Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не суди́ми бу́дете:
 • и́мже бо судо́мъ су́дите, су́дятъ ва́мъ: и въ ню́же мѣ́ру мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же во о́цѣ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во о́цѣ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко рече́ши бра́ту тво­ему́: оста́ви, да изму́ суче́цъ изъ очесе́ тво­его́: и се́, бервно́ во о́цѣ тво­е́мъ?
 • Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ у́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Не дади́те свята́я псо́мъ, ни помета́йте би́серъ ва́шихъ предъ свинiя́ми, да не поперу́тъ и́хъ нога́ми сво­и́ми и вра́щшеся расто́ргнутъ вы́.
 • [Зач..] Проси́те, и да́ст­ся ва́мъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­ве́рзет­ся ва́мъ:
 • вся́къ бо прося́й прiе́млетъ, и ищя́й обрѣта́етъ, и толку́щему от­ве́рзет­ся.
 • Или́ кто́ е́сть от­ ва́съ человѣ́къ, его́же а́ще воспро́ситъ сы́нъ его́ хлѣ́ба, еда́ ка́мень пода́стъ ему́?
 • Или́ а́ще ры́бы про́ситъ, еда́ змiю́ пода́стъ ему́?
 • А́ще у́бо вы́, лука́ви су́ще, умѣ́ете дая́нiя бла́га дая́ти ча́домъ ва́шымъ, кольми́ па́че Оте́цъ ва́шъ небе́сный да́стъ бла́га прося́щымъ у него́.
 • [Зач. 21.] Вся́ у́бо, ели́ка а́ще хо́щете, да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, та́ко и вы́ твори́те и́мъ: се́ бо е́сть зако́нъ и проро́цы.
 • Вни́дите у́зкими враты́: я́ко простра́н­ная врата́ и широ́кiй пу́ть вводя́й въ па́губу, и мно́зи су́ть входя́щiи и́мъ:
 • что́ у́зкая врата́, и тѣ́сный пу́ть вводя́й въ живо́тъ, и ма́ло и́хъ е́сть, и́же обрѣта́ютъ его́.
 • [Зач. 22.] Внемли́те же от­ лжи́выхъ проро́къ, и́же при­­хо́дятъ къ ва́мъ во оде́ждахъ о́вчихъ, вну́трь же су́ть во́лцы хи́щницы:
 • от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ. Еда́ объе́млютъ от­ те́рнiя гро́зды, или́ от­ ре́пiя смо́квы?
 • Та́ко вся́ко дре́во до́брое плоды́ добры́ твори́тъ, а зло́е дре́во плоды́ злы́ твори́тъ:
 • не мо́жетъ дре́во добро́ плоды́ злы́ твори́ти, ни дре́во зло́ плоды́ добры́ твори́ти.
 • Вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́ добра́, посѣка́ютъ е́ и во о́гнь вмета́ютъ.
 • Тѣ́мже у́бо от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ.
 • [Зач. 23.] Не вся́къ глаго́ляй ми́: Го́споди, Го́споди, вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е: но творя́й во́лю Отца́ мо­его́, и́же е́сть на небесѣ́хъ.
 • Мно́зи реку́тъ мнѣ́ во о́нъ де́нь: Го́споди, Го́споди, не въ тво­е́ ли и́мя проро́че­с­т­вовахомъ, и тво­и́мъ и́менемъ бѣ́сы изгони́хомъ, и тво­и́мъ и́менемъ си́лы мно́ги сотвори́хомъ?
 • И тогда́ исповѣ́мъ и́мъ, я́ко николи́же зна́хъ ва́съ: от­иди́те от­ мене́, дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • [Зач. 24.] Вся́къ у́бо, и́же слы́шитъ словеса́ моя́ сiя́ и твори́тъ я́, уподо́блю его́ му́жу му́дру, и́же созда́ хра́мину свою́ на ка́мени:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и нападо́ша на хра́мину ту́: и не паде́ся, основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • И вся́къ слы́шай словеса́ моя́ сiя́, и не творя́ и́хъ, уподо́бит­ся му́жу уро́диву, и́же созда́ хра́мину свою́ на песцѣ́:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и опро́шася хра́минѣ то́й, и паде́ся: и бѣ́ разруше́нiе ея́ ве́лiе.
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, дивля́хуся наро́ди о уче́нiи его́:
 • бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имѣ́я, и не я́ко кни́жницы [и фарисе́е].
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не судимы будете,
 • ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
 • И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
 • Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
 • Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
 • и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
 • Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
 • [Зач. 21.] Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
 • Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
 • потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
 • [Зач. 22.] Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
 • По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
 • Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
 • Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
 • Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
 • Итак по плодам их узна́ете их.
 • [Зач. 23.] Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
 • Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
 • И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
 • [Зач. 24.] Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
 • А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
 • И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
 • ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
 • Nolite iudicare, ut non iudice mini;
 • in quo enim iudicio iudi caveritis, iudicabimini, et in qua mensura mensi fueritis, metietur vobis.
 • Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides?
 • Aut quomodo dices fratri tuo: "Sine, eiciam festucam de oculo tuo", et ecce trabes est in oculo tuo?
 • Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui.
 • Nolite dare sanctum canibus neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi dirumpant vos.
 • Petite, et dabitur vobis; quaerite et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.
 • Omnis enim qui petit, accipit; et, qui quaerit, invenit; et pulsanti aperietur.
 • Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei?
 • Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei?
 • Si ergo vos, cum sitis mali, nostis dona bona dare filiis vestris, quanto magis Pater vester, qui in caelis est, dabit bona petentibus se.
 • Omnia ergo, quaecumque vultis ut faciant vobis homines, ita et vos facite eis; haec est enim Lex et Prophetae.
 • Intrate per angustam portam, quia lata porta et spatiosa via, quae ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant per eam;
 • quam angusta porta et arta via, quae ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt eam!
 • Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.
 • A fructibus eorum cognoscetis eos; numquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis ficus?
 • Sic omnis arbor bona fructus bonos facit, mala autem arbor fructus malos facit;
 • non potest arbor bona fructus malos facere, neque arbor mala fructus bonos facere.
 • Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, exciditur et in ignem mittitur.
 • Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.
 • Non omnis, qui dicit mihi: "Domine, Domine", intrabit in regnum caelorum, sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est.
 • Multi dicent mihi in illa die: "Domine, Domine, nonne in tuo nomine prophetavimus, et in tuo nomine daemonia eiecimus, et in tuo nomine virtutes multas fecimus?".
 • Et tunc confitebor illis: Numquam novi vos; discedite a me, qui operamini iniquitatem.
 • Omnis ergo, qui audit verba mea haec et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram.
 • Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti et irruerunt in domum illam, et non cecidit; fundata enim erat supra petram.
 • Et omnis, qui audit verba mea haec et non facit ea, similis erit viro stulto, qui aedificavit domum suam supra arenam.
 • Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina eius magna».
 • Et factum est, cum consummasset Iesus verba haec, admirabantur turbae super doctrinam eius;
 • erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribae eorum.
 • Айыптабагыла, ошондо љзєњљр да айыпталбайсыњар.
 • Кандай айыптасањар, силер да ошондой айыпталынасыњар. Кандай љлчљм менен љлчљсљњљр, силерге да ошондой љлчљм менен љлчљнљт.
 • Эмнеге љз кљзєњдљгє дљњгљчтє кљрбљйсєњ да, бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кљрљсєњ?
 • Љз кљзєњдљ дљњгљч турса, бир тууганыња: “Кел, кљзєњдљгє кыпынды алып салайын”, – деп, кантип айтасыњ?
 • Эки жєздєє! Адегенде љз кљзєњдљгє дљњгљчтє алып ташта, ошондо бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесињ.
 • Ыйык нерсени иттерге бербегиле, берметтерињерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп-тепсеп, анан кайрылып келип, силерди тытып таштайт.
 • Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыњар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат.
 • Анткени сураган адам алат, издеген адам табат жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат.
 • Арањарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы?
 • Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы?
 • Силер жаман болуп туруп, балдарыњарга жакшы нерселерди бергенди билсењер, анда Асмандагы Атањар Љзєнљн сурагандарга жакшы нерсени берери анык.
 • Ошентип, адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласањар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну єйрљтљт.
 • Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кењ дарбаза менен кенен жол љлємгљ алып барат, ал жолдо бара жаткандар кљп.
 • Ал эми тар дарбаза менен тар жол љмєргљ алып барат, ал жолду тапкандар аз.
 • Жалган пайгамбарлардан сак болгула! Алар силерге кой терисин жамынып келишет, бирок, чындыгында, алар – жырткыч карышкырлар.
 • Аларды жемиштеринен билип аласыњар. Тикенектен жєзєм, уйгактан анжыр жыйнабайт да!
 • Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет, жаман дарак болсо жаман жемиш берет.
 • Жакшы дарак жаман жемиш бербейт, ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт.
 • Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат.
 • Демек, аларды жемиштеринен билип аласыњар.
 • Мени “Тењир! Тењир!” дегендин баары эле Асман Падышачылыгына кирбейт, асмандагы Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
 • Ошол кєнє кљп адамдар Мага: “Тењир! Тењир! Биз Сенин атыњдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымыњ менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымыњ менен кереметтерди кљрсљтчє эмес белек?” – дешет.
 • Ошондо Мен аларга: “Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар”, – деп айтамын.
 • Ким Менин ушул сљздљрємдє укса жана аткарса, ал єйєн таштын єстєнљ курган акылдуу адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Бирок єй кулаган жок, анткени ал єй таштын єстєнљ курулган эле.
 • Ал эми ким Менин ушул сљздљрємдє укса, бирок аткарбаса, ал єйєн кумдун єстєнљ курган акылсыз адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Ошондо єй кулап, чоњ кыйроого учурады».
 • Ыйса бул сљздљрдє айтып бєткљндљ, эл Анын окутуусуна тањ калды.
 • Анткени Ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.