Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не суди́ми бу́дете:
 • и́мже бо судо́мъ су́дите, су́дятъ ва́мъ: и въ ню́же мѣ́ру мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же во о́цѣ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во о́цѣ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко рече́ши бра́ту тво­ему́: оста́ви, да изму́ суче́цъ изъ очесе́ тво­его́: и се́, бервно́ во о́цѣ тво­е́мъ?
 • Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ у́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Не дади́те свята́я псо́мъ, ни помета́йте би́серъ ва́шихъ предъ свинiя́ми, да не поперу́тъ и́хъ нога́ми сво­и́ми и вра́щшеся расто́ргнутъ вы́.
 • [Зач..] Проси́те, и да́ст­ся ва́мъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­ве́рзет­ся ва́мъ:
 • вся́къ бо прося́й прiе́млетъ, и ищя́й обрѣта́етъ, и толку́щему от­ве́рзет­ся.
 • Или́ кто́ е́сть от­ ва́съ человѣ́къ, его́же а́ще воспро́ситъ сы́нъ его́ хлѣ́ба, еда́ ка́мень пода́стъ ему́?
 • Или́ а́ще ры́бы про́ситъ, еда́ змiю́ пода́стъ ему́?
 • А́ще у́бо вы́, лука́ви су́ще, умѣ́ете дая́нiя бла́га дая́ти ча́домъ ва́шымъ, кольми́ па́че Оте́цъ ва́шъ небе́сный да́стъ бла́га прося́щымъ у него́.
 • [Зач. 21.] Вся́ у́бо, ели́ка а́ще хо́щете, да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, та́ко и вы́ твори́те и́мъ: се́ бо е́сть зако́нъ и проро́цы.
 • Вни́дите у́зкими враты́: я́ко простра́н­ная врата́ и широ́кiй пу́ть вводя́й въ па́губу, и мно́зи су́ть входя́щiи и́мъ:
 • что́ у́зкая врата́, и тѣ́сный пу́ть вводя́й въ живо́тъ, и ма́ло и́хъ е́сть, и́же обрѣта́ютъ его́.
 • [Зач. 22.] Внемли́те же от­ лжи́выхъ проро́къ, и́же при­­хо́дятъ къ ва́мъ во оде́ждахъ о́вчихъ, вну́трь же су́ть во́лцы хи́щницы:
 • от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ. Еда́ объе́млютъ от­ те́рнiя гро́зды, или́ от­ ре́пiя смо́квы?
 • Та́ко вся́ко дре́во до́брое плоды́ добры́ твори́тъ, а зло́е дре́во плоды́ злы́ твори́тъ:
 • не мо́жетъ дре́во добро́ плоды́ злы́ твори́ти, ни дре́во зло́ плоды́ добры́ твори́ти.
 • Вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́ добра́, посѣка́ютъ е́ и во о́гнь вмета́ютъ.
 • Тѣ́мже у́бо от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ.
 • [Зач. 23.] Не вся́къ глаго́ляй ми́: Го́споди, Го́споди, вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е: но творя́й во́лю Отца́ мо­его́, и́же е́сть на небесѣ́хъ.
 • Мно́зи реку́тъ мнѣ́ во о́нъ де́нь: Го́споди, Го́споди, не въ тво­е́ ли и́мя проро́че­с­т­вовахомъ, и тво­и́мъ и́менемъ бѣ́сы изгони́хомъ, и тво­и́мъ и́менемъ си́лы мно́ги сотвори́хомъ?
 • И тогда́ исповѣ́мъ и́мъ, я́ко николи́же зна́хъ ва́съ: от­иди́те от­ мене́, дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • [Зач. 24.] Вся́къ у́бо, и́же слы́шитъ словеса́ моя́ сiя́ и твори́тъ я́, уподо́блю его́ му́жу му́дру, и́же созда́ хра́мину свою́ на ка́мени:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и нападо́ша на хра́мину ту́: и не паде́ся, основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • И вся́къ слы́шай словеса́ моя́ сiя́, и не творя́ и́хъ, уподо́бит­ся му́жу уро́диву, и́же созда́ хра́мину свою́ на песцѣ́:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и опро́шася хра́минѣ то́й, и паде́ся: и бѣ́ разруше́нiе ея́ ве́лiе.
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, дивля́хуся наро́ди о уче́нiи его́:
 • бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имѣ́я, и не я́ко кни́жницы [и фарисе́е].
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не судимы будете,
 • ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
 • И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
 • Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
 • Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
 • и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
 • Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
 • [Зач. 21.] Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
 • Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
 • потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
 • [Зач. 22.] Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
 • По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
 • Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
 • Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
 • Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
 • Итак по плодам их узна́ете их.
 • [Зач. 23.] Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
 • Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
 • И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
 • [Зач. 24.] Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
 • А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
 • И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
 • ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
 • Не судзíце, каб і вас не судзíлі.
 • Бо якім судом су́дзіце, такім вас судзíць будуць; і якою ме́раю ме́раеце, такою і вам адме́раецца.
 • Што ж ты глядзíш на парушы́нку ў во́ку брата твайго, а бервяна́ ў сваім во́ку не заўважа́еш?
 • Альбо, як скажаш брату свайму: “дай, я вы́му парушы́нку з вока твайго”; а вось у тваім воку бервяно́?
 • Крываду́шнік! вы́мі спачатку бервяно́ са свайго во́ка, і тады ўбачыш, як вы́няць парушы́нку з во́ка брата твайго.
 • Не давайце святога сабакам і не кíдайце пе́рлаў вашых перад свíннямі, каб яны не патапта́лі іх нагамі сваімі і, абярну́ўшыся, не разарва́лі вас.
 • Прасíце, і да́дзена будзе вам; шукайце, і зно́йдзеце; сту́кайцеся, і адчы́няць вам.
 • Бо кожны, хто про́сіць, атры́млівае, і хто шукае, знахо́дзіць, і, хто сту́каецца, таму адчы́няць.
 • Ці ёсць сярод вас такі чалавек, які, калі сын яго папро́сіць у яго хле́ба, ка́мень пада́сць яму?
 • І калі ры́бы папросіць, змяю́ пада́сць яму?
 • Дык вось, калі вы, бу́дучы ліхíмі, умееце дары́ добрыя даваць дзе́цям вашым, тым болей Айцец ваш, Які на нябёсах, дасць дабро́ты тым, хто про́сіць у Яго.
 • І вось, усё, я́к хочаце, каб рабілі вам людзі, так і вы рабіце ім; бо ў гэтым закон і прарокі.
 • Увахо́дзьце праз ву́зкія вароты; бо шырокія вароты і прасторная дарога вядуць у пагíбель, і многія ідуць імі.
 • Бо ву́зкія вароты і це́сная дарога вядуць у жыццё, і нямногія знаходзяць іх.
 • Асцерага́йцеся лжывых прарокаў, якія прыходзяць да вас у авечай адзе́жы, а ўнутры́ — ваўкí драпе́жныя.
 • Па плада́х іхніх пазна́еце іх. Хіба́ збіраюць з цярно́ўніку вінаград, альбо з дзядо́ўніку смо́квы?
 • Так усякае добрае дрэва ро́дзіць і плады́ добрыя, а кепскае дрэва ро́дзіць і плады кепскія.
 • Не можа добрае дрэва радзíць кепскія плады́, ні дрэва кепскае радзíць плады́ добрыя.
 • Усякае дрэва, якое не ро́дзіць плоду добрага, ссяка́юць і кíдаюць у агонь.
 • Дык вось, па плада́х іхніх пазна́еце іх.
 • Не кожны, хто кажа Мне: “Госпадзі! Госпадзі!” увойдзе ў Царства Нябеснае, а той, хто выко́нвае волю Айца Майго, Які на нябёсах.
 • Многія скажуць Мне ў той дзень: “Госпадзі! Госпадзі! ці не ад Твайго імя́ мы прарочылі? і ці не Тваім íмем дэманаў выганя́лі? і ці не Тваім íмем многія цу́ды рабілі?”
 • І тады абвяшчу́ ім: “Я ніколі не знаў вас; адыдзíце ад Мяне вы, якія чы́ніце беззаконне”.
 • Дык вось, кожнага, хто слухае гэтыя словы Мае́ і выко́нвае іх, прыраўня́ю да му́жа разумнага, які збудаваў свой дом на ка́мені.
 • І пайшоў дождж, і разлілíся рэкі, і падзьму́лі вятры́, і ры́нуліся на той дом; і ён не ўпаў, бо закла́дзены быў на ка́мені.
 • А кожны, хто слухае гэтыя словы Мае́ і не выко́нвае іх, падобны будзе да му́жа неразва́жлівага, які збудава́ў свой дом на пяску́.
 • І пайшоў дождж, і разлілíся рэкі, і падзьму́лі вятры, і нале́глі на дом той; і ён абваліўся, і было́ падзе́нне яго вялікае.
 • І ста́лася, калі Іісус скончыў гэтыя словы, вельмі здзіўля́ліся людзі вучэнню Яго,
 • бо Ён вучыў іх як той, хто ма́е ўладу, а не як кніжнікі і фарысеі.
 • Айыптабагыла, ошондо љзєњљр да айыпталбайсыњар.
 • Кандай айыптасањар, силер да ошондой айыпталынасыњар. Кандай љлчљм менен љлчљсљњљр, силерге да ошондой љлчљм менен љлчљнљт.
 • Эмнеге љз кљзєњдљгє дљњгљчтє кљрбљйсєњ да, бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кљрљсєњ?
 • Љз кљзєњдљ дљњгљч турса, бир тууганыња: “Кел, кљзєњдљгє кыпынды алып салайын”, – деп, кантип айтасыњ?
 • Эки жєздєє! Адегенде љз кљзєњдљгє дљњгљчтє алып ташта, ошондо бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесињ.
 • Ыйык нерсени иттерге бербегиле, берметтерињерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп-тепсеп, анан кайрылып келип, силерди тытып таштайт.
 • Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыњар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат.
 • Анткени сураган адам алат, издеген адам табат жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат.
 • Арањарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы?
 • Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы?
 • Силер жаман болуп туруп, балдарыњарга жакшы нерселерди бергенди билсењер, анда Асмандагы Атањар Љзєнљн сурагандарга жакшы нерсени берери анык.
 • Ошентип, адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласањар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну єйрљтљт.
 • Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кењ дарбаза менен кенен жол љлємгљ алып барат, ал жолдо бара жаткандар кљп.
 • Ал эми тар дарбаза менен тар жол љмєргљ алып барат, ал жолду тапкандар аз.
 • Жалган пайгамбарлардан сак болгула! Алар силерге кой терисин жамынып келишет, бирок, чындыгында, алар – жырткыч карышкырлар.
 • Аларды жемиштеринен билип аласыњар. Тикенектен жєзєм, уйгактан анжыр жыйнабайт да!
 • Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет, жаман дарак болсо жаман жемиш берет.
 • Жакшы дарак жаман жемиш бербейт, ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт.
 • Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат.
 • Демек, аларды жемиштеринен билип аласыњар.
 • Мени “Тењир! Тењир!” дегендин баары эле Асман Падышачылыгына кирбейт, асмандагы Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
 • Ошол кєнє кљп адамдар Мага: “Тењир! Тењир! Биз Сенин атыњдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымыњ менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымыњ менен кереметтерди кљрсљтчє эмес белек?” – дешет.
 • Ошондо Мен аларга: “Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар”, – деп айтамын.
 • Ким Менин ушул сљздљрємдє укса жана аткарса, ал єйєн таштын єстєнљ курган акылдуу адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Бирок єй кулаган жок, анткени ал єй таштын єстєнљ курулган эле.
 • Ал эми ким Менин ушул сљздљрємдє укса, бирок аткарбаса, ал єйєн кумдун єстєнљ курган акылсыз адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Ошондо єй кулап, чоњ кыйроого учурады».
 • Ыйса бул сљздљрдє айтып бєткљндљ, эл Анын окутуусуна тањ калды.
 • Анткени Ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.