Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 29.] И влѣ́зъ въ кора́бль, пре́йде и прiи́де во сво́й гра́дъ.
 • И се́, при­­несо́ша ему́ разсла́блена [жи́лами], на одрѣ́ лежа́ща: и ви́дѣвъ Иису́съ вѣ́ру и́хъ, рече́ разсла́блен­ному: дерза́й, ча́до, от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́ тво­и́.
 • И се́, нѣ́цыи от­ кни́жникъ рѣ́ша въ себѣ́: се́й ху́литъ.
 • И ви́дѣвъ Иису́съ помышле́нiя и́хъ, рече́: вску́ю вы́ мы́слите лука́вая въ сердца́хъ сво­и́хъ?
 • что́ бо е́сть удо́бѣе рещи́: от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́: или́ рещи́: воста́ни и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: тогда́ глаго́ла разсла́блен­ному: воста́ни, воз­ми́ тво́й о́дръ и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́въ, [взе́мъ о́дръ сво́й,] и́де въ до́мъ сво́й.
 • Ви́дѣв­ше же наро́ди чуди́шася и просла́виша Бо́га, да́в­шаго вла́сть такову́ю человѣ́комъ.
 • [Зач. 30.] И преходя́ Иису́съ от­ту́ду, ви́дѣ человѣ́ка сѣдя́ща на мы́тницѣ, Матѳе́а глаго́лема: и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ по не́мъ и́де.
 • И бы́сть ему́ воз­лежа́щу въ дому́, и се́, мно́зи мытари́ и грѣ́шницы при­­ше́дше воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́.
 • И ви́дѣв­ше фарисе́е, глаго́лаху ученико́мъ его́: почто́ съ мытари́ и грѣ́шники учи́тель ва́шъ я́стъ и пiе́тъ?
 • Иису́съ же слы́шавъ рече́ и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи:
 • ше́дше же научи́теся, что́ е́сть: ми́лости хощу́, а не же́ртвы? не прiидо́хъ бо при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 31.] Тогда́ при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ Иоа́н­новы, глаго́люще: почто́ мы́ и фарисе́е пости́мся мно́го, ученицы́ же тво­и́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи пла́кати, ели́ко вре́мя съ ни́ми е́сть жени́хъ? Прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся.
 • Никто́же бо при­­ставля́етъ при­­ставле́нiя пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́зметъ бо кончи́ну свою́ от­ ри́зы {от­то́ргнетъ бо при­­ставле́нiе его́ от­ ри́зы [нѣ́что]}, и го́рша дира́ бу́детъ.
 • Ниже́ влива́ютъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, то́ просадя́т­ся мѣ́си, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но влива́ютъ вино́ но́во въ мѣ́хи но́вы, и обое́ соблюде́т­ся.
 • [Зач. 32.] Сiя́ ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, се́, кня́зь нѣ́кiй при­­ше́дъ кла́няшеся ему́, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ ны́нѣ у́мре: но при­­ше́дъ воз­ложи́ на ню́ ру́ку твою́, и оживе́тъ.
 • И воста́въ Иису́съ по не́мъ и́де, и ученицы́ его́.
 • И се́, жена́ кровоточи́ва два­на́­де­ся­те лѣ́тъ, при­­сту́пльши созади́, при­­косну́ся воскри́лiю ри́зы его́,
 • глаго́лаше бо въ себѣ́: а́ще то́кмо при­­косну́ся ри́зѣ его́, спасе́на бу́ду.
 • Иису́съ же обра́щься и ви́дѣвъ ю́, рече́: дерза́й, дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя. И спасе́на бы́сть жена́ от­ часа́ того́.
 • И при­­ше́дъ Иису́съ въ до́мъ кня́жь, и ви́дѣвъ сопцы́ и наро́дъ мо́лвящь,
 • глаго́ла и́мъ: от­иди́те, не у́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. И руга́хуся ему́.
 • Егда́ же изгна́нъ бы́сть наро́дъ, в­ше́дъ я́тъ ю́ за ру́ку: и воста́ дѣви́ца.
 • И изы́де вѣ́сть сiя́ по все́й земли́ то́й.
 • [Зач. 33.] И преходя́щу от­ту́ду Иису́сови, по не́мъ идо́ста два́ слѣпца́, зову́ща и глаго́люща: поми́луй ны́, [Иису́се] Сы́не Дави́довъ.
 • Прише́дшу же ему́ въ до́мъ, при­­ступи́ста къ нему́ слѣпца́, и глаго́ла и́ма Иису́съ: вѣ́руета ли, я́ко могу́ сiе́ сотвори́ти? Глаго́ласта ему́: е́й, Го́споди.
 • Тогда́ при­­косну́ся о́чiю и́хъ, глаго́ля: по вѣ́рѣ ва́ю бу́ди ва́ма.
 • И от­верзо́стася о́чи и́ма: и запрети́ и́ма Иису́съ, глаго́ля: блюди́та, да никто́же увѣ́сть.
 • О́на же изше́дша просла́виста его́ по все́й земли́ то́й.
 • Тѣ́ма же исходя́щема, се́, при­­ведо́ша къ нему́ человѣ́ка нѣ́ма бѣсну́ема.
 • И изгна́ну бѣ́су, проглаго́ла нѣмы́й. И диви́шася наро́ди, глаго́люще, я́ко николи́же яви́ся та́ко во Изра́или.
 • Фарисе́е же глаго́лаху: о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И прохожда́­ше Иису́съ гра́ды вся́ и ве́си, учя́ на со́нмищихъ и́хъ, и проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя, и цѣля́ вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.
 • [Зач. 34.] Ви́дѣвъ же наро́ды, милосе́рдова о ни́хъ, я́ко бя́ху смяте́ни и от­ве́ржени, я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря.
 • Тогда́ глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: жа́тва у́бо мно́га, дѣ́лателей же ма́ло:
 • моли́теся у́бо Го́споди́ну жа́твы, я́ко да изведе́тъ дѣ́латели на жа́тву свою́.
 • [Зач. 29.] Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
 • И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
 • Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
 • ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
 • И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
 • Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
 • [Зач. 30.] Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.
 • Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,
 • пойдите, научитесь, что́ значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 31.] Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
 • И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
 • [Зач. 32.] Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
 • И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
 • И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,
 • ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
 • Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
 • И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
 • сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
 • Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
 • И разнесся слух о сем по всей земле той.
 • [Зач. 33.] Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
 • Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
 • Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
 • И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
 • А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
 • Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
 • И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.
 • А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
 • И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • [Зач. 34.] Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
 • Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
 • итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
 • فدخل السفينة واجتاز وجاء الى مدينته

 • واذا مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك

 • واذا قوم من الكتبة قد قالوا في انفسهم هذا يجدّف

 • فعلم يسوع افكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم

 • ايما ايسر ان يقال مغفورة لك خطاياك او ان يقال قم وامش

 • ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب الى بيتك

 • فقام ومضى الى بيته

 • فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا

 • وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه

 • وبينما هو متكئ في البيت اذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه

 • فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا ياكل معلمكم مع العشارين والخطاة

 • فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى

 • فاذهبوا وتعلّموا ما هواني اريد رحمة لا ذبيحة لاني لم آت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة

 • حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا واما تلاميذك فلا يصومون

 • فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون

 • ليس احد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لان الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردأ

 • ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لئلا تنشقّ الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلفبل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا

 • وفيما هو يكلمهم بهذا اذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا ان ابنتي الآن ماتت لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا

 • فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه

 • واذا امرأة نازفة دم منذ اثنتي عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومسّت هدب ثوبه

 • لانها قالت في نفسها ان مسست ثوبه فقط شفيت

 • فالتفت يسوع وابصرها فقال ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك فشفيت المرأة من تلك الساعة

 • ولما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون

 • قال لهم تنحوا فان الصبية لم تمت لكنها نائمة فضحكوا عليه

 • فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها فقامت الصبية

 • فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها

 • وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود

 • ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع أتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قالا له نعم يا سيد

 • حينئذ لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما

 • فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد

 • ولكنهما خرجا واشاعاه في تلك الارض كلها

 • وفيما هما خارجان اذا انسان اخرس مجنون قدموه اليه

 • فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في اسرائيل

 • اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين

 • وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلّم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب

 • ولما رأى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها

 • حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون

 • فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده
 • 耶 稣 上 了 船 , 渡 过 海 , 来 到 自 己 的 城 里 。
 • 有 人 用 褥 子 抬 着 一 个 瘫 子 , 到 耶 稣 跟 前 来 。 耶 稣 见 他 们 的 信 心 , 就 对 瘫 子 说 , 小 子 , 放 心 吧 。 你 的 罪 赦 了 。
 • 有 几 个 文 士 心 里 说 , 这 个 人 说 僭 妄 的 话 了 。
 • 耶 稣 知 道 他 们 的 心 意 , 就 说 , 你 为 什 么 心 里 怀 着 恶 念 呢 。
 • 或 说 , 你 的 罪 赦 了 。 或 说 , 你 起 来 行 走 。 那 一 样 容 易 呢 。
 • 但 要 叫 你 们 知 道 人 子 在 地 上 有 赦 罪 的 权 柄 , 就 对 瘫 子 说 , 起 来 , 拿 你 的 褥 子 回 家 去 吧 。
 • 那 人 就 起 来 , 回 家 去 了 。
 • 众 人 看 见 都 惊 奇 , 就 归 荣 耀 与 神 。 因 为 他 将 这 样 的 权 柄 赐 给 人 。
 • 耶 稣 从 那 里 往 前 走 , 看 见 一 个 人 名 叫 马 太 , 坐 在 税 关 上 , 就 对 他 说 , 你 跟 从 我 来 。 他 就 起 来 跟 从 了 耶 稣 。
 • 耶 稣 在 屋 里 坐 席 的 时 候 , 有 好 些 税 吏 和 罪 人 来 , 与 耶 稣 和 他 的 门 徒 一 同 坐 席 。
 • 法 利 赛 人 看 见 , 就 对 耶 稣 的 门 徒 说 , 你 们 的 先 生 为 什 么 和 税 吏 并 罪 人 一 同 吃 饭 呢 。
 • 耶 稣 听 见 , 就 说 , 康 健 的 人 用 不 着 医 生 , 有 病 的 人 才 用 得 着 。
 • 经 上 说 , 我 喜 爱 怜 恤 , 不 喜 爱 祭 祀 。 这 句 话 的 意 思 , 你 们 且 去 揣 摩 。 我 来 , 本 不 是 召 义 人 , 乃 是 召 罪 人 。
 • 那 时 , 约 翰 的 门 徒 来 见 耶 稣 说 , 我 们 和 法 利 赛 人 常 常 禁 食 , 你 的 门 徒 倒 不 禁 食 , 这 是 为 什 么 呢 。
 • 耶 稣 对 他 们 说 , 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 时 候 , 陪 伴 之 人 岂 能 哀 恸 呢 。 但 日 子 将 到 , 新 郎 要 离 开 他 们 , 那 时 候 他 们 就 要 禁 食 。
 • 没 有 人 把 新 布 补 在 旧 衣 服 上 。 因 为 所 补 上 的 , 反 带 坏 了 那 衣 服 , 破 的 就 更 大 了 。
 • 也 没 人 把 新 酒 装 在 旧 皮 袋 里 。 若 是 这 样 , 皮 袋 就 裂 开 , 酒 漏 出 来 , 连 皮 袋 也 坏 了 。 惟 独 把 新 酒 装 在 新 皮 袋 里 , 两 样 就 都 保 全 了 。
 • 耶 稣 说 这 话 的 时 候 , 有 一 个 管 会 堂 的 来 拜 他 说 , 我 女 儿 刚 才 死 了 , 求 你 去 按 手 在 他 身 上 , 他 就 必 活 了 。
 • 耶 稣 便 起 来 , 跟 着 他 去 , 门 徒 也 跟 了 去 。
 • 有 一 个 女 人 , 患 了 十 二 年 的 血 漏 来 到 耶 稣 背 后 , 摸 他 的 衣 裳 ? ? 子 。
 • 因 为 他 心 里 说 , 我 只 摸 他 的 衣 裳 , 就 必 痊 愈 。
 • 耶 稣 转 过 来 看 见 他 , 就 说 , 女 儿 , 放 心 , 你 的 信 救 了 你 。 从 那 时 候 , 女 人 就 痊 愈 了 。
 • 耶 稣 到 了 管 会 堂 的 家 里 , 看 见 有 吹 手 , 又 有 许 多 人 乱 囔 。
 • 就 说 , 退 去 吧 。 这 闺 女 不 是 死 了 , 是 睡 着 了 。 他 们 就 嗤 笑 他 。
 • 众 人 既 被 撵 出 , 耶 稣 就 进 去 , 拉 着 闺 女 的 手 , 闺 女 便 起 来 了 。
 • 于 是 这 风 声 传 遍 了 那 地 方 。
 • 耶 稣 从 那 里 往 前 走 , 有 两 个 瞎 子 跟 着 他 , 喊 叫 说 , 大 卫 的 子 孙 , 可 怜 我 们 吧 。
 • 耶 稣 进 了 房 子 , 瞎 子 就 来 到 他 跟 前 , 耶 稣 说 , 你 们 信 我 能 作 这 事 麽 。 他 们 说 , 主 阿 , 我 们 信 。
 • 耶 稣 就 摸 他 们 的 眼 睛 , 说 , 照 着 你 们 的 信 给 你 们 成 全 了 吧 。
 • 他 们 的 眼 睛 就 开 了 。 耶 稣 切 切 的 嘱 咐 他 们 说 , 你 们 要 小 心 , 不 可 叫 人 知 道 。
 • 他 们 出 去 , 竟 把 他 的 名 声 传 遍 了 那 地 方 。
 • 他 们 出 去 的 时 候 , 有 人 将 鬼 所 附 的 一 个 哑 吧 , 带 到 耶 稣 跟 前 来 。
 • 鬼 被 赶 出 去 , 哑 吧 就 说 出 话 来 。 众 人 都 希 奇 说 , 在 以 色 列 中 , 从 来 没 有 见 过 这 样 的 事 。
 • 法 利 赛 人 却 说 , 他 是 靠 着 鬼 王 赶 鬼 。
 • 耶 稣 走 遍 各 城 各 乡 , 在 会 堂 里 教 训 人 , 宣 讲 天 国 的 福 音 , 又 医 治 各 样 的 病 症 。
 • 他 看 见 许 多 的 人 , 就 怜 悯 他 们 。 因 为 他 们 困 苦 流 离 , 如 同 羊 没 有 牧 人 一 般 。
 • 于 是 对 门 徒 说 , 要 收 的 庄 稼 多 , 作 工 的 人 少 。
 • 所 以 你 们 当 求 庄 稼 的 主 , 打 发 工 人 出 去 , 收 他 的 庄 稼 。