Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 29.] И влѣ́зъ въ кора́бль, пре́йде и прiи́де во сво́й гра́дъ.
 • И се́, при­­несо́ша ему́ разсла́блена [жи́лами], на одрѣ́ лежа́ща: и ви́дѣвъ Иису́съ вѣ́ру и́хъ, рече́ разсла́блен­ному: дерза́й, ча́до, от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́ тво­и́.
 • И се́, нѣ́цыи от­ кни́жникъ рѣ́ша въ себѣ́: се́й ху́литъ.
 • И ви́дѣвъ Иису́съ помышле́нiя и́хъ, рече́: вску́ю вы́ мы́слите лука́вая въ сердца́хъ сво­и́хъ?
 • что́ бо е́сть удо́бѣе рещи́: от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́: или́ рещи́: воста́ни и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: тогда́ глаго́ла разсла́блен­ному: воста́ни, воз­ми́ тво́й о́дръ и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́въ, [взе́мъ о́дръ сво́й,] и́де въ до́мъ сво́й.
 • Ви́дѣв­ше же наро́ди чуди́шася и просла́виша Бо́га, да́в­шаго вла́сть такову́ю человѣ́комъ.
 • [Зач. 30.] И преходя́ Иису́съ от­ту́ду, ви́дѣ человѣ́ка сѣдя́ща на мы́тницѣ, Матѳе́а глаго́лема: и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ по не́мъ и́де.
 • И бы́сть ему́ воз­лежа́щу въ дому́, и се́, мно́зи мытари́ и грѣ́шницы при­­ше́дше воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́.
 • И ви́дѣв­ше фарисе́е, глаго́лаху ученико́мъ его́: почто́ съ мытари́ и грѣ́шники учи́тель ва́шъ я́стъ и пiе́тъ?
 • Иису́съ же слы́шавъ рече́ и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи:
 • ше́дше же научи́теся, что́ е́сть: ми́лости хощу́, а не же́ртвы? не прiидо́хъ бо при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 31.] Тогда́ при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ Иоа́н­новы, глаго́люще: почто́ мы́ и фарисе́е пости́мся мно́го, ученицы́ же тво­и́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи пла́кати, ели́ко вре́мя съ ни́ми е́сть жени́хъ? Прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся.
 • Никто́же бо при­­ставля́етъ при­­ставле́нiя пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́зметъ бо кончи́ну свою́ от­ ри́зы {от­то́ргнетъ бо при­­ставле́нiе его́ от­ ри́зы [нѣ́что]}, и го́рша дира́ бу́детъ.
 • Ниже́ влива́ютъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, то́ просадя́т­ся мѣ́си, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но влива́ютъ вино́ но́во въ мѣ́хи но́вы, и обое́ соблюде́т­ся.
 • [Зач. 32.] Сiя́ ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, се́, кня́зь нѣ́кiй при­­ше́дъ кла́няшеся ему́, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ ны́нѣ у́мре: но при­­ше́дъ воз­ложи́ на ню́ ру́ку твою́, и оживе́тъ.
 • И воста́въ Иису́съ по не́мъ и́де, и ученицы́ его́.
 • И се́, жена́ кровоточи́ва два­на́­де­ся­те лѣ́тъ, при­­сту́пльши созади́, при­­косну́ся воскри́лiю ри́зы его́,
 • глаго́лаше бо въ себѣ́: а́ще то́кмо при­­косну́ся ри́зѣ его́, спасе́на бу́ду.
 • Иису́съ же обра́щься и ви́дѣвъ ю́, рече́: дерза́й, дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя. И спасе́на бы́сть жена́ от­ часа́ того́.
 • И при­­ше́дъ Иису́съ въ до́мъ кня́жь, и ви́дѣвъ сопцы́ и наро́дъ мо́лвящь,
 • глаго́ла и́мъ: от­иди́те, не у́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. И руга́хуся ему́.
 • Егда́ же изгна́нъ бы́сть наро́дъ, в­ше́дъ я́тъ ю́ за ру́ку: и воста́ дѣви́ца.
 • И изы́де вѣ́сть сiя́ по все́й земли́ то́й.
 • [Зач. 33.] И преходя́щу от­ту́ду Иису́сови, по не́мъ идо́ста два́ слѣпца́, зову́ща и глаго́люща: поми́луй ны́, [Иису́се] Сы́не Дави́довъ.
 • Прише́дшу же ему́ въ до́мъ, при­­ступи́ста къ нему́ слѣпца́, и глаго́ла и́ма Иису́съ: вѣ́руета ли, я́ко могу́ сiе́ сотвори́ти? Глаго́ласта ему́: е́й, Го́споди.
 • Тогда́ при­­косну́ся о́чiю и́хъ, глаго́ля: по вѣ́рѣ ва́ю бу́ди ва́ма.
 • И от­верзо́стася о́чи и́ма: и запрети́ и́ма Иису́съ, глаго́ля: блюди́та, да никто́же увѣ́сть.
 • О́на же изше́дша просла́виста его́ по все́й земли́ то́й.
 • Тѣ́ма же исходя́щема, се́, при­­ведо́ша къ нему́ человѣ́ка нѣ́ма бѣсну́ема.
 • И изгна́ну бѣ́су, проглаго́ла нѣмы́й. И диви́шася наро́ди, глаго́люще, я́ко николи́же яви́ся та́ко во Изра́или.
 • Фарисе́е же глаго́лаху: о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И прохожда́­ше Иису́съ гра́ды вся́ и ве́си, учя́ на со́нмищихъ и́хъ, и проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя, и цѣля́ вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.
 • [Зач. 34.] Ви́дѣвъ же наро́ды, милосе́рдова о ни́хъ, я́ко бя́ху смяте́ни и от­ве́ржени, я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря.
 • Тогда́ глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: жа́тва у́бо мно́га, дѣ́лателей же ма́ло:
 • моли́теся у́бо Го́споди́ну жа́твы, я́ко да изведе́тъ дѣ́латели на жа́тву свою́.
 • [Зач. 29.] Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
 • И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
 • Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
 • ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
 • И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
 • Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
 • [Зач. 30.] Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.
 • Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,
 • пойдите, научитесь, что́ значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 31.] Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
 • И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
 • [Зач. 32.] Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
 • И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
 • И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,
 • ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
 • Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
 • И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
 • сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
 • Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
 • И разнесся слух о сем по всей земле той.
 • [Зач. 33.] Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
 • Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
 • Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
 • И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
 • А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
 • Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
 • И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.
 • А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
 • И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • [Зач. 34.] Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
 • Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
 • итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
 • Шундан кейин Исо қайиққа тушиб, кўлнинг бериги томонига қайтиб сузиб ўтди. У Ўз шаҳри – Кафарнаҳумга* кириб келган заҳоти
 • Унинг олдига тўшакда ётган бир шол одамни кўтариб келдилар. Исо уларнинг ишончини кўриб, шолга:- Дадил бўл, болам, гуноҳларинг кечирилди, – деди.
 • Шунда уламолардан баъзилари ўзларича: “Бу куфрлик қиляпти-ку!” – дейишди.
 • Исо эса уларнинг мулоҳазаларини пайқаб, деди:- Нега сизлар кўнгилларингиздан ёмон фикрларни ўтказяпсиз?
 • “Гуноҳларинг кечирилди”, – деб айтиш осонроқми, ёки: “Ўрнингдан туриб юра қол”, – деб айтишми?
 • Лекин Инсон Ўғлининг ер юзида гуноҳларни кечириш қудрати борлигини ҳам билиб қўйинглар.Шундан сўнг Исо шолга қайрилиб:- Ўрнингдан тур, тўшагингни олиб уйингга кет! – деди.
 • Шол эса ўрнидан турди-да, тўшагини олиб ўз уйига равона бўлди.
 • Бу воқеани кўрган халойиқ ўта ҳайрон бўлиб, инсонларга бундай қудрат берган Худони олқишлади.
 • Исо у ердан ўтаётганда, солиқ йиғадиган жойда ўтирган Матто исмли одамни кўриб қолди-да, унга:- Менинг орқамдан юр! – деди. У эса ўрнидан қалқиб, Исонинг орқасидан юрди.
 • Исо уйда еб-ичиб ўтирар экан, кўпгина солиқчилар ва ҳар хил гуноҳкор кишилар ҳам келиб, дастурхон атрофида Исо билан шогирдларига қўшилишди.
 • Фарзийлар буни кўриб, Исонинг шогирдларидан:- Нега Устозингиз солиқчилару гуноҳкорлар билан бирга еб-ичиб ўтирибди? – деб сўрадилар.
 • Исо буни эшитгач, уларга деди:- Соғлар эмас, беморлар табибга муҳтождир.
 • Яхшиси сизлар бориб, Тавротдаги*: “Мен қурбон эмас, раҳм-шафқат истайман”, деган оятнинг маъносини ўрганиб олинглар. Чунки Мен тақводорларни эмас, балки гуноҳкорларни тавбага чақиргани келганман.
 • У вақт Яҳёнинг шогирдлари Исонинг олдига келиб сўрадилар:- Бизлар ва фарзийлар кўп рўза тутамиз-у, Сенинг шогирдларинг-чи, нега тутмайдилар?
 • Исо уларга деди:- Куёв даврада бўлган вақтда тўй аҳли аза тутармикин? Бироқ куёв улардан жудо бўлган кунлар келади, ана ўшанда рўза тутадилар.
 • Ҳеч ким эски кийимга янги матодан ямоқ солмайди. Чунки янги ямоқ эски кийимдан сўкилиб, кийимни баттар ситиб юборади.
 • Шунингдек, янги шаробни ҳам эски мешга қуймайдилар. Чунки эскининг таги тушади, шароб тўкилади ва меш ҳам нобуд бўлади. Аксинча, янги шаробни янги мешга қуядилар, у ҳам, бу ҳам сақлаб қолинади.
 • Исо уларга бу сўзларни айтиб турганда, қайси бир жамоабоши келиб, Исога таъзим қилди-да:- Менинг қизим ҳозир ўлди. Бироқ Сен келиб унга қўлингни текизсанг, у яна тирилиб кетади, – деди.
 • Исо ўрнидан туриб, шогирдлари билан у одамнинг орқасидан борди.
 • Шу пайт ўн икки йилдан бери қон кетишидан қийналиб юрган бир аёл Исога орқа томондан йўлаб, кийимининг этагига қўл тегизди.
 • У ўзича: “Агар кийимига бир тегиб олсам бас, соғайиб кетаман”, – деб ўйлаган эди.
 • Исо орқасига ўгирилиб, аёлни кўргач:- Дадил бўл, қизим, ишончинг сени қутқарди, – деди.Аёл шу заҳоти дардидан халос бўлди.
 • Исо бошлиқнинг уйига етиб, най чалувчиларни ва қий-чув қилаётган оломонни кўргач:
 • - Бу ердан ташқарига чиқинглар! Қизча ўлган эмас, ухлаб ётибди, – деди.Улар эса Унинг устидан кулишди.
 • Оломон ташқарига чиқарилгандан сўнг Исо ичкарига кириб, қизчанинг қўлидан ушлади. Қизча эса ўрнидан туриб кетди.
 • Бу ҳодиса хабари мамлакат бўйлаб овоза бўлди.
 • Исо у ердан жўнаб кетаётганда, икки кўр Унинг орқасидан эргашганча дод солиб:- Эй Довуд Ўғли Исо, бизларга раҳм қил! – деб фарёд чекишарди.
 • Исо уйга қайтганда, кўрлар Унинг ёнига келишди. Исо улардан сўради:- Мен хоҳишингизни бажо қилишга кучим борлигига ишонасизларми?- Ишонамиз, Ҳазрат! – деб жавоб беришди улар.
 • Шунда Исо уларнинг кўзларига тегиб:- Сизнинг ишончингизга яраша бўлсин, – деди.
 • Шу билан уларнинг кўзлари очилиб кетди.- Буни ҳеч ким билмасин, тағин! – деб Исо уларга қаттиқ тайинлади.
 • Улар эса у ердан чиқибоқ, бутун мамлакат бўйлаб У ҳақда овоза тарқатиб юрадиган бўлишди.
 • У кишилар энди чиқиб бораётганда, жин чалган бир соқовни Исонинг олдига келтиришди.
 • Исо жинни қувиб чиқаргандан кейин, соқов гапира бошлади. Халқ эса ҳайратда қолиб:- Исроилда бундай ҳодиса ҳеч қачон бўлган эмас, – деди.
 • Бунга фарзийлар:- У жинлар бошлиғининг кучи билан жинларни қувиб чиқаряпти-ку, – деб ғингшидилар.
 • Исо ҳамма шаҳар-қишлоқларни айланадиган бўлди. Маҳаллий ибодатхоналарда таълим бериб, Худонинг* Шоҳлиги тўғрисидаги Хушхабарни эълон қилар ва одамларнинг ҳар хил дарду дармонсизликларини даволар эди.
 • Халқ оломонини кўриб, Исо уларга ачинди; чунки чўпонсиз қўйлардай довдираган ва ҳолдан тойган эдилар.
 • Ўша вақтда Исо Ўз шогирдларига деди: “Ҳосил мўл, бироқ юмушчилар оз.
 • Ўз ҳосилингни йиғиб-терадиган юмушчилар юбор, деб ҳосил Эгасига илтижо қилинглар”.