Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • Сше́дшу же ему́ съ горы́, вслѣ́дъ его́ идя́ху наро́ди мно́зи.
 • И се́, прокаже́нъ при­­ше́дъ кла́няшеся ему́, глаго́ля: Го́споди, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя́ очи́стити.
 • И просте́ръ ру́ку Иису́съ, косну́ся ему́, глаго́ля: хощу́, очи́стися. И а́бiе очи́стися ему́ прока́за.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ви́ждь, ни кому́же повѣ́ждь: но ше́дъ покажи́ся иере́ови и при­­неси́ да́ръ, его́же повелѣ́ [въ зако́нѣ] Моисе́й, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
 • [Зач. 25.] Вше́дшу же ему́ въ капернау́мъ, при­­ступи́ къ нему́ со́тникъ, моля́ его́
 • и глаго́ля: Го́споди, о́трокъ мо́й лежи́тъ въ дому́ разсла́бленъ, лю́тѣ стражда́.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: а́зъ при­­ше́дъ исцѣлю́ его́.
 • И от­вѣща́въ со́тникъ, рече́ [ему́]: Го́споди, нѣ́смь досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши: но то́кмо рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо а́зъ человѣ́къ е́смь подъ вла́стiю, имы́й подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и и́детъ: и друго́му: прiиди́, и при­­хо́дитъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же Иису́съ, удиви́ся, и рече́ гряду́щымъ по не́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ: ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • Глаго́лю же ва́мъ, я́ко мно́зи от­ восто́къ и за́падъ прiи́дутъ и воз­ля́гутъ со Авраа́момъ и Исаа́комъ и Иа́ковомъ во ца́р­ст­вiи небе́снѣмъ:
 • сы́нове же ца́р­ст­вiя изгна́ни бу́дутъ во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.
 • И рече́ Иису́съ со́тнику: иди́, и я́коже вѣ́ровалъ еси́, бу́ди тебѣ́. И исцѣлѣ́ о́трокъ его́ въ то́й ча́съ.
 • [Зач. 26.] И при­­ше́дъ Иису́съ въ до́мъ Петро́въ, ви́дѣ те́щу его́ лежа́щу и огне́мъ жего́му,
 • и при­­косну́ся руцѣ́ ея́, и оста́ви ю́ о́гнь: и воста́ и служа́­ше ему́.
 • По́здѣ же бы́в­шу, при­­ведо́ша къ нему́ бѣ́сны мно́ги: и изгна́ ду́хи сло́вомъ и вся́ боля́щыя исцѣли́:
 • да сбу́дет­ся рѣче́н­ное Иса́iемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: то́й неду́ги на́шя прiя́тъ и болѣ́зни понесе́.
 • Ви́дѣвъ же Иису́съ мно́ги наро́ды о́крестъ себе́, повелѣ́ [ученико́мъ] ити́ на о́нъ по́лъ.
 • И при­­сту́пль еди́нъ кни́жникъ, рече́ ему́: учи́телю, иду́ по тебѣ́, а́може а́ще и́деши.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: ли́си я́звины и́мутъ, и пти́цы небе́сныя гнѣ́зда: Сы́нъ же человѣ́ческiй не и́мать гдѣ́ главы́ подклони́ти.
 • Другі́й же от­ учени́къ его́ рече́ ему́: Го́споди, повели́ ми пре́жде ити́ и погребсти́ отца́ мо­его́.
 • Иису́съ же рече́ ему́: гряди́ по мнѣ́ и оста́ви ме́ртвыхъ погребсти́ своя́ мертвецы́.
 • [Зач. 27.] И влѣ́зшу ему́ въ кора́бль, по не́мъ идо́ша ученицы́ его́.
 • И се́, тру́съ вели́къ бы́сть въ мо́ри, я́коже кораблю́ покрыва́тися волна́ми: то́й же спа́­ше.
 • И при­­ше́дше ученицы́ его́ воз­буди́ша его́, глаго́люще: Го́споди, спаси́ ны, погиба́емъ.
 • И глаго́ла и́мъ: что́ страшли́ви есте́, маловѣ́ри? Тогда́ воста́въ запрети́ вѣ́тромъ и мо́рю, и бы́сть тишина́ ве́лiя.
 • Человѣ́цы же чуди́шася, глаго́люще: кто́ е́сть се́й, я́ко и вѣ́три и мо́ре послу́шаютъ его́?
 • [Зач. 28.] И при­­ше́дшу ему́ на о́нъ по́лъ, въ страну́ гергеси́нскую, срѣто́ста его́ два́ бѣ́сна от­ гро́бъ исходя́ща, лю́та зѣло́, я́ко не мощи́ никому́ мину́ти путе́мъ тѣ́мъ.
 • И се́, возопи́ста глаго́люща: что́ на́ма и тебѣ́, Иису́се Сы́не Бо́жiй? при­­ше́лъ еси́ сѣ́мо пре́жде вре́мене му́чити на́съ.
 • Бя́ше же дале́че от­ нею́ ста́до свині́й мно́го пасо́мо.
 • Бѣ́си же моля́ху его́, глаго́люще: а́ще изго́ниши ны́, повели́ на́мъ ити́ въ ста́до свино́е.
 • И рече́ и́мъ: иди́те. Они́ же изше́дше идо́ша въ ста́до свино́­е: и се́, [а́бiе] устреми́ся ста́до все́ по бре́гу въ мо́ре, и утопо́ша въ вода́хъ.
 • Пасу́щiи же бѣжа́ша, и ше́дше во гра́дъ, воз­вѣсти́ша вся́, и о бѣсно́ю.
 • И се́, ве́сь гра́дъ изы́де въ срѣ́тенiе Иису́сови: и ви́дѣв­ше его́, моли́ша, я́ко дабы́ преше́лъ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
 • И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
 • Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
 • И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
 • [Зач. 25.] Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
 • Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
 • Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
 • Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
 • ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
 • а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
 • И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
 • [Зач. 26.] Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
 • и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
 • Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
 • Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону.
 • Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
 • И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
 • Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
 • Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
 • [Зач. 27.] И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
 • И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
 • Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
 • И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
 • Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
 • [Зач. 28.] И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. //*Из пещер, где погребали.
 • И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
 • Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
 • И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
 • И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
 • Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
 • И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
 • Калі ж Ён сышоў з гары, услед за Ім пайшло мноства лю́ду.
 • І вось, падышоў пракажоны і пакланіўся Яму, ка́жучы: Госпадзі! калі хочаш, можаш мяне ачы́сціць.
 • Іісус, працягну́ўшы руку́, дакрану́ўся да яго і сказаў: хачу, ачы́сціся. І адразу ачы́сціўся той ад праказы.
 • І кажа яму Іісус: глядзі, нікому не расказвай; а ідзі, пакажы́ся святару́ і прынясі дар, як загадаў Маісей, дзеля све́дчання ім.
 • Калі ж увайшоў Іісус у Капернау́м, падышоў да Яго сотнік і прасіў Яго,
 • ка́жучы: Госпадзі! слуга мой ляжыць дома спаралізава́ны і моцна паку́туе.
 • Іісус кажа яму: Я прыйду і ацалю́ яго.
 • А сотнік сказаў Яму ў адказ: Госпадзі! я не варты, каб Ты ўвайшоў пад мой дах; але скажы толькі слова, і вы́здаравее слуга мой.
 • Бо і я чалавек падула́дны; але, ма́ючы ў сябе паднача́леных мне воінаў, кажу аднаму: “ідзі”, і ідзе; і другому: “прыйдзí”, і прыхо́дзіць; і рабу майму: “зрабі гэта”, і робіць.
 • Пачуўшы гэта, Іісус здзівіўся і сказаў тым, што ішлі за Ім: праўду кажу вам: і ў Ізра́ілі не знайшоў Я такое веры.
 • Кажу ж вам, што многія з усходу і з за́хаду пры́йдуць і ўзля́гуць з Аўраа́мам, Ісаа́кам і Іа́кавам у Царстве Нябесным;
 • а сыны́ царства будуць вы́кінуты у цемру знешнюю; там будзе плач і скры́гат зубоў.
 • І сказаў Іісус сотніку: ідзі, і, як ты вераваў, няхай будзе табе. і вы́здаравеў слуга ягоны ў тую ж гадзíну.
 • Прыйшоўшы ў дом Пятра Іісус убачыў це́шчу яго, якая ляжала ў гара́чцы.
 • І Ён дакрану́ўся да рукí яе, і пакінула яе гарачка; і ўстала яна і прыслу́жвала ім.
 • Калі ж звечарэ́ла, прывялі да Яго многіх людзей, апанава́ных дэманамі; і Ён вы́гнаў духаў сло́вам і ўсіх нямо́глых ацалíў;
 • каб збыло́ся ска́занае праз прарока Іса́ію, які кажа: “Ён узяў на Сябе нашы не́мачы, і хваробы панёс”.
 • Калі ж Іісус убачыў вакол Сябе мноства люду, то загадаў вучням адплыць на другі бок.
 • І адзін кніжнік, падышоўшы, сказаў Яму: Настаўнік! я пайду за Табою, куды б Ты ні пайшоў.
 • Кажа яму Іісус: лíсы маюць норы, і птушкі нябесныя — гнёзды; а Сын Чалавечы не ма́е, дзе галаву прытулíць.
 • А іншы, з вучняў Яго, сказаў Яму: Госпадзі! дазволь мне перш пайсці і пахава́ць бацьку майго.
 • Але Іісус сказаў Яму: ідзі за Мною, і пакінь мёртвым хава́ць сваіх паме́рлых.
 • І калі ўвайшоў Ён у лодку, за Ім увайшлі вучні Яго.
 • І вось, бура вялікая ўзняла́ся на моры, так што лодку захлíствалі хвалі; а Ён спаў.
 • І вучні Яго, падышоўшы, разбудзілі Яго, ка́жучы: Госпадзі! рату́й нас, гінем.
 • І Ён кажа ім: чаго вы такія баязлівыя, малаверы? Тады, устаўшы, забаранíў вятра́м і мору, і настала цíша вялікая.
 • А людзі, дзівíліся і казалі: хто Ён такі, што і вятры́, і мора слухаюцца Яго?
 • І калі прыплыў Ён на другі бераг, у краіну Гергесíнскую, сустрэлі Яго, вы́йшаўшы з магільных пячор, двое апанава́ных дэманамі, вельмі лю́тыя, так што ніхто не мог прахо́дзіць дарогаю тою.
 • І вось, яны закрычалі: што Табе да нас, Іісусе, Сыне Божы? прыйшоў Ты сюды дача́сна му́чыць нас.
 • А зводдаль ад іх пасвіўся вялікі ста́так свіне́й.
 • І дэманы прасілі Яго, ка́жучы: калі выганіш нас, то дазволь нам увайсці ў ста́так свіне́й.
 • І Ён сказаў ім: ідзіце. І вы́йшлі яны, і пайшлі ў ста́так свіне́й. І вось, кінуўся ўвесь ста́так свіне́й з кру́чы ў мора і загінуў у вадзе.
 • А пастухі паўцяка́лі і, прыйшоўшы ў горад, расказалі пра тое, што зда́рылася з апанава́нымі дэманамі.
 • І вось, увесь горад вы́йшаў насу́страч Іісусу; і, убачыўшы Яго, прасілі, каб Ён адышоў ад межаў іх.
 • Ыйса тоодон тєшкљндљ, кљп эл Аны ээрчиди.
 • Ошондо бир пес оорулуу Ага жакын келип, таазим кылды да: «Тењир! Эгерде кааласањ, мени таза кыла аласыњ», – деди.
 • Ыйса ага колун тийгизип: «Каалайм, таза бол!» – деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып, таза болуп калды.
 • Анан Ыйса ага: «Эч кимге айтпагын! Баргын да, ыйык кызмат кылуучуга кљрєнєп, Муса буйруган курмандыкты чал, бул аларга кєбљлљндєрєє болсун», – деди.
 • Ыйса Капернаум шаарына келгенде, бир жєз башы Ага жакын келип:
 • «Тењир! Єйдљ менин кулум катуу ооруп, кыйналып жатат», – деп, Андан жардам сурады.
 • Ошондо Ыйса ага: «Мен барып, аны айыктырамын», – деди.
 • Бирок жєз башы мындай деди: «Тењир! Єйємљ кирєєњљ мен татыксызмын. Сен бир ооз сљз айтсањ эле, менин кулум айыгат.
 • Анткени мен да бийлик астындагы адаммын, бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине: “кет”, – десем, кетет; дагы бирине: “кел”, – десем, келет; кулума: “муну кыл”, – десем, кылат».
 • Муну угуп тањ калган Ыйса Љзєнєн артында келе жаткандарга мындай деди: «Мен силерге чындыкты айтып коёюн, Ысрайыл жеринен да мындай ишенимди таппадым.
 • Силерге айтып коёюн, чыгыш менен батыштан кљптљр келип, Асман Падышачылыгында Ыбрайым, Ыскак жана Жакып менен бирге болушат.
 • Ал эми Падышачылыктын уулдары сырттагы карањгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот».
 • Анан Ыйса жєз башыга: «Бара бер, сен ишенгендей болсун», – деди. Кул ошол замат айыкты.
 • Ыйса Петирдин єйєнљ келип, анын кайын энеси ысытма оорусу менен ооруп жатканын кљрдє.
 • Ыйса Љзєнєн колун анын колуна тийгизери менен, ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп, Ага кызмат кыла баштады.
 • Кеч киргенде, Ыйсага жин оорусуна чалдыккан кљп кишини алып келишти. Сљзє менен жиндерди кууп чыгарып, Ал бардык оорулууларды айыктырды.
 • Бул Ышайа пайгамбар аркылуу айтылган тљмљнкє сљздєн аткарылышы єчєн болду: «Ал биздин кеселдерибизди Љзєнљ алды, ооруларыбызды алып кетти».
 • Ыйса Љзєнєн тегерегиндеги элди кљргљндљ, шакирттерине кљлдєн наркы љйєзєнљ сєзєп љтєєнє буйруду.
 • Ошондо Ага бир мыйзам окутуучу келип: «Устат! Кайда барсањ да, мен Сенин артыњдан барам», – деди.
 • Ыйса ага: «Тєлкєлљрдєн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар. Ал эми Адам Уулунун баш калкалар жери жок», – деди.
 • Шакирттердин бири Ага: «Тењир! Адегенде атамдын сљљгєн коюп келейин, мага уруксат бер», – деди.
 • Бирок Ыйса ага: «Менин артымдан ээрчи. Љлєктљр љлгљн адамдарын љздљрє коюп алышсын», – деди.
 • Ыйса кайыкка тєшкљндљ, шакирттери кошо тєшєштє.
 • Кєтєлбљгљн жерден кљлдљ чоњ толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Ыйса болсо уктап жаткан эле.
 • Шакирттери Ага келип: «Тењир, бизди сактай кљр, чљгєп баратабыз», – деп, Аны ойготушту.
 • Ошондо Ыйса аларга: «Эмне мынча корктуњар, ишеними аздар?!» – деди да, ордунан туруп, шамал менен кљлгљ тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду.
 • Адамдар: «Шамалды да, кљлдє да баш ийдирген бул ким?» – деп тањ калышты.
 • Ыйса кљлдєн наркы љйєзєндљгє Гадара аймагына келгенде, Аны мєрзљлєк єњкєрлљрдєн ичинен жин оорулуу эки адам тосуп чыкты. Алар аябай жаалдуу болгондуктан, бул жолдон эч ким љтљ алчу эмес.
 • Анан алар: «Кудайдын Уулу, бизде эмне ишињ бар? Сен бизди белгиленген убакыт келе электе эле кыйнаганы келдињби?» – деп кыйкыра башташты.
 • Алардан анча алыс эмес жерде чочколор жайылып жєргљн эле.
 • Жиндер Ыйсадан: «Эгерде Сен бизди кууп чыгара турган болсоњ, анда бизди чочколорго жиберчи», – деп љтєнєштє.
 • Ыйса аларга: «Баргыла!» – деди. Алар бул адамдардын ичинен чыгып, чочколорго киришти. Ошондо чочколор тик жардан кљлгљ кулап, сууга чљгєп љлєштє.
 • Чочко кайтаруучулар болсо качып жљнљштє. Алар шаарга кирип, болгон окуяны айтып беришти, жин оорулуу адамдар жљнєндљ да айтышты.
 • Ошондо шаардын бєт эли Ыйсаны утурлап чыкты. Аны кљргљндљ, алар Андан љздљрєнєн аймагынан чыгып кетєєсєн љтєнєштє.