Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́ша Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй, я́ко взя́ иису́съ га́й и потреби́ его́, я́коже сотвори́ иерихо́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ и га́ю и царю́ его́, и я́ко са́ми вда́шася живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су и ко Изра́илю, и бы́ша въ ни́хъ,
 • и убоя́шася са́ми въ себѣ́ зѣло́: вѣ́дяху бо, я́ко гра́дъ бя́ше вели́къ гавао́нъ, я́ко еди́нъ от­ вели́кихъ градо́въ, и вси́ му́жiе и́же въ не́мъ крѣ́пцы.
 • И посла́ Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй къ Ела́му царю́ Хевро́нску и фераа́ну царю́ иериму́ѳску, и ко Афі́ю царю́ лахи́сску, и къ дави́ру царю́ Одолла́мску, глаго́ля:
 • прiиди́те, взы́дите ко мнѣ́ и помози́те ми́, да повою́емъ гавао́на: вда́шася бо са́ми ко иису́су и къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И собра́шася и взыдо́ша пя́ть царе́й Иевусе́йскихъ: ца́рь Иерусали́мскiй и ца́рь Хевро́нскiй, и ца́рь иериму́ѳскiй и ца́рь лахи́сскiй и ца́рь Одолла́мскiй, са́ми и вси́ лю́дiе и́хъ, и обсѣдо́ша гавао́на и во­ева́ша на него́.
 • И посла́ша живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су въ по́лкъ Изра́илевъ въ Галга́лы, глаго́люще: не от­рѣша́й руки́ тво­ея́ от­ ра́бъ тво­и́хъ: взы́ди къ на́мъ ско́ро и помози́ на́мъ, и изми́ на́съ: я́ко со́брани су́ть на ны́ вси́ ца́рiе Аморре́йстiи, живу́щiи въ го́рнѣй.
 • И взы́де иису́съ от­ Галга́лъ, са́мъ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ, вся́къ си́льный крѣ́постiю.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся и́хъ, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ я́: не оста́нетъ от­ ни́хъ ни еди́нъ предъ ва́ми.
 • И прiи́де на ни́хъ иису́съ внеза́пу: всю́ бо но́щь и́де от­ Галга́лъ.
 • И ужаси́ я́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и сокруши́ я́ Госпо́дь сокруше́нiемъ вели́кимъ въ гавао́нѣ: и погна́ша я́ путе́мъ восхо́да Виѳоро́нска, и сѣча́ху и́хъ да́же до ази́ка и до маки́да.
 • Внегда́ же бѣжа́ти и́мъ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ до восхо́да Виѳоро́нска, и Госпо́дь ве́рже на ня́ ка́менiе вели́кое гра́да съ небесе́ да́же до ази́ка, и бы́сть мно́жае уме́ршихъ от­ гра́да ка́мен­на, не́же убiе́н­ныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ мече́мъ на бра́ни.
 • Тогда́ глаго́ла иису́съ ко Го́споду, въ о́ньже де́нь предаде́ Госпо́дь Бо́гъ Аморре́а подъ ру́ку Изра́илеву, егда́ сокруши́ и́хъ въ гавао́нѣ, и сокруши́шася от­ лица́ Изра́илева: и рече́ иису́съ: да ста́нетъ со́лнце пря́мо гавао́ну, и луна́ пря́мо де́бри Ело́нъ.
 • И ста́ со́лнце и луна́ въ стоя́нiи, до́ндеже от­мсти́ Бо́гъ враго́мъ и́хъ. Не сiе́ ли е́сть пи́сано въ кни́гахъ пра́веднаго: и ста́ со́лнце посредѣ́ небесе́ и не идя́ше на за́падъ въ соверше́нiе дне́ еди́наго?
 • И не бы́сть де́нь таковы́й ниже́ пре́жде, ниже́ послѣди́, е́же послу́шати Бо́гу та́ко гла́са человѣ́ча, я́ко Госпо́дь спобо́р­ст­вова Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • И убѣго́ша пя́ть ца́рiе сі́и и скры́шася въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И повѣ́даша иису́су, глаго́люще: обрѣто́шася пя́ть ца́рiе скры́в­шiися въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И рече́ иису́съ: при­­вали́те ка́менiе ве́лiе ко у́стiю пеще́ры и при­­ста́вите надъ ни́ми му́жы стрещи́ и́хъ:
 • вы́ же не сто́йте здѣ́, гоня́ще вслѣ́дъ враго́въ ва́шихъ, и пости́гните оста́нокъ и́хъ, и не дади́те вни́ти и́мъ во гра́ды и́хъ, предаде́ бо я́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши.
 • И бы́сть егда́ преста́ иису́съ и вси́ сы́нове Изра́илевы сѣку́ще и́хъ сѣче́нiемъ вели́кимъ зѣло́ да́же до конца́, и уцѣлѣ́в­шiи от­ ни́хъ внидо́ша во гра́ды тве́рды.
 • И воз­врати́шася вси́ лю́дiе въ по́лкъ ко иису́су въ маки́ду здра́ви, и не воз­скомлѣ́ никто́же от­ сыно́въ Изра́илевыхъ язы́комъ сво­и́мъ.
 • И рече́ иису́съ: от­ве́рзите у́стiе пеще́ры и изведи́те ко мнѣ́ пя́ть царе́й си́хъ изъ пеще́ры.
 • И сотвори́ша та́ко, и изведо́ша къ нему́ пя́ть царе́й изъ пеще́ры: царя́ Иерусали́мска и царя́ Хевро́нска, и царя́ иериму́ѳска и царя́ лахи́сска и царя́ Одолла́мска.
 • И егда́ изведо́ша и́хъ ко иису́су, и созва́ иису́съ всего́ Изра́иля и нача́лники во­и́нскiя ходя́щыя съ ни́мъ, глаго́ля къ ни́мъ: при­­ступи́те и наступи́те нога́ми ва́шими на вы́и царе́й си́хъ. И при­­ступи́в­ше наступи́ша нога́ми сво­и́ми на вы́и и́хъ.
 • И рече́ къ ни́мъ иису́съ: не бо́йтеся и́хъ, ни ужаса́йтеся: мужа́йтеся и крѣпи́теся, я́ко си́це сотвори́тъ Госпо́дь всѣ́мъ враго́мъ ва́шымъ, и́хже вы́ повою́ете.
 • И уби́ я́ иису́съ, и повѣ́си я́ на пяти́ древесѣ́хъ: и бы́ша ви́сяще на древа́хъ да́же до ве́чера.
 • И бы́сть при­­ захожде́нiи со́лнца, повелѣ́ иису́съ, и сня́ша я́ съ древе́съ, и вверго́ша я́ въ пеще́ру, въ ню́же вбѣго́ша та́мо: и завали́ша ка́менiемъ вели́кимъ пеще́ру до дне́шняго дне́.
 • Взя́ша же и маки́ду въ то́й де́нь, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́ и царя́ ея́, и потреби́ша и́хъ и все́ ды́шущее е́же бя́ше въ не́й: и не оста́ся никто́же въ не́й цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ маки́дску, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ маки́ды въ ле́вну, и облеже́ ле́вну.
 • И предаде́ ю́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ша ю́ и царя́ ея́, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́й: и не оста́ся въ не́й ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ ея́, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ ле́вны въ лахи́съ, и облеже́ его́, и во­ева́­ше на́нь.
 • И предаде́ Госпо́дь лахи́съ въ ру́цѣ Изра́илевы: и взя́ его́ въ де́нь вторы́й, и изби́ша его́ о́стрiемъ меча́ [и все́ ды́шущее въ не́мъ], и потреби́ша его́, я́коже сотвори́ша ле́внѣ.
 • Тогда́ взы́де ора́мъ ца́рь газе́рскъ, помога́яй лахи́су: и порази́ его́ иису́съ о́стрiемъ меча́, и лю́ди его́, до́ндеже не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ лахи́са во агло́нъ, и облеже́ и́, и во­ева́ на него́.
 • И предаде́ и́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ и́ въ то́й де́нь, и изби́ и́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́мъ уби́, и сотвори́ ему́ я́коже и лахи́су.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ Хевро́нъ, и обся́де и́:
 • и взя́ его́, и порази́ его́ о́стрiемъ меча́, и царя́ его́, и вся́ ве́си его́, и вся́ ды́шущая ели́ка бя́ху въ не́мъ: не бѣ́ уцѣлѣ́вый: я́коже сотвори́ша агло́ну, потреби́ша и́ и все́ ды́шущее, ели́ка въ не́мъ бя́ху.
 • И обрати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ дави́ръ: и обсѣ́дше и́,
 • взя́ша его́ и царя́ его́ и вся́ ве́си его́, и порази́ша и́ мече́мъ, и потреби́ша и́ и все́ ды́шущее въ не́мъ, и не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: я́коже сотвори́ша Хевро́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ша дави́ру и царю́ его́, и я́коже сотвори́ша ле́внѣ и царю́ ея́.
 • И порази́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и наге́въ, и ра́вную и Асидо́ѳъ, и вся́ цари́ его́: не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: и все́ ды́шущее потреби́ша, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю.
 • И изби́ и́хъ иису́съ от­ Ка́дисъ-варни́ да́же до Га́зы, и всю́ зе́млю госо́мъ да́же до гавао́на:
 • и вся́ цари́ сiя́ и зе́млю и́хъ взя́ иису́съ еди́ною: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ помога́­ше Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир [с Иисусом и] с Израилем и остались среди их,
 • тогда он весьма испугался, потому что Гаваон [был] город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые.
 • Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать:
 • придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми.
 • Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него.
 • Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израильский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались против нас все цари Аморрейские, живущие на горах.
 • Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые.
 • И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит пред лицем твоим.
 • И пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю ночь шел он из Галгала.
 • Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа.
 • Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни [града] до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом [на сражении].
 • Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь [Бог] Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!
 • И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»?
 • И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.
 • Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал.
 • А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе.
 • Когда донесено было Иисусу и сказано: «нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе»,
 • Иисус сказал: «привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их;
 • а вы не останавливайтесь [здесь], но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши».
 • После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные,
 • весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим.
 • Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех.
 • Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
 • Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих. Они подошли и наступили ногами своими на выи их.
 • Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать.
 • Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера.
 • При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня.
 • В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел [и избежал]; и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны;
 • и предал Господь и ее в руки Израиля, [и взяли ее] и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы уцелел [и избежал], и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него станом и воевал против него;
 • и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, [и истребил его] так, как поступил с Ливною.
 • Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразил его и народ его [мечом] так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел [и избежал].
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него;
 • [и предал его Господь в руки Израиля,] и взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него;
 • и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем.
 • Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него;
 • и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию [их и] все дышащее, что находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее.
 • И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев;
 • поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона;
 • и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля.
 • Потом Иисус и все Израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал.
 • 耶 路 撒 冷 王 亚 多 尼 洗 德 听 见 约 书 亚 夺 了 艾 城 , 尽 行 毁 灭 , 怎 样 待 耶 利 哥 和 耶 利 哥 的 王 , 也 照 样 待 艾 城 和 艾 城 的 王 , 又 听 见 基 遍 的 居 民 与 以 色 列 人 立 了 和 约 , 住 在 他 们 中 间 ,
 • 就 甚 惧 怕 。 因 为 基 遍 是 一 座 大 城 , 如 都 城 一 般 , 比 艾 城 更 大 , 并 且 城 内 的 人 都 是 勇 士 。
 • 所 以 耶 路 撒 冷 王 亚 多 尼 洗 德 打 发 人 去 见 希 伯 仑 王 何 咸 , 耶 末 王 毗 兰 , 拉 吉 王 雅 非 亚 , 和 伊 矶 伦 王 底 璧 , 说 ,
 • 求 你 们 上 来 帮 助 我 , 我 们 好 攻 打 基 遍 , 因 为 他 们 与 约 书 亚 和 以 色 列 人 立 了 和 约 。
 • 于 是 五 个 亚 摩 利 王 , 就 是 耶 路 撒 冷 王 , 希 伯 仑 王 , 耶 末 王 , 拉 吉 王 , 伊 矶 伦 王 , 大 家 聚 集 , 率 领 他 们 的 众 军 上 去 , 对 着 基 遍 安 营 , 攻 打 基 遍 。
 • 基 遍 人 就 打 发 人 往 吉 甲 的 营 中 去 见 约 书 亚 , 说 , 你 不 要 袖 手 不 顾 你 的 仆 人 , 求 你 速 速 上 来 拯 救 我 们 , 帮 助 我 们 , 因 为 住 山 地 亚 摩 利 人 的 诸 王 都 聚 集 攻 击 我 们 。
 • 于 是 约 书 亚 和 他 一 切 兵 丁 , 并 大 能 的 勇 士 , 都 从 吉 甲 上 去 。
 • 耶 和 华 对 约 书 亚 说 , 不 要 怕 他 们 。 因 为 我 已 将 他 们 交 在 你 手 里 , 他 们 无 一 人 能 在 你 面 前 删 立 得 住 。
 • 约 书 亚 就 终 夜 从 吉 甲 上 去 , 猛 然 临 到 他 们 那 里 。
 • 耶 和 华 使 他 们 在 以 色 列 人 面 前 溃 乱 。 约 书 亚 在 基 遍 大 大 地 杀 败 他 们 , 追 赶 他 们 , 在 伯 和 仑 的 上 坡 路 击 杀 他 们 , 直 到 亚 西 加 和 玛 基 大 。
 • 他 们 在 以 色 列 人 面 前 逃 跑 , 正 在 伯 和 仑 下 坡 的 时 候 , 耶 和 华 从 天 上 降 大 冰 雹 ( 冰 雹 原 文 作 石 头 ) 在 他 们 身 上 , 直 降 到 亚 西 加 , 打 死 他 们 。 被 冰 雹 打 死 的 , 比 以 色 列 人 用 刀 杀 死 的 还 多 。
 • 当 耶 和 华 将 亚 摩 利 人 交 付 以 色 列 人 的 日 子 , 约 书 亚 就 祷 告 耶 和 华 , 在 以 色 列 人 眼 前 说 , 日 头 阿 , 你 要 停 在 基 遍 。 月 亮 阿 , 你 要 止 在 亚 雅 仑 谷 。
 • 于 是 日 头 停 留 , 月 亮 止 住 , 直 等 国 民 向 敌 人 报 仇 。 这 事 岂 不 是 写 在 雅 煞 珥 书 上 麽 。 日 头 在 天 当 中 停 住 , 不 急 速 下 落 , 约 有 一 日 之 久 。
 • 在 这 日 以 前 , 这 日 以 后 , 耶 和 华 听 人 的 祷 告 , 没 有 像 这 日 的 , 是 因 耶 和 华 为 以 色 列 争 战 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 回 到 吉 甲 的 营 中 。
 • 那 五 王 逃 跑 , 藏 在 玛 基 大 洞 里 。
 • 有 人 告 诉 约 书 亚 说 , 那 五 王 已 经 找 到 了 , 都 藏 在 玛 基 大 洞 里 。
 • 约 书 亚 说 , 你 们 把 几 块 大 石 头 滚 到 洞 口 , 派 人 看 守 ,
 • 你 们 却 不 可 耽 延 , 要 追 赶 你 们 的 仇 敌 , 击 杀 他 们 尽 后 边 的 人 , 不 容 他 们 进 自 己 的 城 邑 , 因 为 耶 和 华 你 们 的 神 已 经 把 他 们 交 在 你 们 手 里 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 人 大 大 杀 败 他 们 , 直 到 将 他 们 灭 尽 。 其 中 剩 下 的 人 都 进 了 坚 固 的 城 。
 • 众 百 姓 就 安 然 回 玛 基 大 营 中 , 到 约 书 亚 那 里 。 没 有 一 人 敢 向 以 色 列 人 饶 舌 。
 • 约 书 亚 说 , 打 开 洞 口 , 将 那 五 王 从 洞 里 带 出 来 , 领 到 我 面 前 。
 • 众 人 就 这 样 行 , 将 那 五 王 , 就 是 耶 路 撒 冷 王 , 希 伯 仑 王 , 耶 末 王 , 拉 吉 王 , 伊 矶 伦 王 , 从 洞 里 带 出 来 , 领 到 约 书 亚 面 前 。
 • 带 出 那 五 王 到 约 书 亚 面 前 的 时 候 , 约 书 亚 就 召 了 以 色 列 众 人 来 , 对 那 些 和 他 同 去 的 军 长 说 , 你 们 近 前 来 , 把 脚 踏 在 这 些 王 的 颈 项 上 。 他 们 就 近 前 来 , 把 脚 踏 在 这 些 王 的 颈 项 上 。
 • 约 书 亚 对 他 们 说 , 你 们 不 要 惧 怕 , 也 不 要 惊 惶 。 应 当 刚 强 壮 胆 , 因 为 耶 和 华 必 这 样 待 你 们 所 要 攻 打 的 一 切 仇 敌 。
 • 随 后 约 书 亚 将 这 五 王 杀 死 , 挂 在 五 棵 树 上 。 他 们 就 在 树 上 直 挂 到 晚 上 。
 • 日 头 要 落 的 时 候 , 约 书 亚 一 吩 咐 , 人 就 把 尸 首 从 树 上 取 下 来 , 丢 在 他 们 藏 过 的 洞 里 , 把 几 块 大 石 头 放 在 洞 口 , 直 存 到 今 日 。
 • 当 日 , 约 书 亚 夺 了 玛 基 大 , 用 刀 击 杀 城 中 的 人 和 王 。 将 其 中 一 切 人 口 尽 行 杀 灭 , 没 有 留 下 一 个 。 他 待 玛 基 大 王 , 像 从 前 待 耶 利 哥 王 一 样 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 从 玛 基 大 往 立 拿 去 , 攻 打 立 拿 。
 • 耶 和 华 将 立 拿 和 立 拿 的 王 也 交 在 以 色 列 人 手 里 。 约 书 亚 攻 打 这 城 , 用 刀 击 杀 了 城 中 的 一 切 人 口 , 没 有 留 下 一 个 。 他 待 立 拿 王 , 像 从 前 待 耶 利 哥 王 一 样 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 从 立 拿 往 拉 吉 去 , 对 着 拉 吉 安 营 , 攻 打 这 城 。
 • 耶 和 华 将 拉 吉 交 在 以 色 列 人 的 手 里 。 第 二 天 约 书 亚 就 夺 了 拉 吉 , 用 刀 击 杀 了 城 中 的 一 切 人 口 , 是 照 他 向 立 拿 一 切 所 行 的 。
 • 那 时 基 色 王 荷 兰 上 来 帮 助 拉 吉 , 约 书 亚 就 把 他 和 他 的 民 都 击 杀 了 , 没 有 留 下 一 个 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 从 拉 吉 往 伊 矶 伦 去 , 对 着 伊 矶 伦 安 营 , 攻 打 这 城 。
 • 当 日 就 夺 了 城 , 用 刀 击 杀 了 城 中 的 人 。 那 日 , 约 书 亚 将 城 中 的 一 切 人 口 尽 行 杀 灭 , 是 照 他 向 拉 吉 一 切 所 行 的 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 从 伊 矶 伦 上 希 伯 仑 去 , 攻 打 这 城 ,
 • 就 夺 了 希 伯 仑 和 属 希 伯 仑 的 诸 城 邑 , 用 刀 将 城 中 的 人 与 王 , 并 那 些 城 邑 中 的 人 口 , 都 击 杀 了 , 没 有 留 下 一 个 , 是 照 他 向 伊 矶 伦 所 行 的 , 把 城 中 的 一 切 人 口 尽 行 杀 灭 。
 • 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 回 到 底 璧 , 攻 打 这 城 ,
 • 就 夺 了 底 璧 和 属 底 璧 的 城 邑 , 又 擒 获 底 璧 的 王 , 用 刀 将 这 些 城 中 的 人 口 尽 行 杀 灭 , 没 有 留 下 一 个 。 他 待 底 璧 和 底 璧 王 , 像 从 前 待 希 伯 仑 和 立 拿 与 立 拿 王 一 样 。
 • 这 样 , 约 书 亚 击 杀 全 地 的 人 , 就 是 山 地 , 南 地 , 高 原 , 山 坡 的 人 , 和 那 些 地 的 诸 王 , 没 有 留 下 一 个 。 将 凡 有 气 息 的 尽 行 杀 灭 , 正 如 耶 和 华 以 色 列 的 神 所 吩 咐 的 。
 • 约 书 亚 从 加 低 斯 巴 尼 亚 攻 击 到 迦 萨 , 又 攻 击 歌 珊 全 地 , 直 到 基 遍 。
 • 约 书 亚 一 时 杀 败 了 这 些 王 , 并 夺 了 他 们 的 地 , 因 为 耶 和 华 以 色 列 的 神 为 以 色 列 争 战 。
 • 于 是 约 书 亚 和 以 色 列 众 人 回 到 吉 甲 的 营 中 。