Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Книга Иисуса Навина

 
 • И бы́сть по сконча́нiи Моисе́а раба́ Госпо́дня, и рече́ Госпо́дь иису́су сы́ну нави́ну, служи́телю Моисе́ову, глаго́ля:
 • Моисе́й ра́бъ мо́й сконча́ся: ны́нѣ у́бо воста́въ прейди́ Иорда́нъ ты́ и вси́ лю́дiе сі́и въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ и́мъ:
 • вся́кое мѣ́сто, по нему́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ е́, я́коже глаго́лахъ Моисе́ю:
 • пусты́ню и антилива́нъ се́й да́же до рѣки́ вели́кiя рѣки́ Евфра́та, всю́ зе́млю еѳео́ню, и да́же до мо́ря послѣ́дняго: от­ за́пада со́лнца бу́дутъ предѣ́лы ва́ши:
 • не супроти́вит­ся человѣ́къ предъ ва́ми во вся́ дни́ живота́ тво­его́, и я́коже бѣ́хъ съ Моисе́омъ, та́ко бу́ду и съ тобо́ю: и не оста́влю тебе́, ниже́ пре́зрю тя́:
 • крѣпи́ся и мужа́йся: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си́мъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ:
 • крѣпи́ся у́бо, и мужа́йся зѣло́, храни́ти и твори́ти, я́коже тебѣ́ заповѣ́да Моисе́й ра́бъ мо́й, и не уклони́ся от­ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, я́же твори́ши:
 • и да не от­сту́питъ кни́га зако́на сего́ от­ у́стъ тво­и́хъ, и да по­уча́ешися въ не́й де́нь и но́щь, да уразумѣ́еши твори́ти вся́ пи́сан­ная: тогда́ благо­успѣ́еши и испра́виши пути́ твоя́, и тогда́ уразумѣ́еши:
 • се́, заповѣ́даю тебѣ́: крѣпи́ся и мужа́йся, ни ужаса́йся, ниже́ убо́йся: я́ко съ тобо́ю Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ, а́може а́ще по́йдеши.
 • И заповѣ́да иису́съ книго́чiямъ людски́мъ, глаго́ля:
 • вни́дите посредѣ́ полка́ люді́й и заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: угото́вайте бра́шно, я́ко еще́ три́ дни́, и вы́ пре́йдете Иорда́нъ се́й, в­ше́дше прiя́ти зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ при­­ча́стiе.
 • И Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину рече́ иису́съ:
 • помяни́те сло́во, е́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, глаго́ля: Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ упоко́и ва́съ и даде́ ва́мъ зе́млю сiю́:
 • жены́ ва́ши и дѣ́ти ва́ши и ско́ти ва́ши да живу́тъ на земли́, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й у Иорда́на: вы́ же пре́йдете вооруже́ни предъ бра́тiею ва́­шею, вся́къ крѣ́покъ, и спобо́р­ст­вуете и́мъ,
 • до́ндеже упоко́итъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже и ва́съ, и наслѣ́дятъ и сі́и зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ и́мъ: и отъи́дете кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́, и наслѣ́дите е́, е́же даде́ ва́мъ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́ковъ со́лнца.
 • И от­вѣща́в­ше иису́су, рѣ́ша: вся́, ели́ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и во вся́кое мѣ́сто, а́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
 • по всѣ́мъ, ели́ка слу́шахомъ Моисе́а, тебе́ послу́шаемъ: то́кмо да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ тобо́ю, я́коже бѣ́ съ Моисе́емъ:
 • человѣ́къ же, и́же а́ще не покори́т­ся тебѣ́ и и́же не послу́шаетъ слове́съ тво­и́хъ, я́коже заповѣ́си ему́, да у́мретъ: то́чiю крѣпи́ся и мужа́йся.
 • 耶 和 华 的 仆 人 摩 西 死 了 以 后 , 耶 和 华 晓 谕 摩 西 的 帮 手 , 嫩 的 儿 子 约 书 亚 , 说 ,
 • 我 的 仆 人 摩 西 死 了 。 现 在 你 要 起 来 , 和 众 百 姓 过 这 约 旦 河 , 往 我 所 要 赐 给 以 色 列 人 的 地 去 。
 • 凡 你 们 脚 掌 所 踏 之 地 , 我 都 照 着 我 所 应 许 摩 西 的 话 赐 给 你 们 了 。
 • 从 旷 野 , 和 这 利 巴 嫩 , 直 到 伯 拉 大 河 。 赫 人 的 全 地 。 又 到 大 海 日 落 之 处 。 都 要 作 你 们 的 境 界 。
 • 你 平 生 的 日 子 , 必 无 一 人 能 在 你 面 前 删 立 得 住 。 我 怎 样 与 摩 西 同 在 , 也 必 照 样 与 你 同 在 。 我 必 不 撇 下 你 , 也 不 丢 弃 你 。
 • 你 当 刚 强 壮 胆 。 因 为 你 必 使 这 百 姓 承 受 那 地 为 业 , 就 是 我 向 他 们 列 祖 起 誓 应 许 赐 给 他 们 的 地 。
 • 只 要 刚 强 , 大 大 壮 胆 , 谨 守 遵 行 我 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 的 一 切 律 法 , 不 可 偏 离 左 右 , 使 你 无 论 往 哪 里 去 , 都 可 以 顺 利 。
 • 这 律 法 书 不 可 离 开 你 的 口 , 总 要 昼 夜 思 想 , 好 使 你 谨 守 遵 行 这 书 上 所 写 的 一 切 话 。 如 此 , 你 的 道 路 就 可 以 亨 通 , 凡 事 顺 利 。
 • 我 岂 没 有 吩 咐 你 麽 。 你 当 刚 强 壮 胆 。 不 要 惧 怕 , 也 不 要 惊 惶 。 因 为 你 无 论 往 哪 里 去 , 耶 和 华 你 的 神 必 与 你 同 在 。
 • 于 是 , 约 书 亚 吩 咐 百 姓 的 官 长 说 ,
 • 你 们 要 走 遍 营 中 , 吩 咐 百 姓 说 , 当 预 备 食 物 。 因 为 三 日 之 内 你 们 要 过 这 约 旦 河 , 进 去 得 耶 和 华 你 们 神 赐 你 们 为 业 之 地 。
 • 约 书 亚 对 流 便 人 , 迦 得 人 , 和 玛 拿 西 半 支 派 的 人 说 ,
 • 你 们 要 追 念 耶 和 华 的 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 们 的 话 说 , 耶 和 华 你 们 的 神 使 你 们 得 享 平 安 , 也 必 将 这 地 赐 给 你 们 。
 • 你 们 的 妻 子 , 孩 子 , 和 牲 畜 都 可 以 留 在 约 旦 河 东 , 摩 西 所 给 你 们 的 地 。 但 你 们 中 间 一 切 大 能 的 勇 士 都 要 带 着 兵 器 在 你 们 的 弟 兄 前 面 过 去 , 帮 助 他 们 ,
 • 等 到 耶 和 华 使 你 们 的 弟 兄 像 你 们 一 样 得 享 平 安 , 并 且 得 着 耶 和 华 你 们 神 所 赐 他 们 为 业 之 地 , 那 时 才 可 以 回 你 们 所 得 之 地 , 承 受 为 业 , 就 是 耶 和 华 的 仆 人 摩 西 在 约 旦 河 东 , 向 日 出 之 地 所 给 你 们 的 。
 • 他 们 回 答 约 书 亚 说 , 你 所 吩 咐 我 们 行 的 , 我 们 都 必 行 。 你 所 差 遣 我 们 去 的 , 我 们 都 必 去 。
 • 我 们 从 前 在 一 切 事 上 怎 样 听 从 摩 西 , 现 在 也 必 照 样 听 从 你 。 惟 愿 耶 和 华 你 的 神 与 你 同 在 , 像 与 摩 西 同 在 一 样 。
 • 无 论 什 么 人 违 背 你 的 命 令 , 不 听 从 你 所 吩 咐 他 的 一 切 话 , 就 必 治 死 他 。 你 只 要 刚 强 壮 胆 。
 • По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
 • Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
 • Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:
 • от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
 • Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
 • Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
 • только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
 • Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
 • Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
 • И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:
 • пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие.
 • А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:
 • вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию;
 • жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им,
 • доколе Господь [Бог ваш] не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.
 • Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем;
 • как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;
 • всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!