Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 93.] Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво­и́мъ,
 • глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
 • вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
 • связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз­лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво­и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
 • Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво­и́хъ:
 • лю́бятъ же преждевоз­лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
 • и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от­ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
 • Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
 • и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
 • ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
 • Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
 • и́же бо воз­несе́т­ся, смири́т­ся: и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
 • [Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р­ст­вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще {и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго при­­ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н­ны сугу́бѣйша ва́съ.
 • Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т­ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
 • И: и́же а́ще клене́т­ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
 • И́же у́бо клене́т­ся олтаре́мъ, клене́т­ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
 • и и́же клене́т­ся це́рковiю, клене́т­ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
 • и клены́йся небесе́мъ клене́т­ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
 • [Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т­ст­вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́­ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
 • Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
 • фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен­нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют­ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
 • та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
 • [Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
 • и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
 • тѣ́мже са́ми свидѣ́тел­ст­вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в­шихъ проро́ки:
 • и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
 • Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от­ суда́ [огня́] гее́нскаго?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от­ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от­ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от­ гра́да во гра́дъ:
 • я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от­ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
 • Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
 • Се́, оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от­се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.
 • [Зач. 93.] Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
 • и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
 • итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:
 • связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;
 • все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища* свои и увеличивают воскрилия одежд своих; //*Повязки на лбу и на руках со словами из закона.
 • также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
 • и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
 • А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;
 • и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
 • и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.
 • Больший из вас да будет вам слуга:
 • ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
 • [Зач. 94.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не вхо́дите и хотящих войти не допускаете.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо́литесь: за то́ примете тем бо́льшее осуждение.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
 • Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?
 • Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?
 • Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;
 • и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
 • и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем.
 • [Зач. 95.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
 • Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
 • так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
 • [Зач. 96.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,
 • и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков;
 • таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков;
 • дополняйте же меру отцов ваших.
 • Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?
 • Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;
 • да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.
 • Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.
 • Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
 • Се, оставляется вам дом ваш пуст.
 • Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!
 • Андан кийин Ыйса элге жана Љз шакирттерине мындай деди:
 • «Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Муса пайгамбардын ордун басышты.
 • Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла. Бирок алардын кылганын кылбагыла, анткени алар айткандарын љздљрє аткарышпайт.
 • Кљтљрљ алгыс оор жєктљрдє тањып, адамдардын ийнине артып коюшат. Љздљрє болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт.
 • Бардык иштерин элдин кљзєнљ кљрєнєє єчєн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган мыйзам жазылган кайыш кутучаларынын кљлљмєн чоњойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат.
 • Ошондой эле тойлордо тљрдљ отурууну, синагогаларда алдыњкы орундарда отурууну,
 • эл чогулган жайларда алик алууну жана адамдардын аларга “Устат! Устат!” деп кайрылып турганын жакшы кљрєшљт.
 • Ал эми силер “Устат” деп аталбагыла, анткени силердин бир гана Устатыњар бар, Ал – Машайак, силер болсо бир туугансыњар.
 • Жер єстєндљ эч кимди “Ата” дебегиле, анткени силердин бир гана Атањар бар, Ал – асмандагы Атањар.
 • “Жол башчы” деп да аталбагыла, анткени силердин бир гана Жол башчыњар бар, Ал – Машайак.
 • Арањарда ким чоњ болсо, ал силерге кызматчы болсун.
 • Анткени ким љзєн кљтљрсљ, ал басынтылат; ким љзєн басынтса, ал кљтљрєлљт.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Асман Падышачылыгына адамдардын кирєєсєнљ тоскоолдук кыласыњар. Љзєњљр кирбейсињер, киргиси келгендерди да киргизбейсињер.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Жесирлердин єй-жайын тонойсуњар, эки жєздєєлљнєп узакка сыйынасыњар. Ошого жараша алчу жазањар да оор болот.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Ишенимињерди бир адам болсо да кабыл алышы єчєн, жер-сууну айланып чыгасыњар. Кабыл алгандан кийин, аны љзєњљрдљн эки эсе ашып тєшкљн оттуу кљл уулуна айландырасыњар.
 • Сокур жол башчылар, силерге кайгы! Силер: “Ийбадаткананы оозанып ант берген эч нерсе эмес, ийбадаткананын алтынын оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш”, – дейсињер.
 • Акылсыздар, сокурлар! Кайсынысы маанилєє, алтынбы же алтынды ыйык кылган ийбадатканабы?
 • “Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген эч нерсе эмес, курмандыкты оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш”, – деп да айтасыњар.
 • Акылсыздар, сокурлар! Кайсынысы маанилєє, курмандыкпы же курмандыкты ыйык кылган курмандык чалынуучу жайбы?
 • Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген адам курмандык чалынуучу жайды жана анын єстєндљгєнєн баарын оозанып ант берген болот.
 • Ийбадаткананы оозанып ант берген адам ийбадаткананы да, ийбадатканада жашаган Кудайды да оозанып ант берген болот.
 • Асманды оозанып ант берген адам Кудайдын тактысын жана тактыда отурган Кудайды оозанып ант берген болот.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, силерге кайгы! Эки жєздєєлљр! Силер жалбыздан, анистен жана зиреден ондук бергенињер менен, мыйзамдагы эњ негизги нерселерди: акыйкаттыкты, ырайымдуулукту жана ишенимди таштап койдуњар. Тигини да кылыш керек, бирок муну калтырбаш керек эле!
 • Сокур жол башчылар! Чиркейди чыпкалап саласыњар, тљљнє болсо жутуп коёсуњар!
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Чљйчљгєњљр менен табагыњардын сыртын тазалайсыњар, бирок алардын ичи талап-тоноочулук менен адилетсиздикке толгон.
 • Сокур фарисей! Адегенде чљйчљгєњ менен табагыњдын ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Силер сыртынан кооз кљрєнгљн, бирок ичи љлєктљрдєн сљљктљрєнљ жана ар кандай ыпылас нерселерге толгон, акталган мєрзљлљргљ окшошсуњар.
 • Сыртыњардан адамдарга адил кљрєнгљнєњљр менен, ичињер эки жєздєєлєк менен мыйзамсыздыкка толгон.
 • Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жєздєєлљр, силерге кайгы! Пайгамбарларга кємбљз тургузуп, адил адамдардын эстелигин жасалгалайсыњар.
 • “Ата-бабаларыбыздын заманында жашаган болсок, аларга окшоп пайгамбарлардын канын тљкмљк эмеспиз”, – дейсињер.
 • Пайгамбарларды љлтєргљндљрдєн уулдары экенињерди љзєњљр эле ушинтип кєбљлљндєрєп жатпайсыњарбы.
 • Ата-бабаларыњардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле.
 • Жыландар, жылан тукумдары! Оттуу кљлдљн кантип качып кутуласыњар?
 • Ошон єчєн Мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирљљлљрєн љлтєрљсєњљр жана айкаш жыгачка кадайсыњар, кээ бирљљлљрєн синагогаларыњарда уруп-сабап, шаардан шаарга кууйсуњар.
 • Адилеттєє Абылдын канынан тартып, ийбадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер љлтєргљн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын тљгєлгљн каны силердин мойнуњарда!
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, мунун баары ушул муундун башына келет.
 • Иерусалим! Пайгамбарларды љлтєргљн, љзєњљ жиберилгендерди таш барањга алган Иерусалим! Канаттуу љз балапандарын канатынын астына чогулткандай, Мен да канча ирет сенин балдарыњды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуњ.
 • Мына, єйєњ ээн калат!
 • Сага айтып коёюн, “Тењирдин атынан Келе Жатканга дањк!” деп айтканыња чейин, Мени кљрбљйсєњ».