 • покажи́те мѝ злати́цꙋ кинсо́ннꙋю. Ѻ҆ни́ же принесо́ша є҆мꙋ̀ пѣ́нѧзь.
 • И҆ гл҃а и҆̀мъ: чі́й ѡ҆́бразъ се́й и҆ написа́нїе;
 • (И҆) глаго́лаша є҆мꙋ̀: ке́саревъ. Тогда̀ гл҃а и҆̀мъ: воздади́те ᲂу҆́бѡ ке́сарєва ке́сареви, и҆ бж҃їѧ бг҃ови.
 • И҆ слы́шавше диви́шасѧ: и҆ ѡ҆ста́вльше є҆го̀ ѿидо́ша.
 • [Заⷱ҇ 91] Въ то́й де́нь пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ саддꙋке́є, и҆̀же глаго́лютъ не бы́ти воскрⷭ҇нїю, и҆ вопроси́ша є҆го̀,
 • глаго́люще: ᲂу҆чт҃лю, мѡѷсе́й речѐ: а҆́ще кто̀ ᲂу҆́мретъ не и҆мы́й ча̑дъ, (да) по́йметъ бра́тъ є҆гѡ̀ женꙋ̀ є҆гѡ̀ и҆ воскреси́тъ сѣ́мѧ бра́та своегѡ̀:
 • бѣ́ша же въ на́съ се́дмь бра́тїѧ: и҆ пе́рвый ѡ҆же́ньсѧ ᲂу҆́мре, и҆ не и҆мы́й сѣ́мене, ѡ҆ста́ви женꙋ̀ свою̀ бра́тꙋ своемꙋ̀:
 • та́кожде же и҆ вторы́й, и҆ тре́тїй, да́же до седма́гѡ:
 • послѣди́ же всѣ́хъ ᲂу҆́мре и҆ жена̀:
 • въ воскрⷭ҇нїе ᲂу҆̀бо, кото́рагѡ ѿ седми́хъ бꙋ́детъ жена̀; вси́ бо и҆мѣ́ша ю҆̀.
 • Ѿвѣща́въ же і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ: прельща́етесѧ, не вѣ́дꙋще писа́нїѧ, ни си́лы бж҃їѧ:
 • въ воскрⷭ҇нїе бо ни же́нѧтсѧ, ни посѧга́ютъ, но ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃ли бж҃їи на нб҃сѝ сꙋ́ть:
 • ѡ҆ воскрⷭ҇нїи же ме́ртвыхъ нѣ́сте ли члѝ рече́ннагѡ ва́мъ бг҃омъ, гл҃ющимъ:
 • а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль; нѣ́сть бг҃ъ бг҃ъ ме́ртвыхъ, но (бг҃ъ) живы́хъ.
 • И҆ слы́шавше наро́ди дивлѧ́хꙋсѧ ѡ҆ ᲂу҆ч҃нїи є҆гѡ̀.
 • [Заⷱ҇ 92] Фарїсе́є же слы́шавше, ꙗ҆́кѡ посрамѝ саддꙋкє́и, собра́шасѧ вкꙋ́пѣ.
 • И҆ вопросѝ є҆ди́нъ ѿ ни́хъ законоꙋчи́тель, и҆скꙋша́ѧ є҆го̀ и҆ глаго́лѧ:
 • ᲂу҆чт҃лю, ка́ѧ за́повѣдь бо́льши (є҆́сть) въ зако́нѣ;
 • І҆и҃съ же речѐ є҆мꙋ̀: возлю́биши гдⷭ҇а бг҃а твоего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ, и҆ все́ю дꙋше́ю твое́ю, и҆ все́ю мы́слїю твое́ю:
 • сїѧ̀ є҆́сть пе́рваѧ и҆ бо́льшаѧ за́повѣдь:
 • втора́ѧ же подо́бна є҆́й: возлю́биши и҆́скреннѧго твоего̀ ꙗ҆́кѡ са́мъ себѐ:
 • въ сїю̑ ѻ҆бою̀ за́пѡвѣдїю ве́сь зако́нъ и҆ прⷪ҇ро́цы ви́сѧтъ.
 • Собра́вшымсѧ же фарїсе́ѡмъ, вопросѝ и҆̀хъ і҆и҃съ,
 • гл҃ѧ: что̀ ва́мъ мни́тсѧ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀; чі́й є҆́сть сн҃ъ; Глаго́лаша є҆мꙋ̀: дв҃довъ.
 • Гл҃а и҆̀мъ: ка́кѡ ᲂу҆̀бо дв҃дъ дх҃омъ гдⷭ҇а є҆го̀ нарица́етъ, глаго́лѧ:
 • речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇еви моемꙋ̀: сѣдѝ ѡ҆деснꙋ́ю менє̀, до́ндеже положꙋ̀ врагѝ твоѧ̑ подно́жїе нога́ма твои́ма;
 • а҆́ще ᲂу҆̀бо дв҃дъ нарица́етъ є҆го̀ гдⷭ҇а, ка́кѡ сн҃ъ є҆мꙋ̀ є҆́сть;
 • И҆ никто́же можа́ше ѿвѣща́ти є҆мꙋ̀ словесѐ: нижѐ смѣ́ѧше кто̀ ѿ тогѡ̀ днѐ вопроси́ти є҆го̀ ктомꙋ̀.
 • [Зач. 89.] Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
 • Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего
 • и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти.
 • Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир.
 • Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
 • прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
 • Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска́ свои, истребил убийц оных и сжег город их.
 • Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;
 • итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
 • И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.
 • Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
 • и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
 • Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;
 • ибо много званых, а мало избранных.
 • [Зач. 90.] Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
 • И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
 • итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
 • Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
 • покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
 • И говорит им: чье это изображение и надпись?
 • Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
 • Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.
 • [Зач. 91.] В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:
 • Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;
 • было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему;
 • подобно и второй, и третий, даже до седьмого;
 • после же всех умерла и жена;
 • итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее.
 • Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,
 • ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.
 • А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
 • Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.
 • И, слыша, народ дивился учению Его.
 • [Зач. 92.] А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.
 • И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:
 • Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
 • Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
 • сия есть первая и наибольшая заповедь;
 • вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
 • на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
 • Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
 • что́ вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
 • Говорит им: ка́к же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
 • сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
 • Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
 • И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.
 • А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи:
 • Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого.
 • І послав він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти.
 • Знову послав він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним: Ось я приготував обід свій, закололи бики й відгодоване, і все готове.
  Ідіть на весілля!
 • Та вони злегковажили та порозходились, той на поле своє, а той на свій торг.
 • А останні, похапавши рабів його, знущалися, та й повбивали їх.
 • І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив.
 • Тоді каже рабам своїм: Весілля готове, але недостойні були ті покликані.
 • Тож підіть на роздоріжжя, і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля.
 • І вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих.
  І весільна кімната гістьми переповнилась.
 • Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка, в одежу весільну не вбраного,
 • та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної?
  Той же мовчав.
 • Тоді цар сказав своїм слугам: Зв́яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів…
 • Бо багато покликаних, та вибраних мало.
 • Тоді фарисеї пішли й умовлялись, як зловити на слові Його.
 • І посилають до Нього своїх учнів із іродіянами, і кажуть: Учителю, знаємо ми, що Ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся Ти.
 • Скажи ж нам, як здається Тобі: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?
 • А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри, Мене випробовуєте?
 • Покажіть Мені гріш податковий.
  І принесли динарія Йому.
 • А Він каже до них: Чий це образ і напис?
 • Ті відказують: Кесарів.
  Тоді каже Він їм: Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже.
 • А почувши таке, вони диву далися.
  І, лишивши Його, відійшли.
 • Того дня приступили до Нього саддукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали Його,
 • та й сказали: Учителю, Мойсей наказав: Коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його, і відновить насіння для брата свого.
 • Було ж у нас сім братів.
  І перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму.
 • Так само і другий, і третій, аж до сьомого.
 • А по всіх вмерла й жінка.
 • Отож, у воскресенні котрому з сімох вона дружиною буде?
  Бо всі мали її.
 • Ісус же промовив у відповідь їм: Помиляєтесь ви, не знавши писання, ні Божої сили.
 • Бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як Анголи ті на небі.
 • А про воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже:
 • Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів;
  Бог не є Богом мертвих, а живих.
 • А народ, чувши це, дивувався науці Його.
 • Фарисеї ж, почувши, що Він уста замкнув саддукеям, зібралися разом.
 • І спитався один із них, учитель Закону, Його випробовуючи й кажучи:
 • Учителю, котра заповідь найбільша в Законі?
 • Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою.
 • Це найбільша й найперша заповідь.
 • А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе.
 • На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять.
 • Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав,
 • і сказав: Що ви думаєте про Христа?
  Чий Він син?
  Вони Йому кажуть: Давидів.
 • Він до них промовляє: Як же то силою Духа Давид Його Господом зве, коли каже:
 • Промовив Господь Господеві моєму: сядь праворуч Мене, доки не покладу Я Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм.
 • Тож, коли Давид зве Його Господом, як же Він йому син?
 • І ніхто не спромігся відповісти Йому ані слова…
  І ніхто з того дня не наважувався більш питати Його.