Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею
 

 
 • [Зач. 115.] Въ ве́черъ же суббо́тный {по ве́чери же суббо́тнѣмъ}, свита́ющи во еди́ну от­ суббо́тъ, прiи́де Марі́а Магдали́на и друга́я Марі́а, ви́дѣти гро́бъ.
 • И се́, тру́съ бы́сть ве́лiй: а́нгелъ бо Госпо́день сше́дъ съ небесе́, при­­сту́пль от­вали́ ка́мень от­ две́рiй гро́ба и сѣдя́ше на не́мъ:
 • бѣ́ же зра́къ его́ я́ко мо́лнiя, и одѣя́нiе его́ бѣло́ я́ко снѣ́гъ.
 • От стра́ха же его́ сотрясо́шася стрегу́щiи и бы́ша я́ко ме́ртви.
 • Отвѣща́въ же а́нгелъ рече́ жена́мъ: не бо́йтеся вы́: вѣ́мъ бо, я́ко Иису́са распя́таго и́щете:
 • нѣ́сть здѣ́: воста́ бо, я́коже рече́: прiиди́те, ви́дите мѣ́сто, идѣ́же лежа́ Госпо́дь,
 • и ско́ро ше́дшѣ рцы́те ученико́мъ его́, я́ко воста́ от­ ме́ртвыхъ и се́, варя́етъ вы́ въ Галиле́и: та́мо его́ у́зрите: се́, рѣ́хъ ва́мъ.
 • И изше́дшѣ ско́ро от­ гро́ба со стра́хомъ и ра́достiю ве́лiею, теко́стѣ воз­вѣсти́ти ученико́мъ его́.
 • Егда́ же идя́стѣ воз­вѣсти́ти ученико́мъ его́, и се́, Иису́съ срѣ́те я́, глаго́ля: ра́дуйтеся. Онѣ́ же при­­сту́пльшѣ я́стѣся за но́зѣ его́ и поклони́стѣся ему́.
 • Тогда́ глаго́ла и́ма Иису́съ: не бо́йтеся: иди́те, воз­вѣсти́те бра́тiи мо­е́й, да и́дутъ въ Галиле́ю, и ту́ мя́ ви́дятъ.
 • Иду́щема же и́ма, се́, нѣ́цыи от­ кустоді́и при­­ше́дше во гра́дъ, воз­вѣсти́ша архiере́омъ вся́ бы́в­шая.
 • И собра́в­шеся со ста́рцы, совѣ́тъ сотвори́ша, сре́бреники дово́лны да́ша во́иномъ,
 • глаго́люще: рцы́те, я́ко ученицы́ его́ но́щiю при­­ше́дше украдо́ша его́, на́мъ спя́щымъ:
 • и а́ще сiе́ услы́шано бу́детъ у иге́мона, мы́ утоли́мъ его́ и ва́съ безпеча́льны сотвори́мъ.
 • Они́ же прiе́мше сре́бреники, сотвори́ша, я́коже науче́ни бы́ша. И промче́ся сло́во сiе́ во Иуде́ехъ да́же до сего́ дне́.
 • [Зач. 116.] Еди́нiи же ­на́­де­ся­те ученицы́ идо́ша въ Галиле́ю, въ го́ру, а́може повелѣ́ и́мъ Иису́съ:
 • и ви́дѣв­ше его́, поклони́шася ему́: о́ви же усумнѣ́шася.
 • И при­­сту́пль Иису́съ, рече́ и́мъ, глаго́ля: даде́ся ми́ вся́ка вла́сть на небеси́ и на земли́:
 • ше́дше у́бо научи́те вся́ язы́ки, кре́стя́ще и́хъ во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,
 • уча́ще и́хъ блюсти́ вся́, ели́ка заповѣ́дахъ ва́мъ: и се́, а́зъ съ ва́ми е́смь во вся́ дни́ до сконча́нiя вѣ́ка. Ами́нь.

  Коне́цъ е́же от­ Матѳе́а свята́го ева́нгелiа: и́мать въ себѣ́ гла́въ 28, зача́лъ же церко́вныхъ 116.
 • [Зач. 115.] По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.
 • И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
 • вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;
 • устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
 • Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
 • Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
 • и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
 • И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
 • Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
 • Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.
 • Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
 • И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам,
 • и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали;
 • и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.
 • Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.
 • [Зач. 116.] Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
 • и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились.
 • И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
 • Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
 • уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
 • БАЪД аз гузаштани шанбе, субҳидами рӯзи якшанбе, Марьями Маҷдалия ва он Марьями дигар барои дидани қабр омаданд.
 • Ногоҳ зилзилаи сахт рӯй дод; зеро фариштаи Худованд аз осмон фуромада, сангро аз дари қабр ғелонид ва бар он биншаст;
 • Намуди вай монанди барқ ва либосаш чун барф сафед буд.
 • Посбонон аз вай тарсида, ба ларза афтоданд ва мисли мурда шуданд.
 • Аммо фаришта ба занон рӯ оварда, гуфт: «Натарсед, зеро медонам, ки Исои маслубро ҷустуҷӯ мекунед;
 • «Ӯ дар ин ҷо нест, зеро, чунон ки гуфта буд, эҳьё шуд; биёед, ҷоеро, ки Ӯ хуфта буд, бубинед,
 • «Ва ба зудӣ рафта, ба шогирдонаш гӯед, ки Ӯ аз мурдагон эҳьё шуд ва пеш аз шумо ба Ҷалил меравад: дар он ҷо Ӯро хоҳед дид; инак ба шумо гуфтам».
 • Ва онҳо пщтобон аз қабр баромада, бо тарс ва шодии азим давида рафтанд, то ки ба шогирдони Ӯхабар диҳанд.
 • Вақте ки барои огоҳкардани шогирдони Ӯмерафтанд, инак Исо ба онҳо вохӯрда, гуфт: «Салом бар шумо!» Онҳо наздик омада, ба пойҳояш часпиданд ва ба Ӯ саҷда карданд.
 • Он гоҳ Исо ба онҳо гуфт: «Натарсед; рафта, ба бародаронам хабар диҳед, ки ба Ҷалил раванд; ва дар он ҷо Маро ҳоҳанд дид».
 • Чун онҳо мерафтанд, баъзе аз посбонон ба шаҳр омада, ба саркоҳинон тамоми воқеаро хабар доданд.
 • Ва онҳо бо пирон ҷамъ омада ва машварат карда, ба сарбозон пули бисьёре доданд
 • Ва гуфтанд: «Бигӯед, ки шогирдони Ӯ шабона омада, вақте ки мо дар хоб будем, Ӯро дуздидаанд;
 • «Ва агар ин сухан ба гӯши ҳоким расад, мо вайро бовар мекунонем ва шуморо аз хатар фориғ мегардонем».
 • Онҳо пулро гирифта, мувофиқи он дастур амал карданд. Ва ин овоза то имрӯз дар миёни яҳудиён паҳн шудааст.
 • Аммо ёздаҳ шогирд ба Ҷалил, ба кӯҳе ки Исо таъин карда буд, рафтанд,
 • Ва Ӯро дида, ба Ӯ саҷда карданд; лекин баъзе аз онҳо ба шубҳа афтоданд.
 • Ва Исо наздик омада, ба онҳо гуфт: «Ба Ман тамоми қудрат дар осмон ва бар замин дода шудааст:
 • «Пас, биравед ва ҳамаи халқҳоро шогирд созед ва онҳоро ба исми Падар ва Писар ва Рӯҳулқудс таъмид диҳед,
 • «Ва онҳоро таълим диҳед, то ҳар он чиро, ки ба шумо фармодам, ба ҷо оваранд; ва инак, Ман ҳаррӯзато охирзамон бо шумо ҳастам». Омин.