Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 93.] Тогда́ Иису́съ глаго́ла къ наро́домъ и ученико́мъ сво­и́мъ,
 • глаго́ля: на Моисе́овѣ сѣда́лищи сѣдо́ша кни́жницы и фарисе́е:
 • вся́ у́бо, ели́ка а́ще реку́тъ ва́мъ блюсти́, соблюда́йте и твори́те: по дѣло́мъ же и́хъ не твори́те: глаго́лютъ бо, и не творя́тъ:
 • связу́ютъ бо бремена́ тя́жка и бѣ́днѣ носи́ма, и воз­лага́ютъ на плеща́ человѣ́ческа, пе́рстомъ же сво­и́мъ не хотя́тъ дви́гнути и́хъ.
 • Вся́ же дѣла́ своя́ творя́тъ, да ви́дими бу́дутъ человѣ́ки: разширя́ютъ же храни́лища своя́ и велича́ютъ воскри́лiя ри́зъ сво­и́хъ:
 • лю́бятъ же преждевоз­лега́нiя на ве́черяхъ, и преждесѣда́нiя на со́нмищихъ,
 • и цѣлова́нiя на то́ржищихъ, и зва́тися от­ человѣ́къ: учи́телю, учи́телю.
 • Вы́ же не нарица́йтеся учи́телiе: еди́нъ бо е́сть ва́шъ учи́тель, Христо́съ: вси́ же вы́ бра́тiя есте́:
 • и отца́ не зови́те себѣ́ на земли́: еди́нъ бо е́сть Оте́цъ ва́шъ, и́же на небесѣ́хъ:
 • ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́нъ бо е́сть наста́вникъ ва́шъ, Христо́съ.
 • Бо́лiй же въ ва́съ да бу́детъ ва́мъ слуга́:
 • и́же бо воз­несе́т­ся, смири́т­ся: и смиря́яйся воз­несе́т­ся.
 • [Зач. 94.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко затворя́ете ца́р­ст­вiе небе́сное предъ человѣ́ки: вы́ бо не вхо́дите, ни входя́щихъ оставля́ете вни́ти.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко снѣда́ете до́мы вдови́цъ, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще {и лицемѣ́рно на до́лзѣ моли́твы творите́}: сего́ ра́ди ли́шшее прiи́мете осужде́нiе.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго при­­ше́лца: и егда́ бу́детъ, творите́ его́ сы́на гее́н­ны сугу́бѣйша ва́съ.
 • Го́ре ва́мъ, вожди́ слѣпі́и, глаго́лющiи: и́же а́ще клене́т­ся це́рковiю, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся зла́томъ церко́внымъ, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе е́сть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то?
 • И: и́же а́ще клене́т­ся олтаре́мъ, ничесо́же е́сть: а и́же клене́т­ся да́ромъ, и́же верху́ его́, до́лженъ е́сть.
 • Бу́и и слѣпі́и, что́ бо бо́лѣе, да́ръ ли, или́ олта́рь, святя́й да́ръ?
 • И́же у́бо клене́т­ся олтаре́мъ, клене́т­ся и́мъ и су́щимъ верху́ его́:
 • и и́же клене́т­ся це́рковiю, клене́т­ся е́ю и живу́щимъ въ не́й:
 • и клены́йся небесе́мъ клене́т­ся престо́ломъ Бо́жiимъ и сѣдя́щимъ на не́мъ.
 • [Зач. 95.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко одеся́т­ст­вуете мя́тву и ко́пръ и ки́минъ, и оста́висте вя́щшая зако́на, су́дъ и ми́лость и вѣ́ру: сiя́ [же] подоба́­ше твори́ти, и о́нѣхъ не оставля́ти.
 • Вожди́ слѣпі́и, оцѣжда́ющiи комары́, велблу́ды же пожира́юще.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е лицемѣ́ри, я́ко очища́ете внѣ́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрьу́ду же су́ть по́лни хище́нiя и непра́вды:
 • фарисе́е слѣпы́й, очи́сти пре́жде вну́трен­нее сткля́ницы и блю́да, да бу́детъ и внѣ́шнее и́ма чи́сто.
 • Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко подо́битеся гробо́мъ пова́пленымъ, и́же внѣу́ду у́бо явля́ют­ся красны́, внутрьу́ду же по́лни су́ть косте́й ме́ртвыхъ и вся́кiя нечистоты́:
 • та́ко и вы́, внѣу́ду у́бо явля́етеся человѣ́комъ пра́ведни, внутрьу́ду же есте́ по́лни лицемѣ́рiя и беззако́нiя.
 • [Зач. 96.] Го́ре ва́мъ, кни́жницы и фарисе́е, лицемѣ́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческiя, и кра́сите ра́ки пра́ведныхъ,
 • и глаго́лете: а́ще бы́хомъ бы́ли во дни́ оте́цъ на́шихъ, не бы́хомъ у́бо о́бщницы и́мъ бы́ли въ кро́ви проро́къ:
 • тѣ́мже са́ми свидѣ́тел­ст­вуете себѣ́, я́ко сы́нове есте́ изби́в­шихъ проро́ки:
 • и вы́ испо́лните мѣ́ру оте́цъ ва́шихъ.
 • Змiя́, порожде́нiя ехи́днова, ка́ко убѣжите́ от­ суда́ [огня́] гее́нскаго?
 • Сего́ ра́ди, се́, а́зъ послю́ къ ва́мъ проро́ки и прему́дры и кни́жники: и от­ ни́хъ убiе́те и ра́спнете, и от­ ни́хъ бiе́те на со́нмищихъ ва́шихъ, и изжене́те от­ гра́да во гра́дъ:
 • я́ко да прiи́детъ на вы́ вся́ка кро́вь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от­ кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве заха́рiи сы́на Варахі́ина, его́же уби́сте между́ це́рковiю и олтаре́мъ.
 • Ами́нь глаго́лю ва́мъ: [я́ко] прiи́дутъ вся́ сiя́ на ро́дъ се́й.
 • Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки и ка́менiемъ побива́яй по́слан­ныя къ тебѣ́, колькра́ты восхотѣ́хъ собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́етъ ко́кошъ птенцы́ своя́ подъ крилѣ́, и не восхотѣ́сте?
 • Се́, оставля́ет­ся ва́мъ до́мъ ва́шъ пу́стъ.
 • Глаго́лю бо ва́мъ: [я́ко] не и́мате мене́ ви́дѣти от­се́лѣ, до́ндеже рече́те: благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.
 • [Зач. 93.] Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
 • и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
 • итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:
 • связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;
 • все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища* свои и увеличивают воскрилия одежд своих; //*Повязки на лбу и на руках со словами из закона.
 • также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
 • и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
 • А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;
 • и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
 • и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.
 • Больший из вас да будет вам слуга:
 • ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.
 • [Зач. 94.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не вхо́дите и хотящих войти не допускаете.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо́литесь: за то́ примете тем бо́льшее осуждение.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
 • Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?
 • Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен.
 • Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?
 • Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;
 • и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
 • и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем.
 • [Зач. 95.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.
 • Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
 • Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
 • Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
 • так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
 • [Зач. 96.] Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,
 • и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков;
 • таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков;
 • дополняйте же меру отцов ваших.
 • Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?
 • Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;
 • да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.
 • Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей.
 • Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
 • Се, оставляется вам дом ваш пуст.
 • Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!
 • Шул чакта Іисусъ калыкка да, öйрянеÿчеляреҥя дя былай диб äйтя башлаган:
 • Моисей урнына княгячеляр белян фарисейляр утырганнар.
 • Алар сезгя кыларга кушканны барын да тотогоз да, кылыгыз да, тик алар кылынганча кылынмагыз: алар ÿзляре äйткянне ÿзляре кылмыйлар шул.
 • Алар, кютяреб жöрöй алмаслык, ауыр кютярям бяйляб, кешеляр жилкясеня салалар, äммя ÿзляре аны бармаклары белян дя кузгатасылары килмей.
 • Алар бар эшлярен кешеляр кюрсенняр диб кня кылалар; (маҥгайларына, кулларына) бяйляÿечляр киҥ итеб бяйлейляр, кейем кырыйларына зур чуклар тагалар.
 • Тагы ашка жыйылган жирдя тюргя утырыуны, синагогаларда алда утырыуны сöяляр.
 • Урамнарда кеше башырганны, ÿзлярен: öйрятеуче, öйрятеÿче диб кублаганны жараталар.
 • Äммя сез ÿзегезне öйрятеÿче дигянне телямягез: сезнен Öйрятеучегез бер Христосъ кна шул, äммя сез барыгыз да бер туганнар кюк.
 • Жир öстöндя беряÿне дя ата диб äйтмягез: сезнен Атагыз беряÿ гня шул, Ул кюктя.
 • Ӱзегезне ÿгетляÿче дигянне дя телямягез: сезнен Ӱгетляÿчегез бер Христосъ кна шул.
 • Сезнен арада ологоз,сезгя кызмятче булсын.
 • Кем ÿзен ÿзе кютярся, ул кечегя калыр, äммя кем ÿзен ÿзе кечеляндерся, ул ололаныр, дигян.
 • Айгай сезгя княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез кешеляргя кюк падшалыгын жабыб торасыз: ÿзегез дя кермейсез, керясе килгяннярне дя кертмейсез.
 • Айгай сезгя княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез тол катыннарнын жортларын ашаб бетерясез шул; кюренер öчöн гня озаклаб теляк итясез: шунын öчöн сез артыгырак айыбланырсыз.
 • Айгай сезгя княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез беряÿне-беряÿне ÿз денегезгя ауыштырыр öчöн, дингезлярне, коро жирне жöрöб бетерясез; ауыштыргач, аны ÿзегездян ике öлöш жаманырак тамук улы итясез.
 • Айгай сезгя сукыр жöртöучеляр! сез äйтясез: кем чиркяÿне алыб ант ится, кылмаса да жарый, äммя кем чиркяу алтынын алыб ант ится, кыларга тейеш, дейсез.
 • Эй акылсызлар, сукырлар! ней олорак: алтын мы, äлля алтынны арыуландыра торган чиркяÿ ме?
 • Тагы (äйтясез): кем корман урны белян ант ится, кылмаса да жарый, äммя кем анын öстöндяге корман белян ант ится, кыларга тейеш дейсез.
 • Эй акылсызлар, сукырлар! ней олорак: корман мы, äлля корманны арыуландыра торган урын мы?
 • Корман урны белян ант итеÿче, урны белян дя, анын öстöндя ней бар, барысы белян дя ант итя.
 • Чиркяÿ белян ант итеÿче, анын ÿзе белян дя, эчендя Тороучы белян дя ант итя.
 • Кюк белян ант итеÿче, Алла престолы белян дя, анын öстöндя Утырыучы белян дя ант итя.
 • Айгай сезгя, княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез бöтнöктян, анистан, тминнан унынчы öлöшöн бирясез, äммя закондагынын иҥ ололарын: турылыкны, изгелекне, ышаныуны калдырганыгыз; быларны да кыларга киряк, тегелярен дя калдырырга кирякмяс.
 • Эй сукыр жöртöÿчеляр! сез черкейне сöзясез, äммя дОяне жотасыз.
 • Айгай сезгя, княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез табаксауытларыгызнын тышларын тазартасыз, äммя эчляре талаб алган нястя белян, дöрöссöзлöк белян тулы.
 • Эй сукыр фарисей! элеке табак-сауытыннын эчен тазарт, аннары аларнын тышы да таза булыр.
 • Айгай сезгя, княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез тышларын буяган гробларга ошаулы: алар тышларыннан матур кюреняляр, äммя эчляре улек сöяге белян, ар-тöрлö шакшылык белян тулы.
 • Шулай сез дя тышыгыздан кешеляргя гадел кюк кюренясез, äммя эчегез жумалау белян, законсызлык белян тулы, дигян.
 • Айгай сезгя, княгячеляр, фарисейляр, жумачылар! сез пагамбярляргя каберляр торгозасыз, гаделлярнен памятникларын матурлыйсыз.
 • Сез äйтясез: äгяр без аталарыбыз кöннярендя торган булсак, пагамбярлярнен каннарын тюгяргя аларга катышмаган булыр ыйык, дейсез.
 • Шулай итеб ÿзегезне ÿзегез пагамбярлярне ÿтереÿчелярнен уллары икянегезне кюрсятясез.
 • Сез дя инде аталарыгызнын ÿлчяÿен тутырыгыз.
 • Эй жыланнар, эй ехидна тыумалары! сезне тамукка тöшöртясе хокöмнян ничек качарсыз?
 • Мына Мин сезгя пагамбярлярне, белемне кешелярне, укымышларны жибярям; сез аларнын кайсыларын ÿтерерсез, качка кадакларсыз, äммя кайсыларын синагогаларыгызда кыйнарсыз, каладан калага кыуарсыз.
 • Жир öстöндя гаделлярнен (айыбсыз) тюгелгян каны, гадел Авель каныннан башлаб, корман урны белян келяÿ öйö арасында сез утергян Варахія улы Захаріянын канына чаклы, барысыда сезгя тöшсöн.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: бу барда шушы тыумага килер.
 • Эй пагамбярлярне ÿтереб бетереÿче, сиҥа жибярелгяннярне таш белян атыб ÿтереÿче Іерусалимъ, Іерусалимъ! тауык ÿз чебешлярен канаты астына жыйган кюк, Мин синеҥ балаларыҥны ничя табкыр Ӱз катыма жыясым килгян эйе, äммя сез телямядегез.
 • Мына инде бу жортогоз сезгя буш кала.
 • Сезгя äйтямен: Ходай исеменя Килеÿче даннаулы диб äйткенче, сез Мине мыннан былай кюрмяссез, дигян.
 • Ундан кейин Исо халойиққа ва шогирдларига хитоб қилиб, деди:
 • “Уламолар ва фарзийлар Мусо минбарида ўтирибдилар.
 • Шу боис улар сизга нимани бажаришни амр этсалар, бажо келтиринглар. Айтганини қилинг, лекин қилганини қилманг! Чунки улар ўз айтганларини бажармайдилар.
 • Улар оғир ва кўтариб бўлмайдиган юкларни инсонлар елкасига ташлаб қўядилар, лекин ўзлари бу юкларга бармоқ тегизишни ҳам истамайдилар.
 • Улар бутун ишларини инсонларга кўриниш учун қиладилар. Дуо қутиларини йирикроқ, кийимларининг гажимларини узунроқ қиладилар.
 • Шунингдек, зиёфатларда тўрда ва ибодатхоналарда ҳурматли ўринда ўтиришни,
 • халқ йиғинларида алик олишни ва одамлар томонидан “Устозимиз, Устозимиз!” деб олқишланишни яхши кўрадилар.
 • Бироқ сизлар устоз деб аталишга кўнманг. Чунки сизнинг биргина Устозингиз бор, У ҳам бўлса – Масиҳдир. Сизлар эса ҳаммаларингиз биродарсизлар.
 • Ер юзида ҳеч кимни ўзингизга ота деб ҳам атаманглар. Чунки сизнинг биргина Отангиз бор, У ҳам бўлса – самовий Отангиздир.
 • Раҳбар деб ҳам ном олманглар. Чунки сизларнинг биргина Раҳбарингиз бор – У Масиҳдир.
 • Орангиздаги каттангиз сизларга хизматда бўлсин.
 • Зеро ким ўзини юқори қўйса, пасайтирилади. Ким ўзини паст олиб юрса, улуғланади”.
 • “Эй уламою фарзийлар, мунофиқлар! Осмон Шоҳлигини инсонларга бекитиб қўйганингиз учун ҳолингизга вой! Ўзларингиз ҳам унга кирмаяпсизлар, кирмоқчи бўлганларга ҳам йўл қўймаяпсизлар.
 • [Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Сиз бева аёлларнинг уйларини шилиб, хўжа кўрсинга узоқ дуо ўқийсизлар. Шунга яраша оғирроқ жазо оласизлар.]
 • Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Сизлар лоақал бирор-бир кишини ўз динингизга киритиш учун денгизлару қитъаларни айланиб чиқасизлар. Лекин буни амалга ошириб бўлгач эса, уни ўзингиздан икки баробар ёмонроқ дўзахи қиласизлар.
 • Эй кўр пешволар, ҳолингизга вой! Сизлар: “Маъбад ҳақига ичилган қасам ўтмайди, лекин маъбаддаги олтин ҳақига ичилган қасам бажарилиши шарт”, дейсиз.
 • Ҳой нодону кўрлар! Қайси бири буюкроқ: маъбаднинг олтиними, ёки олтинни муқаддас қилган маъбаднинг ўзими?
 • Шунингдек, сизлар яна: “Қурбонгоҳ ҳақига ичилган қасам ўтмайди, лекин қурбонгоҳдаги қурбонлик ҳақига ичилган қасам бажарилиши шарт”, – дейсизлар.
 • Ҳой нодонлар, кўрлар! Қайси бири буюкроқ: қурбонликми ёки қурбонликни муқаддас қилган қурбонгоҳми?
 • Ахир, қурбонгоҳ ҳақига қасам ичган, ҳам қурбонгоҳнинг ўзи, ҳамда ундаги барча нарсалар ҳақига қасам ичган бўлади.
 • Маъбад ҳақига қасам ичган эса, ҳам маъбаднинг ўзи, ҳамда маъбадда яшайдиган Худо ҳақига қасам ичган бўлади.
 • Осмон ҳақига қасам ичган эса, ҳам Арши Аъло, ҳамда Арши Аълодаги Худонинг Ўзи ҳақига қасам ичган бўлади.
 • Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Сизлар ялпиз, арпабодиён ва зира қатори ошкўкдан ушр бериб турасиз-у, лекин Илоҳий Буйруқнинг ниҳоятда муҳим амрлари бўлган ҳаққоният, марҳамат ва садоқатга эса эътибор бермай қўйдингизлар. Буларнинг бирини бажара туриб, иккинчисини ҳам ташлаб қўймаслигингиз керак эди.
 • Сизлар чивинни пеш қилувчи, аммо туяни ютиб юборадиган кўр пешволарсиз!
 • Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Сизлар косаю лаганнинг сиртини тозалайсиз, аммо уларнинг ичи ўғрилик ва баднафсликка тўлиб-тошиб ётибди.
 • Эй сўқир фарзий! Сен аввало коса ва лаганнинг ичини тозалаб ол, шунда уларнинг таши ҳам тоза бўлади.
 • Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Сизлар ташқаридан чиройли кўринадиган, лекин ичи ўликларнинг суяклари ва ҳар хил қабиҳликларга тўла, оҳакланган қабрларга ўхшайсизлар.
 • Гарчи ташқаридан инсонларга мўмин кўринсангизлар ҳам, лекин ичларингиз иккиюзламачилик ва ёмонликка тўладир”.
 • “Эй уламою фарзийлар, сиз мунофиқларнинг ҳолига вой! Чунки сизлар пайғамбарларга мақбара қуриб, азиз-авлиёларнинг ёдгорликларини безаб юрибсизлар.
 • “Агар ота-боболаримиз даврида яшаганимизда, биз пайғамбарларнинг қонини тўкишда уларга ҳамкорлик қилмас эдик”, – дейсизлар.
 • Бу билан сиз ўзингизни ўзингиз инкор этиб, пайғамбарларни қатл қилганларнинг ўғиллари эканингизни ўзингиз тасдиқлаб турибсиз.
 • Қани, ота-боболарингиз бошлаган ишни битириб қўймайсизларми?!
 • Ҳой илонлар, заҳарли илон зотлари-ей! Жаҳаннам жазосидан қандай қилиб қутуларкансизлар?
 • Ана шу сабабдан Мен сизга қанчадан-қанча пайғамбару донишманду уламоларни юбориб тураман. Сизлар эса улардан кимини ўлдирасизлар, кимини хочга михлайсизлар, кимини эса ибодатхоналарингизда қамчилаб шаҳардан-шаҳарга қувғин қиласизлар.
 • Шу йўсин солиҳ киши бўлган Ҳобилнинг қонидан тортиб, маъбад билан қурбонгоҳ оралиғида сизлар ўлдирган Барахия ўғли Закариёнинг қонигача, ер юзида тўкилган бутун бегуноҳ қонлар сизнинг бўйнингизда!
 • Ҳа, сизларга чинини айтаман: ушбу гуноҳларнинг ҳаммаси шу наслнинг бўйнига тушади”.
 • “О, Қуддус, Қуддус! Пайғамбарларни ўлдирувчи ва ҳузурингга юборилганларни тошбўрон қилгувчи шаҳар! Товуқ ўз жўжаларини қанотлари остида қандай тўпласа, Мен ҳам сенинг болаларингни неча бор шундай тўпламоқчи бўлдим, сизлар-чи, истамадингиз.
 • Мана, сизнинг уй-жойингиз ҳувиллаб қолади.
 • Сизга шуни айтиб қўяй: “Худованд номидан Келаётган муборак”, – деб хитоб қилмагунингизча, Мени қайтиб кўрмайсизлар”.