Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́ша Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй, я́ко взя́ иису́съ га́й и потреби́ его́, я́коже сотвори́ иерихо́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ и га́ю и царю́ его́, и я́ко са́ми вда́шася живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су и ко Изра́илю, и бы́ша въ ни́хъ,
 • и убоя́шася са́ми въ себѣ́ зѣло́: вѣ́дяху бо, я́ко гра́дъ бя́ше вели́къ гавао́нъ, я́ко еди́нъ от­ вели́кихъ градо́въ, и вси́ му́жiе и́же въ не́мъ крѣ́пцы.
 • И посла́ Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй къ Ела́му царю́ Хевро́нску и фераа́ну царю́ иериму́ѳску, и ко Афі́ю царю́ лахи́сску, и къ дави́ру царю́ Одолла́мску, глаго́ля:
 • прiиди́те, взы́дите ко мнѣ́ и помози́те ми́, да повою́емъ гавао́на: вда́шася бо са́ми ко иису́су и къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И собра́шася и взыдо́ша пя́ть царе́й Иевусе́йскихъ: ца́рь Иерусали́мскiй и ца́рь Хевро́нскiй, и ца́рь иериму́ѳскiй и ца́рь лахи́сскiй и ца́рь Одолла́мскiй, са́ми и вси́ лю́дiе и́хъ, и обсѣдо́ша гавао́на и во­ева́ша на него́.
 • И посла́ша живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су въ по́лкъ Изра́илевъ въ Галга́лы, глаго́люще: не от­рѣша́й руки́ тво­ея́ от­ ра́бъ тво­и́хъ: взы́ди къ на́мъ ско́ро и помози́ на́мъ, и изми́ на́съ: я́ко со́брани су́ть на ны́ вси́ ца́рiе Аморре́йстiи, живу́щiи въ го́рнѣй.
 • И взы́де иису́съ от­ Галга́лъ, са́мъ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ, вся́къ си́льный крѣ́постiю.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся и́хъ, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ я́: не оста́нетъ от­ ни́хъ ни еди́нъ предъ ва́ми.
 • И прiи́де на ни́хъ иису́съ внеза́пу: всю́ бо но́щь и́де от­ Галга́лъ.
 • И ужаси́ я́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и сокруши́ я́ Госпо́дь сокруше́нiемъ вели́кимъ въ гавао́нѣ: и погна́ша я́ путе́мъ восхо́да Виѳоро́нска, и сѣча́ху и́хъ да́же до ази́ка и до маки́да.
 • Внегда́ же бѣжа́ти и́мъ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ до восхо́да Виѳоро́нска, и Госпо́дь ве́рже на ня́ ка́менiе вели́кое гра́да съ небесе́ да́же до ази́ка, и бы́сть мно́жае уме́ршихъ от­ гра́да ка́мен­на, не́же убiе́н­ныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ мече́мъ на бра́ни.
 • Тогда́ глаго́ла иису́съ ко Го́споду, въ о́ньже де́нь предаде́ Госпо́дь Бо́гъ Аморре́а подъ ру́ку Изра́илеву, егда́ сокруши́ и́хъ въ гавао́нѣ, и сокруши́шася от­ лица́ Изра́илева: и рече́ иису́съ: да ста́нетъ со́лнце пря́мо гавао́ну, и луна́ пря́мо де́бри Ело́нъ.
 • И ста́ со́лнце и луна́ въ стоя́нiи, до́ндеже от­мсти́ Бо́гъ враго́мъ и́хъ. Не сiе́ ли е́сть пи́сано въ кни́гахъ пра́веднаго: и ста́ со́лнце посредѣ́ небесе́ и не идя́ше на за́падъ въ соверше́нiе дне́ еди́наго?
 • И не бы́сть де́нь таковы́й ниже́ пре́жде, ниже́ послѣди́, е́же послу́шати Бо́гу та́ко гла́са человѣ́ча, я́ко Госпо́дь спобо́р­ст­вова Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • И убѣго́ша пя́ть ца́рiе сі́и и скры́шася въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И повѣ́даша иису́су, глаго́люще: обрѣто́шася пя́ть ца́рiе скры́в­шiися въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И рече́ иису́съ: при­­вали́те ка́менiе ве́лiе ко у́стiю пеще́ры и при­­ста́вите надъ ни́ми му́жы стрещи́ и́хъ:
 • вы́ же не сто́йте здѣ́, гоня́ще вслѣ́дъ враго́въ ва́шихъ, и пости́гните оста́нокъ и́хъ, и не дади́те вни́ти и́мъ во гра́ды и́хъ, предаде́ бо я́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши.
 • И бы́сть егда́ преста́ иису́съ и вси́ сы́нове Изра́илевы сѣку́ще и́хъ сѣче́нiемъ вели́кимъ зѣло́ да́же до конца́, и уцѣлѣ́в­шiи от­ ни́хъ внидо́ша во гра́ды тве́рды.
 • И воз­врати́шася вси́ лю́дiе въ по́лкъ ко иису́су въ маки́ду здра́ви, и не воз­скомлѣ́ никто́же от­ сыно́въ Изра́илевыхъ язы́комъ сво­и́мъ.
 • И рече́ иису́съ: от­ве́рзите у́стiе пеще́ры и изведи́те ко мнѣ́ пя́ть царе́й си́хъ изъ пеще́ры.
 • И сотвори́ша та́ко, и изведо́ша къ нему́ пя́ть царе́й изъ пеще́ры: царя́ Иерусали́мска и царя́ Хевро́нска, и царя́ иериму́ѳска и царя́ лахи́сска и царя́ Одолла́мска.
 • И егда́ изведо́ша и́хъ ко иису́су, и созва́ иису́съ всего́ Изра́иля и нача́лники во­и́нскiя ходя́щыя съ ни́мъ, глаго́ля къ ни́мъ: при­­ступи́те и наступи́те нога́ми ва́шими на вы́и царе́й си́хъ. И при­­ступи́в­ше наступи́ша нога́ми сво­и́ми на вы́и и́хъ.
 • И рече́ къ ни́мъ иису́съ: не бо́йтеся и́хъ, ни ужаса́йтеся: мужа́йтеся и крѣпи́теся, я́ко си́це сотвори́тъ Госпо́дь всѣ́мъ враго́мъ ва́шымъ, и́хже вы́ повою́ете.
 • И уби́ я́ иису́съ, и повѣ́си я́ на пяти́ древесѣ́хъ: и бы́ша ви́сяще на древа́хъ да́же до ве́чера.
 • И бы́сть при­­ захожде́нiи со́лнца, повелѣ́ иису́съ, и сня́ша я́ съ древе́съ, и вверго́ша я́ въ пеще́ру, въ ню́же вбѣго́ша та́мо: и завали́ша ка́менiемъ вели́кимъ пеще́ру до дне́шняго дне́.
 • Взя́ша же и маки́ду въ то́й де́нь, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́ и царя́ ея́, и потреби́ша и́хъ и все́ ды́шущее е́же бя́ше въ не́й: и не оста́ся никто́же въ не́й цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ маки́дску, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ маки́ды въ ле́вну, и облеже́ ле́вну.
 • И предаде́ ю́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ша ю́ и царя́ ея́, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́й: и не оста́ся въ не́й ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ ея́, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ ле́вны въ лахи́съ, и облеже́ его́, и во­ева́­ше на́нь.
 • И предаде́ Госпо́дь лахи́съ въ ру́цѣ Изра́илевы: и взя́ его́ въ де́нь вторы́й, и изби́ша его́ о́стрiемъ меча́ [и все́ ды́шущее въ не́мъ], и потреби́ша его́, я́коже сотвори́ша ле́внѣ.
 • Тогда́ взы́де ора́мъ ца́рь газе́рскъ, помога́яй лахи́су: и порази́ его́ иису́съ о́стрiемъ меча́, и лю́ди его́, до́ндеже не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ лахи́са во агло́нъ, и облеже́ и́, и во­ева́ на него́.
 • И предаде́ и́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ и́ въ то́й де́нь, и изби́ и́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́мъ уби́, и сотвори́ ему́ я́коже и лахи́су.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ Хевро́нъ, и обся́де и́:
 • и взя́ его́, и порази́ его́ о́стрiемъ меча́, и царя́ его́, и вся́ ве́си его́, и вся́ ды́шущая ели́ка бя́ху въ не́мъ: не бѣ́ уцѣлѣ́вый: я́коже сотвори́ша агло́ну, потреби́ша и́ и все́ ды́шущее, ели́ка въ не́мъ бя́ху.
 • И обрати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ дави́ръ: и обсѣ́дше и́,
 • взя́ша его́ и царя́ его́ и вся́ ве́си его́, и порази́ша и́ мече́мъ, и потреби́ша и́ и все́ ды́шущее въ не́мъ, и не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: я́коже сотвори́ша Хевро́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ша дави́ру и царю́ его́, и я́коже сотвори́ша ле́внѣ и царю́ ея́.
 • И порази́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и наге́въ, и ра́вную и Асидо́ѳъ, и вся́ цари́ его́: не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: и все́ ды́шущее потреби́ша, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю.
 • И изби́ и́хъ иису́съ от­ Ка́дисъ-варни́ да́же до Га́зы, и всю́ зе́млю госо́мъ да́же до гавао́на:
 • и вся́ цари́ сiя́ и зе́млю и́хъ взя́ иису́съ еди́ною: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ помога́­ше Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир [с Иисусом и] с Израилем и остались среди их,
 • тогда он весьма испугался, потому что Гаваон [был] город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые.
 • Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать:
 • придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми.
 • Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него.
 • Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израильский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались против нас все цари Аморрейские, живущие на горах.
 • Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые.
 • И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит пред лицем твоим.
 • И пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю ночь шел он из Галгала.
 • Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа.
 • Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни [града] до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом [на сражении].
 • Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь [Бог] Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!
 • И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»?
 • И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.
 • Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал.
 • А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе.
 • Когда донесено было Иисусу и сказано: «нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе»,
 • Иисус сказал: «привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их;
 • а вы не останавливайтесь [здесь], но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши».
 • После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные,
 • весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим.
 • Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех.
 • Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
 • Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих. Они подошли и наступили ногами своими на выи их.
 • Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать.
 • Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера.
 • При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня.
 • В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел [и избежал]; и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны;
 • и предал Господь и ее в руки Израиля, [и взяли ее] и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы уцелел [и избежал], и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него станом и воевал против него;
 • и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, [и истребил его] так, как поступил с Ливною.
 • Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразил его и народ его [мечом] так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел [и избежал].
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него;
 • [и предал его Господь в руки Израиля,] и взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него;
 • и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем.
 • Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него;
 • и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию [их и] все дышащее, что находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее.
 • И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев;
 • поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона;
 • и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля.
 • Потом Иисус и все Израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал.
 • ὡς δὲ ἤκουσεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ ὅτι ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς τὴν Γαι καὶ ἐξωλέθρευσεν αὐτήν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Ιεριχω καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς οὕτως ἐποίησαν τὴν Γαι καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ ὅτι αὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦν­τες Γαβαων προ­̀ς ᾿Ιησοῦν καὶ προ­̀ς Ισραηλ
 • καὶ ἐφοβήθησαν ἐν αὐτοῖς σφόδρα ᾔδει γὰρ ὅτι μεγά­λη πόλις Γαβαων ὡσεὶ μία τῶν μητροπόλεων καὶ πάν­τες οἱ ἄνδρες αὐτῆς ἰσχυροί
 • καὶ ἀπέστειλεν Αδωνιβεζεκ βασιλεὺς Ιερουσαλημ προ­̀ς Αιλαμ βασιλέα Χεβρων καὶ προ­̀ς Φιδων βασιλέα Ιεριμουθ καὶ προ­̀ς Ιεφθα βασιλέα Λαχις καὶ προ­̀ς Δαβιρ βασιλέα Οδολλαμ λέγων
 • δεῦτε ἀνάβητε προ­́ς με καὶ βοηθήσατέ μοι καὶ ἐκπολεμήσωμεν Γαβαων αὐτομόλησαν γὰρ προ­̀ς ᾿Ιησοῦν καὶ προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
 • καὶ ἀνέβησαν οἱ πέν­τε βασιλεῖς τῶν Ιεβουσαίων βασιλεὺς Ιερουσαλημ καὶ βασιλεὺς Χεβρων καὶ βασιλεὺς Ιεριμουθ καὶ βασιλεὺς Λαχις καὶ βασιλεὺς Οδολλαμ αὐτοὶ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτῶν καὶ περιεκάθισαν τὴν Γαβαων καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν
 • καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦν­τες Γαβαων προ­̀ς ᾿Ιησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ εἰς Γαλγαλα λέγον­τες μὴ ἐκλύσῃς τὰς χεῖράς σου ἀπο­̀ τῶν παίδων σου ἀνάβηθι προ­̀ς ἡμᾶς τὸ τάχος καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς καὶ βοήθησον ἡμῖν ὅτι συν­ηγ­μέ­νοι εἰσὶν ἐφ᾿ ἡμᾶς πάν­τες οἱ βασιλεῖς τῶν Αμορραίων οἱ κατοικοῦν­τες τὴν ὀρεινήν
 • καὶ ἀνέβη ᾿Ιησοῦς ἐκ Γαλγαλων αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστὴς μετ᾿ αὐτοῦ πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύι
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς ᾿Ιησοῦν μὴ φοβηθῇς αὐτούς εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παρα­δέδωκα αὐτούς οὐχ ὑπολειφθή­σε­ται ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἐνώπιον ὑμῶν
 • καὶ ἐπι­παρεγένετο ἐπ᾿ αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς ἄφνω ὅλην τὴν νύκτα εἰσεπορεύ­θη ἐκ Γαλγαλων
 • καὶ ἐξέστησεν αὐτοὺς κύριος ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ συν­έτριψεν αὐτοὺς κύριος σύν­τριψιν μεγά­λην ἐν Γαβαων καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ὁδὸν ἀναβάσεως Ωρωνιν καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Αζηκα καὶ ἕως Μακηδα
 • ἐν τῷ δὲ φεύ­γειν αὐτοὺς ἀπο­̀ προ­σώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπι­̀ τῆς κατα­βάσεως Ωρωνιν καὶ κύριος ἐπέρριψεν αὐτοῖς λίθους χαλάζης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως Αζηκα καὶ ἐγένον­το πλείους οἱ ἀπο­θανόν­τες δια­̀ τοὺς λίθους τῆς χαλάζης ἢ οὓς ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ισραηλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ
 • τότε ἐλάλησεν ᾿Ιησοῦς προ­̀ς κύριον ᾗ ἡμέρᾳ παρέδωκεν ὁ θεὸς τὸν Αμορραῖον ὑποχείριον Ισραηλ ἡνίκα συν­έτριψεν αὐτοὺς ἐν Γαβαων καὶ συν­ετρίβησαν ἀπο­̀ προ­σώπου υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς στήτω ὁ ἥλιος κατα­̀ Γαβαων καὶ ἡ σελήνη κατα­̀ φάραγγα Αιλων
 • καὶ ἔστη ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ἐν στάσει ἕως ἠμύνατο ὁ θεὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν καὶ ἔστη ὁ ἥλιος κατα­̀ μέσον τοῦ οὐρανοῦ οὐ προ­επορεύ­ετο εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς
 • καὶ οὐκ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ προ­́τερον οὐδὲ τὸ ἔσχατον ὥστε ἐπακοῦσαι θεὸν ἀνθρώπου ὅτι κύριος συν­επολέμησεν τῷ Ισραηλ
 • καὶ ἔφυγον οἱ πέν­τε βασιλεῖς οὗτοι καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπήλαιον τὸ ἐν Μακηδα
 • καὶ ἀπηγγέλη τῷ ᾿Ιησοῦ λέγον­τες εὕρην­ται οἱ πέν­τε βασιλεῖς κεκρυμ­μέ­νοι ἐν τῷ σπηλαίῳ τῷ ἐν Μακηδα
 • καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς κυλίσατε λίθους ἐπι­̀ τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ κατα­στήσατε ἄνδρας φυλάσ­σειν ἐπ᾿ αὐτούς
 • ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε κατα­διώκον­τες ὀπίσω τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν καὶ κατα­λάβετε τὴν οὐραγίαν αὐτῶν καὶ μὴ ἀφῆτε εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν παρέδωκεν γὰρ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν
 • καὶ ἐγένετο ὡς κατέπαυσεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς υἱὸς Ισραηλ κόπτον­τες αὐτοὺς κοπὴν μεγά­λην σφόδρα ἕως εἰς τέλος καὶ οἱ δια­σῳζόμενοι διεσώθησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυράς
 • καὶ ἀπεστράφη πᾶς ὁ λαὸς προ­̀ς ᾿Ιησοῦν εἰς Μακηδα ὑγιεῖς καὶ οὐκ ἔγρυξεν οὐθεὶς τῶν υἱῶν Ισραηλ τῇ γλώσ­σῃ αὐτοῦ
 • καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς ἀνοίξατε τὸ σπήλαιον καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέν­τε βασιλεῖς τούτους ἐκ τοῦ σπηλαίου
 • καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς πέν­τε βασιλεῖς ἐκ τοῦ σπηλαίου τὸν βασιλέα Ιερουσαλημ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρων καὶ τὸν βασιλέα Ιεριμουθ καὶ τὸν βασιλέα Λαχις καὶ τὸν βασιλέα Οδολλαμ
 • καὶ ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς προ­̀ς ᾿Ιησοῦν καὶ συν­εκάλεσεν ᾿Ιησοῦς πάν­τα Ισραηλ καὶ τοὺς ἐναρχο­μέ­νους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευο­μέ­νους αὐτῷ λέγων αὐτοῖς προ­πορεύ­εσθε καὶ ἐπι­́θετε τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπι­̀ τοὺς τραχήλους αὐτῶν καὶ προ­σελθόν­τες ἐπέθηκαν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπι­̀ τοὺς τραχήλους αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς μὴ φοβηθῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε ἀνδρίζεσθε καὶ ἰσχύετε ὅτι οὕτως ποιήσει κύριος πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς ὑμῶν οὓς ὑμεῖς κατα­πολεμεῖτε αὐτούς
 • καὶ ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπι­̀ πέν­τε ξύλων καὶ ἦσαν κρεμάμενοι ἐπι­̀ τῶν ξύλων ἕως ἑσπέρας
 • καὶ ἐγενήθη προ­̀ς ἡλίου δυσμὰς ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς καὶ καθεῖλον αὐτοὺς ἀπο­̀ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον εἰς ὃ κατεφύγοσαν ἐκεῖ καὶ ἐπεκύλισαν λίθους ἐπι­̀ τὸ σπήλαιον ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας
 • καὶ τὴν Μακηδα ἐλάβοσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ οὐδεὶς δια­σεσῳσμένος καὶ δια­πεφευγώς καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Μακηδα ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω
 • καὶ ἀπῆλθεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκ Μακηδα εἰς Λεβνα καὶ ἐπολιόρκει Λεβνα
 • καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας Ισραηλ καὶ ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατελείφθη ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς δια­σεσῳσμένος καὶ δια­πεφευγώς καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆς ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ Ιεριχω
 • καὶ ἀπῆλθεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκ Λεβνα εἰς Λαχις καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν
 • καὶ παρέδωκεν κύριος τὴν Λαχις εἰς τὰς χεῖρας Ισραηλ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτήν ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Λεβνα
 • τότε ἀνέβη Αιλαμ βασιλεὺς Γαζερ βοηθήσων τῇ Λαχις καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ᾿Ιησοῦς ἐν στόματι ξίφους καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ μὴ κατα­λειφθῆναι αὐτῶν σεσῳσμένον καὶ δια­πεφευγότα
 • καὶ ἀπῆλθεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ ἐκ Λαχις εἰς Οδολλαμ καὶ περιεκάθισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκησεν αὐτήν
 • καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ Ισραηλ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἐφόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐφόνευσαν ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Λαχις
 • καὶ ἀπῆλθεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς Χεβρων καὶ περιεκάθισεν αὐτήν
 • καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν ἐμπνέον ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ οὐκ ἦν δια­σεσῳσμένος ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Οδολλαμ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἦν ἐν αὐτῇ
 • καὶ ἀπέστρεψεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς Ισραηλ εἰς Δαβιρ καὶ περικαθίσαν­τες αὐτὴν
 • ἔλαβον αὐτὴν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τὰς κώμας αὐτῆς καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ ἐξωλέθρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα δια­σεσῳσμένον ὃν τρόπον ἐποίησαν τὴν Χεβρων καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς οὕτως ἐποίησαν τῇ Δαβιρ καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς
 • καὶ ἐπάταξεν ᾿Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς ὀρεινῆς καὶ τὴν Ναγεβ καὶ τὴν πεδινὴν καὶ τὴν Ασηδωθ καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς οὐ κατέλιπον αὐτῶν σεσῳσμένον καὶ πᾶν ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλέθρευσεν ὃν τρόπον ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ
 • ἀπο­̀ Καδης Βαρνη ἕως Γάζης πᾶσαν τὴν Γοσομ ἕως τῆς Γαβαων
 • καὶ πάν­τας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπάταξεν ᾿Ιησοῦς εἰς ἅπαξ ὅτι κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ συν­επολέμει τῷ Ισραηλ