Скрыть
25:1
25:2
25:3
25:4
25:5
25:6
25:7
25:8
25:9
25:16
25:17
25:18
25:19
25:20
25:22
25:23
25:24
25:25
25:26
25:27
25:28
25:32
25:33
25:36
25:37
25:38
25:39
25:42
25:43
25:44
25:45
Церковнославянский (рус)
Тогда́ уподо́бися Ца́р­ст­вiе Небе́сное десяти́мъ дѣ́вамъ, я́же прiя́ша свѣти́лники своя́ и изыдо́ша въ срѣ́тенiе жениху́:
пя́ть же бѣ́ от­ ни́хъ мудры́ и пя́ть юро́дивы.
Юро́дивыя же, прiе́мшя свѣти́лники своя́, не взя́ша съ собо́ю еле́а:
му́дрыя же прiя́ша еле́й въ сосу́дѣхъ со свѣти́лники сво­и́ми:
косня́щу же жениху́, воз­дрема́шася вся́ и спа́ху.
Полу́нощи же во́пль бы́сть: се́, жени́хъ гряде́тъ, исходи́те въ срѣ́тенiе его́.
Тогда́ воста́ша вся́ дѣ́вы ты́я и украси́ша свѣти́лники своя́.
Юро́дивыя же му́дрымъ рѣ́ша: дади́те на́мъ от­ еле́а ва́­шего, я́ко свѣти́лницы на́ши угаса́ютъ.
Отвѣща́ша же му́дрыя, глаго́люща: еда́ ка́ко не доста́нетъ на́мъ и ва́мъ: иди́те же па́че къ продаю́щымъ и купи́те себѣ́.
Иду́щымъ же и́мъ купи́ти, прiи́де жени́хъ: и гото́выя внидо́ша съ ни́мъ на бра́ки, и затворе́ны бы́ша две́ри.
Послѣди́ же прiидо́ша и про́чыя дѣ́вы, глаго́лющя: го́споди, го́споди, от­ве́рзи на́мъ.
О́нъ же от­вѣща́въ рече́ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, не вѣ́мъ ва́съ.
Бди́те у́бо, я́ко не вѣ́сте дне́ ни часа́, въ о́ньже Сы́нъ Человѣ́ческiй прiи́детъ.
[Зач. 105.] Я́коже бо человѣ́къ нѣ́кiй от­ходя́ при­­зва́ своя́ рабы́ и предаде́ и́мъ имѣ́нiе свое́:
и о́вому у́бо даде́ пя́ть тала́нтъ, о́вому же два́, о́вому же еди́нъ, кому́ждо проти́ву си́лы его́: и отъи́де а́бiе.
Ше́дъ же прiе́мый пя́ть тала́нтъ, дѣ́ла въ ни́хъ и сотвори́ другі́я пя́ть тала́нтъ:
та́кожде и и́же два́, при­­обрѣ́те и то́й друга́я два́:
прiе́мый же еди́нъ, ше́дъ вкопа́ [его́] въ зе́млю и скры́ сребро́ господи́на сво­его́.
По мно́зѣ же вре́мени прiи́де господи́нъ ра́бъ тѣ́хъ и стяза́ся съ ни́ми о словеси́.
И при­­сту́пль пя́ть тала́нтъ прiе́мый, при­­несе́ другі́я пя́ть тала́нтъ, глаго́ля: го́споди, пя́ть тала́нтъ ми́ еси́ пре́далъ: се́, другі́я пя́ть тала́нтъ при­­обрѣто́хъ и́ми.
Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брѣ, ра́бе благі́й и вѣ́рный: о ма́лѣ бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, надъ мно́гими тя́ поста́влю: вни́ди въ ра́дость го́спода тво­его́.
Присту́пль же и и́же два́ тала́нта прiе́мый, рече́: го́споди, два́ тала́нта ми́ еси́ пре́далъ: се́, друга́я два́ тала́нта при­­обрѣто́хъ и́ма.
Рече́ [же] ему́ госпо́дь его́: до́брѣ, ра́бе благі́й и вѣ́рный: о ма́лѣ [ми́] бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, надъ мно́гими тя́ поста́влю: вни́ди въ ра́дость го́спода тво­его́.
Присту́пль же и прiе́мый еди́нъ тала́нтъ, рече́: го́споди, вѣ́дяхъ тя́, я́ко же́стокъ еси́ человѣ́къ, жне́ши, идѣ́же не сѣ́ялъ еси́, и собира́еши идѣ́же не расточи́лъ еси́:
и убоя́вся, ше́дъ скры́хъ тала́нтъ тво́й въ земли́: [и] се́, и́маши твое́.
Отвѣща́въ же госпо́дь его́ рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лѣни́вый, вѣ́дѣлъ еси́, я́ко жну́ идѣ́же не сѣ́яхъ, и собира́ю идѣ́же не расточи́хъ:
подоба́­ше у́бо тебѣ́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́мъ, и при­­ше́дъ а́зъ взя́лъ бы́хъ свое́ съ ли́хвою:
воз­ми́те у́бо от­ него́ тала́нтъ и дади́те иму́щему де́сять тала́нтъ:
иму́щему бо вездѣ́ дано́ бу́детъ и преизбу́детъ: от­ неиму́щаго же, и е́же мни́т­ся имѣ́я, взя́то бу́детъ от­ него́:
и неключи́маго раба́ вве́рзите во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ. Сiя́ глаго́ля воз­гласи́: имѣ́яй у́шы слы́шати да слы́шитъ.
[Зач. 106.] Егда́ же прiи́детъ Сы́нъ Человѣ́ческiй въ сла́вѣ Сво­е́й и вси́ святі́и А́нгели съ Ни́мъ, тогда́ ся́детъ на престо́лѣ сла́вы Сво­ея́,
и соберу́т­ся предъ Ни́мъ вси́ язы́цы: и разлучи́тъ и́хъ дру́гъ от­ дру́га, я́коже па́стырь разлуча́етъ о́вцы от­ ко́злищъ:
и поста́витъ о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю.
Тогда́ рече́тъ Ца́рь су́щымъ одесну́ю Его́: прiиди́те, благослове́н­нiи Отца́ Мо­его́, наслѣ́дуйте угото́ван­ное ва́мъ Ца́р­ст­вiе от­ сложе́нiя мíра:
взалка́хся бо, и да́сте Ми́ я́сти: воз­жада́хся, и напо­и́сте Мя́: стра́ненъ бѣ́хъ, и введо́сте Мене́:
на́гъ, и одѣ́ясте Мя́: бо́ленъ, и посѣти́сте Мене́: въ темни́цѣ бѣ́хъ, и прiидо́сте ко Мнѣ́.
Тогда́ от­вѣща́ютъ Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя́ ви́дѣхомъ а́лчуща, и напита́хомъ? Или́ жа́ждуща, и напо­и́хомъ?
Когда́ же Тя́ ви́дѣхомъ стра́н­на, и введо́хомъ? Или́ на́га, и одѣ́яхомъ?
Когда́ же Тя́ ви́дѣхомъ боля́ща, или́ въ темни́цѣ, и прiидо́хомъ къ Тебѣ́?
И от­вѣща́въ Ца́рь рече́тъ и́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же сотвори́сте еди́ному си́хъ бра́тiй Мо­и́хъ ме́ншихъ, Мнѣ́ сотвори́сте.
Тогда́ рече́тъ и су́щымъ ошу́юю [Его́]: иди́те от­ Мене́, прокля́тiи, во о́гнь вѣ́чный, угото́ван­ный дiа́волу и а́ггеломъ его́:
взалка́хся бо, и не да́сте Ми́ я́сти: воз­жада́хся, и не напо­и́сте Мене́:
стра́ненъ бѣ́хъ, и не введо́сте Мене́: на́гъ, и не одѣ́ясте Мене́: бо́ленъ и въ темни́цѣ, и не посѣти́сте Мене́.
Тогда́ от­вѣща́ютъ Ему́ и ті́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя́ ви́дѣхомъ а́лчуща, или́ жа́ждуща, или́ стра́н­на, или́ на́га, или́ бо́льна, или́ въ темни́цѣ, и не послужи́хомъ Тебѣ́?
Тогда́ от­вѣща́етъ и́мъ, глаго́ля: ами́нь глаго́лю ва́мъ, поне́же не сотвори́сте еди́ному си́хъ ме́ншихъ, ни Мнѣ́ сотвори́сте.
И и́дутъ сі́и въ му́ку вѣ́чную, пра́ведницы же въ живо́тъ вѣ́чный.
Тогда подобно будет Царствие Небесное тому, как если бы десять дев со светильниками в руках вышли встречать жениха;
а было среди них пятеро глупых и пятеро разумных.
И вот глупые, взяв светильники свои, масла не взяли с собою;
а разумные взяли вместе со светильниками сосуды с маслом.
Но жених все не приходил, и все они задремали и уснули.
А в полночь раздался вопль: «Вот жених, встречайте его!»
Тут все девы встали и оправили светильники свои,
и глупые сказали разумным: «Дайте нам вашего масла, а то светильники наши угасают».
Но разумные отвечали так: «Боимся, что не достанет нашего масла и для нас, и для вас; лучше пойдите к продавцам и купите».
А пока они ходили покупать, пришел жених; те, кто были готовы, вошли вместе с ним на брачный пир, и дверь затворилась.
А после приходят и прочие девы со словами: «Господин! Господин! Отвори нам!»
Но он сказал им в ответ: «Воистину говорю вам: не знаю вас».
Итак, бодрствуйте: ведь вы не знаете ни дня, ни часа {в который приидет Сын Человеческий}.
Да, это как если бы некто, удаляясь в другую страну, созвал рабов своих и оставил на них достояние свое;
и вручил он кому пять талантов, кому два, кому один, каждому по силам его, и удалился.
Тот, кто получил пять талантов, немедля пошел, вложил их в дело и нажил еще пять;
равным образом и тот, кто получил два, нажил еще два.
А тот, кто получил один, отошел и закопал деньги господина своего в землю.
По прошествии долгого времени возвращается господин рабов тех и требует с них отчета.
И тот, кто получил пять талантов, приблизясь, поднес другие пять со словами: «Господин, ты дал мне пять талантов; смотри, я нажил еще пять талантов».
Сказал ему господин: «Хорошо, раб добрый и верный! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; раздели радость господина своего!»
И тот, кто получил два таланта, приблизясь, сказал: «Господин, ты дал мне два таланта; смотри, я нажил еще два таланта».
Сказал ему господин: «Хорошо, раб добрый и верный! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; раздели радость господина твоего!»
И тот, кто принял один талант, приблизясь, сказал: «Господин, я знал, что ты человек суровый: жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал.
Устрашась и отойдя, я зарыл талант твой в землю; вот тебе твое!»
И ответил господин ему такими словами: «Раб злой и ленивый! Ты же знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал!
Потому тебе надо было отдать мои деньги в ссуду, и тогда, возвратившись, я получил бы свое с лихвой.
Так отберите у него талант и отдайте тому, у кого десять талантов.
Ибо каждому имущему будет дано в преизбытке, а у неимущего отнято будет и то, что у него есть.
И выбросьте этого негодного раба во тьму внешнюю! Там будет рыдание и скрежет зубовный».
А когда Сын Человеческий придет во славе Своей, и все Ангелы с Ним, тогда воссядет Он на престол славы Своей;
и приведут к Нему все народы, и Он отделит одних от других, как пастух отделяет овец от козлов,
и поставит овец по правую руку от Себя, а козлов – по левую.
Тогда скажет Царь тем, кто по правую руку от него: «Приблизьтесь, благословенные Отца Моего! Примите Царствие, уготованное для вас от основания мира.
Ибо Я был голоден, и вы дали Мне поесть; жаждал, и вы напоили Меня; был чужестранцем, и вы дали Мне приют;
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы ходили за Мной; в заточении был, и вы навещали Меня».
Тогда праведники спросят Его: «Господи, когда это мы видели Тебя голодным, и накормили, или жаждущим, и напоили?
Когда же это мы видели Тебя чужестранцем, и приютили, или нагим, и одели?
Когда же это мы видели Тебя больным, или в заточении, и навещали Тебя?»
И Царь скажет им в ответ: «Воистину говорю вам: все, что вы сделали для одного из этих Моих братьев меньших, вы для Меня сделали».
Тогда скажет он и тем, что по левую руку: «Идите прочь от Меня, проклятые, в вечный огонь, уготованный диаволу и ангелам его!
Ибо Я был голоден, и вы не дали Мне поесть; жаждал, и вы не напоили Меня;
был чужестранцем, и вы не дали Мне приюта; болен и в заточении, и вы не ходили за Мной».
Тогда спросят и они: «Господи, когда это мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или чужестранцем, или нагим, или больным, или в заточении, и не послужили Тебе?»
Тогда Он ответит им: «Все, чего вы не сделали для одного из этих меньших, вы не сделали для Меня».
И пойдут они на муку вечную, а праведники – в жизнь вечную».
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible