Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 107.] И бы́сть, егда́ сконча́ Иису́съ вся́ словеса́ сiя́, рече́ ученико́мъ сво­и́мъ:
 • вѣ́сте, я́ко по двою́ дню́ па́сха бу́детъ, и Сы́нъ человѣ́ческiй пре́данъ бу́детъ на пропя́тiе.
 • Тогда́ собра́шася архiере́е и кни́жницы и ста́рцы людсті́и во дво́ръ архiере́овъ, глаго́лемаго каiа́фы,
 • и совѣща́ша, да Иису́са ле́стiю и́мутъ и убiю́тъ:
 • глаго́лаху же: но не въ пра́здникъ, да не молва́ бу́детъ въ лю́дехъ.
 • [Зач. 108.] Иису́су же бы́в­шу въ Виѳа́нiи, въ дому́ Си́мона прокаже́н­наго,
 • при­­ступи́ къ нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоцѣ́н­наго, и воз­лива́­ше на главу́ его́ воз­лежа́ща.
 • Ви́дѣв­ше же ученицы́ его́ негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сiя́ [бы́сть]?
 • можа́­ше бо сiе́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зѣ и да́тися ни́щымъ.
 • Разумѣ́въ же Иису́съ рече́ и́мъ: что́ тружда́ете жену́? дѣ́ло бо добро́ содѣ́ла о мнѣ́:
 • всегда́ бо ни́щыя и́мате съ собо́ю, мене́ же не всегда́ и́мате:
 • воз­лiя́в­ши бо сiя́ ми́ро сiе́ на тѣ́ло мое́, на погребе́нiе мя́ сотвори́:
 • ами́нь глаго́лю ва́мъ: идѣ́же а́ще проповѣ́дано бу́детъ ева́нгелiе сiе́ во все́мъ мíрѣ, рече́т­ся и е́же сотвори́ сiя́, въ па́мять ея́.
 • Тогда́ ше́дъ еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, глаго́лемый Иу́да Искарiо́тскiй, ко архiере́омъ,
 • рече́: что́ ми хо́щете да́ти, и а́зъ ва́мъ преда́мъ его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреникъ:
 • и от­то́лѣ иска́­ше удо́бна вре́мене, да его́ преда́стъ.
 • Въ пе́рвый же де́нь опрѣсно́чный при­­ступи́ша ученицы́ ко Иису́су, глаго́люще ему́: гдѣ́ хо́щеши угото́ваемъ ти́ я́сти па́сху?
 • О́нъ же рече́: иди́те во гра́дъ ко о́нсицѣ, и рцы́те ему́: учи́тель глаго́летъ: вре́мя мое́ бли́зъ е́сть: у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ мо­и́ми.
 • И сотвори́ша ученицы́, я́коже повелѣ́ и́мъ Иису́съ, и угото́ваша па́сху.
 • Ве́черу же бы́в­шу, воз­лежа́­ше со обѣма­на́­де­ся­те ученико́ма:
 • и яду́щымъ и́мъ, рече́: ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко еди́нъ от­ ва́съ преда́стъ мя́.
 • И скорбя́ще зѣло́, нача́ша глаго́лати ему́ еди́нъ кі́йждо и́хъ: еда́ а́зъ е́смь, Го́споди?
 • О́нъ же от­вѣща́въ рече́: омочи́вый со мно́ю въ соли́ло ру́ку, то́й мя́ преда́стъ:
 • Сы́нъ у́бо человѣ́ческiй и́детъ, я́коже е́сть пи́сано о не́мъ: го́ре же человѣ́ку тому́, и́мже Сы́нъ человѣ́ческiй преда́ст­ся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы́ роди́л­ся человѣ́къ то́й.
 • Отвѣща́въ же Иу́да предая́й его́, рече́: еда́ а́зъ е́смь, равви́? Глаго́ла ему́: ты́ ре́клъ еси́.
 • Яду́щымъ же и́мъ, прiе́мь Иису́съ хлѣ́бъ и благослови́въ преломи́, и дая́ше ученико́мъ, и рече́: прiими́те, яди́те: сiе́ е́сть тѣ́ло мое́.
 • И прiе́мъ ча́шу и хвалу́ воз­да́въ, даде́ и́мъ, глаго́ля: пі́йте от­ нея́ вси́:
 • сiя́ бо е́сть кро́вь моя́, но́ваго завѣ́та, я́же за мно́гiя излива́ема во оставле́нiе грѣхо́въ.
 • Глаго́лю же ва́мъ, я́ко не и́мамъ пи́ти от­ны́нѣ от­ сего́ плода́ ло́знаго, до дне́ того́, егда́ е́ пiю́ съ ва́ми но́во во ца́р­ст­вiи Отца́ мо­его́.
 • И воспѣ́в­ше изыдо́ша въ го́ру Елео́нску.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: вси́ вы́ соблазните́ся о мнѣ́ въ но́щь сiю́: пи́сано бо е́сть: поражу́ па́стыря, и разы́дут­ся о́вцы ста́да:
 • по воскресе́нiи же мо­е́мъ варя́ю вы́ въ Галиле́и.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ рече́ ему́: а́ще и вси́ соблазня́т­ся о тебѣ́, а́зъ никогда́же соблажню́ся.
 • Рече́ ему́ Иису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, я́ко въ сiю́ но́щь, пре́жде да́же але́кторъ не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́.
 • Глаго́ла ему́ пе́тръ: а́ще ми́ е́сть и умре́ти съ тобо́ю, не от­ве́ргуся тебе́. Та́кожде и вси́ ученицы́ рѣ́ша.
 • Тогда́ прiи́де съ ни́ми Иису́съ въ ве́сь, нарица́емую геѳсима́нiа, и глаго́ла ученико́мъ: сѣди́те ту́, до́ндеже ше́дъ помолю́ся та́мо.
 • И по­е́мъ Петра́ и о́ба сы́на зеведе́ова, нача́тъ скорбѣ́ти и тужи́ти.
 • Тогда́ глаго́ла и́мъ Иису́съ: при­­ско́рбна е́сть душа́ моя́ до сме́рти: пожди́те здѣ́ и бди́те со мно́ю.
 • И преше́дъ ма́ло, паде́ на лицы́ сво­е́мъ, моля́ся и глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще воз­мо́жно е́сть, да мимо­и́детъ от­ мене́ ча́ша сiя́: оба́че не я́коже а́зъ хощу́, но я́коже ты́.
 • И при­­ше́дъ ко ученико́мъ, и обрѣ́те и́хъ спя́щихъ, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не воз­мого́сте еди́наго часа́ побдѣ́ти со мно́ю?
 • бди́те и моли́теся, да не вни́дете въ напа́сть: ду́хъ у́бо бо́дръ, пло́ть же немощна́.
 • Па́ки втори́цею ше́дъ помоли́ся, глаго́ля: о́тче мо́й, а́ще не мо́жетъ сiя́ ча́ша мимо­ити́ от­ мене́, а́ще не пiю́ ея́, бу́ди во́ля твоя́.
 • И при­­ше́дъ обрѣ́те и́хъ па́ки спя́щихъ: бѣ́ста бо и́мъ о́чи отяготѣ́нѣ.
 • И оста́вль и́хъ, ше́дъ па́ки, помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во ре́къ.
 • Тогда́ прiи́де ко ученико́мъ сво­и́мъ и глаго́ла и́мъ: спи́те про́чее и почива́йте: се́, при­­бли́жися ча́съ, и Сы́нъ человѣ́ческiй предае́т­ся въ ру́ки грѣ́шниковъ:
 • воста́ните, и́демъ: се́, при­­бли́жися предая́й мя́.
 • И еще́ ему́ глаго́лющу, се́, Иу́да, еди́нъ от­ обою­на́­де­ся­те, прiи́де, и съ ни́мъ наро́дъ мно́гъ со ору́жiемъ и дреко́льми, от­ архiере́й и ста́рецъ людски́хъ.
 • Предая́й же его́ даде́ и́мъ зна́менiе, глаго́ля: его́же а́ще лобжу́, то́й е́сть: ими́те его́.
 • И а́бiе при­­сту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, равви́. И облобыза́ его́.
 • Иису́съ же рече́ ему́: дру́же, [твори́,] на не́же еси́ при­­ше́лъ {дру́же, на сiе́ ли при­­ше́лъ еси́?}. Тогда́ при­­сту́пльше воз­ложи́ша ру́цѣ на Иису́са и я́ша его́.
 • И се́, еди́нъ от­ су́щихъ со Иису́сомъ, просте́ръ ру́ку, извлече́ но́жъ сво́й, и уда́ри раба́ архiере́ова, и урѣ́за ему́ у́хо.
 • Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́съ: воз­врати́ но́жъ тво́й въ мѣ́сто его́: вси́ бо прiе́мшiи но́жъ ноже́мъ поги́бнутъ:
 • или́ мни́т­ся ти́, я́ко не могу́ ны́нѣ умоли́ти Отца́ мо­его́, и предста́витъ ми́ вя́щше не́же два­на́­де­ся­те легео́на а́нгелъ?
 • ка́ко у́бо сбу́дут­ся писа́нiя, я́ко та́ко подоба́етъ бы́ти?
 • Въ то́й ча́съ рече́ Иису́съ наро́домъ: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жiемъ и дреко́льми я́ти мя́? по вся́ дни́ при­­ ва́съ сѣдѣ́хъ учя́ въ це́ркви, и не я́сте мене́.
 • Се́ же все́ бы́сть, да сбу́дут­ся писа́нiя проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси́ оста́вльше его́ бѣжа́ша.
 • [Зач. 109.] [Во́ини] же е́мше Иису́са ведо́ша къ каiа́фѣ архiере́ови, идѣ́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася.
 • Пе́тръ же идя́ше по не́мъ издале́ча до двора́ архiере́ова: и в­ше́дъ вну́трь, сѣдя́ше со слуга́ми, ви́дѣти кончи́ну.
 • Архiере́е же и ста́рцы и со́нмъ ве́сь иска́ху лжесвидѣ́тел­ст­ва на Иису́са, я́ко да убiю́тъ его́,
 • и не обрѣта́ху: и мно́гимъ лжесвидѣ́телемъ при­­сту́пльшымъ, не обрѣто́ша. По́слѣжде же при­­ступи́в­ша два́ лжесвидѣ́теля,
 • рѣ́ста: се́й рече́: могу́ разори́ти це́рковь Бо́жiю и треми́ де́нми созда́ти ю́.
 • И воста́въ архiере́й рече́ ему́: ничесо́же ли от­вѣщава́еши, что́ сі́и на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ?
 • Иису́съ же молча́­ше. И от­вѣща́въ архiере́й рече́ ему́: заклина́ю тя́ Бо́гомъ живы́мъ, да рече́ши на́мъ, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, Сы́нъ Бо́жiй?
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: ты́ ре́клъ еси́: оба́че глаго́лю ва́мъ: от­се́лѣ у́зрите Сы́на человѣ́ческаго сѣдя́ща одесну́ю си́лы и гряду́ща на о́блацѣхъ небе́сныхъ.
 • Тогда́ архiере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла: что́ еще́ тре́буемъ свидѣ́телей? се́, ны́нѣ слы́шасте хулу́ его́:
 • что́ ва́мъ мни́т­ся? Они́ же от­вѣща́в­ше рѣ́ша: пови́ненъ е́сть сме́рти.
 • Тогда́ заплева́ша лице́ его́ и па́кости ему́ дѣ́яху {и по лани́тома бiя́ху его́}: о́вiи же за лани́ту уда́риша {зауша́ху его́},
 • глаго́люще: прорцы́ на́мъ, Христе́, кто́ е́сть ударе́й тя́?
 • Пе́тръ же внѣ́ сѣдя́ше во дворѣ́. И при­­ступи́ къ нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты́ бы́лъ еси́ со Иису́сомъ Галиле́йскимъ.
 • О́нъ же от­ве́ржеся предъ всѣ́ми, глаго́ля: не вѣ́мъ, что́ глаго́леши.
 • Изше́дшу же ему́ ко врато́мъ, узрѣ́ его́ друга́я, и глаго́ла су́щымъ та́мо: и се́й бѣ́ со Иису́сомъ назоре́омъ.
 • И па́ки от­ве́ржеся съ кля́твою, я́ко не зна́ю человѣ́ка.
 • Пома́лѣ же при­­ступи́в­ше стоя́щiи, рѣ́ша Петро́ви: во­и́стин­ну и ты́ от­ ни́хъ еси́, и́бо бесѣ́да твоя́ я́вѣ тя́ твори́тъ.
 • Тогда́ нача́тъ роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю человѣ́ка. И а́бiе пѣ́тель воз­гласи́.
 • И помяну́ пе́тръ глаго́лъ Иису́совъ, рече́н­ный ему́, я́ко пре́жде да́же пѣ́тель не воз­гласи́тъ, трикра́ты от­ве́ржешися мене́. И изше́дъ во́нъ пла́кася го́рько.
 • [Зач. 107.] Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
 • вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
 • Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,
 • и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
 • но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.
 • [Зач. 108.] Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
 • приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
 • Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
 • Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.
 • Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:
 • ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;
 • возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
 • истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
 • Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
 • и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников;
 • и с того времени он искал удобного случая предать Его.
 • В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?
 • Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими.
 • Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.
 • Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
 • и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
 • Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
 • Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
 • впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
 • При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви́? Иисус говорит ему: ты сказал.
 • И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
 • И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
 • ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
 • Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.
 • И, воспев, пошли на гору Елеонскую.
 • Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
 • по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
 • Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
 • Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
 • Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.
 • Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.
 • И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
 • Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
 • И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
 • И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: та́к ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
 • бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
 • Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
 • И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.
 • И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.
 • Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;
 • встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.
 • И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
 • Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
 • И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви́! И поцеловал Его.
 • Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его.
 • И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.
 • Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
 • или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
 • как же сбудутся Писания, что та́к должно быть?
 • В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
 • Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.
 • [Зач. 109.] А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
 • Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.
 • Первосвященники и старейшины и весь синедрион* искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, //*Верховное судилище.
 • и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля
 • и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.
 • И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что́ они против Тебя свидетельствуют?
 • Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?
 • Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне у́зрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.
 • Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что́ еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!
 • как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
 • Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам
 • и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
 • Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.
 • Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.
 • Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.
 • И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.
 • Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.
 • Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
 • И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.
 • І ста́лася: калі скончыў Іісус усе словы гэтыя, то сказаў вучням Сваім:
 • вы ведаеце, што праз два дні Пасха будзе, і Сын Чалавечы вы́дадзены будзе на распя́цце.
 • Тады сабра́ліся першасвятары́, і кніжнікі, і старэйшыны народа ў двор першасвятара́, якога звалі Каіа́фа,
 • і дамовіліся ўзяць Іісуса хітрасцю і забіць.
 • Але казалі: толькі не ў свята, каб не ўзнікла абурэ́нне ў народзе.
 • Калі ж Іісус быў у Віфа́ніі, у доме Сíмана пракажонага,
 • прыступíла да Яго жанчына з алеба́стравай пасу́дзінай мíра шматкашто́ўнага і ўзліва́ла Яму на галаву́, калі Ён узляжа́ў за сталом.
 • Убачыўшы, вучні Яго абу́рыліся і казалі: навошта такая тра́та?
 • Бо можна было́ б прадаць гэтае мíра за вялікія грошы і даць убогім.
 • Але Іісус, зразумеўшы гэта, сказаў ім: навошта бянтэ́жыце жанчыну? яна добрую справу зрабіла для Мяне;
 • бо ўбогіх вы заўсёды ма́еце з сабою, а Мяне не заўсёды ма́еце.
 • Бо ўзліўшы гэтае мíра на Цела Маё, яна падрыхтавала Мяне да пахава́ння.
 • Праўду кажу вам: дзе толькі будзе прапаве́дана Ева́нгелле гэтае ва ўсім свеце, ска́зана будзе і пра тое, што́ зрабіла яна, у памяць аб ёй.
 • Тады адзін з двана́ццаці, якога звалі Іуда Іскарыёт, пайшоўшы да першасвятароў,
 • сказаў: што вы дасце́ мне, і я вам вы́дам Яго? Яны прапанава́лі яму трыццаць срэ́бранікаў.
 • І з таго часу ён шукаў нагоды вы́даць Яго.
 • У першы ж дзень праснакоў прыступілі вучні да Іісуса і сказалі Яму: дзе хочаш, каб мы прыгатава́лі Табе есці пасху?
 • Ён жа сказаў: ідзіце ў горад да такога і такога чалавека і скажыце яму: “Настаўнік кажа: час мой блізкі, у цябе спра́ўлю пасху з вучнямі Маімі”.
 • І зрабілі вучні, як загадаў ім Іісус, і прыгатава́лі пасху.
 • Калі ж звечарэ́ла, Ён узлёг з двана́ццацю вучнямі.
 • І, калі яны елі, сказаў: праўду кажу вам, што адзін з вас вы́дасць Мяне.
 • Яны вельмі засмуцíліся і пачалí гаварыць Яму, кожны з іх: ці не я, Госпадзі?
 • А Ён сказаў у адказ: хто апусціў са Мною руку́ ў блю́да, той вы́дасць Мяне.
 • Зрэ́шты, Сын Чалавечы ідзе, як напíсана пра Яго; але го́ра таму чалавеку, які выдае́ Сына Чалавечага: лепш было б таму чалавеку не радзíцца.
 • У адказ жа Іуда, які меў вы́даць Яго, сказаў: ці не я, Раввí? Іісус кажа яму: ты сказаў.
 • А калі яны елі: Іісус, узяўшы хлеб і благаславіўшы, пераламíў і, раздаючы́ вучням, сказаў: прыміце, ежце: гэта Цела Маё.
 • І, узяўшы чашу, узнёс падзяку, пада́ў ім і сказаў: пíце з яе ўсе,
 • бо гэта Кроў Мая́ новага запавету, якая за многіх праліва́ецца дзе́ля адпушчэ́ння грахоў.
 • Кажу ж вам, што з гэтага часу не буду піць ад пло́ду гэтага вінагра́днага да таго дня, калі буду піць з вамі новае віно ў Царстве Айца Майго.
 • І, праспява́ўшы хвалу́, яны пайшлі на гару Елеонскую.
 • Тады кажа ім Іісус: усе вы ўсумніце́ся ўва Мне ў гэтую ноч, бо напíсана: “паражу́ пастыра, і рассе́юцца авечкі ста́да”.
 • Пасля ж уваскрасе́ння Майго Я апярэ́джу вас у Галілеі.
 • У адказ Пётр сказаў Яму: калі і ўсе ўсумня́цца ў Табе, я не ўсумню́ся.
 • Сказаў яму Іісус: праўду кажу табе, што ў гэтую ноч, перш чым заспявае певень, тройчы адрачэ́шся ад Мяне.
 • Кажа Яму Пётр: калі б мне трэба было і паме́рці з Табою, не адраку́ся ад Цябе. Падобнае і ўсе вучні казалі.
 • Потым прыхо́дзіць з імі Іісус у мясціну, званую Гефсіма́нія, і кажа вучням: пасядзіце тут, пакуль Я пайду памалюся там.
 • І, узяўшы Пятра і абодвух сыноў Зевядзе́евых, пачаў смуткава́ць і тужы́ць.
 • Тады кажа ім Іісус: душа Мая́ смуткуе смяротна; пабудзьце тут са Мною і не спíце.
 • І, адышоўшы крыху́, прыпаў тварам Сваім да зямлі, маліўся і казаў: Ойча Мой! калі магчыма, няхай абміне́ Мяне чаша гэтая; але не як Я хачу, а як Ты.
 • І прыхо́дзіць да вучняў і знахо́дзіць, што яны спяць, і кажа Пятру: няўжо не маглі вы і адной гадзíны патрыва́ць са Мною?
 • Не спíце і маліцеся, каб не ўпа́сці ў спакусу: дух бадзёры, а плоць не́мачная.
 • І зноў, другі раз адышоўшы, маліўся, ка́жучы: Ойча Мой! калі не можа чаша гэтая абміну́ць Мяне, каб Мне не піць яе, няхай будзе воля Твая.
 • І, прыйшоўшы, знайшоў, што зноў яны спяць, бо ў іх вочы ацяжэ́лі.
 • І, пакінуўшы іх, адышоў зноў і памаліўся трэці раз, тое самае слова сказаўшы.
 • Тады прыхо́дзіць да вучняў Сваіх і кажа ім: вы ўсё яшчэ спіце́ і спачыва́еце; вось, наблізілася гадзíна, і Сын Чалавечы аддае́цца ў ру́кі грэшнікаў.
 • Уставайце, хадзе́м; вось наблізіўся той, хто выдае́ Мяне.
 • І калі яшчэ гаварыў Ён, вось, Іуда, адзін з двана́ццаці, прыйшоў, і з ім мноства людзей з мяча́мі і кала́мі, ад першасвятаро́ў і старэйшын народа.
 • А той, хто выдава́ў Яго, даў ім знак, ка́жучы: Каго я пацалую, Той і ёсць, вазьмíце Яго.
 • І, адразу падышоўшы да Іісуса, сказаў: радуйся, Раввí! І пацалаваў Яго.
 • Іісус жа сказаў яму: дру́жа, чаго ты прыйшоў? Тады падышлí, і ўскла́лі ру́кі на Іісуса, і ўзялí Яго.
 • І вось, адзін з тых, што былí з Іісусам, працягнуўшы руку́, дастаў меч свой і, ударыўшы раба першасвятаро́вага, адсе́к яму вуха.
 • Тады кажа яму Іісус: вярні меч твой у месца яго, бо ўсе, хто возьме меч, ад мяча і загíнуць.
 • Ці ты думаеш, што Я не магу цяпер упрасíць Айца Майго, каб Ён даў Мне больш за дванаццаць легіёнаў Ангелаў?
 • Як жа збудуцца Пісанні, што так павінна быць?
 • У той час сказаў Іісус народу: быццам на разбойніка выйшлі вы з мяча́мі і кала́мі, каб узяць Мяне́ кожны дзень з вамі сядзеў Я, ву́чачы ў храме, і вы не ўзялí Мяне.
 • А ўсё гэта было́, каб збылíся пісанні прарокаў. Тады ўсе вучні, пакінуўшы Яго, паўцяка́лі.
 • А тыя, што ўзялí Іісуса, прывялі Яго да Каіа́фы першасвятара́, куды сабра́ліся кніжнікі і старэйшыны.
 • Пётр жа ішоў следам за Ім воддаль, да двара першасвятаро́вага; і, увайшоўшы ўсярэ́дзіну, сеў са слу́гамі, каб бачыць канец.
 • Першасвятары́, і старэйшыны, і ўвесь сінедрыён шукалі лжывага све́дчання су́праць Іісуса, каб аддаць Яго на смерць,
 • і не знахо́дзілі; і хоць шмат ілжы́вых све́дкаў прыхо́дзіла, не знайшлі. Але нарэшце прыйшлі два лжы́выя све́дкі
 • і сказалі: Ён гаварыў: “магу разбуры́ць храм Божы і за тры дні збудаваць яго”.
 • І, устаўшы, першасвятар сказаў Яму: нічога не адказваеш на тое, што яны су́праць Цябе све́дчаць?
 • Іісус жа маўчаў. І першасвятар сказаў Яму: заклінаю Цябе Богам жывы́м, скажы нам, ці Ты Хрыстос, Сын Божы?
 • Кажа яму Іісус: ты сказаў; нават кажу вам: з гэтага часу ўбачыце Сына Чалавечага, што сядзíць правару́ч сілы і пры́йдзе на воблаках нябесных.
 • Тады першасвятар разадра́ў адзе́нне сваё і сказаў: Ён блюзне́рыць! якую яшчэ патрэ́бу мы маем у све́дках? вось, цяпер вы чулі блюзне́рства Яго!
 • як вам здаецца? Яны ж сказалі ў адказ: Ён ва́рты смерці.
 • Тады плявалі Яму ў твар і штурха́лі Яго; а некаторыя білі па шчо́ках
 • і казалі: скажы нам, Хрысце́, хто ўдарыў Цябе?
 • А Пётр сядзеў зво́нку на двары. І падышла да яго адна служанка і сказала: і ты быў з Іісусам Галіле́янінам.
 • Але ён адрокся перад усімі, сказаўшы: не ведаю, што́ ты кажаш.
 • А калі ён выходзіў за браму, убачыла яго другая, і кажа тым, якія былí там: і гэты быў з Іісусам Назарэ́ем.
 • І зноў адрокся ён з клятвай: я не ведаю Гэтага Чалавека.
 • Крыху пазней падышлі тыя, што стаялі, і сказалі Пятру: сапраўды́ і ты з іх, бо і гаворка твая выдае́ цябе.
 • Тады ён пачаў кля́сціся і бажы́цца: я не ведаю Гэтага Чалавека. І тут жа заспяваў певень.
 • І ўспомніў Пётр словы Іісуса, Які сказаў яму: перш чым заспявае певень, ты тройчы адрачэ́шся ад Мяне. І, выйшаўшы вон, заплакаў горка.
 • Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:
 • «Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del hombre será entregado para ser crucificado.»
 • Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás,
 • y se confabularon para prender con engaño a Jesús, y matarlo.
 • Pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.»

 • Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso,
 • se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa.
 • Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron:

  —¿Para qué este desperdicio?,

 • pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres.
 • Al darse cuenta Jesús, les dijo:

  —¿Por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra,

 • porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis,
 • pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura.
 • De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella.

 • Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes
 • y les dijo: «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?»

  Ellos le asignaron treinta piezas de plata.

 • Desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo.

 • El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús, diciéndole:

  —¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?

 • Él dijo:

  —Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle: “El Maestro dice: ‘Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.’”

 • Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
 • Cuando cayó la noche se sentó a la mesa con los doce.
 • Y mientras comían, dijo:

  —De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.

 • Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle:

  —¿Soy yo, Señor?

 • Entonces él, respondiendo, dijo:

  —El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.

 • A la verdad el Hijo del hombre va, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
 • Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo:

  —¿Soy yo, Maestro?

  Le dijo:

  —Tú lo has dicho.

 • Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo:

  —Tomad, comed; esto es mi cuerpo.

 • Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:

  —Bebed de ella todos,

 • porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados.
 • Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.

 • Después de haber cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos.
 • Entonces Jesús les dijo:

  —Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: “Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.”

 • Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
 • Respondiendo Pedro, le dijo:

  —Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.

 • Jesús le dijo:

  —De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.

 • Pedro le dijo:

  —Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.

  Y todos los discípulos dijeron lo mismo.

 • Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:

  —Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.

 • Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
 • Entonces Jesús les dijo:

  —Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo.

 • Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.»
 • Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:

  —¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?

 • Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
 • Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.»
 • Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
 • Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.
 • Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo:

  —¡Dormid ya y descansad! Ha llegado la hora, y el Hijo del hombre es entregado en manos de pecadores.

 • ¡Levantaos, vamos! Ved, se acerca el que me entrega.

 • Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
 • Y el que lo entregaba les había dado señal, diciendo: «Al que yo bese, ése es; prendedlo.»
 • En seguida se acercó a Jesús y dijo:

  —¡Salve, Maestro!

  Y lo besó.

 • Jesús le dijo:

  —Amigo, ¿a qué vienes?

  Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y lo prendieron.

 • Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja.
 • Entonces Jesús le dijo:

  —Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán.

 • ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?
 • ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se haga?
 • En aquella hora dijo Jesús a la gente:

  —¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el Templo, y no me prendisteis.

 • Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas.

  Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron.

 • Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
 • Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los guardias para ver el fin.
 • Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte,
 • pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Pero al fin vinieron dos testigos falsos,
 • que dijeron:

  —Éste dijo: “Puedo derribar el Templo de Dios y en tres días reedificarlo.”

 • Se levantó el Sumo sacerdote y le preguntó:

  —¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?

 • Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:

  —Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.

 • Jesús le dijo:

  —Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.

 • Entonces el Sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:

  —¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia.

 • ¿Qué os parece?

  Y respondiendo ellos, dijeron:

  —¡Es reo de muerte!

 • Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos; y otros lo abofeteaban,
 • diciendo:

  —Profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó.

 • Estando Pedro sentado fuera, en el patio, se le acercó una criada y le dijo:

  —Tú también estabas con Jesús, el galileo.

 • Pero él negó delante de todos, diciendo:

  —No sé lo que dices.

 • Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí:

  —También éste estaba con Jesús, el nazareno.

 • Pero él negó otra vez con juramento:

  —¡No conozco al hombre!

 • Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:

  —Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre.

 • Entonces él comenzó a maldecir y a jurar:

  —¡No conozco al hombre!

  Y en seguida cantó el gallo.

 • Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces.» Y saliendo fuera, lloró amargamente. • Бул сљздљрдє айткандан кийин, Ыйса шакирттерине мындай деди:
 • «Эки кєндљн кийин Пасах майрамы болорун билесињер. Адам Уулун айкаш жыгачка кадаш єчєн, адамдардын колуна салып беришет».
 • Ошол убакта башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар Кайапа деген башкы ыйык кызматчынын єйєнљ чогулуп,
 • Ыйсаны амалкљйлєк менен колго тєшєрєп, љлтєрєє жљнєндљ кењешишти.
 • Бирок алар: «Эл козголоњ чыгарбашы єчєн, муну майрам кєндљрє ишке ашырууга болбойт», – дешти.
 • Ыйса Бетаниядагы пес оорулуу Шымондун єйєндљ эле.
 • Бир аял айнек идишке кымбат баалуу жыпар жыттуу май алып келип, дасторкондо отурган Ыйсанын башына куйду.
 • Шакирттери муну кљргљндљ: «Мындай ысырапчылыктын эмне кереги бар.
 • Муну кымбат баада сатып, акчасын жакырларга таратып берсе болот эле да», – деп, нааразы болушту.
 • Ыйса муну билип, аларга мындай деди: «Эмнеге аялды оњтойсуздандырып жатасыњар? Ал Мен єчєн жакшы иш кылды.
 • Анткени Мен силер менен дайыма эле боло бербейм, жардылар болсо дайыма жаныњарда болот.
 • Жыпар жыттуу майды денеме куюу менен, ал Мени кљргљ коюуга даярдады.
 • Силерге чындыкты айтып коёюн, бул Жакшы Кабар дєйнљнєн кайсы гана жеринде таратылбасын, бул аял эске алынып, анын кылганы жљнєндљ да айтылат».
 • Ошондо он эки шакирттин бири Жєйєт Искариот башкы ыйык кызмат кылуучуларга барып:
 • «Аны колуњарга салып берсем, мага эмне бересињер?» – деди. Алар ага отуз кємєш тыйын сунуш кылышты.
 • Ошол убакыттан тартып, Жєйєт Ыйсаны алардын колуна салып берєє єчєн, ыњгайлуу учурду кєтєп жєрдє.
 • Ачыткысыз нан майрамынын биринчи кєнє шакирттер Ыйсанын жанына келип: «Пасах тамагын Сага кайсы жерге даярдап берєєбєздє каалайсыњ?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деди: «Шаардагы баланчаныкына баргыла да: “Устат мындай дейт дегиле: «Менин убактым келип калды. Шакирттерим менен чогуу сеникинде Пасах майрамын љткљрљм»”».
 • Шакирттер Ыйса буйругандай кылып, Пасах тамагын даярдашты.
 • Кеч киргенде, Ыйса он эки шакирти менен дасторконго отурду.
 • Тамак ичип отурушканда, Ыйса аларга: «Силерге чындыкты айтып коёюн, арањардан бирљљ Мага чыккынчылык кылат», – деди.
 • Буга аябай капа болгон алардын ар бири: «Мен эмесминби, Тењир?» – деп сурай баштады.
 • Ыйса аларга: «Мени менен бирге табакка колун салган адам Мага чыккынчылык кылат, – деп жооп берди.
 • Дегинкиси, Адам Уулу жљнєндљ Ыйык Жазууда кандай жазылса, ошондой болуп жатат. Бирок Адам Уулуна чыккынчылык кылган адамга кайгы. Ал адам тљрљлбљй эле койсо жакшы болмок».
 • Ошондо чыккынчылык кылган Жєйєт да: «Мен эмесминби, Устат?» – деп сурады. Ыйса ага: «Љзєњ айтып жатасыњ», – деди.
 • Тамак ичип отурушканда, Ыйса нан алып, Кудайга ыраазычылык билдирди. Андан кийин нанды сындырып, шакирттерине берип жатып: «Алгыла, жегиле. Бул Менин Денем», – деди.
 • Анан чљйчљктє алып, Кудайга ыраазычылык билдирди да, аны шакирттерине узатып жатып, мындай деди: «Баарыњар мындан ичкиле.
 • Анткени бул – кљптљрдєн кєнљљлљрєнєн кечирилиши єчєн тљгєлєп, жањы келишимди беките турган Менин каным.
 • Силерге айтып коёюн, Атамдын Падышачылыгында силер менен жањы шарап ичер кєн келгенге чейин, Мен мындан ары жєзєм ширесинен ичпейм».
 • Кудайды дањктап ырдашкандан кийин, алар Зайтун тоосуна жљнљштє.
 • Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: «Ушул тєнє баарыњар Менден шектенесињер. Анткени Ыйык Жазууда: “Койчуну жок кылам, ошондо койлор туш-тушка чачырап кетет”, – деп жазылган.
 • Бирок Мен тирилгенден кийин, силерди Галилеядан тосуп алам».
 • Петир Ага: «Баары Сенден шектенишсе да, Мен эч качан шектенбейм», – деди.
 • Ыйса ага мындай деди: «Сага чындыкты айтып коёюн, ушул тєнє, короз кыйкырганга чейин, сен Менден єч ирет баш тартасыњ».
 • Петир Ага: «Сени менен бирге љлєшєм керек болсо да, мен Сенден баш тартпайм», – деди. Ушундай сљздљрдє башка шакирттер да айтышты.
 • Анан Ыйса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга: «Мен тигил жакка барып сыйынып келгиче, ушул жерде отура тургула», – деди.
 • Ал Петир менен Зебедейдин эки уулун жанына ээрчитип алды. Анын кљњєлє чљгєп, жаны кейип турду.
 • Ыйса аларга: «Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, Мени менен бирге сергек болгула», – деди.
 • Анан Ал бир аз нарыраак барып, жєзтљмљндљп жыгылып, сыйына баштады: «Ата! Мємкєн болсо, ушул чљйчљк Менин жанымдан кыя љтєп кетсинчи. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен каалагандай болсун».
 • Кайтып келип, шакирттеринин уктап жатканын кљрдє да, Петирге мындай деди: «Жада калса, бир саат Мени менен бирге сергек болуп тура албадыњарбы?
 • Азгырылып кетпеш єчєн, сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз».
 • Анан четке чыгып, дагы сыйынды: «Ата! Бул чљйчљктєн Менден кыя љтєп кетиши мємкєн эмес болсо, эгерде Мен андан ичишим керек болсо, анда Сен каалагандай болсун».
 • Кайтып келип, алардын кайра уктап калганын кљрдє, анткени аларды уйку басып жаткан эле.
 • Нарыраак барып, ошол эле сљздљрдє айтып, єчєнчє ирет сыйынды.
 • Анан шакирттеринин жанына келип, мындай деди: «Силер дагы эле уктап, эс алып жатасыњарбы? Мына, убакыт келип калды, Адам Уулун кєнљљкљрлљрдєн колуна салып беришет.
 • Тургула, кетели. Мына, Мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды».
 • Ал сљзєн айтып бєткєчљ, он эки шакирттин бири Жєйєт келип калды. Анын жанында башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар жиберген, кылыч, союл кљтљргљн бир топ адам бар эле.
 • Ыйсага чыккынчылык кылуучу болсо: «Мен кимди љпсљм, Ал – Ошол. Ошону кармагыла», – деди да,
 • ошол замат Ыйсанын жанына келип: «Салам, Устат!» – деп, Аны љптє.
 • Ыйса болсо ага: «Досум, эмне єчєн келдињ?» – деди. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип, Аны кармап алышты.
 • Ыйсанын жанында жєргљндљрдєн бири кылычын сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун кулагын шылый чапты.
 • Ошондо Ыйса ага мындай деди: «Кылычыњды кынына сал. Кылыч кљтљргљндєн баары кылычтан љлљт.
 • Же, эмне, Атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуњбу? Ал Мага он эки тємљндљн кљп периштени жиберер.
 • Ушундай болуш керек экендигин билдирген Ыйык Жазуулар анда кантип аткарылмак?»
 • Анан элге кайрылып: «Каракчыны кармачудай болуп, Мени кармаш єчєн, кылыч, союл алып чыктыњарбы? Кєн сайын ийбадатканада элди окутуп, силер менен отурганымда, Мени кармаган жок элењер.
 • Пайгамбарчылыктардын аткарылышы єчєн ушундай болду», – деди. Ошондо шакирттери Аны таштап, качып кетишти.
 • Ыйсаны туткундагандар Аны башкы ыйык кызмат кылуучу Кайапанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле.
 • Петир Аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бєтљр экен деп, ичкери кирип, сакчылардын жанына отурду.
 • Ыйсаны љлєм жазасына тартуу єчєн, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана синедриондогулардын баары жалган кєбљлљндєрєє издешти.
 • Жалаа жабуучулар кљп келгени менен, Ыйсага айып коё алышкан жок. Акырында эки адам келип, мындай деди:
 • «Бул Адам: “Мен Кудайдын ийбадатканасын бузуп, аны кайра єч кєндєн ичинде тургуза алам”, – деп айткан».
 • Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ордунан туруп: «Эмне жооп бербейсињ? Булардын Сага каршы айткан айыптоолоруна эмне дейсињ?» – деди.
 • Ыйса єндљгљн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ага: «Тирєє Кудайдын алдында айт, Тењирдин Уулу Машайак Сенсињби?» – деди.
 • Ыйса Ага: «Љзєњ айтып турасыњ. Бирок Мен айтып коёюн, Адам Уулунун кудуреттєє Кудайдын оњ жагында отурганын жана асмандагы булут єстєндљ келе жатканын кљрљсєњљр», – деди.
 • Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу љзєнєн кийимин айрып жиберип, мындай деди: «Бул Кудайга акарат келтирип жатат! Бизге дагы кандай кєбљлљр керек? Мына, Анын Кудайга акарат келтиргенин азыр љзєњљр уктуњар!
 • Буга эмне дейсињер?» Алар: «Љлєм жазасына татыктуу», – деп жооп беришти.
 • Ошондо Анын бетине тєкєрєштє, сабашты. Кээ бирљљлљр жаакка чаап:
 • «Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машайак, Сени ким урду?» – дешти.
 • Сыртта, короодо отурган Петирдин жанына бир кєњ келип: «Сен да галилеялык Ыйса менен чогуу жєрбљдєњ беле», – деди.
 • Бирок Петир баарынын алдында: «Сенин эмнени айтып жатканыњды билбейм», – деп танып койду.
 • Дарбазадан чыкканда, аны башка бир кєњ кљрєп, ошол жерде тургандарга: «Бул да назареттик Ыйса менен чогуу жєргљн болчу», – деди.
 • Петир карганып: «Ал Адамды тааныбайм», – деп, дагы танып койду.
 • Бир аз убакыттан кийин, ошол жерде тургандар Петирге келип: «Чын эле, сен да ошолордон экенсињ. Сєйлљгљнєњљн эле билинип турат», – дешти.
 • Петир ого бетер карганып: «Ал Адамды тааныбайм», – деди. Ошол маалда короз кыйкырды.
 • Ыйсанын «Короз кыйкырганга чейин, сен Менден єч жолу баш тартасыњ» деген сљзє Петирдин эсине тєштє. Ошондо ал сыртка чыгып, љксљп ыйлады.