Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 93.] Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво­и́мъ,
 • глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
 • вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
 • связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз­лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво­и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
 • Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво­и́хъ:
 • лю́бятъ же преждевоз­лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
 • и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от­ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
 • Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
 • и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
 • ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
 • Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
 • и́же бо воз­несе́т­ся, смири́т­ся: и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
 • [Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р­ст­вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще {и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго при­­ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н­ны сугу́бѣйша ва́съ.
 • Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т­ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
 • И: и́же а́ще клене́т­ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
 • И́же у́бо клене́т­ся олтаре́мъ, клене́т­ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
 • и и́же клене́т­ся це́рковiю, клене́т­ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
 • и клены́йся небесе́мъ клене́т­ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
 • [Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т­ст­вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́­ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
 • Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
 • фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен­нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют­ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
 • та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
 • [Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
 • и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
 • тѣ́мже са́ми свидѣ́тел­ст­вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в­шихъ проро́ки:
 • и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
 • Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от­ суда́ [огня́] гее́нскаго?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от­ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от­ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от­ гра́да во гра́дъ:
 • я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от­ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
 • Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
 • Се́, оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от­се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.
 • [Зач. 93.] Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
 • и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
 • итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:
 • связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;
 • все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища* свои и увеличивают воскрилия одежд своих; //*Повязки на лбу и на руках со словами из закона.
 • также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
 • и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
 • А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;
 • и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
 • и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.
 • Больший из вас да будет вам слуга:
 • ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
 • [Зач. 94.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не вхо́дите и хотящих войти не допускаете.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо́литесь: за то́ примете тем бо́льшее осуждение.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
 • Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?
 • Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?
 • Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;
 • и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
 • и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем.
 • [Зач. 95.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
 • Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
 • так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
 • [Зач. 96.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,
 • и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков;
 • таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков;
 • дополняйте же меру отцов ваших.
 • Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?
 • Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;
 • да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.
 • Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.
 • Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
 • Се, оставляется вам дом ваш пуст.
 • Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!
 • Тогда возглаголал Иисус к народу и к ученикам Своим,
 • говоря: «Книжники и фарисеи восседают на учительном престоле Моисея.
 • Потому все, что они скажут вам, исполняйте и соблюдайте, но делам их не подражайте, ибо они говорят, но не делают.
 • Они связывают вместе ноши тяжкие и неподъемные и возлагают на плечи людей, а сами пальцем не хотят помочь.
 • А все дела свои творят людям напоказ: делают все шире молитвенные повязки свои и все больше – кисти,
 • да любят самые почетные места на пиршествах и в синагогах,
 • и чтобы на площадях их приветствовали, и чтобы звали их люди: «равви!»
 • А вас пусть не зовут: «равви!», ибо один у вас Учитель, вы же все – братья.
 • И отцом вашим не зовите никого на земле, ибо один у вас Отец – Небесный.
 • И пусть не зовут вас наставниками, потому что Наставник у вас один – Христос.
 • А самый великий меж вас да будет у вас слугой.
 • Всякий, кто поставит себя высоко, будет смирен, и всякий, кто поставит себя смиренно, будет возвышен.
 • Да, горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы затворяете от людей Царствие Небесное; и сами не входите, и желающих войти не впускаете.
 • {Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за что примете тем большее осуждение.}
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы совершаете путь через море и сушу, дабы обратить в свою веру хоть одного; а когда это произойдет, делаете из него сына Геенны, вдвое хуже вас.
 • Горе вам, слепые вожатаи, что говорите: «Если кто поклянется Храмом, это ничто; а если кто поклянется золотом Храма, связан клятвой».
 • Глупцы и слепцы! Что важнее: золото или Храм, освящающий золото?
 • Или еще: «Кто поклянется жертвенником, это ничто; а если кто поклянется жертвой, что на жертвеннике, связан клятвой».
 • Слепцы! Что важнее: жертва или жертвенник, освящающий жертву?
 • Так вот: кто поклялся жертвенником, клянется им самим и всем, что на нем;
 • и кто поклялся Храмом, клянется им самим и Тем, Кто в нем обитает;
 • и кто поклялся небом, клянется Престолом Божьим и Тем, Кто на нем восседает.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы отсчитываете десятину с мяты, аниса и тмина, а небрежете о самом важном в Законе – о суде, милости и верности; надо было и одно исполнить, и другого не упустить.
 • Слепые вожатаи! Вы комара отцеживаете, а верблюда проглатываете.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы очищаете снаружи чашу и блюдо, а внутри они исполнены хищения и невоздержания.
 • Слепец фарисей! Очисти сперва чашу и блюдо изнутри, тогда они и снаружи будут чисты.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы подобны побеленным гробницам, что снаружи представляются красивыми, а внутри исполнены костей мертвецов и всяческой нечистоты.
 • Так и вы снаружи представляетесь людям праведниками, а внутри полны лицедейства и беззакония.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицедеи! Ибо вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников,
 • и говорите: «Если бы мы жили во дни отцов наших, то не соучаствовали бы с ними в пролитии крови праведников».
 • Говоря так, вы сами свидетельствуете против себя, что вы – сыны тех, кто убивал пророков.
 • Довершайте же дело отцов ваших.
 • Змеи, отродье ехидн! Как избежите вы осуждения и Геенны?
 • Потому слушайте: Я посылаю к вам пророков, и мудрецов, и книжников. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах ваших и гнать из города в город.
 • Так да падет на вас вина за всю кровь праведную, что проливается на земле, от крови Авеля Праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого убили вы между Храмом и жертвенником.
 • Воистину говорю вам, падет все на это поколение.
 • Иерусалим, Иерусалим, что убивает пророков и каменьями побивает посланных к нему! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов к себе под крылья, – но вы не захотели.
 • Вот, дом ваш будет оставлен и пуст. Ибо говорю вам: не увидите Меня отныне, доколе не скажете:
  »Благословен Приходящий во имя Господне!»
 • حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه

 • قائلا .على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون .

 • فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه .ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا لانهم يقولون ولا يفعلون .

 • فانهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على اكتاف الناس وهم لا يريدون ان يحركوها باصبعهم .

 • وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس .فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم .

 • ويحبون المتكأ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع .

 • والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي .

 • واما انتم فلا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد المسيح وانتم جميعا اخوة .

 • ولا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السموات .

 • ولا تدعوا معلمين لان معلمكم واحد المسيح .

 • واكبركم يكون خادما لكم .

 • فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع

 • لكن ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون .

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تأكلون بيوت الارامل .ولعلة تطيلون صلواتكم .لذلك تأخذون دينونة اعظم .

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا .ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم اكثر منكم مضاعفا .

 • ويل لكم ايها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء .ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم .

 • ايها الجهال والعميان ايما اعظم الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب .

 • ومن حلف بالمذبح فليس بشيء .ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم .

 • ايها الجهال والعميان ايما اعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان .

 • فان من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه .

 • من حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه .

 • ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه .

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمة والايمان .كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك .

 • ايها القادة العميان الذين يصفّون عن البعوضة ويبلعون الجمل

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تنقون خارج الكاس والصحفة وهما من داخل مملوآن اختطافا ودعارة .

 • ايها الفريسي الاعمى نقّ اولا داخل الكاس والصحفة لكي يكون خارجهما ايضا نقيا .

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة .

 • هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثما .

 • ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تبنون قبور الانبياء وتزيّنون مدافن الصديقين .

 • وتقولون لو كنا في ايام آبائنا لما شاركناهم في دم الانبياء .

 • فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء .

 • فاملأوا انتم مكيال آبائكم .

 • ايها الحيّات اولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جهنم .

 • لذلك ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة الى مدينة .

 • لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الارض من دم هابيل الصدّيق الى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح .

 • الحق اقول لكم ان هذا كله ياتي على هذا الجيل

 • يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا .

 • هوذا بيتكم يترك لكم خرابا .

 • لاني اقول لكم انكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب
 • 那 时 , 耶 稣 对 众 人 和 门 徒 讲 论 ,
 • 说 , 文 士 和 法 利 赛 人 , 坐 在 摩 西 的 位 上 。
 • 凡 他 们 所 吩 咐 你 们 的 , 你 们 都 要 谨 守 , 遵 行 。 但 不 要 效 法 他 们 的 行 为 。 因 为 他 们 能 说 不 能 行 。
 • 他 们 把 难 担 的 重 担 , 捆 起 来 搁 在 人 的 肩 上 。 但 自 己 一 个 指 头 也 不 肯 动 。
 • 他 们 一 切 所 作 的 事 , 都 是 要 叫 人 看 见 。 所 以 将 佩 戴 的 经 文 做 宽 了 , 衣 裳 的 ? ? 子 做 长 了 。
 • 喜 爱 筵 席 上 的 首 座 , 会 堂 里 的 高 位 。
 • 又 喜 爱 人 在 街 市 上 问 他 安 , 称 呼 他 拉 比 。 ( 拉 比 就 是 夫 子 )
 • 但 你 们 不 要 受 拉 比 的 称 呼 。 因 为 只 有 一 位 是 你 们 的 夫 子 。 你 们 都 是 弟 兄 。
 • 也 不 要 称 呼 地 上 的 人 为 父 。 因 为 只 有 一 位 是 你 们 的 父 , 就 是 在 天 上 的 父 。
 • 也 不 要 受 师 尊 的 称 呼 。 因 为 只 有 一 位 是 你 们 的 师 尊 , 就 是 基 督 。
 • 你 们 中 间 谁 为 大 , 谁 就 要 作 你 们 的 用 人 。
 • 凡 自 高 的 必 降 为 卑 , 自 卑 的 必 升 为 高 。
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 正 当 人 前 把 天 国 的 门 关 了 。 自 己 不 进 去 , 正 要 进 去 的 人 , 你 们 也 不 容 他 们 进 去 。 ( 有 古 卷 在 此 有
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 , 因 为 你 们 侵 吞 寡 妇 的 家 产 , 假 意 作 很 长 的 祷 告 , 你 们 要 受 更 重 的 刑 罚 )
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 走 遍 洋 海 陆 地 , 勾 引 一 个 人 入 教 。 既 入 了 教 , 却 使 他 作 地 狱 之 子 , 比 你 们 还 加 倍 。
 • 你 们 这 瞎 眼 领 路 的 有 祸 了 。 你 们 说 , 凡 指 着 殿 起 誓 的 , 这 算 不 得 什 么 。 只 是 凡 指 着 殿 中 金 子 起 誓 的 , 他 就 该 谨 守 。
 • 你 们 这 无 知 瞎 眼 的 人 哪 , 什 么 是 大 的 , 是 金 子 呢 , 还 是 叫 金 子 成 圣 的 殿 呢 。
 • 你 们 又 说 , 凡 指 着 坛 起 誓 的 , 这 算 不 得 什 么 。 只 是 指 着 坛 上 礼 物 起 誓 的 , 他 就 该 谨 守 。
 • 你 们 这 瞎 眼 的 人 哪 , 什 么 是 大 的 , 是 礼 物 呢 , 还 是 叫 礼 物 成 圣 的 坛 呢 。
 • 所 以 人 指 着 坛 起 誓 , 就 是 指 着 坛 和 坛 上 一 切 所 有 的 起 誓 。
 • 人 指 着 殿 起 誓 , 就 是 指 着 殿 和 住 在 殿 里 的 起 誓 。
 • 人 指 着 天 起 誓 , 就 是 指 着 神 的 宝 座 和 那 坐 在 上 面 的 起 誓 。
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 将 薄 荷 , 茴 香 , 芹 菜 , 太 23: 23) 献 上 十 分 之 一 。 那 律 法 上 更 重 的 事 , 就 是 公 义 , 怜 悯 , 信 实 , 反 倒 不 行 了 。 这 更 重 的 是 你 们 当 行 的 ; 那 也 是 不 可 不 行 的 。
 • 你 们 这 瞎 眼 领 路 的 , 蠓 虫 你 们 就 滤 出 来 , 骆 驼 你 们 倒 吞 下 去 。
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 洗 净 杯 盘 的 外 面 , 里 面 却 盛 满 了 勒 索 和 放 荡 。
 • 你 这 瞎 眼 的 法 利 赛 人 , 先 洗 净 杯 盘 的 里 面 , 好 叫 外 面 也 乾 净 了 。
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 好 像 粉 饰 的 坟 墓 , 外 面 好 看 , 里 面 却 装 满 了 死 人 的 骨 头 , 和 一 切 的 污 秽 。
 • 你 们 也 是 如 此 , 在 人 前 , 外 面 显 出 公 义 来 , 里 面 却 装 满 了 假 善 和 不 法 的 事 。
 • 你 们 这 假 冒 为 善 的 文 士 和 法 利 赛 人 有 祸 了 。 因 为 你 们 建 造 先 知 的 坟 , 修 饰 义 人 的 墓 , 说 ,
 • 若 是 我 们 在 我 们 祖 宗 的 时 候 , 必 不 和 他 们 同 流 先 知 的 血 。
 • 这 就 是 你 们 自 己 证 明 , 是 杀 害 先 知 者 的 子 孙 了 。
 • 你 们 去 充 满 你 们 祖 宗 的 恶 贯 吧 。
 • 你 们 这 些 蛇 类 , 毒 蛇 之 种 阿 , 怎 能 逃 脱 地 狱 的 刑 罚 呢 。
 • 所 以 我 差 谴 先 知 和 智 慧 人 并 文 士 , 到 你 们 这 里 来 。 有 的 你 们 要 杀 害 , 要 钉 十 字 架 。 有 的 你 们 要 在 会 堂 里 鞭 打 , 从 这 城 追 逼 到 那 城 。
 • 叫 世 上 所 流 义 人 的 血 , 都 归 到 你 们 身 上 。 从 义 人 亚 伯 拉 罕 的 血 起 , 直 到 你 们 在 殿 和 坛 中 间 所 杀 的 巴 拉 加 的 儿 子 撒 迦 利 亚 的 血 为 止 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 这 一 切 的 罪 , 都 要 归 到 这 世 代 了 。
 • 耶 路 撒 冷 阿 , 耶 路 撒 冷 阿 , 你 常 杀 害 先 知 , 又 用 石 头 打 死 那 奉 差 遣 到 你 这 里 来 的 人 。 我 多 次 愿 意 聚 集 你 的 儿 女 , 好 像 母 鸡 把 小 鸡 聚 集 在 翅 膀 底 下 , 只 是 你 们 不 愿 意 。
 • 看 哪 , 你 们 的 家 成 为 荒 场 , 留 给 你 们 。
 • 我 告 诉 你 们 , 从 今 以 后 , 你 们 不 得 再 见 我 , 直 等 到 你 们 说 , 奉 主 名 来 的 , 是 应 当 称 颂 的 。

 • Тоді промовив Ісус до народу й до учнів Своїх,
 • і сказав: На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї.
 • Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте;
  та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того!
 • Вони ж в́яжуть тяжкі тягарі, і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хотять їх порушити…
 • Усі ж учинки свої вони роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці.
 • І люблять вони передніші місця на бенкетах, і передніші лавки в синагогах,
 • і привіти на ринках, і щоб звали їх люди: Учителю!
 • А ви вчителями не звіться, бо один вам Учитель, а ви всі брати.
 • І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі.
 • І не звіться наставниками, бо один вам Наставник, Христос.
 • Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде!
 • Хто бо підноситься, буде понижений, хто ж понижується, той піднесеться.
 • Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче ввійти, увійти не пускаєте!
 • Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і напоказ молитесь довго, через те осуд тяжчий ви приймете!
 • Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного;
  а коли те стається, то робите його сином геєнни, вдвоє гіршим від вас!
 • Горе вам, проводирі ви сліпі, що говорите: Коли хто поклянеться храмом, то нічого;
  а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий.
 • Нерозумні й сліпі, що бо більше: чи золото, чи той храм, що освячує золото?
 • І: Коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий.
 • Нерозумні й сліпі, що бо більше: чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву?
 • Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому.
 • І хто храмом клянеться, клянеться ним та Тим, Хто живе в нім.
 • І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і Тим, Хто на ньому сидить.
 • Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м́яти, і ганусу й кмину, але найважливіше в Законі покинули: суд, милосердя та віру;
  це треба робити, і того не кидати.
 • Проводирі ви сліпі, що відціджуєте комаря, а верблюда ковтаєте!
 • Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди!
 • Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні!
 • Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости!
 • Так і ви, назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня!
 • Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, і праведникам прикрашаєте пам́ятники,
 • та говорите: Якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків.
 • Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків.
 • Доповніть і ви міру провини ваших батьків!
 • О змії, о роде гадючий, як ви втечете від засуду до геєнни?
 • І ось тому посилаю до вас Я пророків, і мудрих, і книжників;
  частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх, і будете гнати з міста до міста.
 • Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови Авеля праведного, аж до крови Захарія, Варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником!
 • Поправді кажу вам: Оце все спаде на рід цей!
 • Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе!
  Скільки разів Я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли!
 • Ось ваш дім залишається порожній для вас!
 • Говорю бо Я вам: Відтепер ви Мене не побачите, аж поки не скажете: Благословенний, Хто йде у Господнє Ім́я!