Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • Сше́дшу же ему́ съ горы́, вслѣ́дъ его́ идя́ху наро́ди мно́зи.
 • И се́, прокаже́нъ при­­ше́дъ кла́няшеся ему́, глаго́ля: Го́споди, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя́ очи́стити.
 • И просте́ръ ру́ку Иису́съ, косну́ся ему́, глаго́ля: хощу́, очи́стися. И а́бiе очи́стися ему́ прока́за.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: ви́ждь, ни кому́же повѣ́ждь: но ше́дъ покажи́ся иере́ови и при­­неси́ да́ръ, его́же повелѣ́ [въ зако́нѣ] Моисе́й, во свидѣ́тел­ст­во и́мъ.
 • [Зач. 25.] Вше́дшу же ему́ въ капернау́мъ, при­­ступи́ къ нему́ со́тникъ, моля́ его́
 • и глаго́ля: Го́споди, о́трокъ мо́й лежи́тъ въ дому́ разсла́бленъ, лю́тѣ стражда́.
 • И глаго́ла ему́ Иису́съ: а́зъ при­­ше́дъ исцѣлю́ его́.
 • И от­вѣща́въ со́тникъ, рече́ [ему́]: Го́споди, нѣ́смь досто́инъ, да подъ кро́въ мо́й вни́деши: но то́кмо рцы́ сло́во, и исцѣлѣ́етъ о́трокъ мо́й:
 • и́бо а́зъ человѣ́къ е́смь подъ вла́стiю, имы́й подъ собо́ю во́ины: и глаго́лю сему́: иди́, и и́детъ: и друго́му: прiиди́, и при­­хо́дитъ: и рабу́ мо­ему́: сотвори́ сiе́, и сотвори́тъ.
 • Слы́шавъ же Иису́съ, удиви́ся, и рече́ гряду́щымъ по не́мъ: ами́нь глаго́лю ва́мъ: ни во Изра́или толи́ки вѣ́ры обрѣто́хъ.
 • Глаго́лю же ва́мъ, я́ко мно́зи от­ восто́къ и за́падъ прiи́дутъ и воз­ля́гутъ со Авраа́момъ и Исаа́комъ и Иа́ковомъ во ца́р­ст­вiи небе́снѣмъ:
 • сы́нове же ца́р­ст­вiя изгна́ни бу́дутъ во тму́ кромѣ́шнюю: ту́ бу́детъ пла́чь и скре́жетъ зубо́мъ.
 • И рече́ Иису́съ со́тнику: иди́, и я́коже вѣ́ровалъ еси́, бу́ди тебѣ́. И исцѣлѣ́ о́трокъ его́ въ то́й ча́съ.
 • [Зач. 26.] И при­­ше́дъ Иису́съ въ до́мъ Петро́въ, ви́дѣ те́щу его́ лежа́щу и огне́мъ жего́му,
 • и при­­косну́ся руцѣ́ ея́, и оста́ви ю́ о́гнь: и воста́ и служа́­ше ему́.
 • По́здѣ же бы́в­шу, при­­ведо́ша къ нему́ бѣ́сны мно́ги: и изгна́ ду́хи сло́вомъ и вся́ боля́щыя исцѣли́:
 • да сбу́дет­ся рѣче́н­ное Иса́iемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: то́й неду́ги на́шя прiя́тъ и болѣ́зни понесе́.
 • Ви́дѣвъ же Иису́съ мно́ги наро́ды о́крестъ себе́, повелѣ́ [ученико́мъ] ити́ на о́нъ по́лъ.
 • И при­­сту́пль еди́нъ кни́жникъ, рече́ ему́: учи́телю, иду́ по тебѣ́, а́може а́ще и́деши.
 • Глаго́ла ему́ Иису́съ: ли́си я́звины и́мутъ, и пти́цы небе́сныя гнѣ́зда: Сы́нъ же человѣ́ческiй не и́мать гдѣ́ главы́ подклони́ти.
 • Другі́й же от­ учени́къ его́ рече́ ему́: Го́споди, повели́ ми пре́жде ити́ и погребсти́ отца́ мо­его́.
 • Иису́съ же рече́ ему́: гряди́ по мнѣ́ и оста́ви ме́ртвыхъ погребсти́ своя́ мертвецы́.
 • [Зач. 27.] И влѣ́зшу ему́ въ кора́бль, по не́мъ идо́ша ученицы́ его́.
 • И се́, тру́съ вели́къ бы́сть въ мо́ри, я́коже кораблю́ покрыва́тися волна́ми: то́й же спа́­ше.
 • И при­­ше́дше ученицы́ его́ воз­буди́ша его́, глаго́люще: Го́споди, спаси́ ны, погиба́емъ.
 • И глаго́ла и́мъ: что́ страшли́ви есте́, маловѣ́ри? Тогда́ воста́въ запрети́ вѣ́тромъ и мо́рю, и бы́сть тишина́ ве́лiя.
 • Человѣ́цы же чуди́шася, глаго́люще: кто́ е́сть се́й, я́ко и вѣ́три и мо́ре послу́шаютъ его́?
 • [Зач. 28.] И при­­ше́дшу ему́ на о́нъ по́лъ, въ страну́ гергеси́нскую, срѣто́ста его́ два́ бѣ́сна от­ гро́бъ исходя́ща, лю́та зѣло́, я́ко не мощи́ никому́ мину́ти путе́мъ тѣ́мъ.
 • И се́, возопи́ста глаго́люща: что́ на́ма и тебѣ́, Иису́се Сы́не Бо́жiй? при­­ше́лъ еси́ сѣ́мо пре́жде вре́мене му́чити на́съ.
 • Бя́ше же дале́че от­ нею́ ста́до свині́й мно́го пасо́мо.
 • Бѣ́си же моля́ху его́, глаго́люще: а́ще изго́ниши ны́, повели́ на́мъ ити́ въ ста́до свино́е.
 • И рече́ и́мъ: иди́те. Они́ же изше́дше идо́ша въ ста́до свино́­е: и се́, [а́бiе] устреми́ся ста́до все́ по бре́гу въ мо́ре, и утопо́ша въ вода́хъ.
 • Пасу́щiи же бѣжа́ша, и ше́дше во гра́дъ, воз­вѣсти́ша вся́, и о бѣсно́ю.
 • И се́, ве́сь гра́дъ изы́де въ срѣ́тенiе Иису́сови: и ви́дѣв­ше его́, моли́ша, я́ко дабы́ преше́лъ от­ предѣ́лъ и́хъ.
 • Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
 • И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.
 • Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
 • И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.
 • [Зач. 25.] Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
 • Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
 • Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
 • Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
 • ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
 • Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
 • Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
 • а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
 • И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
 • [Зач. 26.] Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
 • и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
 • Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,
 • да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.
 • Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону.
 • Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
 • И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
 • Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
 • Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.
 • [Зач. 27.] И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
 • И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
 • Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
 • И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.
 • Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
 • [Зач. 28.] И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. //*Из пещер, где погребали.
 • И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
 • Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
 • И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
 • И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
 • Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
 • И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
 • Іисусъ таудан тöшкяч, Анын артыннан кюб калык барган.
 • Шунда тяне кутырлаган бер кеше Анын жанына килеб, Аҥар башырыб äйткян: эй Ходай! телясяҥ, Син мине тазарта алыр ыйыҥ, дигян.
 • Іисусъ кулын сузыб, аҥар тейенеб äйткян: телеймен, тазарын, дигян: шул сяттюк ул кутырыннан тазарган.
 • Іисусъ Аҥар äйткян: аҥ бул, беряÿгя дя äйтмя; тик барыб ÿзеҥне священниккя кюрсятеб, Моисей законында кушканча, аларга таныклыкка бюляк китер, дигян.
 • Іисусъ Капернаумга кергяч, Анын катына бер сотникъ килеб,
 • Аҥар ÿтенгян: Эй Ходай! öйдя кызмятчем сансызланыб жата, каты азаблана, дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: Мин барыб, аны тöзятермен, дигян.
 • Сотникь Аҥар жауаб биреб äйткян: эй Ходай! Син минем öйöмя керергя мин тейешле тöгöл, Син тик сюз гня äйт, шул сяттюк кызмятчем сауыгыр, дигян;
 • Мин шу ÿзем кеше кул астындагы кеше булсам да, Ӱз кулымда салдатлар тотам; берсеня: бар, дисям, бара; икенчесеня: кил, дисям, киля; кызмятчемя: мыны кыл, дисям, ул кыладыр, дигян.
 • Іисусъ мыны эшеткяч, исе китеб, артыннан килеÿчеляргя äйткян: чыннаб äйтямен сезгя: Израилдя дя бу катле ышаныуны табмадым, дигян.
 • Сезгя äйтямен: кюбесе кояш чыгышыннан, кояш байышыннан килеб, Авраамъ белян, Исаакъ белян, Іаковъ белян бергя кюк падшалыгында урыннашырлар.
 • Äммя бу падшалыкнын уллары тыштагы карангылыкка кыуыб чыгарылырлар, анда жылаб, теш шыкырдатыу булыр, дигян.
 • Іисусъ аннары сотникка äйткян: бар, ышанганынча сиҥа булсын, дигян; анын кызмятчесе шул сяттюк сауыккан.
 • Іисусъ Петръ öйöня килгяч, анын катынынын анасын тир кастасы белян жатканын кюргян.
 • Іисусъ анын кулына тейенеÿе белян тир кастасы беткян; шундук тороб, ул Аҥар кызмят иткян.
 • Кич булгач, Іисусъ жанына кюб женнянгян кешелярне китергянняр; Ул сюзе белян женнярне кыуыб чыгарган; чирлелярне барысын да тöзяткян.
 • Шулай Исаія пагамбяр арткылы äйтелеу жиреня килгян; ул äйткян: äлсезлегебезне Ул Ӱз öстöня алыб, чирляребезне кютярде, дигян.
 • Іисусъ Ӱз äйлянясендя калык кюбне кюреб, (öйрянеучеляреня) икенче жакка чыгарга кушкан.
 • Шунда бер укымыш кеше Аҥар килеб äйткян: эй Öйрятеуче! Син кая гна барсаҥ да, мин артыҥнан барым, дигян.
 • Іисусъ аҥар äйткян: тöлкöлярнен öнняре бар, ауа кошларынын да оялары бар, äммя Äдям Улынын баш салыб жатыр урны да жук, дигян.
 • Тагы öйрянеÿчеляренен берсе Аҥар äйткян: эй Ходай! миҥа элеке, кайтыб атамны кюмяргя роксят бирче, дигян.
 • Іисусъ Аҥар äйткян: Минем артымнан бар, ÿлеклярен кюмяргя ÿлектейляргя калдыр, дигян.
 • Іисусъ кимягя кергяч, Анын артыннан öйрянеучеляре дя кереб, Анын белян барганнар.
 • Шул чакта дингез öстöндя бик каты дауыл чыгыб, тулкыннар кимяне баса башлаганнар, äммя Ул жоклаган икян.
 • Öйрянеÿчеляре килеб, Аны уятыб äйткянняр: эй Ходай, бетябез, безне сакла, дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: эй аз ышаныучылар, сез ник алай куркыучан? дигян. Аннары Ул тороб, жилне дя, дингезне дя тыйыуы белян, тыб- тыныч булган.
 • Кешеляр исляре китеб äйтешкянняр: бу кем, жил дя, дингез дя Аны тыҥныйлар? дигянняр.
 • Іисусъ (дингезнен) икенче жагындагы Гергесинъ жиреня баргач, Аны ÿлек куя торган урыннардан чыккан ике женнянгян кеше очратканнар; алар бик усал икян, шунныктан ул жулдан беряÿ дя ÿтеб жöрöй алмаган.
 • Алар кинят кычкырганнар: эй Алла Улы Іисусъ, Синеҥ бездя ней эшен бар? Син мында безне багыт житмяс борон азабландырырга килгянеҥ, дигянняр.
 • Алардан жыраграк зур табын дунгыз кöтяляр икян.
 • Женняр Аҥар ÿтенгянняр: Син безне кыуыб чыгарсаҥ, безгя дунгыз кöтöÿеня барырга кушсана, дигянняр.
 • Ул аларга äйткян: барыгыз, дигян; алар чыгыб, дунгыз кöтöÿеня киткянняр; шундук бöтöн дунгыз кöтöуе текя жардан дингезгя атылыб, сыуга батыб беткян.
 • Äммя кöтöучеляр жöгöрöб калага кайтканнар да, ней булганны барын да белдергянняр, женнеляргя ней булганны да (äйткянняр).
 • Аннары бöтöн кала Іисусъ карышысына чыккан; Аны кюргяч, безнен тирядян китсяня диб, Аҥар ÿтенгянняр.