Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 107.] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ вся́ словеса́ сiя́, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • вѣ́сте, я́ко по двою́ дню́ па́сха бу́детъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ на пропя́тiе.
 • Тогда́ собра́шася архiере́е и кни́жницы и ста́рцы людсті́и во дво́ръ архiере́овъ, глаго́лемаго каiа́фы,
 • и совѣща́ша, да Иису́са ле́стiю и́мутъ и убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: но не въ пра́здникъ, да не молва́ бу́детъ въ лю́дехъ.
 • [Зач. 108.] Иису́су же бы́в­шу въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго,
 • при­­ступи́ къ нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоцѣ́н­наго, и воз­лива́­ше на главу́ его́ воз­лежа́ща.
 • Ви́дѣв­ше же ученицы́ его́ негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сiя́ [бы́сть]?
 • можа́­ше бо сiе́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зѣ и да́тися ни́щымъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ тружда́ете жену́? дѣ́ло бо добро́ содѣ́ла о мнѣ́:
 • всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате:
 • воз­лiя́в­ши бо сiя́ ми́ро сiе́ на тѣ́ло мое́, на погребе́нiе мя́ сотвори́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́дано бу́детъ ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, рече́т­ся и е́же сотвори́ сiя́, въ па́мять ея́.
 • Тогда́ ше́дъ еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый Иу́да Искарiо́тскiй, ко архiере́омъ,
 • рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и а́зъ ва́мъ преда́мъ его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреникъ:
 • и от­то́лѣ иска́­ше удо́бна вре́мене, да его́ преда́стъ.
 • Въ пе́рвый же де́нь опрѣсно́чный при­­ступи́ша ученицы́ ко Иису́су, глаго́люще ему́: гдѣ́ хо́щеши угото́ваемъ ти́ я́сти па́сху?
 • О́нъ же рече́: иди́те во гра́дъ ко о́нсицѣ, и рцы́те ему́: учи́тель глаго́летъ: вре́мя мое́ бли́зъ е́сть: у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ мо­и́ми.
 • И сотвори́ша ученицы́, я́коже повелѣ́ и́мъ Иису́съ, и угото́ваша па́сху.
 • Ве́черу же бы́в­шу, воз­лежа́­ше со обѣма­на́­де­ся­те ученико́ма:
 • и яду́щымъ и́мъ, рече́: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • И скорбя́ще зѣло́, нача́ша глаго́лати ему́ еди́нъ кі́йждо и́хъ: еда́ а́зъ е́смь, Го́споди?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́: омочи́вый со мно́ю въ соли́ло ру́ку, то́й мя́ преда́стъ:
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • Отвѣща́въ же Иу́да предая́й его́, рече́: еда́ а́зъ е́смь, равви́? Глаго́ла ему́: ты́ ре́клъ еси́.
 • Яду́щымъ же и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ и благослови́въ преломи́, и дая́ше ученико́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiе́мъ ча́шу и хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ, глаго́ля: пі́йте от­ нея́ вси́:
 • сiя́ бо е́сть кро́вь моя́, но́ваго завѣ́та, я́же за мно́гiя излива́ема во оставле́нiе грѣхо́въ.
 • Глаго́лю же ва́мъ, я́ко не и́мамъ пи́ти от­ны́нѣ от­ сего́ плода́ ло́знаго, до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ съ ва́ми но́во во ца́р­ст­вiи Отца́ мо­его́.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нску.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: вси́ вы́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы ста́да:
 • по воскресе́нiи же мо­е́мъ варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся о тебѣ́, а́зъ никогда́же соблажню́ся.
 • Рече́ ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко въ сiю́ но́щь, пре́жде да́же але́кторъ не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: а́ще ми́ е́сть и умре́ти съ тобо́ю, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ ученицы́ рѣ́ша.
 • Тогда́ прiи́де съ ни́ми Иису́съ въ ве́сь, нарица́емую геѳсима́нiа, и глаго́ла ученико́мъ: сѣди́те ту́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся та́мо.
 • И по­е́мъ Петра́ и о́ба сы́на зеведе́ова, нача́тъ скорбѣ́ти и тужи́ти.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: пожди́те здѣ́ и бди́те со мно́ю.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на лицы́ сво­е́мъ, моля́ся и глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще воз­мо́жно е́сть, да мимо­и́детъ от­ мене́ ча́ша сiя́: оба́че не я́коже а́зъ хощу́, но я́коже ты́.
 • И при­­ше́дъ ко ученико́мъ, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не воз­мого́сте еди́наго часа́ побдѣ́ти со мно́ю?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • Па́ки втори́цею ше́дъ помоли́ся, глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще не мо́жетъ сiя́ ча́ша мимо­ити́ от­ мене́, а́ще не пiю́ ея́, бу́ди во́ля твоя́.
 • И при­­ше́дъ обрѣ́те и́хъ па́ки спя́щихъ: бѣ́ста бо и́мъ о́чи отяготѣ́нѣ.
 • И оста́вль и́хъ, ше́дъ па́ки, помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во ре́къ.
 • Тогда́ прiи́де ко ученико́мъ сво­и́мъ и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: се́, при­­бли́жися ча́съ, и Сы́нъ человѣ́ческiй предае́т­ся въ ру́ки грѣ́шниковъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, при­­бли́жися предая́й мя́.
 • И еще́ ему́ глаго́лющу, се́, Иу́да, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, прiи́де, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и ста́рецъ людски́хъ.
 • Предая́й же его́ даде́ и́мъ зна́менiе, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́.
 • И а́бiе при­­сту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, равви́. И облобыза́ его́.
 • Иису́съ же рече́ ему́: дру́же, [твори́,] на не́же еси́ при­­ше́лъ {дру́же, на сiе́ ли при­­ше́лъ еси́?}. Тогда́ при­­сту́пльше воз­ложи́ша ру́цѣ на Иису́са и я́ша его́.
 • И се́, еди́нъ от­ су́щихъ со Иису́сомъ, просте́ръ ру́ку, извлече́ но́жъ сво́й, и уда́ри раба́ архiере́ова, и урѣ́за ему́ у́хо.
 • Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: воз­врати́ но́жъ тво́й въ мѣ́сто его́: вси́ бо прiе́мшiи но́жъ ноже́мъ поги́бнутъ:
 • или́ мни́т­ся ти́, я́ко не могу́ ны́нѣ умоли́ти Отца́ мо­его́, и предста́витъ ми́ вя́щше не́же два­на́­де­ся­те легео́на а́нгелъ?
 • ка́ко у́бо сбу́дут­ся писа́нiя, я́ко та́ко подоба́етъ бы́ти?
 • Въ то́й ча́съ рече́ Иису́съ наро́домъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́? по вся́ дни́ при­­ ва́съ сѣдѣ́хъ учя́ въ це́ркви, и не я́сте мене́.
 • Се́ же все́ бы́сть, да сбу́дут­ся писа́нiя проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси́ оста́вльше его́ бѣжа́ша.
 • [Зач. 109.] [Во́ини] же е́мше Иису́са ведо́ша къ каiа́фѣ архiере́ови, идѣ́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася.
 • Пе́тръ же идя́ше по не́мъ издале́ча до двора́ архiере́ова: и в­ше́дъ вну́трь, сѣдя́ше со слуга́ми, ви́дѣти кончи́ну.
 • Архiере́е же и ста́рцы и со́нмъ ве́сь иска́ху лжесвидѣ́тел­ст­ва на Иису́са, я́ко да убiю́тъ его́,
 • и не обрѣта́ху: и мно́гимъ лжесвидѣ́телемъ при­­сту́пльшымъ, не обрѣто́ша. По́слѣжде же при­­ступи́в­ша два́ лжесвидѣ́теля,
 • рѣ́ста: се́й рече́: могу́ разори́ти це́рковь Бо́жiю и треми́ де́нми созда́ти ю́.
 • И воста́въ архiере́й рече́ ему́: ничесо́же ли от­вѣщава́еши, что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • Иису́съ же молча́­ше. И от­вѣща́въ архiере́й рече́ ему́: заклина́ю тя́ Бо́гомъ живы́мъ, да рече́ши на́мъ, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́жiй?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: ты́ ре́клъ еси́: оба́че глаго́лю ва́мъ: от­се́лѣ у́зрите Сы́на человѣ́ческаго сѣдя́ща одесну́ю си́лы и гряду́ща на о́блацѣхъ небе́сныхъ.
 • Тогда́ архiере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей? се́, ны́нѣ слы́шасте хулу́ его́:
 • что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же от­вѣща́в­ше рѣ́ша: пови́ненъ е́сть сме́рти.
 • Тогда́ заплева́ша лице́ его́ и па́кости ему́ дѣ́яху {и по лани́тома бiя́ху его́}: о́вiи же за лани́ту уда́риша {зауша́ху его́},
 • глаго́люще: прорцы́ на́мъ, Христе́, кто́ е́сть ударе́й тя́?
 • Пе́тръ же внѣ́ сѣдя́ше во дворѣ́. И при­­ступи́ къ нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты́ бы́лъ еси́ со Иису́сомъ Галиле́йскимъ.
 • О́нъ же от­ве́ржеся предъ всѣ́ми, глаго́ля: не вѣ́мъ, что́ глаго́леши.
 • Изше́дшу же ему́ ко врато́мъ, узрѣ́ его́ друга́я, и глаго́ла су́щымъ та́мо: и се́й бѣ́ со Иису́сомъ назоре́омъ.
 • И па́ки от­ве́ржеся съ кля́твою, я́ко не зна́ю человѣ́ка.
 • Пома́лѣ же при­­ступи́в­ше стоя́щiи, рѣ́ша Петро́ви: во­и́стин­ну и ты́ от­ ни́хъ еси́, и́бо бесѣ́да твоя́ я́вѣ тя́ твори́тъ.
 • Тогда́ нача́тъ роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю человѣ́ка. И а́бiе пѣ́тель воз­гласи́.
 • И помяну́ пе́тръ глаго́лъ Иису́совъ, рече́н­ный ему́, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́. И изше́дъ во́нъ пла́кася го́рько.
 • [Зач. 107.] Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
 • вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
 • Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,
 • и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.
 • [Зач. 108.] Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
 • приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
 • Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
 • Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.
 • Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:
 • ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;
 • возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
 • истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
 • Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
 • и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;
 • и с того времени он искал удобного случая предать Его.
 • В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?
 • Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.
 • Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
 • Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
 • и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
 • Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
 • впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
 • При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви́? Иисус говорит ему: ты сказал.
 • И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
 • ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
 • Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
 • по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
 • Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.
 • Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
 • И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
 • Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
 • И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
 • И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: та́к ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
 • бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
 • И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.
 • И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.
 • Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;
 • встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
 • И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
 • И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви́! И поцеловал Его.
 • Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
 • И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
 • Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
 • или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
 • как же сбудутся Писания, что та́к должно быть?
 • В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
 • Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.
 • [Зач. 109.] А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
 • Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.
 • Первосвященники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, //*Верховное судилище.
 • и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля
 • и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.
 • И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
 • Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!
 • как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
 • Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам
 • и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
 • Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.
 • Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.
 • Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.
 • И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.
 • Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.
 • Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
 • И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.
 • Бу сюзлярне барысын да äйтеб бетергяч, Іисусъ Ӱз öйрянеÿчеляреҥя äйткян:
 • Тагы ике кöннян суҥ Пасха буласын белясез, шул чакта Äдям Улын кадакларга тотоб бирерляр, дигян.
 • Шул кöннярдя архіерейляр, княгячеляр, калык башлыклары Каіафа атлы архіерейнен жортона жыйылганнар.
 • Алар Іисусны хайля белян тотоб алыб, ÿтерергя киҥяш иткянняр.
 • Алар äйткянняр: алайда калык болганышмасын диб, мыны бяйрям кöннö (кылмыйык), дигянняр.
 • Іисусъ Виѳаніядя кутырлы тянне Симоннын öйöндя утырган чакта,
 • Анын жанына бер катын сауыт белян кыйбатлы мѵро алыб килеб, Ул утырган кöйö, Анын башына койган.
 • Öйрянеÿчеляр мыны кюреб, жаратмыйчы äйткянняр: мыны ник äрям итте?
 • Бу мѵроны бик кыйбат сатыб, (акчасын) сораныучыларга бирергя мöҥким эйе ич, дигянняр.
 • Іисусъ мыны белеб, аларга äйткян: ник сез бу катынны жöдятясез? ул Миҥа жакшы эш кылды.
 • Сораныучылар жалан сезнен белян ич, äммя Мин жалан сезнен белян булмам.
 • Бу мѵроны тянемя койоб, ул Мине кюмяргя äзерляде.
 • Чыннаб äйтямен сезгя: бöтöн дöньядя кайда гна булса да шушы Евангеліе сöйлянелся, ул катынны искя тöшöрöб, анын ней кылганы да äйтелер, дигян.
 • Шул чакта ун икенен берсе, Искаріоть Іуда дигяне архіерейляргя барыб,
 • Äйткян: сез мина ней бирерсез? мин Аны сезгя тотоб бирем, дигян. Алар аҥар утыз кöмöш тянкя бирмякче булганнар.
 • Шуннан суҥ ул Іисусны тотоб бирергя кöйлö багыт эзлягян.
 • Тöчö кюмяч кöнняренен элекеге кöнöндя, öйрянеÿчеляре Іисуска килеб äйткянняр: Сиҥа пасха äзерляргя безгя кайда кушасыҥ? дигянняр.
 • Ул äйткян: калага шундый исемне кешегя барыб, аҥар äйтегез: Ойрятеуче äйтя: инде багытым жакыннашты, синеҥ öйöҥдя öйрянеÿчелярем белян пасха кыларым диб äйтте дигез, дигян.
 • Öйрянеÿчеляре Іисусъ кушканча кылганнар, пасха äзерлягянняр.
 • Кич булгач, Іисусъ (килеб) ун ике öйрянеÿчесе белян бергя утырган.
 • Ашаган чакта аларга äйткян: чыннаб äйтямен сезгя, сезнен арадан беряÿ Мине тотоб бирер, дигян.
 • Алар бик кайгыга тöшöб, берсе артыннан берсе Аҥар äйтя башлаганнар: эй Ходай, мин тöгöлме? диб.
 • Ул аларга жауаб биреб äйткян: Минем белян бергя кулын тозлокка тыгыучы, шул Мине тотоб бирер.
 • Алайда Äдям Улы Ӱз турында жазылганча бара, тик Äдям Улын тотоб биреÿче кешегя жаман булыр, ул кешегя тыумаганы жакшырак булыр ыйы, дигян.
 • Шунда Аны тотоб биреÿче Іуда да äйткян: эй Öйрятеÿче, мин тöгöл ме? дигян. Іисусъ анар: син äйттен, дигян.
 • Ашаган чакта, Іисусъ икмяк алыб, аны бахилляб сындырган да öйрянеÿчеляреҥя биреб äйткян: алыгыз, ашагыз, Бу Минем Тянем, дигян.
 • Аннары сауытны алыб, тау итеб, аларга биреб äйткян: мыннан барыгызда эчегез,
 • Бу Минем кюб кешеляр öчöн, жазыклар кичерер öчöн агызган жана законъ Каным.
 • Сезгя äйтямен: мыннан былай бу жöзöм жимешенен сыуын Атамнын падшалыгында сезнен белян бергя жаҥа эчемнек эчясе кОнгя чаклы эчмямен, дигян.
 • Аннары иман жырлагач, Елеонъ тауына киткянняр.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: бу тöндя сез барыгызда Минем турда шиклянерсез; жазылган шул: кöтöÿчесен уатыб бетерем, кöтöÿдяге сарыклары таралыб бетярляр, диб.
 • Терелеб торгач, сезне Галилеяда карышы алырым, дигян.
 • Петръ Аҥар жауаб биреб äйткян: Синеҥ турда барысыда шиклянсяляр дя, мин ич кайчанда шиклянмям, дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: чыннаб äйтямен сиҥа: шушы тöндя äтяч кычкыргынчы син Мине öч табкыр таҥарсын, дигян.
 • Петръ Аҥар äйткян: äгяр мина Синеҥ белян бергя ÿляргя туры кился дя, мин Сине танмам, дигян. Бар öйрянеÿчеляр дя шулай диб äйткянняр.
 • Шуннан суҥ Іисусъ алар белян Геѳсиманія дигян урынга килгяч, анда öйрянеÿчеляреҥя äйткян: Мин тегендя барыб теляк итеб килгенче, сез мында утырыб торогоз, дигян.
 • Аннары Петрны, Зеведейнен ике улын Ӱзе белян алыб киткян дя, эче пошоб, кайгыра башлаган.
 • Шунда Іисусъ аларга äйткян: Минем жаным ÿлярлек булыб кöйя, мында Минем белян уяу тороб торогоз, дигян.
 • Аннары алардан бер-аз читкя китеб, жöз тюбян жыгылыб, инялеб äйткян: эй Атам, мöҥким булса, бу сауыт Миннян ÿтсен эйе, алайда Мин телягянчя тöгöл, äммя Син телягянчя (булсын), дигян.
 • Аннары öйрянеÿчеляре жанына барыб, аларнын жоклаганын кюреб, Петрга äйткян: шулай итеб, сез Минем белян бер гня сагат тя уяу тора алмадыгыз меней?
 • Алданмас öчöн, уяу торогоз, теляк итегез, тын уяу, äммя тян халсез, дигян.
 • Тагы икенче табкыр читкяряк китеб, былай диб инялгян: эй Атам, äгяр бу сауыт Миннян ÿтя алмаса, Мин аннан эчмей кала алмасам, айса Синеҥ иркеҥ булсын, дигян.
 • Кабат килеб, Ул тагы аларнын жоклаб жатканнарын кюргян, аларнын кюзлярен жоко баскан икян шул.
 • Тагынук аларны калдырыб, читкя китеб, öчöнчö табкыр шул сюзлярне äйтеб теляк иткян.
 • Аннары öйрянеÿчеляре жанына килеб, аларга äйткян: сез äле гел жоклаб жатасыз икян; мына инде сагат жакыннашты, Äдям Улы жазыклылар кулына тотоб биреля.
 • Торогоз, äйдягез, мына Мине тотоб биреÿче жакыннашты, дигян.
 • Ул мыны äйткян чагындук, ун икенен берсе Іуда килеб житкян; анын белян бергя архіерейлярдян, калык башлыкларыннан жибярелгян кюб кеше кылычлар, казыклар алыб (килгянняр).
 • Аны тотоб биреÿче аларга былай äйтеб билге куйган: мин Кемне ÿбсям, шул Ӱзе, Аны тотоб алыгыз, дигян.
 • Шул сяттюк ул Іисуска жакыннашыб, эй Öйрятеÿче, сöйöн! диб äйтеб, Аны ÿбкян.
 • Іисусъ Аҥар äйткян: эй дус! син мында нейгя килдеҥ? дигян. Шул чакта Іисуска жакын килеб, Аны кул белян тотоб алганнар.
 • Шунда Іисусъ белян бергя булганнарнын берсе кулын сузыб, кылычын алган да, архіерей колонын колагын чабыб öзгян.
 • Шунда Іисусъ аҥар äйткян: кылычыҥны кире урнына тык, кылыч алыучылар барысыда кылычтан харяб булырлар шул.
 • Äлля син, Мин казерюк Атама ÿтенсям, Ул Миҥа ун ике легіоннан да артык пяриштяляр жибярмяс диб уйлыйсыҥ мы?
 • Шушылай буласы диб жазылган сюзляр ничек жиреня килер эйе суҥ? дигян.
 • Шул сяттюк Іисусъ калыкка äйткян: талаучыга чыккандый, кылычлар, казыклар алыб, сез Мине тотоб алырга чыккан, чиркяÿдя öйряткян чагымда, Мин кöндя сезнен белян утырдым ич, äммя сез Мине тотоб алмадыгыз, дигян.
 • Бу барда пагамбярляр жазган жиреня килер öчöн булды, дигян. Шул чакта öйрянеÿчеляре барысыда Аны калдырыб качканнар.
 • Іисусны алыб китеÿчеляр Аны Каіафа атлы архіерейгя алыб барганнар; анда княгячеляр, оло кешеляр жыйылыб торганнар.
 • Шунда Петръ жырактын Анын артыннан архіерей жортона житкенче барган; бетеÿне кюрер öчöн, ул ишек алдына кереб, кызмятчеляр белян бергя утырган.
 • Архіерейляр, оло кешеляр, хокöм итеучеляр барысыда Іисусны утертер öчöн, Аҥар карышы жалган айыб эзлягянняр;
 • Тик табалмаганнар: кюб жалган таныкчылар килгянняр, алайда (айыб) табмаганнар. Калдыгында ике жалган таныкчы килеб,
 • Äйткянняр: Ул äйтте: Алла чиркяÿен жимереб, öч кöндя аны торгозоб житкезерем диде, дигянняр.
 • Архіерей тороб Аҥар äйткян: быларнын Сина карышы таныклауларына Син ник бер жауаб та бирмейсен? дигян.
 • Іисусъ дяшмягян. Аннары архіерей Аҥар äйткян: тере Алланы алыб сороймын Синнян: äйт безгя, Алла Улы Христосъ Син ме? дигян.
 • Іисусъ Аҥар äйткян: (дöрöс) äйттеҥ; тагынук сезгя äйтямен: мыннан ары сез Кодрятленен ун жагында утырыб, кюк болотлары öстöндя килеÿче Äдям Улын кюрерсез, дигян.
 • Шул чакта архіерей ÿз кейемнярен жыртыб äйткян: Ул Алланы курлый, тагы безгя нейгя таныкчылар? мына сез казер Анын Алланы курлаганын эшеттегез.
 • Сезгя ничек тея? дигян. Алар жауаб биреб äйткянняр: Аны ÿтерергя тейеш, дигянняр.
 • Шул чагында Іисуснын жöзöня тöкöргянняр, башына сукканнар, кайсылары жанакларына сугыб,
 • Äйткянняр: эй Христосъ, Сиҥа кем сукты? белеб äйт безгя, дигянняр.
 • Петръ тышта, ишек алдында утырган; анын жанына бер катын кызмятче килеб äйткян: син дя Галилея Іисусы белян эйеҥ, дигян.
 • Äммя Петръ барысынында алдында таҥыб äйткян: син ней äйткянне белмеймен, дигян.
 • Ул кабкадан чыкканда, аны икенчесе кюреб, шундагыларга äйткян: бу да Назорей Іисусъ белян эйе, дигян.
 • Ул тагы бу кешене белмеймен диб карганыб таҥган.
 • Бер-ауыктан сун шунда тороучылар Петрга жакын килеб äйткянняр: чыннаб син алар арасыннан, сöйляшеуен дя кюрсятеб тора, дигянняр.
 • Шуннан суҥ ул: бу кешене белмеймен диб каргана башлаган, тана башлаган. Шул сяттюк атяч кычкырган.
 • Петръ Іисуснын аҥар: äтяч кычкыргынчы син Мине öч табкыр танарсын диб äйткян сюзен исеня тöшöргян. Аннары чыгыб китеб, бик интегеб жылаган.