Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не суди́ми бу́дете:
 • и́мже бо судо́мъ су́дите, су́дятъ ва́мъ: и въ ню́же мѣ́ру мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же во о́цѣ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во о́цѣ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко рече́ши бра́ту тво­ему́: оста́ви, да изму́ суче́цъ изъ очесе́ тво­его́: и се́, бервно́ во о́цѣ тво­е́мъ?
 • Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ у́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Не дади́те свята́я псо́мъ, ни помета́йте би́серъ ва́шихъ предъ свинiя́ми, да не поперу́тъ и́хъ нога́ми сво­и́ми и вра́щшеся расто́ргнутъ вы́.
 • [Зач..] Проси́те, и да́ст­ся ва́мъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­ве́рзет­ся ва́мъ:
 • вся́къ бо прося́й прiе́млетъ, и ищя́й обрѣта́етъ, и толку́щему от­ве́рзет­ся.
 • Или́ кто́ е́сть от­ ва́съ человѣ́къ, его́же а́ще воспро́ситъ сы́нъ его́ хлѣ́ба, еда́ ка́мень пода́стъ ему́?
 • Или́ а́ще ры́бы про́ситъ, еда́ змiю́ пода́стъ ему́?
 • А́ще у́бо вы́, лука́ви су́ще, умѣ́ете дая́нiя бла́га дая́ти ча́домъ ва́шымъ, кольми́ па́че Оте́цъ ва́шъ небе́сный да́стъ бла́га прося́щымъ у него́.
 • [Зач. 21.] Вся́ у́бо, ели́ка а́ще хо́щете, да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, та́ко и вы́ твори́те и́мъ: се́ бо е́сть зако́нъ и проро́цы.
 • Вни́дите у́зкими враты́: я́ко простра́н­ная врата́ и широ́кiй пу́ть вводя́й въ па́губу, и мно́зи су́ть входя́щiи и́мъ:
 • что́ у́зкая врата́, и тѣ́сный пу́ть вводя́й въ живо́тъ, и ма́ло и́хъ е́сть, и́же обрѣта́ютъ его́.
 • [Зач. 22.] Внемли́те же от­ лжи́выхъ проро́къ, и́же при­­хо́дятъ къ ва́мъ во оде́ждахъ о́вчихъ, вну́трь же су́ть во́лцы хи́щницы:
 • от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ. Еда́ объе́млютъ от­ те́рнiя гро́зды, или́ от­ ре́пiя смо́квы?
 • Та́ко вся́ко дре́во до́брое плоды́ добры́ твори́тъ, а зло́е дре́во плоды́ злы́ твори́тъ:
 • не мо́жетъ дре́во добро́ плоды́ злы́ твори́ти, ни дре́во зло́ плоды́ добры́ твори́ти.
 • Вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́ добра́, посѣка́ютъ е́ и во о́гнь вмета́ютъ.
 • Тѣ́мже у́бо от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ.
 • [Зач. 23.] Не вся́къ глаго́ляй ми́: Го́споди, Го́споди, вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е: но творя́й во́лю Отца́ мо­его́, и́же е́сть на небесѣ́хъ.
 • Мно́зи реку́тъ мнѣ́ во о́нъ де́нь: Го́споди, Го́споди, не въ тво­е́ ли и́мя проро́че­с­т­вовахомъ, и тво­и́мъ и́менемъ бѣ́сы изгони́хомъ, и тво­и́мъ и́менемъ си́лы мно́ги сотвори́хомъ?
 • И тогда́ исповѣ́мъ и́мъ, я́ко николи́же зна́хъ ва́съ: от­иди́те от­ мене́, дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • [Зач. 24.] Вся́къ у́бо, и́же слы́шитъ словеса́ моя́ сiя́ и твори́тъ я́, уподо́блю его́ му́жу му́дру, и́же созда́ хра́мину свою́ на ка́мени:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и нападо́ша на хра́мину ту́: и не паде́ся, основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • И вся́къ слы́шай словеса́ моя́ сiя́, и не творя́ и́хъ, уподо́бит­ся му́жу уро́диву, и́же созда́ хра́мину свою́ на песцѣ́:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и опро́шася хра́минѣ то́й, и паде́ся: и бѣ́ разруше́нiе ея́ ве́лiе.
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, дивля́хуся наро́ди о уче́нiи его́:
 • бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имѣ́я, и не я́ко кни́жницы [и фарисе́е].
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не судимы будете,
 • ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
 • И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
 • Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
 • Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
 • и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
 • Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
 • [Зач. 21.] Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
 • Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
 • потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
 • [Зач. 22.] Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
 • По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
 • Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
 • Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
 • Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
 • Итак по плодам их узна́ете их.
 • [Зач. 23.] Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
 • Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
 • И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
 • [Зач. 24.] Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
 • А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
 • И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
 • ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
 • »No juzguéis, para que no seáis juzgados,
 • porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá.
 • ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
 • ¿O cómo dirás a tu hermano: “Déjame sacar la paja de tu ojo”, cuando tienes la viga en el tuyo?
 • ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
 • »No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.

 • »Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
 • porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
 • ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
 • ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
 • Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
 • Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la Ley y los Profetas.

 • »Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
 • pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.

 • »Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
 • Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
 • Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
 • No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
 • Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
 • Así que por sus frutos los conoceréis.

 • »No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
 • Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”
 • Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”

 • »A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
 • Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca.
 • Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
 • Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.»
 • Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina,
 • porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. • Айыптабагыла, ошондо љзєњљр да айыпталбайсыњар.
 • Кандай айыптасањар, силер да ошондой айыпталынасыњар. Кандай љлчљм менен љлчљсљњљр, силерге да ошондой љлчљм менен љлчљнљт.
 • Эмнеге љз кљзєњдљгє дљњгљчтє кљрбљйсєњ да, бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кљрљсєњ?
 • Љз кљзєњдљ дљњгљч турса, бир тууганыња: “Кел, кљзєњдљгє кыпынды алып салайын”, – деп, кантип айтасыњ?
 • Эки жєздєє! Адегенде љз кљзєњдљгє дљњгљчтє алып ташта, ошондо бир тууганыњдын кљзєндљгє кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесињ.
 • Ыйык нерсени иттерге бербегиле, берметтерињерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп-тепсеп, анан кайрылып келип, силерди тытып таштайт.
 • Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыњар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат.
 • Анткени сураган адам алат, издеген адам табат жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат.
 • Арањарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы?
 • Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы?
 • Силер жаман болуп туруп, балдарыњарга жакшы нерселерди бергенди билсењер, анда Асмандагы Атањар Љзєнљн сурагандарга жакшы нерсени берери анык.
 • Ошентип, адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласањар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну єйрљтљт.
 • Тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кењ дарбаза менен кенен жол љлємгљ алып барат, ал жолдо бара жаткандар кљп.
 • Ал эми тар дарбаза менен тар жол љмєргљ алып барат, ал жолду тапкандар аз.
 • Жалган пайгамбарлардан сак болгула! Алар силерге кой терисин жамынып келишет, бирок, чындыгында, алар – жырткыч карышкырлар.
 • Аларды жемиштеринен билип аласыњар. Тикенектен жєзєм, уйгактан анжыр жыйнабайт да!
 • Ар бир жакшы дарак жакшы жемиш берет, жаман дарак болсо жаман жемиш берет.
 • Жакшы дарак жаман жемиш бербейт, ал эми жаман дарак жакшы жемиш бербейт.
 • Жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат.
 • Демек, аларды жемиштеринен билип аласыњар.
 • Мени “Тењир! Тењир!” дегендин баары эле Асман Падышачылыгына кирбейт, асмандагы Атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет.
 • Ошол кєнє кљп адамдар Мага: “Тењир! Тењир! Биз Сенин атыњдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысымыњ менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысымыњ менен кереметтерди кљрсљтчє эмес белек?” – дешет.
 • Ошондо Мен аларга: “Мен силерди эч качан таанычу эмесмин. Менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар”, – деп айтамын.
 • Ким Менин ушул сљздљрємдє укса жана аткарса, ал єйєн таштын єстєнљ курган акылдуу адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Бирок єй кулаган жок, анткени ал єй таштын єстєнљ курулган эле.
 • Ал эми ким Менин ушул сљздљрємдє укса, бирок аткарбаса, ал єйєн кумдун єстєнљ курган акылсыз адамга окшош.
 • Шамал согуп, жамгыр тљгєп, љзљндљр ташып, ал єйдє каптады. Ошондо єй кулап, чоњ кыйроого учурады».
 • Ыйса бул сљздљрдє айтып бєткљндљ, эл Анын окутуусуна тањ калды.
 • Анткени Ал мыйзам окутуучулардай эмес, бийлиги бар адамдай окутту.
 • 你 们 不 要 论 断 人 , 免 得 你 们 被 论 断 。
 • 因 为 你 们 怎 样 论 断 人 , 也 必 怎 样 被 论 断 。 你 们 用 什 么 量 器 量 给 人 , 也 必 用 什 么 量 器 量 给 你 们 。
 • 为 什 么 看 见 你 弟 兄 眼 中 有 刺 , 却 不 想 自 己 眼 中 有 梁 木 呢 。
 • 你 自 己 眼 中 有 梁 木 , 怎 能 对 你 弟 兄 说 , 容 我 去 掉 你 眼 中 的 刺 呢 。
 • 你 这 假 冒 为 善 的 人 , 先 去 掉 自 己 眼 中 的 梁 木 , 然 后 才 能 看 得 清 楚 , 去 掉 你 弟 兄 眼 中 的 刺 。
 • 不 要 把 圣 物 给 狗 , 也 不 要 把 你 们 的 珍 珠 丢 在 猪 前 , 恐 怕 他 践 踏 了 珍 珠 , 转 过 来 咬 你 们 。
 • 你 们 祈 求 , 就 给 你 们 。 寻 梢 , 就 寻 见 。 叩 门 , 就 给 你 们 开 门 。
 • 因 为 凡 祈 求 的 , 就 得 着 。 寻 梢 的 , 就 寻 见 。 叩 门 的 , 就 给 他 开 门 。
 • 你 们 中 间 , 谁 有 儿 子 求 饼 , 反 给 他 石 头 呢 。
 • 求 鱼 , 反 给 他 蛇 呢 。
 • 你 们 虽 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 东 西 给 儿 女 , 何 况 你 们 在 天 上 的 父 , 岂 不 更 把 好 东 西 给 求 他 的 人 麽 。
 • 所 以 无 论 何 事 , 你 们 愿 意 人 怎 样 待 你 们 , 你 们 也 要 怎 样 待 人 。 因 为 这 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
 • 你 们 要 进 窄 门 。 因 为 引 到 灭 亡 , 那 门 是 宽 的 , 路 是 大 的 , 进 去 的 人 也 多 。
 • 引 到 永 生 , 那 门 是 窄 的 , 路 是 小 的 , 找 着 的 人 也 少 。
 • 你 们 要 防 备 假 先 知 。 他 们 到 你 们 这 里 来 , 外 面 披 着 羊 皮 , 里 面 却 是 残 暴 的 狼 。
 • 凭 着 他 们 的 果 子 , 就 可 以 认 出 他 们 来 。 荆 棘 上 岂 能 摘 葡 萄 呢 。 蒺 藜 里 岂 能 摘 无 花 果 呢 。
 • 这 样 , 凡 好 树 都 结 好 果 子 , 惟 独 坏 树 结 坏 果 子 。
 • 好 树 不 能 结 坏 果 子 , 坏 树 不 能 结 好 果 子 。
 • 凡 不 结 好 果 子 的 树 , 就 砍 下 来 , 丢 在 火 里 。
 • 所 以 凭 着 他 们 的 果 子 , 就 可 以 认 出 他 们 来 。
 • 凡 称 呼 我 主 阿 , 主 阿 的 人 , 不 能 都 进 天 国 。 惟 独 遵 行 我 天 父 旨 意 的 人 , 才 能 进 去 。
 • 当 那 日 必 有 许 多 人 对 我 说 , 主 阿 , 主 阿 , 我 们 不 是 奉 你 的 名 传 道 , 奉 你 的 名 赶 鬼 , 奉 你 的 名 行 许 多 异 能 麽 。
 • 我 就 明 明 的 告 诉 他 们 说 , 我 从 来 不 认 识 你 们 , 你 们 这 些 作 恶 的 人 , 离 开 我 去 吧 。
 • 所 以 凡 听 见 我 这 话 就 去 行 的 , 好 比 一 个 聪 明 人 , 把 房 子 盖 在 磐 石 上 。
 • 雨 淋 , 水 冲 , 风 吹 , 撞 着 那 房 子 , 房 子 总 不 倒 塌 。 因 为 根 基 立 在 磐 石 上 。
 • 凡 听 见 我 这 话 不 去 行 的 , 好 比 一 个 无 知 的 人 , 把 房 子 盖 在 沙 土 上 。
 • 雨 淋 , 水 冲 , 风 吹 , 撞 着 那 房 子 , 房 子 就 倒 塌 了 。 并 且 倒 塌 得 很 大 。
 • 耶 稣 讲 完 了 这 些 话 , 众 人 都 希 奇 他 的 教 训 。
 • 因 为 他 教 训 他 们 , 正 像 有 权 柄 的 人 , 不 像 他 们 的 文 士 。

 •  Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
 •  Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez.
 •  Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil?
 •  Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien?
 •  Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère.
 •  Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.
 •  Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.
 •  Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
 •  Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain?
 •  Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent?
 •  Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
 •  Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
 •  Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
 •  Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
 •  Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs.
 •  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons?
 •  Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.
 •  Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
 •  Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
 •  C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.
 •  Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
 •  Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
 •  Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
 •  C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
 •  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc.
 •  Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
 •  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.
 •  Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine;
 •  car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes.