Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Наума
 

 
 • О, гра́де крове́й, ве́сь лжи́вый, по́лнъ непра́вды! не ося́жет­ся лови́тва.
 • Гла́съ биче́й и гла́съ тру́са коле́съ, и коня́ теку́ща и колесни́цы шумя́щiя,
 • и ко́н­ника ѣ́дуща, и блиста́юща меча́ и блиста́ющихъ ору́жiй, и мно́же­ст­ва я́звеныхъ и тя́жкаго паде́нiя, и не бя́ше конца́ язы́комъ ея́: и изнемо́гутъ въ тѣлесѣ́хъ сво­и́хъ от­ мно́же­ст­ва блуже́нiя.
 • Блудни́ца добра́ и прiя́тна, нача́лница волхвова́нiй, продаю́щая язы́ки во блуже́нiи сво­е́мъ и племена́ въ чародѣя́нiихъ сво­и́хъ.
 • Се́, а́зъ на тя́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель, и от­кры́ю за́дняя твоя́ къ лицу́ тво­ему́, и покажу́ язы́комъ срамоту́ твою́ и ца́р­ст­вамъ безче́стiе твое́,
 • и воз­ве́ргу на тя́ огнуше́нiе по нечистота́мъ тво­и́мъ, и положу́ тя въ при́тчу.
 • И бу́детъ, вся́къ ви́дяй тя́ сни́детъ съ тебе́ и рече́тъ: окая́н­ная Ниневі́а, кто́ постене́тъ по не́й? от­ку́ду взыщу́ утѣше́нiе е́й?
 • Угото́вити ча́сть, устро́ити струну́, угото́вити ча́сть Аммо́ну, живу́щая въ рѣка́хъ, вода́ о́крестъ ея́, е́йже нача́ло мо́ре, и вода́ забра́ла ея́:
 • и еѳiо́пiа крѣ́пость ея́ и Еги́петъ, и нѣ́сть конца́ бѣ́г­ст­ву тво­ему́: и Фу́дъ и Ливи́ане бы́ша помо́щницы ея́.
 • И сiя́ въ преселе́нiе по́йдетъ плѣ́н­ница, и младе́нцы ея́ разбiю́тъ въ нача́лѣхъ всѣ́хъ путі́й ея́, и о всѣ́хъ сла́вныхъ ея́ ве́ргутъ жре́бiя, и вси́ во­ево́ды ея́ свя́жут­ся пу́ты.
 • И ты́ упiе́шися и бу́деши презрѣ́на, и ты́ сама́ себѣ́ взы́щеши по́мощи от­ вра́гъ.
 • Вся́ твердѣ́ли твоя́ я́ко смокви́чiе стра́жу иму́щее: а́ще поколе́блют­ся, впаду́тъ во уста́ яду́щаго.
 • Се́, лю́дiе тво­и́, я́ко жены́ въ тебѣ́: враго́мъ тво­и́мъ отворя́ема отворя́т­ся врата́ земли́ тво­ея́, и поя́стъ о́гнь вереи́ твоя́.
 • Во́ду одержа́нiя восхи́ти себѣ́ сама́ и утверди́ твердѣ́ли твоя́: влѣ́зи въ бре́нiе и попери́ся въ пле́вахъ, утверди́ па́че пли́нѳа.
 • Та́мо поя́стъ тя́ о́гнь, потреби́тъ тя́ ме́чь, поядя́тъ тя́ а́ки пру́зи, и отягча́еши а́ки мши́ца.
 • Умно́жила еси́ ку́пли твоя́ па́че звѣ́здъ небе́сныхъ: мши́цы устреми́шася и воз­летѣ́ша.
 • Возскочи́ а́ки пру́гъ смѣ́сникъ тво́й, а́ки акри́да восходя́щая на огра́ду въ де́нь студе́ный: со́лнце взы́де, и от­летѣ́, и не позна́ся мѣ́сто ея́: лю́тѣ и́мъ!
 • Воздрема́шася пастуси́ тво­и́, ца́рь Ассирі́йскъ успи́ си́льныя твоя́, воз­двиго́шася лю́дiе тво­и́ на го́ры, и не бя́ше прiе́млющаго.
 • Нѣ́сть цѣльбы́ сокруше́нiю тво­ему́, разгорѣ́ся я́зва твоя́: вси́ слы́шащiи вѣ́сть твою́ воспле́щутъ рука́ми о тебѣ́: поне́же на кого́ не на́йде зло́ба твоя́ всегда́?
 • Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем грабительство.
 • Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы.
 • Несется конница, сверкает меч и блестят копья; убитых множество и груды трупов: нет конца трупам, спотыкаются о трупы их.
 • Это – за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими – племена.
 • Вот, Я – на тебя! говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твое края одежды твоей и покажу народам наготу твою и царствам срамоту твою.
 • И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор.
 • И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? где найду я утешителей для тебя?»
 • Разве ты лучше Но-Аммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал было море, и море служило стеною его?
 • Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением; Копты и Ливийцы приходили на помощь тебе.
 • Но и он переселен, пошел в плен; даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями.
 • Так и ты – опьянеешь и скроешься; так и ты будешь искать защиты от неприятеля.
 • Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами: если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть.
 • Вот, и народ твой, как женщины у тебя: врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои.
 • Начерпай воды на время осады; укрепляй крепости твои; пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей.
 • Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя как гусеница, хотя бы ты умножился как гусеница, умножился как саранча.
 • Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе; но эта саранча рассеется и улетит.
 • Князья твои – как саранча, и военачальники твои – как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были.
 • Спят пастыри твои, царь Ассирийский, покоятся вельможи твои; народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его.
 • Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?
 • Канкор шаарга кайгы! Ал бєт бойдон алдамчылыкка жана киши љлтєрєєгљ толгон. Анын ичинде талап-тоноочулук токтобой жатат.
 • Камчынын єнє, чимирилген дљњгљлљктљрдєн калдырттаганы, аттын азынаганы жана катуу келе жаткан майдан арабанын дєњгєрљгє угулат.
 • Атчан зымырайт, кылыч жалањдайт, найза жаркылдайт. Љлтєрєлгљндљр љтљ кљп, љлєктљр єстє-єстєнљ єйєлєп жатат; љлєктљргљ сан жетпейт, аларга мєдєрєлєп жатышат.
 • Бул чебер сыйкырчылык кылган, сырты жагымдуу бузулган аялдын кљп бузуку иштери єчєн болду, ал љзєнєн бузуку иштери менен элдерди, сыйкырчылыгы менен урууларды сатат.
 • Мен сага каршымын, – дейт Себайот Тењир, – кийимињдин этегин бетиње чейин кљтљрєп, элдерге жылањач этињди кљрсљтљм, падышачылыктарга абийирињди ачам.
 • Анан сенин єстєњљ жийиркеничтєє нерселерди єйљм, сени жек кљрєндє кылам, сени маскара кылам.
 • Ошондо сени кљргљндљрдєн баары сенден качып: Нинеби талкаланды! Аны ким аяйт? Сени сооротуучуларды кайдан табам? – дешет.
 • Сен дарыялардын ортосунда жайгашкан, суулар менен курчалган, чеби дењиз болгон, дењиз ага дубал болгон Но-Амон шаарынан артыксыњбы?
 • Эфиопия менен Мисир анын кєчє эле. Пут менен Либия ага жардамга келип турушкан.
 • Бирок ал да кљчєрєлєп кетти, туткундалып кетти. Атєгєл, анын наристелери да бардык кљчљлљрдєн кесилиштеринде љлєп жатышат, анын атактуулары жљнєндљ љкчљмљ таш ыргытышты, анын бардык тљрљлљрє чынжыр менен кишенделди.
 • Сен да мас болосуњ, жашынасыњ, сен да душманыњдан качып, баш паана издейсињ.
 • Сенин бардык сепил-чептерињ мљмљсє бышкан анжырга окшош. Эгерде аларды кєбєсљ, алар тєз эле жегиси келгендин оозуна тєшљт.
 • Сенин элињ љзєњдљгє аялдарга окшош. Жерињдин дарбазалары душмандарыња ањырая ачылат, кулпуларыњды от жалмайт.
 • Курчоо убагына чейин суу ташып ал. Сепил-чептерињди бекемде. Ылайга кирип, баткак тебеле, кыш бышыра турган мешињди оњдо.
 • Ошол жерде сени от жалмайт, кылыч кыя чабат. Сен кырк аяктай кљбљйсљњ да, чегирткедей жайнасањ да, сени кырк аяктай жейт.
 • Кљпљстљрєњдє асмандагы жылдыздардан да кљп кылдыњ. Бирок бул чегиртке туш-тушка учуп кетет.
 • Сенин тљрљлљрєњ чегирткелердей, аскер башчыларыњ чиркейлердин уюгундай, алар суукта дубалдардын кычыктарына уялашат, кєн чыкканда, туш-тушка учуп кетишет, алардын орду кайда экенин билбей каласыњ.
 • Ашур падышасы, сенин койчуларыњ уктап жатышат, тљрљлљрєњ эс алып жатышат. Сенин элињ тоолорго чачырап кетти, аларды чогултар эч ким жок.
 • Сенин жараатыња даба жок, жараатыњ оор. Сен тууралуу кабар уккандардын бардыгы кол чабышат, анткени сенин тыйылбаган кыянаттыгыњ кимге гана багытталган жок?!»