Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Матфею

 
 • [Зач. 29.] И влѣ́зъ въ кора́бль, пре́йде и прiи́де во сво́й гра́дъ.
 • И се́, при­­несо́ша ему́ разсла́блена [жи́лами], на одрѣ́ лежа́ща: и ви́дѣвъ Иису́съ вѣ́ру и́хъ, рече́ разсла́блен­ному: дерза́й, ча́до, от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́ тво­и́.
 • И се́, нѣ́цыи от­ кни́жникъ рѣ́ша въ себѣ́: се́й ху́литъ.
 • И ви́дѣвъ Иису́съ помышле́нiя и́хъ, рече́: вску́ю вы́ мы́слите лука́вая въ сердца́хъ сво­и́хъ?
 • что́ бо е́сть удо́бѣе рещи́: от­пуща́ют­ся ти́ грѣси́: или́ рещи́: воста́ни и ходи́?
 • но да увѣ́сте, я́ко вла́сть и́мать Сы́нъ человѣ́ческiй на земли́ от­пуща́ти грѣхи́: тогда́ глаго́ла разсла́блен­ному: воста́ни, воз­ми́ тво́й о́дръ и иди́ въ до́мъ тво́й.
 • И воста́въ, [взе́мъ о́дръ сво́й,] и́де въ до́мъ сво́й.
 • Ви́дѣв­ше же наро́ди чуди́шася и просла́виша Бо́га, да́в­шаго вла́сть такову́ю человѣ́комъ.
 • [Зач. 30.] И преходя́ Иису́съ от­ту́ду, ви́дѣ человѣ́ка сѣдя́ща на мы́тницѣ, Матѳе́а глаго́лема: и глаго́ла ему́: по мнѣ́ гряди́. И воста́въ по не́мъ и́де.
 • И бы́сть ему́ воз­лежа́щу въ дому́, и се́, мно́зи мытари́ и грѣ́шницы при­­ше́дше воз­лежа́ху со Иису́сомъ и со ученики́ его́.
 • И ви́дѣв­ше фарисе́е, глаго́лаху ученико́мъ его́: почто́ съ мытари́ и грѣ́шники учи́тель ва́шъ я́стъ и пiе́тъ?
 • Иису́съ же слы́шавъ рече́ и́мъ: не тре́буютъ здра́вiи врача́, но боля́щiи:
 • ше́дше же научи́теся, что́ е́сть: ми́лости хощу́, а не же́ртвы? не прiидо́хъ бо при­­зва́ти пра́ведники, но грѣ́шники на покая́нiе.
 • [Зач. 31.] Тогда́ при­­ступи́ша къ нему́ ученицы́ Иоа́н­новы, глаго́люще: почто́ мы́ и фарисе́е пости́мся мно́го, ученицы́ же тво­и́ не постя́т­ся?
 • И рече́ и́мъ Иису́съ: еда́ мо́гутъ сы́нове бра́чнiи пла́кати, ели́ко вре́мя съ ни́ми е́сть жени́хъ? Прiи́дутъ же дні́е, егда́ отъ­и́мет­ся от­ ни́хъ жени́хъ, и тогда́ постя́т­ся.
 • Никто́же бо при­­ставля́етъ при­­ставле́нiя пла́та небѣ́лена ри́зѣ ве́тсѣ: во́зметъ бо кончи́ну свою́ от­ ри́зы {от­то́ргнетъ бо при­­ставле́нiе его́ от­ ри́зы [нѣ́что]}, и го́рша дира́ бу́детъ.
 • Ниже́ влива́ютъ вина́ но́ва въ мѣ́хи ве́тхи: а́ще ли же ни́, то́ просадя́т­ся мѣ́си, и вино́ пролiе́т­ся, и мѣ́си поги́бнутъ: но влива́ютъ вино́ но́во въ мѣ́хи но́вы, и обое́ соблюде́т­ся.
 • [Зач. 32.] Сiя́ ему́ глаго́лющу къ ни́мъ, се́, кня́зь нѣ́кiй при­­ше́дъ кла́няшеся ему́, глаго́ля, я́ко дщи́ моя́ ны́нѣ у́мре: но при­­ше́дъ воз­ложи́ на ню́ ру́ку твою́, и оживе́тъ.
 • И воста́въ Иису́съ по не́мъ и́де, и ученицы́ его́.
 • И се́, жена́ кровоточи́ва два­на́­де­ся­те лѣ́тъ, при­­сту́пльши созади́, при­­косну́ся воскри́лiю ри́зы его́,
 • глаго́лаше бо въ себѣ́: а́ще то́кмо при­­косну́ся ри́зѣ его́, спасе́на бу́ду.
 • Иису́съ же обра́щься и ви́дѣвъ ю́, рече́: дерза́й, дщи́, вѣ́ра твоя́ спасе́ тя. И спасе́на бы́сть жена́ от­ часа́ того́.
 • И при­­ше́дъ Иису́съ въ до́мъ кня́жь, и ви́дѣвъ сопцы́ и наро́дъ мо́лвящь,
 • глаго́ла и́мъ: от­иди́те, не у́мре бо дѣви́ца, но спи́тъ. И руга́хуся ему́.
 • Егда́ же изгна́нъ бы́сть наро́дъ, в­ше́дъ я́тъ ю́ за ру́ку: и воста́ дѣви́ца.
 • И изы́де вѣ́сть сiя́ по все́й земли́ то́й.
 • [Зач. 33.] И преходя́щу от­ту́ду Иису́сови, по не́мъ идо́ста два́ слѣпца́, зову́ща и глаго́люща: поми́луй ны́, [Иису́се] Сы́не Дави́довъ.
 • Прише́дшу же ему́ въ до́мъ, при­­ступи́ста къ нему́ слѣпца́, и глаго́ла и́ма Иису́съ: вѣ́руета ли, я́ко могу́ сiе́ сотвори́ти? Глаго́ласта ему́: е́й, Го́споди.
 • Тогда́ при­­косну́ся о́чiю и́хъ, глаго́ля: по вѣ́рѣ ва́ю бу́ди ва́ма.
 • И от­верзо́стася о́чи и́ма: и запрети́ и́ма Иису́съ, глаго́ля: блюди́та, да никто́же увѣ́сть.
 • О́на же изше́дша просла́виста его́ по все́й земли́ то́й.
 • Тѣ́ма же исходя́щема, се́, при­­ведо́ша къ нему́ человѣ́ка нѣ́ма бѣсну́ема.
 • И изгна́ну бѣ́су, проглаго́ла нѣмы́й. И диви́шася наро́ди, глаго́люще, я́ко николи́же яви́ся та́ко во Изра́или.
 • Фарисе́е же глаго́лаху: о кня́зи бѣсо́встѣмъ изго́нитъ бѣ́сы.
 • И прохожда́­ше Иису́съ гра́ды вся́ и ве́си, учя́ на со́нмищихъ и́хъ, и проповѣ́дая ева́нгелiе ца́р­ст­вiя, и цѣля́ вся́къ неду́гъ и вся́ку я́зю въ лю́дехъ.
 • [Зач. 34.] Ви́дѣвъ же наро́ды, милосе́рдова о ни́хъ, я́ко бя́ху смяте́ни и от­ве́ржени, я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря.
 • Тогда́ глаго́ла ученико́мъ сво­и́мъ: жа́тва у́бо мно́га, дѣ́лателей же ма́ло:
 • моли́теся у́бо Го́споди́ну жа́твы, я́ко да изведе́тъ дѣ́латели на жа́тву свою́.
 • [Зач. 29.] Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
 • И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
 • При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
 • Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
 • ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
 • Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
 • И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
 • Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.
 • [Зач. 30.] Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.
 • И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.
 • Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?
 • Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,
 • пойдите, научитесь, что́ значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.
 • [Зач. 31.] Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?
 • И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
 • И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
 • Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.
 • [Зач. 32.] Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
 • И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
 • И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,
 • ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
 • Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.
 • И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
 • сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
 • Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
 • И разнесся слух о сем по всей земле той.
 • [Зач. 33.] Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!
 • Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
 • Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
 • И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
 • А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.
 • Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
 • И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.
 • А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
 • И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
 • [Зач. 34.] Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.
 • Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;
 • итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
 • Ошондо Ыйса кайыкка тєшєп, кайра Љз шаарына сєзєп келди.
 • Бул жерден Ага тљшљктљ жаткан шал оорулуу бир адамды алып келишти. Ыйса алардын ишенимин кљрєп, шал оорулууга: «Коркпо, балам! Кєнљљлљрєњ кечирилди», – деди.
 • Ошондо мыйзам окутуучулардын кээ бирљљлљрє: «Бул Кудайга акарат келтирип жатат», – деп ойлошту.
 • Ыйса алардын оюн билип: «Эмне єчєн жаман ойлоп жатасыњар?
 • “Кєнљљлљрєњ кечирилди” деп айткан оњойбу, же “Ордуњдан туруп, бас” деп айткан оњойбу?
 • Бирок силер Адам Уулунун жер єстєндљ кєнљљлљрдє кечирєєгљ бийлиги бар экенин билишињер єчєн», – деди да, – шал оорулууга: «Ордуњдан туруп, тљшљгєњдє ал да, єйєњљ бар», – деди.
 • Ал ордунан туруп, тљшљгєн алды да, єйєн кљздљй жљнљдє.
 • Муну кљргљн эл аябай тањ калып, адамдарга ушундай бийлик берген Кудайды дањктады.
 • Ыйса ал жерден љтєп бара жатып, бажыкананын жанында отурган Матай деген адамды кљрєп, ага: «Менин артымдан ээрчи», – деди. Ал ордунан туруп, Ыйсанын артынан жљнљдє.
 • Ыйса Матайдын єйєндљ дасторкон єстєндљ отурганда, кљптљгљн салык жыйноочулар менен кєнљљкљрлљр келип, Ыйса жана Анын шакирттери менен бир дасторконго отурушту.
 • Муну кљргљн фарисейлер Ыйсанын шакирттерине: «Эмне єчєн силердин Устатыњар салык жыйноочулар жана кєнљљкљрлљр менен бирге тамактанып жатат?» – дешти.
 • Муну уккан Ыйса аларга: «Дарыгер соо адамдарга эмес, оорулууларга керек.
 • Баргыла да, “Мен курмандыктарды эмес, ырайымдуулукту каалайм” деген сљздєн мааниси эмне экенин билип алгыла. Анткени Мен тобо кылууга адилеттєєлљрдє эмес, кєнљљкљрлљрдє чакырганы келдим», – деди.
 • Ошондо Жакандын шакирттери келип, Ыйсадан: «Фарисейлер да, биз да орозону кљп кармайбыз, эмне єчєн Сенин шакирттерињ орозо кармашпайт?» – деп сурашты.
 • Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Кєйљљ менен чогуу отурганда, тойдогулар капаланышмак беле? Бирок Кєйљљ алардын жанынан алынып кете турган кєндљр да келет, алар ошондо орозо кармашат.
 • Эч ким эски кийимге жањы кездемеден жамачы салбайт. Анткени жањы салынган жамачы эски кийимден сљгєлєп, жыртык мурункудан да чоњ болуп калат.
 • Ошондой эле жањы шарапты эски чаначка куйбайт. Болбосо чанач айрылып, шарап тљгєлєп, чанач жараксыз болуп калат. Жањы шарапты жањы чаначка куят, ошондо экљљ тењ сакталат».
 • Ыйса аларга ушуну айтып жатканда, бир башчы келип, Ага таазим кылды да: «Менин кызым љлєм алдында жатат. Бирок Сен келип, анын єстєнљ колуњду койсоњ, ал тирєє калат», – деди.
 • Ошондо Ыйса шакирттери менен бирге анын артынан жљнљдє.
 • Ошол маалда он эки жылдан бери кан агуудан кыйналып жєргљн бир аял арт жагынан келип, Ыйсанын кийиминин этегине колун тийгизди.
 • Ал аял: «Анын кийимине колумду тийгизсем эле айыгып калам», – деп ойлогон эле.
 • Ыйса артына бурулуп, аны кљргљндљ: «Коркпо, кызым! Сени ишенимињ куткарды», – деди. Аял ошол замат айыгып калды.
 • Башкаруучунун єйєнљ келгенде, Ыйса чоор тарткандарды жана дєрбљлљњгљ тєшкљн элди кљрєп, аларга: «Бул жерден чыккыла!
 • Кыз љлгљн жок, уктап жатат», – деди. Эл Аны шылдыњдап кєлдє.
 • Элди чыгарып жибергенден кийин, Ыйса кыз жаткан бљлмљгљ кирип, аны колунан кармап тургузду. Кыз турду.
 • Ошондо бул кабар ошол аймактагы элдин баарына тарады.
 • Ыйса ал жерден љтєп бара жатканда, эки сокур Аны: «Ыйса, Дљљттєн Уулу, бизге ырайым кыл!» – деп кыйкыра ээрчип алышты.
 • Ыйса єйгљ киргенде, сокурлар Анын жанына келишти. Ыйса алардан: «Жардам бере аларыма ишенесињерби?» – деп сурады. Алар Ага: «Ооба, Тењир!» – деп жооп беришти.
 • Ошондо Ыйса алардын кљздљрєнљ колун тийгизип: «Ишенимињерге жараша болсун», – деди.
 • Алардын кљздљрє кљрєп калды. Ыйса аларга: «Бул жљнєндљ эч ким билбесин», – деп, катуу эскертти.
 • Алар болсо ал жерден чыгышты да, ошол аймактагылардын баарына Ыйса жљнєндљ жайып жиберишти.
 • Алар чыгып бара жатышканда, Ыйсага жин оорулуу бир дудук адамды алып келишти.
 • Ыйса жинди кууп чыгаргандан кийин, дудук сєйлљй баштады. Ошондо эл: «Ысрайыл жеринде мындай нерсе эч качан болгон эмес», – деп, тањ калып жатты.
 • Фарисейлер болсо: «Жиндерди Ал жин башчысынын кєчє менен кууп чыгарып жатат», – дешти.
 • Ыйса бардык айыл-кыштактарды жана шаарларды аралап, синагогаларда элди окутуп, Падышачылык жљнєндљгє Жакшы Кабарды таратып, ар тєрдєє оорулардан, ар кандай кеселдерден айыктырып жєрдє.
 • Элди кљрєп, Ыйсанын боору ооруду. Анткени алар койчусу жок койлор сыяктуу жєдљп, мєњкєрљп калышкан эле.
 • Ошондо Ыйса шакирттерине мындай деди: «Тєшєм кљп, бирок жумушчулар аз.
 • Ошондуктан тєшємдєн Кожоюнуна жалынгыла, Ал Љз тєшємєн жыйнаганга жумушчуларды жиберсин».