Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 107.] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ вся́ словеса́ сiя́, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • вѣ́сте, я́ко по двою́ дню́ па́сха бу́детъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ на пропя́тiе.
 • Тогда́ собра́шася архiере́е и кни́жницы и ста́рцы людсті́и во дво́ръ архiере́овъ, глаго́лемаго каiа́фы,
 • и совѣща́ша, да Иису́са ле́стiю и́мутъ и убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: но не въ пра́здникъ, да не молва́ бу́детъ въ лю́дехъ.
 • [Зач. 108.] Иису́су же бы́в­шу въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго,
 • при­­ступи́ къ нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоцѣ́н­наго, и воз­лива́­ше на главу́ его́ воз­лежа́ща.
 • Ви́дѣв­ше же ученицы́ его́ негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сiя́ [бы́сть]?
 • можа́­ше бо сiе́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зѣ и да́тися ни́щымъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ тружда́ете жену́? дѣ́ло бо добро́ содѣ́ла о мнѣ́:
 • всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате:
 • воз­лiя́в­ши бо сiя́ ми́ро сiе́ на тѣ́ло мое́, на погребе́нiе мя́ сотвори́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́дано бу́детъ ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, рече́т­ся и е́же сотвори́ сiя́, въ па́мять ея́.
 • Тогда́ ше́дъ еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый Иу́да Искарiо́тскiй, ко архiере́омъ,
 • рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и а́зъ ва́мъ преда́мъ его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреникъ:
 • и от­то́лѣ иска́­ше удо́бна вре́мене, да его́ преда́стъ.
 • Въ пе́рвый же де́нь опрѣсно́чный при­­ступи́ша ученицы́ ко Иису́су, глаго́люще ему́: гдѣ́ хо́щеши угото́ваемъ ти́ я́сти па́сху?
 • О́нъ же рече́: иди́те во гра́дъ ко о́нсицѣ, и рцы́те ему́: учи́тель глаго́летъ: вре́мя мое́ бли́зъ е́сть: у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ мо­и́ми.
 • И сотвори́ша ученицы́, я́коже повелѣ́ и́мъ Иису́съ, и угото́ваша па́сху.
 • Ве́черу же бы́в­шу, воз­лежа́­ше со обѣма­на́­де­ся­те ученико́ма:
 • и яду́щымъ и́мъ, рече́: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • И скорбя́ще зѣло́, нача́ша глаго́лати ему́ еди́нъ кі́йждо и́хъ: еда́ а́зъ е́смь, Го́споди?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́: омочи́вый со мно́ю въ соли́ло ру́ку, то́й мя́ преда́стъ:
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • Отвѣща́въ же Иу́да предая́й его́, рече́: еда́ а́зъ е́смь, равви́? Глаго́ла ему́: ты́ ре́клъ еси́.
 • Яду́щымъ же и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ и благослови́въ преломи́, и дая́ше ученико́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiе́мъ ча́шу и хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ, глаго́ля: пі́йте от­ нея́ вси́:
 • сiя́ бо е́сть кро́вь моя́, но́ваго завѣ́та, я́же за мно́гiя излива́ема во оставле́нiе грѣхо́въ.
 • Глаго́лю же ва́мъ, я́ко не и́мамъ пи́ти от­ны́нѣ от­ сего́ плода́ ло́знаго, до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ съ ва́ми но́во во ца́р­ст­вiи Отца́ мо­его́.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нску.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: вси́ вы́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы ста́да:
 • по воскресе́нiи же мо­е́мъ варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся о тебѣ́, а́зъ никогда́же соблажню́ся.
 • Рече́ ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко въ сiю́ но́щь, пре́жде да́же але́кторъ не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: а́ще ми́ е́сть и умре́ти съ тобо́ю, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ ученицы́ рѣ́ша.
 • Тогда́ прiи́де съ ни́ми Иису́съ въ ве́сь, нарица́емую геѳсима́нiа, и глаго́ла ученико́мъ: сѣди́те ту́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся та́мо.
 • И по­е́мъ Петра́ и о́ба сы́на зеведе́ова, нача́тъ скорбѣ́ти и тужи́ти.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: пожди́те здѣ́ и бди́те со мно́ю.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на лицы́ сво­е́мъ, моля́ся и глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще воз­мо́жно е́сть, да мимо­и́детъ от­ мене́ ча́ша сiя́: оба́че не я́коже а́зъ хощу́, но я́коже ты́.
 • И при­­ше́дъ ко ученико́мъ, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не воз­мого́сте еди́наго часа́ побдѣ́ти со мно́ю?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • Па́ки втори́цею ше́дъ помоли́ся, глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще не мо́жетъ сiя́ ча́ша мимо­ити́ от­ мене́, а́ще не пiю́ ея́, бу́ди во́ля твоя́.
 • И при­­ше́дъ обрѣ́те и́хъ па́ки спя́щихъ: бѣ́ста бо и́мъ о́чи отяготѣ́нѣ.
 • И оста́вль и́хъ, ше́дъ па́ки, помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во ре́къ.
 • Тогда́ прiи́де ко ученико́мъ сво­и́мъ и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: се́, при­­бли́жися ча́съ, и Сы́нъ человѣ́ческiй предае́т­ся въ ру́ки грѣ́шниковъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, при­­бли́жися предая́й мя́.
 • И еще́ ему́ глаго́лющу, се́, Иу́да, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, прiи́де, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и ста́рецъ людски́хъ.
 • Предая́й же его́ даде́ и́мъ зна́менiе, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́.
 • И а́бiе при­­сту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, равви́. И облобыза́ его́.
 • Иису́съ же рече́ ему́: дру́же, [твори́,] на не́же еси́ при­­ше́лъ {дру́же, на сiе́ ли при­­ше́лъ еси́?}. Тогда́ при­­сту́пльше воз­ложи́ша ру́цѣ на Иису́са и я́ша его́.
 • И се́, еди́нъ от­ су́щихъ со Иису́сомъ, просте́ръ ру́ку, извлече́ но́жъ сво́й, и уда́ри раба́ архiере́ова, и урѣ́за ему́ у́хо.
 • Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: воз­врати́ но́жъ тво́й въ мѣ́сто его́: вси́ бо прiе́мшiи но́жъ ноже́мъ поги́бнутъ:
 • или́ мни́т­ся ти́, я́ко не могу́ ны́нѣ умоли́ти Отца́ мо­его́, и предста́витъ ми́ вя́щше не́же два­на́­де­ся­те легео́на а́нгелъ?
 • ка́ко у́бо сбу́дут­ся писа́нiя, я́ко та́ко подоба́етъ бы́ти?
 • Въ то́й ча́съ рече́ Иису́съ наро́домъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́? по вся́ дни́ при­­ ва́съ сѣдѣ́хъ учя́ въ це́ркви, и не я́сте мене́.
 • Се́ же все́ бы́сть, да сбу́дут­ся писа́нiя проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси́ оста́вльше его́ бѣжа́ша.
 • [Зач. 109.] [Во́ини] же е́мше Иису́са ведо́ша къ каiа́фѣ архiере́ови, идѣ́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася.
 • Пе́тръ же идя́ше по не́мъ издале́ча до двора́ архiере́ова: и в­ше́дъ вну́трь, сѣдя́ше со слуга́ми, ви́дѣти кончи́ну.
 • Архiере́е же и ста́рцы и со́нмъ ве́сь иска́ху лжесвидѣ́тел­ст­ва на Иису́са, я́ко да убiю́тъ его́,
 • и не обрѣта́ху: и мно́гимъ лжесвидѣ́телемъ при­­сту́пльшымъ, не обрѣто́ша. По́слѣжде же при­­ступи́в­ша два́ лжесвидѣ́теля,
 • рѣ́ста: се́й рече́: могу́ разори́ти це́рковь Бо́жiю и треми́ де́нми созда́ти ю́.
 • И воста́въ архiере́й рече́ ему́: ничесо́же ли от­вѣщава́еши, что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • Иису́съ же молча́­ше. И от­вѣща́въ архiере́й рече́ ему́: заклина́ю тя́ Бо́гомъ живы́мъ, да рече́ши на́мъ, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́жiй?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: ты́ ре́клъ еси́: оба́че глаго́лю ва́мъ: от­се́лѣ у́зрите Сы́на человѣ́ческаго сѣдя́ща одесну́ю си́лы и гряду́ща на о́блацѣхъ небе́сныхъ.
 • Тогда́ архiере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей? се́, ны́нѣ слы́шасте хулу́ его́:
 • что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же от­вѣща́в­ше рѣ́ша: пови́ненъ е́сть сме́рти.
 • Тогда́ заплева́ша лице́ его́ и па́кости ему́ дѣ́яху {и по лани́тома бiя́ху его́}: о́вiи же за лани́ту уда́риша {зауша́ху его́},
 • глаго́люще: прорцы́ на́мъ, Христе́, кто́ е́сть ударе́й тя́?
 • Пе́тръ же внѣ́ сѣдя́ше во дворѣ́. И при­­ступи́ къ нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты́ бы́лъ еси́ со Иису́сомъ Галиле́йскимъ.
 • О́нъ же от­ве́ржеся предъ всѣ́ми, глаго́ля: не вѣ́мъ, что́ глаго́леши.
 • Изше́дшу же ему́ ко врато́мъ, узрѣ́ его́ друга́я, и глаго́ла су́щымъ та́мо: и се́й бѣ́ со Иису́сомъ назоре́омъ.
 • И па́ки от­ве́ржеся съ кля́твою, я́ко не зна́ю человѣ́ка.
 • Пома́лѣ же при­­ступи́в­ше стоя́щiи, рѣ́ша Петро́ви: во­и́стин­ну и ты́ от­ ни́хъ еси́, и́бо бесѣ́да твоя́ я́вѣ тя́ твори́тъ.
 • Тогда́ нача́тъ роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю человѣ́ка. И а́бiе пѣ́тель воз­гласи́.
 • И помяну́ пе́тръ глаго́лъ Иису́совъ, рече́н­ный ему́, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́. И изше́дъ во́нъ пла́кася го́рько.
 • 耶 稣 说 完 了 这 一 切 的 话 , 就 对 门 徒 说 ,
 • 你 们 知 道 过 两 天 是 逾 越 节 , 人 子 将 要 被 交 给 人 , 钉 在 十 字 架 上 。
 • 那 时 , 祭 司 长 和 民 间 的 长 老 - 聚 集 在 大 祭 司 称 为 该 亚 法 的 院 里 。
 • 大 家 商 议 , 要 用 诡 计 拿 住 耶 稣 杀 他 。
 • 只 是 说 , 当 节 的 日 子 不 可 , 恐 怕 民 间 生 乱 。
 • 耶 稣 在 伯 大 尼 长 大 麻 疯 的 西 门 家 里 ,
 • 有 一 个 女 人 , 拿 着 一 玉 瓶 极 贵 的 香 膏 来 , 趁 耶 稣 坐 席 的 时 候 , 浇 在 他 的 头 上 。
 • 门 徒 看 见 , 就 很 不 喜 悦 , 说 , 何 用 这 样 的 枉 费 呢 。
 • 这 香 膏 可 以 卖 许 多 钱 , 周 济 穷 人 。
 • 耶 稣 看 出 他 们 的 意 思 , 就 说 , 为 什 么 难 为 这 女 人 呢 。 他 在 我 身 上 作 的 , 是 一 件 美 事 。
 • 因 为 常 有 穷 人 你 们 同 在 。 只 是 你 们 不 常 有 我 。
 • 他 将 这 香 膏 浇 在 我 身 上 , 是 为 我 安 葬 作 的 。
 • 我 实 在 告 诉 你 们 , 普 天 之 下 , 无 论 在 什 么 地 方 传 这 福 音 , 也 要 述 说 这 女 人 所 行 的 , 作 个 记 念 。
 • 当 下 , 十 二 门 徒 里 , 有 一 个 称 为 加 略 人 犹 大 的 , 去 见 祭 司 长 说 ,
 • 我 把 他 交 给 你 们 , 你 们 愿 意 给 我 多 少 钱 。 他 们 就 给 了 他 三 十 块 钱 。
 • 从 那 时 候 , 他 就 找 机 会 , 要 把 耶 稣 交 给 他 们 。
 • 除 酵 节 的 第 一 天 , 门 徒 来 问 耶 稣 说 , 你 吃 逾 越 节 的 筵 席 , 要 我 们 在 那 里 给 你 豫 备 。
 • 耶 稣 说 , 你 们 进 城 去 , 到 某 人 那 里 , 对 他 说 , 夫 子 说 , 我 的 时 候 快 到 了 。 我 与 门 徒 要 在 你 家 守 逾 越 节
 • 门 徒 遵 着 耶 稣 所 吩 咐 的 就 去 豫 备 了 逾 越 节 的 筵 席
 • 到 了 晚 上 , 耶 稣 十 二 个 门 徒 坐 席 。
 • 正 吃 的 时 候 , 耶 稣 说 , 我 实 在 告 诉 你 们 , 你 们 中 间 有 一 个 人 要 卖 我 了 。
 • 他 们 就 甚 忧 愁 , 一 个 一 个 的 问 他 说 , 主 , 是 我 麽 。
 • 耶 稣 回 答 说 , 同 我 蘸 手 在 盘 子 里 的 , 就 是 他 要 卖 我 。
 • 人 子 必 要 去 世 , 正 如 经 上 指 着 他 所 写 的 , 但 卖 人 子 的 人 有 祸 了 。 那 人 不 生 在 世 上 倒 好 。
 • 卖 耶 稣 的 犹 大 问 他 说 , 拉 比 , 是 我 麽 。 耶 稣 说 , 你 说 的 是 。
 • 他 们 吃 的 时 候 , 耶 稣 拿 起 饼 来 , 祝 福 , 就 擘 开 , 递 给 门 徒 , 说 , 你 们 拿 着 吃 , 这 是 我 的 身 体 。
 • 又 拿 起 杯 来 , 祝 谢 了 , 递 给 他 们 , 说 , 你 们 都 喝 这 个 。
 • 因 为 这 是 我 立 约 的 血 , 为 多 人 流 出 来 , 使 罪 得 赦 。
 • 但 我 告 诉 你 们 , 从 今 以 候 , 我 不 再 喝 这 葡 萄 汁 , 直 到 我 在 我 父 的 国 里 , 同 你 们 喝 新 的 那 日 子 。
 • 他 们 唱 了 诗 , 就 出 来 往 橄 榄 山 去 。
 • 那 时 , 耶 稣 对 他 们 说 , 今 夜 你 们 为 我 的 缘 故 , 都 要 跌 倒 。 因 为 经 上 记 着 说 , 我 要 击 打 牧 人 , 羊 就 分 散 了 。
 • 但 我 复 活 以 后 , 要 在 你 们 以 先 往 加 利 利 去 。
 • 彼 得 说 , 众 人 虽 然 为 你 的 缘 故 跌 倒 , 我 却 永 不 跌 倒 。
 • 耶 稣 说 , 我 实 在 告 诉 你 , 今 夜 鸡 叫 以 先 , 你 要 三 次 不 认 我 。
 • 彼 得 说 , 我 就 是 必 须 和 你 同 死 , 也 总 不 能 不 认 你 。 众 门 徒 都 是 这 样 说 。
 • 耶 稣 同 门 徒 来 到 一 个 地 方 , 名 叫 客 西 马 尼 , 就 对 他 们 说 , 你 们 坐 在 这 里 , 太 26: 36) 等 我 到 那 边 去 祷 告 。
 • 于 是 带 着 彼 得 , 和 西 庇 太 的 两 个 儿 子 同 去 , 就 忧 愁 起 来 , 极 其 难 过 。
 • 便 对 他 们 说 , 我 心 里 甚 是 忧 伤 , 几 乎 要 死 。 你 们 在 这 里 等 候 , 和 我 一 同 儆 醒 。
 • 他 就 稍 往 前 走 , 俯 伏 在 地 祷 告 说 , 我 父 阿 , 倘 若 可 行 , 求 你 叫 这 杯 离 开 我 。 然 而 不 要 照 我 的 意 思 , 只 要 照 你 的 意 思 。
 • 来 到 门 徒 那 里 , 见 他 们 睡 着 了 , 就 对 彼 得 说 , 怎 麽 样 , 你 们 不 能 同 我 儆 醒 片 时 麽 。
 • 总 要 儆 醒 祷 告 , 免 得 入 了 迷 惑 。 你 们 心 灵 固 然 愿 意 , 肉 体 却 软 弱 了 。
 • 第 二 次 又 去 祷 告 说 , 我 父 阿 , 这 杯 若 不 能 离 开 我 , 必 要 我 喝 , 就 愿 你 的 旨 意 成 全 。
 • 又 来 见 他 们 睡 着 了 , 因 为 他 们 的 眼 睛 困 倦 。
 • 耶 稣 又 离 开 他 们 去 了 。 第 三 次 祷 告 , 说 的 话 还 是 与 先 前 一 样 。
 • 于 是 来 到 门 徒 那 里 , 对 他 们 说 , 现 在 你 们 仍 然 睡 觉 安 歇 吧 。 ( 吧 或 作 麽 ) 时 候 到 了 , 人 子 被 卖 在 罪 人 手 里 了 。
 • 起 来 , 我 们 走 吧 。 看 哪 , 卖 我 的 人 近 了 。
 • 说 话 之 间 , 那 十 二 个 门 徒 里 的 犹 大 来 了 , 并 有 许 多 人 , 带 着 刀 棒 , 从 祭 司 长 和 民 间 的 长 老 那 里 , 与 他 同 来 。
 • 那 卖 耶 稣 的 , 给 了 他 们 一 个 暗 号 , 说 , 我 与 谁 亲 嘴 , 谁 就 是 他 。 你 们 可 以 拿 住 他 。
 • 犹 大 随 既 到 耶 稣 跟 前 说 , 请 拉 比 安 。 就 与 他 亲 嘴 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 朋 友 , 你 来 要 作 的 事 , 就 作 吧 。 于 是 那 些 人 上 前 , 下 手 拿 住 耶 稣 。
 • 有 跟 随 耶 稣 的 一 个 人 , 伸 手 拔 出 刀 来 , 将 大 祭 司 的 仆 人 砍 了 一 刀 , 削 掉 了 他 一 个 耳 朵 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 收 刀 入 鞘 吧 。 凡 动 刀 的 , 必 死 在 刀 下 。
 • 你 想 我 不 能 求 我 父 , 现 在 为 我 差 遣 十 二 营 多 天 使 来 麽 。
 • 若 是 这 样 , 经 上 所 说 , 事 情 必 须 如 此 的 话 , 怎 麽 应 验 呢 。
 • 当 时 , 耶 稣 对 众 人 说 , 你 们 带 着 刀 棒 , 出 来 拿 我 , 如 同 拿 强 盗 麽 。 我 天 天 坐 在 殿 里 教 训 人 , 你 们 并 没 有 拿 我 。
 • 但 这 一 切 的 事 成 就 了 , 为 要 应 验 先 知 书 上 的 话 。 当 下 门 徒 都 离 开 他 逃 走 了 。
 • 拿 耶 稣 的 人 , 把 他 带 到 大 祭 司 该 亚 法 那 里 去 。 文 士 和 长 老 , 已 经 在 那 里 聚 会 。
 • 彼 得 远 远 的 跟 着 耶 稣 , 直 到 大 祭 司 的 院 子 , 进 到 里 面 , 就 和 差 役 同 坐 , 要 看 这 事 到 底 怎 样 。
 • 祭 司 长 和 全 公 会 , 寻 梢 假 见 证 , 控 告 耶 稣 , 要 治 死 他 。
 • 虽 有 好 些 人 来 作 假 见 证 , 总 得 不 着 实 据 。 末 后 有 两 个 人 前 来 说 ,
 • 这 个 人 曾 说 , 我 能 拆 毁 神 的 殿 , 三 日 内 又 建 造 起 来 。
 • 大 祭 司 就 站 起 来 , 对 耶 稣 说 , 你 什 么 都 不 回 答 麽 。 这 些 人 作 见 证 告 你 的 是 什 么 呢 。
 • 耶 稣 却 不 言 语 。 大 祭 司 对 他 说 , 我 指 着 永 生 神 , 叫 你 起 誓 告 诉 我 们 , 你 是 神 的 儿 子 基 督 不 是 。
 • 耶 稣 对 他 说 , 你 说 的 是 。 然 而 我 告 诉 你 们 , 后 来 你 们 要 看 见 人 子 , 坐 在 那 权 能 者 的 右 边 , 驾 着 天 上 的 云 降 临 。
 • 大 祭 司 就 撕 开 衣 服 说 , 他 说 了 僭 妄 的 话 , 我 们 何 必 再 用 见 证 人 呢 。 这 僭 妄 的 话 , 现 在 你 们 都 听 见 了 。
 • 你 们 的 意 见 如 何 。 他 们 回 答 说 , 他 是 该 死 的 。
 • 他 们 就 吐 唾 沫 在 他 脸 上 , 用 拳 头 打 他 。 也 有 用 手 掌 打 他 的 , 说 ,
 • 基 督 阿 , 你 是 先 知 , 告 诉 我 们 打 你 的 是 谁 。
 • 彼 得 在 外 面 院 子 里 坐 着 , 有 一 个 使 女 前 来 说 , 你 素 来 也 是 同 那 加 利 利 人 耶 稣 一 夥 的 。
 • 彼 得 在 众 人 面 前 却 不 承 认 , 说 , 我 不 知 道 你 说 的 是 什 么 。
 • 既 出 去 , 到 了 门 口 , 又 有 一 个 使 女 看 见 他 , 就 对 那 里 的 人 说 , 这 个 人 也 是 同 拿 撒 勒 人 耶 稣 一 夥 的 。
 • 彼 得 又 不 承 认 , 并 且 起 誓 说 , 我 不 认 得 那 个 人 。
 • 过 了 不 多 的 时 候 , 旁 边 站 着 的 人 前 来 , 对 彼 得 说 , 你 真 是 他 们 一 党 的 。 你 的 口 音 把 你 露 出 来 了 。
 • 彼 得 发 咒 起 誓 的 说 , 我 不 认 得 那 个 人 。 立 时 鸡 就 叫 了 。
 • 彼 得 想 起 耶 稣 所 说 的 话 , 鸡 叫 以 先 , 你 要 三 次 不 认 我 。 他 就 出 去 痛 哭 。

 • [Зач. 107.] Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
 • вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
 • Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,
 • и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.
 • [Зач. 108.] Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
 • приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
 • Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
 • Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.
 • Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:
 • ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;
 • возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
 • истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
 • Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
 • и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;
 • и с того времени он искал удобного случая предать Его.
 • В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?
 • Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.
 • Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
 • Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
 • и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
 • Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
 • впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
 • При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви́? Иисус говорит ему: ты сказал.
 • И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
 • ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
 • Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
 • по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
 • Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.
 • Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
 • И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
 • Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
 • И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
 • И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: та́к ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
 • бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
 • И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.
 • И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.
 • Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;
 • встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
 • И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
 • И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви́! И поцеловал Его.
 • Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
 • И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
 • Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
 • или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
 • как же сбудутся Писания, что та́к должно быть?
 • В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
 • Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.
 • [Зач. 109.] А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
 • Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.
 • Первосвященники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, //*Верховное судилище.
 • и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля
 • и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.
 • И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
 • Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!
 • как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
 • Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам
 • и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
 • Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.
 • Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.
 • Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.
 • И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.
 • Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.
 • Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
 • И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.