Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не суди́ми бу́дете:
 • и́мже бо судо́мъ су́дите, су́дятъ ва́мъ: и въ ню́же мѣ́ру мѣ́рите, воз­мѣ́рит­ся ва́мъ.
 • Что́ же ви́диши суче́цъ, и́же во о́цѣ бра́та тво­его́, бервна́ же, е́же е́сть во о́цѣ тво­е́мъ, не чу́еши?
 • Или́ ка́ко рече́ши бра́ту тво­ему́: оста́ви, да изму́ суче́цъ изъ очесе́ тво­его́: и се́, бервно́ во о́цѣ тво­е́мъ?
 • Лицемѣ́ре, изми́ пе́рвѣе бервно́ изъ очесе́ тво­его́, и тогда́ у́зриши изъя́ти суче́цъ изъ очесе́ бра́та тво­его́.
 • Не дади́те свята́я псо́мъ, ни помета́йте би́серъ ва́шихъ предъ свинiя́ми, да не поперу́тъ и́хъ нога́ми сво­и́ми и вра́щшеся расто́ргнутъ вы́.
 • [Зач..] Проси́те, и да́ст­ся ва́мъ: ищи́те, и обря́щете: толцы́те, и от­ве́рзет­ся ва́мъ:
 • вся́къ бо прося́й прiе́млетъ, и ищя́й обрѣта́етъ, и толку́щему от­ве́рзет­ся.
 • Или́ кто́ е́сть от­ ва́съ человѣ́къ, его́же а́ще воспро́ситъ сы́нъ его́ хлѣ́ба, еда́ ка́мень пода́стъ ему́?
 • Или́ а́ще ры́бы про́ситъ, еда́ змiю́ пода́стъ ему́?
 • А́ще у́бо вы́, лука́ви су́ще, умѣ́ете дая́нiя бла́га дая́ти ча́домъ ва́шымъ, кольми́ па́че Оте́цъ ва́шъ небе́сный да́стъ бла́га прося́щымъ у него́.
 • [Зач. 21.] Вся́ у́бо, ели́ка а́ще хо́щете, да творя́тъ ва́мъ человѣ́цы, та́ко и вы́ твори́те и́мъ: се́ бо е́сть зако́нъ и проро́цы.
 • Вни́дите у́зкими враты́: я́ко простра́н­ная врата́ и широ́кiй пу́ть вводя́й въ па́губу, и мно́зи су́ть входя́щiи и́мъ:
 • что́ у́зкая врата́, и тѣ́сный пу́ть вводя́й въ живо́тъ, и ма́ло и́хъ е́сть, и́же обрѣта́ютъ его́.
 • [Зач. 22.] Внемли́те же от­ лжи́выхъ проро́къ, и́же при­­хо́дятъ къ ва́мъ во оде́ждахъ о́вчихъ, вну́трь же су́ть во́лцы хи́щницы:
 • от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ. Еда́ объе́млютъ от­ те́рнiя гро́зды, или́ от­ ре́пiя смо́квы?
 • Та́ко вся́ко дре́во до́брое плоды́ добры́ твори́тъ, а зло́е дре́во плоды́ злы́ твори́тъ:
 • не мо́жетъ дре́во добро́ плоды́ злы́ твори́ти, ни дре́во зло́ плоды́ добры́ твори́ти.
 • Вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́тъ плода́ добра́, посѣка́ютъ е́ и во о́гнь вмета́ютъ.
 • Тѣ́мже у́бо от­ пло́дъ и́хъ позна́ете и́хъ.
 • [Зач. 23.] Не вся́къ глаго́ляй ми́: Го́споди, Го́споди, вни́детъ въ ца́р­ст­вiе небе́сно­е: но творя́й во́лю Отца́ мо­его́, и́же е́сть на небесѣ́хъ.
 • Мно́зи реку́тъ мнѣ́ во о́нъ де́нь: Го́споди, Го́споди, не въ тво­е́ ли и́мя проро́че­с­т­вовахомъ, и тво­и́мъ и́менемъ бѣ́сы изгони́хомъ, и тво­и́мъ и́менемъ си́лы мно́ги сотвори́хомъ?
 • И тогда́ исповѣ́мъ и́мъ, я́ко николи́же зна́хъ ва́съ: от­иди́те от­ мене́, дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе.
 • [Зач. 24.] Вся́къ у́бо, и́же слы́шитъ словеса́ моя́ сiя́ и твори́тъ я́, уподо́блю его́ му́жу му́дру, и́же созда́ хра́мину свою́ на ка́мени:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и нападо́ша на хра́мину ту́: и не паде́ся, основана́ бо бѣ́ на ка́мени.
 • И вся́къ слы́шай словеса́ моя́ сiя́, и не творя́ и́хъ, уподо́бит­ся му́жу уро́диву, и́же созда́ хра́мину свою́ на песцѣ́:
 • и сни́де до́ждь, и прiидо́ша рѣ́ки, и воз­вѣ́яша вѣ́три, и опро́шася хра́минѣ то́й, и паде́ся: и бѣ́ разруше́нiе ея́ ве́лiе.
 • И бы́сть егда́ сконча́ Иису́съ словеса́ сiя́, дивля́хуся наро́ди о уче́нiи его́:
 • бѣ́ бо учя́ и́хъ я́ко вла́сть имѣ́я, и не я́ко кни́жницы [и фарисе́е].
 • [Зач. 20.] Не суди́те, да не судимы будете,
 • ибо каким судом су́дите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
 • И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
 • Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно?
 • Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
 • Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
 • Проси́те, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
 • ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
 • Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
 • и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?
 • Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
 • [Зач. 21.] Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, та́к поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
 • Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
 • потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
 • [Зач. 22.] Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
 • По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
 • Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
 • Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
 • Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
 • Итак по плодам их узна́ете их.
 • [Зач. 23.] Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
 • Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?
 • И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
 • [Зач. 24.] Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
 • А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;
 • и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.
 • И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
 • ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
 • ნუ განიკითხავთ, რაჲთა არა განიკითხნეთ,
 • რამეთუ რომლითა განკითხვითა განიკითხვიდეთ, განიკითხნეთ, და რომლითა საწყაულითა მიუწყოთ, მოგეწყოს თქუენ.
 • ანუ რაჲსა ხედავ წეულსა თუალსა შინა ძმისა შენისასა და დჳრესა თუალსა შინა შენსა არა განიცდი?
 • ანუ ვითარ ჰრქუა ძმასა შენსა: მაცადე, და აღმოგიღო წუელი თუალისაგან შენისა, და აჰა ეგერა დჳრე თუალსა შინა შენსა!
 • ორგულო, აღმოიღე პირველად დჳრე თუალისაგან შენისა და მაშინ იხილო აღმოღებად წუელი თუალისაგან ძმისა შენისა.
 • ნუ მისცემთ სიწმიდესა ძაღლთა, ნუცა დაუფენთ მარგალიტსა თქუენსა წინაშე ღორთა, ნუუკუე დათრგუნონ იგი ფერჴითა მათითა და მოიქცენ და განგხეთქნენ თქუენ.
 • ითხოვდით, და მოგეცეს თქუენ; ეძიებდით და ჰპოვოთ; ირეკდით, და განგეღოს თქუენ.
 • რამეთუ ყოველი რომელი ითხოვდეს, მოიღოს; და რომელი ეძიებდეს, პოვოს; და რომელი ირეკდეს, განეღოს.
 • ანუ ვინ არს თქუენგანი კაცი, რომელსა სთხოვდეს ძე თჳსი პურსა, ნუ ქვაჲ მისცესა მას?
 • გინა თუ თევზსა სთხოვდეს, ნუ გუელი მისცეს მას?
 • უკუეთუ თქუენ, უკეთურთა, იცით მისაცემელი კეთილი მიცემად შვილთა თქუენთა, რაოდენ უფროჲსღა მამამან თქუენმან ზეცათამან მოსცეს კეთილი, რომელნი სთხოვდენ მას!
 • ყოველი რომელი გინდეს თქუენ, რაჲთა გიყონ კაცთა, ეგრეცა თქუენ ჰყავით მათა მიმართ, რამეთუ ესრეთ არს სჯული და წინასწარმეტყუელი.
 • შევედით იწროჲსაგან ბჭისა, რამეთუ ვრცელ არს ბჭე და ფართო არს გზაჲ, რომელსა მიჰყავს წარსაწყმედელად, და მრავალნი ვლენან მას ზედა. 14. ვითარ-იგი იწრო არს ბჭე და საჭირველ გზაჲ, რომელი მიიყვანებს ცხორებასა, და მცირედნი არიან, რომელნი ჰპოებენ მას.
 • ეკრძალენით ცრუ-წინასწარმეტყუელთაგან, რომელნი მოვიდოდიან თქუენდა სამოსლითა ცხოვართაჲთა, ხოლო შინაგან იყვნენ მგელ მტაცებელ.
 • ნაყოფთა მათთაგან იცნნეთ იგინი. ნუუკუე შეკრიბიან ეკალთაგან ყურძენი ანუ კუროჲსთავთაგან ლეღჳ?
 • ესრეთ ყოველმან ხემან კეთილმან ნაყოფი კეთილი გამოიღოს, ხოლო ხემან ხენეშმან ნაყოფი ხენეში გამოიღოს.
 • ვერ ჴელ-ეწიფების ხესა კეთილსა ნაყოფისა ხენეშია გამოღებად და არცა ხესა ხენეშსა ნაყოფი კეთილი ყოფად.
 • ყოველმან ხემან რომელმან არა ყოს ნაყოფი კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას.
 • ნაყოფსა სამე მათთაგან იცნნეთ იგინი.
 • არა ყოველმან რომელმან მრქუას მე: უფალო, უფალო, და შევიდეს იგი სასუფეველსა ცათასა, არამედ რომელმან ყოს ნებაჲ მამისა ჩემისა ზეცათაჲსაჲ.
 • მრავალთა მრქუან მე მას დღესა შინა: უფალო, უფალო, არა სახელითა შენითა ვწინასწარმეტყუელებდითა და სახელითა შენითა ეშმაკნი განვასხენით და სახელითა შენითა ძალნი მრავალნი ვქმნენით?
 • მას ჟამსა ვჰრქუა მათ, ვითარმედ: არა გიცნი თქუენ, გამნეშორენით ჩემგან ყოველნი მოქმედნი უსჯულოებისანი.
 • ყოველმან რომელმან ისმინნეს სიტყუანი ესე ჩემნი და ყვნეს იგინი, ვამსგავსო იგი კაცსა გონიერსა, რომელმან აღაშენა სახლი თჳსი კლდესა ზედა.
 • და გარდამოჴდა წჳმაჲ, მოვიდეს მდინარენი, ქროდეს ქარნი და ეკუეთნეს სახლსა მას, და არა დაეცა, რამეთუ დაფუძნებულ იყო კლდესა ზედა.
 • და ყოველმან რომელმან ისმინნეს სიტყუანი ესე ჩემნი და არა ყვნეს იგინი, ემსგავსოს იგი კაცსა ცოფსა, რომელმან აღაშენა სახლი თჳსი ქჳშასა ზედა.
 • და გარდამოჴდა წჳმაჲ, მოვიდეს მდინარენი, ქროდეს ქარნი და ეკუეთნეს სახლსა მას, და დაეცა. და იყო დაცემაჲ იგი მისი დიდ ფრიად.
 • და იყო რაჟამს დაასრულნა იესუ სიტყუანი ესე, განუკჳრდებოდა ერსა მას მოძღურებაჲ იგი მისი,
 • რამეთუ იყო სწავლაჲ იგი მისი მათა მიმართ, ვითარცა-იგი ვის ჴელმწიფებაჲ აქუნ, და არა ვითარ-იგი მწიგნობარნი მათნი და ფარისეველნი.
 • 你 们 不 要 论 断 人 , 免 得 你 们 被 论 断 。
 • 因 为 你 们 怎 样 论 断 人 , 也 必 怎 样 被 论 断 。 你 们 用 什 么 量 器 量 给 人 , 也 必 用 什 么 量 器 量 给 你 们 。
 • 为 什 么 看 见 你 弟 兄 眼 中 有 刺 , 却 不 想 自 己 眼 中 有 梁 木 呢 。
 • 你 自 己 眼 中 有 梁 木 , 怎 能 对 你 弟 兄 说 , 容 我 去 掉 你 眼 中 的 刺 呢 。
 • 你 这 假 冒 为 善 的 人 , 先 去 掉 自 己 眼 中 的 梁 木 , 然 后 才 能 看 得 清 楚 , 去 掉 你 弟 兄 眼 中 的 刺 。
 • 不 要 把 圣 物 给 狗 , 也 不 要 把 你 们 的 珍 珠 丢 在 猪 前 , 恐 怕 他 践 踏 了 珍 珠 , 转 过 来 咬 你 们 。
 • 你 们 祈 求 , 就 给 你 们 。 寻 梢 , 就 寻 见 。 叩 门 , 就 给 你 们 开 门 。
 • 因 为 凡 祈 求 的 , 就 得 着 。 寻 梢 的 , 就 寻 见 。 叩 门 的 , 就 给 他 开 门 。
 • 你 们 中 间 , 谁 有 儿 子 求 饼 , 反 给 他 石 头 呢 。
 • 求 鱼 , 反 给 他 蛇 呢 。
 • 你 们 虽 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 东 西 给 儿 女 , 何 况 你 们 在 天 上 的 父 , 岂 不 更 把 好 东 西 给 求 他 的 人 麽 。
 • 所 以 无 论 何 事 , 你 们 愿 意 人 怎 样 待 你 们 , 你 们 也 要 怎 样 待 人 。 因 为 这 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。
 • 你 们 要 进 窄 门 。 因 为 引 到 灭 亡 , 那 门 是 宽 的 , 路 是 大 的 , 进 去 的 人 也 多 。
 • 引 到 永 生 , 那 门 是 窄 的 , 路 是 小 的 , 找 着 的 人 也 少 。
 • 你 们 要 防 备 假 先 知 。 他 们 到 你 们 这 里 来 , 外 面 披 着 羊 皮 , 里 面 却 是 残 暴 的 狼 。
 • 凭 着 他 们 的 果 子 , 就 可 以 认 出 他 们 来 。 荆 棘 上 岂 能 摘 葡 萄 呢 。 蒺 藜 里 岂 能 摘 无 花 果 呢 。
 • 这 样 , 凡 好 树 都 结 好 果 子 , 惟 独 坏 树 结 坏 果 子 。
 • 好 树 不 能 结 坏 果 子 , 坏 树 不 能 结 好 果 子 。
 • 凡 不 结 好 果 子 的 树 , 就 砍 下 来 , 丢 在 火 里 。
 • 所 以 凭 着 他 们 的 果 子 , 就 可 以 认 出 他 们 来 。
 • 凡 称 呼 我 主 阿 , 主 阿 的 人 , 不 能 都 进 天 国 。 惟 独 遵 行 我 天 父 旨 意 的 人 , 才 能 进 去 。
 • 当 那 日 必 有 许 多 人 对 我 说 , 主 阿 , 主 阿 , 我 们 不 是 奉 你 的 名 传 道 , 奉 你 的 名 赶 鬼 , 奉 你 的 名 行 许 多 异 能 麽 。
 • 我 就 明 明 的 告 诉 他 们 说 , 我 从 来 不 认 识 你 们 , 你 们 这 些 作 恶 的 人 , 离 开 我 去 吧 。
 • 所 以 凡 听 见 我 这 话 就 去 行 的 , 好 比 一 个 聪 明 人 , 把 房 子 盖 在 磐 石 上 。
 • 雨 淋 , 水 冲 , 风 吹 , 撞 着 那 房 子 , 房 子 总 不 倒 塌 。 因 为 根 基 立 在 磐 石 上 。
 • 凡 听 见 我 这 话 不 去 行 的 , 好 比 一 个 无 知 的 人 , 把 房 子 盖 在 沙 土 上 。
 • 雨 淋 , 水 冲 , 风 吹 , 撞 着 那 房 子 , 房 子 就 倒 塌 了 。 并 且 倒 塌 得 很 大 。
 • 耶 稣 讲 完 了 这 些 话 , 众 人 都 希 奇 他 的 教 训 。
 • 因 为 他 教 训 他 们 , 正 像 有 权 柄 的 人 , 不 像 他 们 的 文 士 。

 • Не судите да вам се не суди;
 • Јер каквим судом судите, онаквим ће вам судити; и каквом мером мерите, онаквом ће вам се мерити.
 • А зашто видиш трун у оку брата свог, а брвна у оку свом не осећаш?
 • Или, како можеш рећи брату свом: Стани да ти извадим трун из ока твог; а ето брвно у оку твом?
 • Лицемере! Извади најпре брвно из ока свог, па ћеш онда видети извадити трун из ока брата свог.
 • Не дајте светиње псима; нити мећите бисера свог пред свиње, да га не погазе ногама својим, и вративши се не растргну вас.
 • Иштите, и даће вам се; тражите, и наћи ћете; куцајте, и отвориће вам се.
 • Јер сваки који иште, прима; и који тражи, налази; и који куца, отвориће му се.
 • Или који је међу вама човек у кога ако заиште син његов хлеба камен да му да?
 • Или ако рибе заиште да му да змију?
 • Кад дакле ви, зли будући, умете даре добре давати деци својој, колико ће више Отац ваш небески дати добра онима који Га моле?
 • Све дакле што хоћете да чине вама људи, чините и ви њима: јер је то закон и пророци.
 • Уђите на уска врата; јер су широка врата и широк пут што воде у пропаст, и много их има који њим иду.
 • Као што су уска врата и тесан пут што воде у живот, и мало их је који га налазе.
 • Чувајте се од лажних пророка, који долазе к вама у оделу овчијем, а унутра су вуци грабљиви.
 • По родовима њиховим познаћете их. Еда ли се бере с трња грожђе, или с чичка смокве?
 • Тако свако дрво добро родове добре рађа, а зло дрво родове зле рађа.
 • Не може дрво добро родова злих рађати, ни дрво зло родова добрих рађати.
 • Свако дакле дрво које не рађа род добар, секу и у огањ бацају.
 • И тако дакле по родовима њиховим познаћете их.
 • Неће сваки који ми говори: Господе! Господе! Ући у царство небеско; но који чини по вољи Оца мог који је на небесима.
 • Многи ће рећи мени у онај дан: Господе! Господе! Нисмо ли у име Твоје пророковали, и Твојим именом ђаволе изгонили, и Твојим именом чудеса многа творили?
 • И тада ћу им ја казати: Никад вас нисам знао; идите од мене који чините безакоње.
 • Сваки дакле који слуша ове моје речи и извршује их, казаћу да је као мудар човек који сазида кућу своју на камену:
 • И удари дажд, и дођоше воде, и дунуше ветрови, и нападоше на кућу ону, и не паде; јер беше утврђена на камену.
 • А сваки који слуша ове моје речи а не извршује их, он ће бити као човек луд који сазида кућу своју на песку:
 • И удари дажд, и дођоше воде, и дунуше ветрови, и ударише у кућу ону, и паде, и распаде се страшно.
 • И кад сврши Исус речи ове, дивљаше се народ науци Његовој.
 • Јер их учаше као Онај који власт има, а не као књижевници.