Скрыть
10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:15
10:16
10:17
10:18
10:20
10:21
10:22
10:23
10:25
10:29
10:30
10:31
10:34
10:35
10:36
10:37
10:39
10:41
10:43
17:5
17:6
17:7
17:8
17:10
17:15
17:17
Церковнославянский (рус)
Егда́ же услы́ша Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй, я́ко взя́ иису́съ га́й и потреби́ его́, я́коже сотвори́ иерихо́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ и га́ю и царю́ его́, и я́ко са́ми вда́шася живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су и ко Изра́илю, и бы́ша въ ни́хъ,
и убоя́шася са́ми въ себѣ́ зѣло́: вѣ́дяху бо, я́ко гра́дъ бя́ше вели́къ гавао́нъ, я́ко еди́нъ от­ вели́кихъ градо́въ, и вси́ му́жiе и́же въ не́мъ крѣ́пцы.
И посла́ Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй къ Ела́му царю́ Хевро́нску и фераа́ну царю́ иериму́ѳску, и ко Афі́ю царю́ лахи́сску, и къ дави́ру царю́ Одолла́мску, глаго́ля:
прiиди́те, взы́дите ко мнѣ́ и помози́те ми́, да повою́емъ гавао́на: вда́шася бо са́ми ко иису́су и къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
И собра́шася и взыдо́ша пя́ть царе́й Иевусе́йскихъ: ца́рь Иерусали́мскiй и ца́рь Хевро́нскiй, и ца́рь иериму́ѳскiй и ца́рь лахи́сскiй и ца́рь Одолла́мскiй, са́ми и вси́ лю́дiе и́хъ, и обсѣдо́ша гавао́на и во­ева́ша на него́.
И посла́ша живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су въ по́лкъ Изра́илевъ въ Галга́лы, глаго́люще: не от­рѣша́й руки́ тво­ея́ от­ ра́бъ тво­и́хъ: взы́ди къ на́мъ ско́ро и помози́ на́мъ, и изми́ на́съ: я́ко со́брани су́ть на ны́ вси́ ца́рiе Аморре́йстiи, живу́щiи въ го́рнѣй.
И взы́де иису́съ от­ Галга́лъ, са́мъ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ, вся́къ си́льный крѣ́постiю.
И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся и́хъ, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ я́: не оста́нетъ от­ ни́хъ ни еди́нъ предъ ва́ми.
И прiи́де на ни́хъ иису́съ внеза́пу: всю́ бо но́щь и́де от­ Галга́лъ.
И ужаси́ я́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и сокруши́ я́ Госпо́дь сокруше́нiемъ вели́кимъ въ гавао́нѣ: и погна́ша я́ путе́мъ восхо́да Виѳоро́нска, и сѣча́ху и́хъ да́же до ази́ка и до маки́да.
Внегда́ же бѣжа́ти и́мъ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ до восхо́да Виѳоро́нска, и Госпо́дь ве́рже на ня́ ка́менiе вели́кое гра́да съ небесе́ да́же до ази́ка, и бы́сть мно́жае уме́ршихъ от­ гра́да ка́мен­на, не́же убiе́н­ныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ мече́мъ на бра́ни.
Тогда́ глаго́ла иису́съ ко Го́споду, въ о́ньже де́нь предаде́ Госпо́дь Бо́гъ Аморре́а подъ ру́ку Изра́илеву, егда́ сокруши́ и́хъ въ гавао́нѣ, и сокруши́шася от­ лица́ Изра́илева: и рече́ иису́съ: да ста́нетъ со́лнце пря́мо гавао́ну, и луна́ пря́мо де́бри Ело́нъ.
И ста́ со́лнце и луна́ въ стоя́нiи, до́ндеже от­мсти́ Бо́гъ враго́мъ и́хъ. Не сiе́ ли е́сть пи́сано въ кни́гахъ пра́веднаго: и ста́ со́лнце посредѣ́ небесе́ и не идя́ше на за́падъ въ соверше́нiе дне́ еди́наго?
И не бы́сть де́нь таковы́й ниже́ пре́жде, ниже́ послѣди́, е́же послу́шати Бо́гу та́ко гла́са человѣ́ча, я́ко Госпо́дь спобо́р­ст­вова Изра́илю.
И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
И убѣго́ша пя́ть ца́рiе сі́и и скры́шася въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
И повѣ́даша иису́су, глаго́люще: обрѣто́шася пя́ть ца́рiе скры́в­шiися въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
И рече́ иису́съ: при­­вали́те ка́менiе ве́лiе ко у́стiю пеще́ры и при­­ста́вите надъ ни́ми му́жы стрещи́ и́хъ:
вы́ же не сто́йте здѣ́, гоня́ще вслѣ́дъ враго́въ ва́шихъ, и пости́гните оста́нокъ и́хъ, и не дади́те вни́ти и́мъ во гра́ды и́хъ, предаде́ бо я́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши.
И бы́сть егда́ преста́ иису́съ и вси́ сы́нове Изра́илевы сѣку́ще и́хъ сѣче́нiемъ вели́кимъ зѣло́ да́же до конца́, и уцѣлѣ́в­шiи от­ ни́хъ внидо́ша во гра́ды тве́рды.
И воз­врати́шася вси́ лю́дiе въ по́лкъ ко иису́су въ маки́ду здра́ви, и не воз­скомлѣ́ никто́же от­ сыно́въ Изра́илевыхъ язы́комъ сво­и́мъ.
И рече́ иису́съ: от­ве́рзите у́стiе пеще́ры и изведи́те ко мнѣ́ пя́ть царе́й си́хъ изъ пеще́ры.
И сотвори́ша та́ко, и изведо́ша къ нему́ пя́ть царе́й изъ пеще́ры: царя́ Иерусали́мска и царя́ Хевро́нска, и царя́ иериму́ѳска и царя́ лахи́сска и царя́ Одолла́мска.
И егда́ изведо́ша и́хъ ко иису́су, и созва́ иису́съ всего́ Изра́иля и нача́лники во­и́нскiя ходя́щыя съ ни́мъ, глаго́ля къ ни́мъ: при­­ступи́те и наступи́те нога́ми ва́шими на вы́и царе́й си́хъ. И при­­ступи́в­ше наступи́ша нога́ми сво­и́ми на вы́и и́хъ.
И рече́ къ ни́мъ иису́съ: не бо́йтеся и́хъ, ни ужаса́йтеся: мужа́йтеся и крѣпи́теся, я́ко си́це сотвори́тъ Госпо́дь всѣ́мъ враго́мъ ва́шымъ, и́хже вы́ повою́ете.
И уби́ я́ иису́съ, и повѣ́си я́ на пяти́ древесѣ́хъ: и бы́ша ви́сяще на древа́хъ да́же до ве́чера.
И бы́сть при­­ захожде́нiи со́лнца, повелѣ́ иису́съ, и сня́ша я́ съ древе́съ, и вверго́ша я́ въ пеще́ру, въ ню́же вбѣго́ша та́мо: и завали́ша ка́менiемъ вели́кимъ пеще́ру до дне́шняго дне́.
Взя́ша же и маки́ду въ то́й де́нь, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́ и царя́ ея́, и потреби́ша и́хъ и все́ ды́шущее е́же бя́ше въ не́й: и не оста́ся никто́же въ не́й цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ маки́дску, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ маки́ды въ ле́вну, и облеже́ ле́вну.
И предаде́ ю́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ша ю́ и царя́ ея́, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́й: и не оста́ся въ не́й ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ ея́, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ ле́вны въ лахи́съ, и облеже́ его́, и во­ева́­ше на́нь.
И предаде́ Госпо́дь лахи́съ въ ру́цѣ Изра́илевы: и взя́ его́ въ де́нь вторы́й, и изби́ша его́ о́стрiемъ меча́ [и все́ ды́шущее въ не́мъ], и потреби́ша его́, я́коже сотвори́ша ле́внѣ.
Тогда́ взы́де ора́мъ ца́рь газе́рскъ, помога́яй лахи́су: и порази́ его́ иису́съ о́стрiемъ меча́, и лю́ди его́, до́ндеже не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ лахи́са во агло́нъ, и облеже́ и́, и во­ева́ на него́.
И предаде́ и́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ и́ въ то́й де́нь, и изби́ и́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́мъ уби́, и сотвори́ ему́ я́коже и лахи́су.
И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ Хевро́нъ, и обся́де и́:
и взя́ его́, и порази́ его́ о́стрiемъ меча́, и царя́ его́, и вся́ ве́си его́, и вся́ ды́шущая ели́ка бя́ху въ не́мъ: не бѣ́ уцѣлѣ́вый: я́коже сотвори́ша агло́ну, потреби́ша и́ и все́ ды́шущее, ели́ка въ не́мъ бя́ху.
И обрати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ дави́ръ: и обсѣ́дше и́,
взя́ша его́ и царя́ его́ и вся́ ве́си его́, и порази́ша и́ мече́мъ, и потреби́ша и́ и все́ ды́шущее въ не́мъ, и не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: я́коже сотвори́ша Хевро́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ша дави́ру и царю́ его́, и я́коже сотвори́ша ле́внѣ и царю́ ея́.
И порази́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и наге́въ, и ра́вную и Асидо́ѳъ, и вся́ цари́ его́: не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: и все́ ды́шущее потреби́ша, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю.
И изби́ и́хъ иису́съ от­ Ка́дисъ-варни́ да́же до Га́зы, и всю́ зе́млю госо́мъ да́же до гавао́на:
и вся́ цари́ сiя́ и зе́млю и́хъ взя́ иису́съ еди́ною: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ помога́­ше Изра́илю.
И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
И бы́ша предѣ́лы пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ, я́ко се́й пе́рвенецъ Ио́сифу, Махи́рови пе́рвенцу Манассі́ину, отцу́ Галаа́дову, [се́й бо бы́сть му́жъ хра́бръ] въ Галаади́тидѣ и Васани́тидѣ.
И бы́ша сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ по со́нмомъ и́хъ: сыно́мъ Ахiезе́ровымъ и сыно́мъ еле́ковымъ и сыно́мъ Есрiи́левымъ, и сыно́мъ сехе́мовымъ и сыно́мъ семiрае́ловымъ и сыно́мъ Офе́ровымъ: сі́и су́ть сы́нове Манассі́ины, сы́на Ио́сифова, му́жескъ по́лъ по племено́мъ сво­и́мъ.
И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, сы́на Манассі́ина, не бы́ша сы́ны, но то́кмо дще́ри: и сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
И ста́ша предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ иису́сомъ сы́номъ нави́нымъ и предъ кня́зи, глаго́лющя: Бо́гъ заповѣ́да руко́ю Моисе́овою да́ти на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи на́­шея. И даде́ся и́мъ наслѣ́дiе повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, жре́бiй въ бра́тiи отца́ и́хъ.
И паде́ жре́бiй Манассі́ю по́ле Лаве́ково кромѣ́ земли́ Галаа́довы и Васа́ни, я́же е́сть объ ону́ страну́ Иорда́на,
поне́же дще́ри сыно́въ Манассі́иныхъ наслѣ́диша жре́бiй посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ: земля́ же Галаа́дова бы́сть сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ.
И бы́ша предѣ́лы сыно́въ Манассі́иныхъ от­ Аси́ръ-махѳо́ѳа, и дана́ѳъ, я́же е́сть предъ лице́мъ Cихе́ма, и и́дутъ предѣ́лы на Иами́нъ и на Иаси́фъ ко исто́чнику Ѳафѳо́ѳъ.
Манассі́ю бу́детъ земля́ Ѳафѳо́ѳъ: и Ѳафѳо́ѳъ надъ предѣ́лы Манассі́иными сыно́мъ Ефре́млимъ:
и сни́дутъ предѣ́лы къ де́бри кана́ на ю́гъ по де́бри Иари́мъ: тереви́нѳъ Ефре́му посредѣ́ гра́да Манассі́ина. И предѣ́лы Манассі́ины къ сѣ́веру на водоте́чь, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре:
от­ ю́га Ефре́му, и къ сѣ́веру Манассі́и, и бу́детъ мо́ре предѣ́лъ и́мъ: и ко Аси́ру совокупя́т­ся къ сѣ́веру, и Иссаха́ру от­ восто́къ.
И бу́детъ Манассі́ю [предѣ́лъ] между́ Иссаха́ромъ и между́ Аси́ромъ веѳса́нъ и ве́си и́хъ, и Иевлаа́мъ и ве́си его́, и живу́щыя въ до́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ ендо́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ Маге́ддѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ тана́хѣ и ве́си его́, и тре́тiя ча́сть Нафе́ѳа и ве́си его́.
И не воз­мого́ша сы́нове Манассі́ины потреби́ти градо́въ си́хъ: и нача́ Ханане́й жи́ти въ земли́ се́й.
И бы́сть егда́ укрѣпи́шася сы́нове Изра́илевы, и сотвори́ша Ханане́овъ послу́шныхъ, потребле́нiемъ же не потреби́ша и́хъ.
Противорѣ́ша же сы́нове Ио́сифовы иису́су, глаго́люще: почто́ наслѣ́д­ст­вовалъ еси́ на́съ жре́бiемъ еди́нымъ и у́жемъ еди́нымъ? а́зъ же лю́дъ мно́гъ е́смь, и благослови́ мя Бо́гъ [да́же досе́лѣ].
И рече́ и́мъ иису́съ: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́, взы́ди въ дубра́ву и отреби́ себѣ́ та́мо мѣ́сто въ земли́ Ферезе́а и Рафаи́ма, а́ще утѣсня́етъ тя́ гора́ Ефре́мля.
И рѣ́ша сы́нове Ио́сифовы: не дово́лно на́мъ горы́ Ефре́мли: и ко́нь преизбра́н­ный и желѣ́зо всему́ Ханане́ю живу́щему въ земли́ Еме́къ, въ веѳса́нѣ и въ ве́сехъ ея́, и во юдо́лѣ Иезрае́ль.
И рече́ иису́съ къ сыно́мъ Ио́сифовымъ, Ефре́му и Манассі́ю, глаго́ля: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́ и си́лу вели́ку и́маши, не бу́детъ ти́ жре́бiй еди́нъ:
зане́ дубра́ва бу́детъ тебѣ́, поне́же дубра́ва е́сть, и отреби́ши ю́, и бу́детъ тебѣ́, и концы́ ея́, егда́ потреби́ши Ханане́а, а́ще ко́нь преизбра́н­ный ему́ е́сть: [и са́мъ си́ленъ,] ты́ бо преси́лиши его́.
Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир [с Иисусом и] с Израилем и остались среди их,
тогда он весьма испугался, потому что Гаваон [был] город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые.
Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать:
придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми.
Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него.
Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израильский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались против нас все цари Аморрейские, живущие на горах.
Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые.
И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит пред лицем твоим.
И пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю ночь шел он из Галгала.
Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа.
Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни [града] до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом [на сражении].
Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь [Бог] Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!
И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»?
И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.
Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал.
А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе.
Когда донесено было Иисусу и сказано: «нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе»,
Иисус сказал: «привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их;
а вы не останавливайтесь [здесь], но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши».
После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные,
весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим.
Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех.
Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих. Они подошли и наступили ногами своими на выи их.
Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать.
Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера.
При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня.
В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел [и избежал]; и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским.
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны;
и предал Господь и ее в руки Израиля, [и взяли ее] и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы уцелел [и избежал], и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским.
Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него станом и воевал против него;
и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, [и истребил его] так, как поступил с Ливною.
Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразил его и народ его [мечом] так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел [и избежал].
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него;
[и предал его Господь в руки Израиля,] и взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом.
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него;
и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем.
Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него;
и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию [их и] все дышащее, что находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее.
И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев;
поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона;
и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля.
Потом Иисус и все Израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал.
И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан.
Достались уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их.
У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина, не было сыновей, а [только] дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
Они пришли к священнику Елеазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими. И дан им удел, по повелению Господню, между братьями отца их.
И выпало Манассии десять участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которая за Иорданом;
ибо дочери [сынов] Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновьям Манассии.
Предел [сынов] Манассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема; отсюда предел идет направо к жителям Ен-Таппуаха.
Земля Таппуах досталась Манассии, а город Таппуах у предела Манассиина – сынам Ефремовым.
Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии – на северной стороне потока и оканчивается морем.
Что к югу, то Ефремово, а что к северу, то Манассиино; море же было пределом их; к Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной.
У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Беф-Сан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Ен-Дора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нафефа [с селами его].
Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и Хананеи остались жить в земле сей.
Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их.
Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?
Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе [место], если гора Ефремова для тебя тесна.
Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех Хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Беф-Сане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреельской.
Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: ты многолюден и сила у тебя велика; не один жребий будет у тебя:
и гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь Хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, [ты одолеешь их].
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible