Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́ша Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй, я́ко взя́ иису́съ га́й и потреби́ его́, я́коже сотвори́ иерихо́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ и га́ю и царю́ его́, и я́ко са́ми вда́шася живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су и ко Изра́илю, и бы́ша въ ни́хъ,
 • и убоя́шася са́ми въ себѣ́ зѣло́: вѣ́дяху бо, я́ко гра́дъ бя́ше вели́къ гавао́нъ, я́ко еди́нъ от­ вели́кихъ градо́въ, и вси́ му́жiе и́же въ не́мъ крѣ́пцы.
 • И посла́ Адонивезе́къ ца́рь Иерусали́мскiй къ Ела́му царю́ Хевро́нску и фераа́ну царю́ иериму́ѳску, и ко Афі́ю царю́ лахи́сску, и къ дави́ру царю́ Одолла́мску, глаго́ля:
 • прiиди́те, взы́дите ко мнѣ́ и помози́те ми́, да повою́емъ гавао́на: вда́шася бо са́ми ко иису́су и къ сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И собра́шася и взыдо́ша пя́ть царе́й Иевусе́йскихъ: ца́рь Иерусали́мскiй и ца́рь Хевро́нскiй, и ца́рь иериму́ѳскiй и ца́рь лахи́сскiй и ца́рь Одолла́мскiй, са́ми и вси́ лю́дiе и́хъ, и обсѣдо́ша гавао́на и во­ева́ша на него́.
 • И посла́ша живу́щiи въ гавао́нѣ ко иису́су въ по́лкъ Изра́илевъ въ Галга́лы, глаго́люще: не от­рѣша́й руки́ тво­ея́ от­ ра́бъ тво­и́хъ: взы́ди къ на́мъ ско́ро и помози́ на́мъ, и изми́ на́съ: я́ко со́брани су́ть на ны́ вси́ ца́рiе Аморре́йстiи, живу́щiи въ го́рнѣй.
 • И взы́де иису́съ от­ Галга́лъ, са́мъ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ, вся́къ си́льный крѣ́постiю.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся и́хъ, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ я́: не оста́нетъ от­ ни́хъ ни еди́нъ предъ ва́ми.
 • И прiи́де на ни́хъ иису́съ внеза́пу: всю́ бо но́щь и́де от­ Галга́лъ.
 • И ужаси́ я́ Госпо́дь от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и сокруши́ я́ Госпо́дь сокруше́нiемъ вели́кимъ въ гавао́нѣ: и погна́ша я́ путе́мъ восхо́да Виѳоро́нска, и сѣча́ху и́хъ да́же до ази́ка и до маки́да.
 • Внегда́ же бѣжа́ти и́мъ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ до восхо́да Виѳоро́нска, и Госпо́дь ве́рже на ня́ ка́менiе вели́кое гра́да съ небесе́ да́же до ази́ка, и бы́сть мно́жае уме́ршихъ от­ гра́да ка́мен­на, не́же убiе́н­ныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ мече́мъ на бра́ни.
 • Тогда́ глаго́ла иису́съ ко Го́споду, въ о́ньже де́нь предаде́ Госпо́дь Бо́гъ Аморре́а подъ ру́ку Изра́илеву, егда́ сокруши́ и́хъ въ гавао́нѣ, и сокруши́шася от­ лица́ Изра́илева: и рече́ иису́съ: да ста́нетъ со́лнце пря́мо гавао́ну, и луна́ пря́мо де́бри Ело́нъ.
 • И ста́ со́лнце и луна́ въ стоя́нiи, до́ндеже от­мсти́ Бо́гъ враго́мъ и́хъ. Не сiе́ ли е́сть пи́сано въ кни́гахъ пра́веднаго: и ста́ со́лнце посредѣ́ небесе́ и не идя́ше на за́падъ въ соверше́нiе дне́ еди́наго?
 • И не бы́сть де́нь таковы́й ниже́ пре́жде, ниже́ послѣди́, е́же послу́шати Бо́гу та́ко гла́са человѣ́ча, я́ко Госпо́дь спобо́р­ст­вова Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • И убѣго́ша пя́ть ца́рiе сі́и и скры́шася въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И повѣ́даша иису́су, глаго́люще: обрѣто́шася пя́ть ца́рiе скры́в­шiися въ пеще́рѣ я́же въ маки́дѣ.
 • И рече́ иису́съ: при­­вали́те ка́менiе ве́лiе ко у́стiю пеще́ры и при­­ста́вите надъ ни́ми му́жы стрещи́ и́хъ:
 • вы́ же не сто́йте здѣ́, гоня́ще вслѣ́дъ враго́въ ва́шихъ, и пости́гните оста́нокъ и́хъ, и не дади́те вни́ти и́мъ во гра́ды и́хъ, предаде́ бо я́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши.
 • И бы́сть егда́ преста́ иису́съ и вси́ сы́нове Изра́илевы сѣку́ще и́хъ сѣче́нiемъ вели́кимъ зѣло́ да́же до конца́, и уцѣлѣ́в­шiи от­ ни́хъ внидо́ша во гра́ды тве́рды.
 • И воз­врати́шася вси́ лю́дiе въ по́лкъ ко иису́су въ маки́ду здра́ви, и не воз­скомлѣ́ никто́же от­ сыно́въ Изра́илевыхъ язы́комъ сво­и́мъ.
 • И рече́ иису́съ: от­ве́рзите у́стiе пеще́ры и изведи́те ко мнѣ́ пя́ть царе́й си́хъ изъ пеще́ры.
 • И сотвори́ша та́ко, и изведо́ша къ нему́ пя́ть царе́й изъ пеще́ры: царя́ Иерусали́мска и царя́ Хевро́нска, и царя́ иериму́ѳска и царя́ лахи́сска и царя́ Одолла́мска.
 • И егда́ изведо́ша и́хъ ко иису́су, и созва́ иису́съ всего́ Изра́иля и нача́лники во­и́нскiя ходя́щыя съ ни́мъ, глаго́ля къ ни́мъ: при­­ступи́те и наступи́те нога́ми ва́шими на вы́и царе́й си́хъ. И при­­ступи́в­ше наступи́ша нога́ми сво­и́ми на вы́и и́хъ.
 • И рече́ къ ни́мъ иису́съ: не бо́йтеся и́хъ, ни ужаса́йтеся: мужа́йтеся и крѣпи́теся, я́ко си́це сотвори́тъ Госпо́дь всѣ́мъ враго́мъ ва́шымъ, и́хже вы́ повою́ете.
 • И уби́ я́ иису́съ, и повѣ́си я́ на пяти́ древесѣ́хъ: и бы́ша ви́сяще на древа́хъ да́же до ве́чера.
 • И бы́сть при­­ захожде́нiи со́лнца, повелѣ́ иису́съ, и сня́ша я́ съ древе́съ, и вверго́ша я́ въ пеще́ру, въ ню́же вбѣго́ша та́мо: и завали́ша ка́менiемъ вели́кимъ пеще́ру до дне́шняго дне́.
 • Взя́ша же и маки́ду въ то́й де́нь, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́ и царя́ ея́, и потреби́ша и́хъ и все́ ды́шущее е́же бя́ше въ не́й: и не оста́ся никто́же въ не́й цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ маки́дску, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ маки́ды въ ле́вну, и облеже́ ле́вну.
 • И предаде́ ю́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ша ю́ и царя́ ея́, и изби́ша ю́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́й: и не оста́ся въ не́й ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй. И сотвори́ша царю́ ея́, я́коже сотвори́ша царю́ иерихо́нску.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ ле́вны въ лахи́съ, и облеже́ его́, и во­ева́­ше на́нь.
 • И предаде́ Госпо́дь лахи́съ въ ру́цѣ Изра́илевы: и взя́ его́ въ де́нь вторы́й, и изби́ша его́ о́стрiемъ меча́ [и все́ ды́шущее въ не́мъ], и потреби́ша его́, я́коже сотвори́ша ле́внѣ.
 • Тогда́ взы́де ора́мъ ца́рь газе́рскъ, помога́яй лахи́су: и порази́ его́ иису́съ о́стрiемъ меча́, и лю́ди его́, до́ндеже не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ от­ лахи́са во агло́нъ, и облеже́ и́, и во­ева́ на него́.
 • И предаде́ и́ Госпо́дь въ ру́цѣ Изра́илю: и взя́ и́ въ то́й де́нь, и изби́ и́ о́стрiемъ меча́, и все́ ды́шущее въ не́мъ уби́, и сотвори́ ему́ я́коже и лахи́су.
 • И отъи́де иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ Хевро́нъ, и обся́де и́:
 • и взя́ его́, и порази́ его́ о́стрiемъ меча́, и царя́ его́, и вся́ ве́си его́, и вся́ ды́шущая ели́ка бя́ху въ не́мъ: не бѣ́ уцѣлѣ́вый: я́коже сотвори́ша агло́ну, потреби́ша и́ и все́ ды́шущее, ели́ка въ не́мъ бя́ху.
 • И обрати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ дави́ръ: и обсѣ́дше и́,
 • взя́ша его́ и царя́ его́ и вся́ ве́си его́, и порази́ша и́ мече́мъ, и потреби́ша и́ и все́ ды́шущее въ не́мъ, и не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: я́коже сотвори́ша Хевро́ну и царю́ его́, та́ко сотвори́ша дави́ру и царю́ его́, и я́коже сотвори́ша ле́внѣ и царю́ ея́.
 • И порази́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и наге́въ, и ра́вную и Асидо́ѳъ, и вся́ цари́ его́: не оста́виша въ не́мъ ни еди́наго уцѣлѣ́в­ша: и все́ ды́шущее потреби́ша, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ Изра́илю.
 • И изби́ и́хъ иису́съ от­ Ка́дисъ-варни́ да́же до Га́зы, и всю́ зе́млю госо́мъ да́же до гавао́на:
 • и вся́ цари́ сiя́ и зе́млю и́хъ взя́ иису́съ еди́ною: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ помога́­ше Изра́илю.
 • И воз­врати́ся иису́съ и ве́сь Изра́иль съ ни́мъ въ по́лкъ въ Галга́лы.
 • Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир [с Иисусом и] с Израилем и остались среди их,
 • тогда он весьма испугался, потому что Гаваон [был] город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые.
 • Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать:
 • придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми.
 • Они собрались, и пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него.
 • Жители Гаваона послали к Иисусу в стан [Израильский], в Галгал, сказать: не отними руки твоей от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались против нас все цари Аморрейские, живущие на горах.
 • Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые.
 • И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит пред лицем твоим.
 • И пришел на них Иисус внезапно, [потому что] всю ночь шел он из Галгала.
 • Господь привел их в смятение при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа.
 • Когда же они бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни [града] до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом [на сражении].
 • Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь [Бог] Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!
 • И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: «стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день»?
 • И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.
 • Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал.
 • А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе.
 • Когда донесено было Иисусу и сказано: «нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе»,
 • Иисус сказал: «привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их;
 • а вы не останавливайтесь [здесь], но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши».
 • После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные,
 • весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим.
 • Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех.
 • Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
 • Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих. Они подошли и наступили ногами своими на выи их.
 • Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать.
 • Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера.
 • При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня.
 • В тот же день взял Иисус Макед, и поразил [его] мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел [и избежал]; и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны;
 • и предал Господь и ее в руки Израиля, [и взяли ее] и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы уцелел [и избежал], и поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским.
 • Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него станом и воевал против него;
 • и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, [и истребил его] так, как поступил с Ливною.
 • Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразил его и народ его [мечом] так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел [и избежал].
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него станом и воевали против него;
 • [и предал его Господь в руки Израиля,] и взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом.
 • И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него;
 • и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем.
 • Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него;
 • и взял его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию [их и] все дышащее, что находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее.
 • И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю, лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев;
 • поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона;
 • и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля.
 • Потом Иисус и все Израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал.
 • וַיְהִי כִשְׁמֹעַ אֲדֹנִי־צֶדֶק מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם, כִּי־לָכַד יְהוֹשֻׁעַ אֶת־הָעַי וַיַּחֲרִימָהּ, כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לִירִיחוֹ וּלְמַלְכָּהּ, כֵּן־עָשָׂה לָעַי וּלְמַלְכָּהּ; וְכִי הִשְׁלִימוּ יֹשְׁבֵי גִבְעוֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל, וַיִּהְיוּ בְּקִרְבָּם׃
 • וַיִּירְאוּ מְאֹד, כִּי עִיר גְּדוֹלָה גִּבְעוֹן, כְּאַחַת עָרֵי הַמַּמְלָכָה; וְכִי הִיא גְדוֹלָה מִן־הָעַי, וְכָל־אֲנָשֶׁיהָ גִּבֹּרִים׃
 • וַיִּשְׁלַח אֲדֹנִי־צֶדֶק מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם, אֶל־הוֹהָם מֶלֶךְ־חֶבְרוֹן וְאֶל־פִּרְאָם מֶלֶךְ־יַרְמוּת וְאֶל־יָפִיעַ מֶלֶךְ־לָכִישׁ וְאֶל־דְּבִיר מֶלֶךְ־עֶגְלוֹן לֵאמֹר׃
 • עֲלוּ־אֵלַי וְעִזְרֻנִי, וְנַכֶּה אֶת־גִּבְעוֹן; כִּי־הִשְׁלִימָה אֶת־יְהוֹשֻׁעַ וְאֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃
 • וַיֵּאָסְפוּ וַיַּעֲלוּ חֲמֵשֶׁת מַלְכֵי הָאֱמֹרִי, מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם מֶלֶךְ־חֶבְרוֹן מֶלֶךְ־יַרְמוּת מֶלֶךְ־לָכִישׁ מֶלֶךְ־עֶגְלוֹן, הֵם וְכָל־מַחֲנֵיהֶם; וַיַּחֲנוּ עַל־גִּבְעוֹן, וַיִּלָּחֲמוּ עָלֶיהָ׃
 • וַיִּשְׁלְחוּ אַנְשֵׁי גִבְעוֹן אֶל־יְהוֹשֻׁעַ אֶל־הַמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּלָה לֵאמֹר, אַל־תֶּרֶף יָדֶיךָ מֵעֲבָדֶיךָ; עֲלֵה אֵלֵינוּ מְהֵרָה, וְהוֹשִׁיעָה לָּנוּ וְעָזְרֵנוּ, כִּי נִקְבְּצוּ אֵלֵינוּ, כָּל־מַלְכֵי הָאֱמֹרִי יֹשְׁבֵי הָהָר׃
 • וַיַּעַל יְהוֹשֻׁעַ מִן־הַגִּלְגָּל, הוּא וְכָל־עַם הַמִּלְחָמָה עִמּוֹ, וְכֹל גִּבּוֹרֵי הֶחָיִל׃ פ
 • וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ אַל־תִּירָא מֵהֶם, כִּי בְיָדְךָ נְתַתִּים; לֹא־יַעֲמֹד אִישׁ מֵהֶם בְּפָנֶיךָ׃
 • וַיָּבֹא אֲלֵיהֶם יְהוֹשֻׁעַ פִּתְאֹם; כָּל־הַלַּיְלָה עָלָה מִן־הַגִּלְגָּל׃
 • וַיְהֻמֵּם יְהוָה לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיַּכֵּם מַכָּה־גְדוֹלָה בְּגִבְעוֹן; וַיִּרְדְּפֵם, דֶּרֶךְ מַעֲלֵה בֵית־חוֹרֹן, וַיַּכֵּם עַד־עֲזֵקָה וְעַד־מַקֵּדָה׃
 • וַיְהִי בְּנֻסָם מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הֵם בְּמוֹרַד בֵּית־חוֹרֹן וַיהוָה הִשְׁלִיךְ עֲלֵיהֶם אֲבָנִים גְּדֹלוֹת מִן־הַשָּׁמַיִם עַד־עֲזֵקָה וַיָּמֻתוּ; רַבִּים, אֲשֶׁר־מֵתוּ בְּאַבְנֵי הַבָּרָד, מֵאֲשֶׁר הָרְגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּחָרֶב׃ ס
 • אָז יְדַבֵּר יְהוֹשֻׁעַ לַיהוָה, בְּיוֹם, תֵּת יְהוָה אֶת־הָאֱמֹרִי, לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַיֹּאמֶר לְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם, וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלוֹן׃
 • וַיִּדֹּם הַשֶּׁמֶשׁ וְיָרֵחַ עָמָד, עַד־יִקֹּם גּוֹי אֹיְבָיו, הֲלֹא־הִיא כְתוּבָה עַל־סֵפֶר הַיָּשָׁר; וַיַּעֲמֹד הַשֶּׁמֶשׁ בַּחֲצִי הַשָּׁמַיִם, וְלֹא־אָץ לָבוֹא כְּיוֹם תָּמִים׃
 • וְלֹא הָיָה כַּיּוֹם הַהוּא לְפָנָיו וְאַחֲרָיו, לִשְׁמֹעַ יְהוָה בְּקוֹל אִישׁ; כִּי יְהוָה, נִלְחָם לְיִשְׂרָאֵל׃ פ
 • וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ, אֶל־הַמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּלָה׃
 • וַיָּנֻסוּ חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה; וַיֵּחָבְאוּ בַמְּעָרָה בְּמַקֵּדָה׃
 • וַיֻּגַּד לִיהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר; נִמְצְאוּ חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים, נֶחְבְּאִים בַּמְּעָרָה בְּמַקֵּדָה׃
 • וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ, גֹּלּוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֶל־פִּי הַמְּעָרָה; וְהַפְקִידוּ עָלֶיהָ אֲנָשִׁים לְשָׁמְרָם׃
 • וְאַתֶּם אַל־תַּעֲמֹדוּ, רִדְפוּ אַחֲרֵי אֹיְבֵיכֶם, וְזִנַּבְתֶּם אוֹתָם; אַל־תִּתְּנוּם, לָבוֹא אֶל־עָרֵיהֶם, כִּי נְתָנָם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּיֶדְכֶם׃
 • וַיְהִי כְּכַלּוֹת יְהוֹשֻׁעַ וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל, לְהַכּוֹתָם מַכָּה גְדוֹלָה־מְאֹד עַד־תֻּמָּם; וְהַשְּׂרִידִים שָׂרְדוּ מֵהֶם, וַיָּבֹאוּ אֶל־עָרֵי הַמִּבְצָר׃
 • וַיָּשֻׁבוּ כָל־הָעָם אֶל־הַמַּחֲנֶה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ מַקֵּדָה בְּשָׁלוֹם; לֹא־חָרַץ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְאִישׁ אֶת־לְשֹׁנוֹ׃
 • וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ, פִּתְחוּ אֶת־פִּי הַמְּעָרָה; וְהוֹצִיאוּ אֵלַי, אֶת־חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִן־הַמְּעָרָה׃
 • וַיַּעֲשׂוּ כֵן, וַיֹּצִיאוּ אֵלָיו, אֶת־חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִן־הַמְּעָרָה; אֵת מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם, אֶת־מֶלֶךְ חֶבְרוֹן אֶת־מֶלֶךְ יַרְמוּת, אֶת־מֶלֶךְ לָכִישׁ אֶת־מֶלֶךְ עֶגְלוֹן׃
 • וַיְהִי כְּהוֹצִיאָם אֶת־הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה אֶל־יְהוֹשֻׁעַ, וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ אֶל־כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמֶר אֶל־קְצִינֵי אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הֶהָלְכוּא אִתּוֹ, קִרְבוּ, שִׂימוּ אֶת־רַגְלֵיכֶם, עַל־צַוְּארֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה; וַיִּקְרְבוּ, וַיָּשִׂימוּ אֶת־רַגְלֵיהֶם עַל־צַוְּארֵיהֶם׃
 • וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יְהוֹשֻׁעַ, אַל־תִּירְאוּ וְאַל־תֵּחָתּוּ; חִזְקוּ וְאִמְצוּ, כִּי כָכָה, יַעֲשֶׂה יְהוָה לְכָל־אֹיְבֵיכֶם, אֲשֶׁר אַתֶּם נִלְחָמִים אוֹתָם׃
 • וַיַּכֵּם יְהוֹשֻׁעַ אַחֲרֵי־כֵן וַיְמִיתֵם, וַיִּתְלֵם עַל חֲמִשָּׁה עֵצִים; וַיִּהְיוּ תְּלוּיִם עַל־הָעֵצִים עַד־הָעָרֶב׃
 • וַיְהִי לְעֵת בּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ, צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּרִידוּם מֵעַל הָעֵצִים, וַיַּשְׁלִכֻם, אֶל־הַמְּעָרָה אֲשֶׁר נֶחְבְּאוּ־שָׁם; וַיָּשִׂמוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת עַל־פִּי הַמְּעָרָה, עַד־עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה׃ פ
 • וְאֶת־מַקֵּדָה לָכַד יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא, וַיַּכֶּהָ לְפִי־חֶרֶב וְאֶת־מַלְכָּהּ, הֶחֱרִם אוֹתָם, וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ, לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד; וַיַּעַשׂ לְמֶלֶךְ מַקֵּדָה, כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְמֶלֶךְ יְרִיחוֹ׃
 • וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִמַּקֵּדָה לִבְנָה; וַיִּלָּחֶם עִם־לִבְנָה׃
 • וַיִּתֵּן יְהוָה גַּם־אוֹתָהּ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וְאֶת־מַלְכָּהּ, וַיַּכֶּהָ לְפִי־חֶרֶב, וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ, לֹא־הִשְׁאִיר בָּהּ שָׂרִיד; וַיַּעַשׂ לְמַלְכָּהּ, כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְמֶלֶךְ יְרִיחוֹ׃ ס
 • וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלִּבְנָה לָכִישָׁה; וַיִּחַן עָלֶיהָ, וַיִּלָּחֶם בָּהּ׃
 • וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת־לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל, וַיִּלְכְּדָהּ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי, וַיַּכֶּהָ לְפִי־חֶרֶב, וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ; כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה לְלִבְנָה׃ פ
 • אָז עָלָה, הֹרָם מֶלֶךְ גֶּזֶר, לַעְזֹר אֶת־לָכִישׁ; וַיַּכֵּהוּ יְהוֹשֻׁעַ וְאֶת־עַמּוֹ, עַד־בִּלְתִּי הִשְׁאִיר־לוֹ שָׂרִיד׃
 • וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלָּכִישׁ עֶגְלֹנָה; וַיַּחֲנוּ עָלֶיהָ, וַיִּלָּחֲמוּ עָלֶיהָ׃
 • וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיַּכּוּהָ לְפִי־חֶרֶב, וְאֵת כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ, בַּיּוֹם הַהוּא הֶחֱרִים; כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה לְלָכִישׁ׃ פ
 • וַיַּעַל יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מֵעֶגְלוֹנָה חֶבְרוֹנָה; וַיִּלָּחֲמוּ עָלֶיהָ׃
 • וַיִּלְכְּדוּהָ וַיַּכּוּהָ־לְפִי־חֶרֶב וְאֶת־מַלְכָּהּ וְאֶת־כָּל־עָרֶיהָ וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ לֹא־הִשְׁאִיר שָׂרִיד, כְּכֹל אֲשֶׁר־עָשָׂה לְעֶגְלוֹן; וַיַּחֲרֵם אוֹתָהּ, וְאֶת־כָּל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ׃ ס
 • וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ דְּבִרָה; וַיִּלָּחֶם עָלֶיהָ׃
 • וַיִּלְכְּדָהּ וְאֶת־מַלְכָּהּ וְאֶת־כָּל־עָרֶיהָ וַיַּכּוּם לְפִי־חֶרֶב, וַיַּחֲרִימוּ אֶת־כָּל־נֶפֶשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ, לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד; כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְחֶבְרוֹן, כֵּן־עָשָׂה לִדְבִרָה וּלְמַלְכָּהּ, וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה לְלִבְנָה וּלְמַלְכָּהּ׃
 • וַיַּכֶּה יְהוֹשֻׁעַ אֶת־כָּל־הָאָרֶץ הָהָר וְהַנֶּגֶב וְהַשְּׁפֵלָה וְהָאֲשֵׁדוֹת, וְאֵת כָּל־מַלְכֵיהֶם, לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד; וְאֵת כָּל־הַנְּשָׁמָה הֶחֱרִים, כַּאֲשֶׁר צִוָּה, יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃
 • וַיַּכֵּם יְהוֹשֻׁעַ מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ וְעַד־עַזָּה; וְאֵת כָּל־אֶרֶץ גֹּשֶׁן וְעַד־גִּבְעוֹן׃
 • וְאֵת כָּל־הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וְאֶת־אַרְצָם, לָכַד יְהוֹשֻׁעַ פַּעַם אֶחָת; כִּי, יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, נִלְחָם לְיִשְׂרָאֵל׃
 • וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ, אֶל־הַמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּלָה׃ פ
 • Жашыя Айды басып алып, аны каргышка калтырганын, Жерихону, анын падышасын кандай кылса, Айды да, анын падышасын да ошондой кылганын жана Гибондо жашаган эл Ысрайыл менен тынчтык келишимин тєзєп, алардын арасында жашап калганын Иерусалим падышасы Адону-Седек укканда, абдан коркту.
 • Анткени Гибон чоњ шаар болгон, падышанын шаарларынын бири катары Айдан да чоњ эле жана анда жашагандардын баары эр жєрљк эл болгон.
 • Ошондуктан Иерусалим падышасы Адону-Седек Хеброн падышасы Огамга, Жармут падышасы Пирамга, Лакиш падышасы Жапийге, Эглон падышасы Дебирге киши жиберип, мындай деп айттырды:
 • «Жашыя жана Ысрайыл уулдары менен тынчтык келишимин тєзгљндєгє єчєн, мага келип, Гибонду талкалап салууга жардам бергиле».
 • Аморлуктардын бул беш падышасы: Иерусалим падышасы, Хеброн падышасы, Жармут падышасы, Лакиш падышасы, Эглон падышасы чогулуп алып жљнљштє. Алар гибондуктар менен согушуу єчєн, станы менен Гибондун жанына жайгашышты.
 • Гибондо жашаган эл Ысрайыл станына, Гилгалда турган Жашыяга киши жиберип: «Љз кулдарыњан колуњду тартып алба, тезирээк кел, бизди куткар, жардам бер, анткени тоолордо жашаган аморлуктардын бардык падышалары бизге каршы чогулушту», – деп айттырышты.
 • Ошондо Жашыя баштаган эл жана согушка жарактуу эр жєрљк эркектердин бардыгы Гилгалдан чыгышты.
 • Тењир Жашыяга мындай деди: «Алардан коркпо, анткени Мен аларды сенин колуња салып бердим. Сага эч ким туруштук бере албайт».
 • Жашыя аларга капыстан кол салды, анткени ал Гилгалдан тєнє бою жол жєрєп келген эле.
 • Алар ысрайылдыктарды кљргљндљ дєрбљлљњгљ тєшєштє, анткени аларды Тењир дєрбљлљњгљ салган эле. Ысрайылдыктар аларды Гибондо катуу кыйратып, Бейт-Хорон дљњсљљсєнљ кеткен жол менен кууп, Азейкага жана Макетке чейин талкалашты.
 • Алар Бейт-Хорон тоосунун боору менен ысрайылдыктардан качып бара жатышканда, Тењир аларга асмандан Азейкага чейин чоњ таштарды жаадырды, алар љлєп жатышты. Ысрайылдыктардын кылычынан кырылгандарга караганда, мљндєр таштан кырылгандар кљп болду.
 • Тењир аморлуктарды ысрайылдыктардын колуна салып берип, аларды Гибондо талкалаган кєнє, алар Ысрайыл уулдарынын алдында кырылган кєнє Жашыя ысрайылдыктардын кљз алдында Тењирге мындай деп кайрылды: «Кєн, Гибондун єстєнљ токто, ай, Айалон љрљљнєнєн єстєнљ токто!»
 • Ошондо эл кас душмандарынан љч алгыча, кєн токтоп, ай тљбљдљ турду. Адилеттєєнєн китебинде: «Кєн асмандын дал ортосунда токтоп турду да, дээрлик бир кєн бою батышты карай шашкан жок», – деп жазылган.
 • Тењир адамдын єнєн ушунчалык уккан мындай кєн мурда да, кийин да болгон эмес. Анткени Тењир Ысрайыл єчєн Љзє салгылашты.
 • Андан соњ Жашыя жана аны ээрчиген бєт Ысрайыл эли Гилгалга, станга кайтып келишти.
 • Тигил беш падыша болсо качып барып, Макеттеги єњкєргљ жашынды.
 • Анан Жашыяга «Беш падыша табылды, алар Макеттеги єњкєрдљ жашынып жатышат» деген кабар жеткенде,
 • Жашыя мындай деди: «Чоњ-чоњ таштарды тоголотуп келип, єњкєрдєн оозун бєтљгєлљ да, кайтарганга кишилерди койгула.
 • Силер болсо токтобостон, душманыњардын артынан куугула, аскерлеринин арткы бљлєгєн кырып салгыла, љз шаарларына качып кетєєсєнљ жол бербегиле, анткени Кудай-Тењирињер аларды силердин колуњарга салып берди».
 • Жашыя менен Ысрайыл уулдары аларды биротоло талкалашкандан кийин, алардын аман калгандары чептер менен курчалган шаарларга кире качышкандан кийин,
 • бардык эл станга, Макетте турган Жашыяга тынчтык менен кайтып келди. Ошондон кийин эч ким Ысрайыл уулдарына тил кайрып сєйлљй албай калды.
 • Ошондо Жашыя мындай деди: «Yњкєрдєн оозун ачып, андагы беш падышаны мага алып келгиле».
 • Алар так ошондой кылып, баягы беш падышаны: Иерусалим падышасын, Хеброн падышасын, Жармут падышасын, Лакиш падышасын жана Эглон падышасын єњкєрдљн чыгарып, Жашыянын алдына алып келишти.
 • Бул падышаларды Жашыянын алдына алып келишкенде, Жашыя бєт ысрайылдыктарды чакырып, љзє менен бирге жєргљн аскер башчыларга мындай деди: «Жакын келип, бул падышаларды желкесинен бутуњар менен басып тургула». Алар жакын келип, буттары менен падышаларды желкесинен басып турушту.
 • Ошондо Жашыя аларга мындай деди: «Коркпогула, єрљйєњљрдє учурбагыла, бекем, кайраттуу болгула, анткени силер менен согуша турган бардык кас душманыњарды Тењир ушундай кылат».
 • Анан Жашыя аларды љлтєрєп, бешљљнє беш даракка асып салды. Алар кечке чейин дарактарда асылып турушту.
 • Кєн батарда Жашыя буйрук берип, аларды тєшєртєп, љздљрє жашынган єњкєргљ таштаттырып, оозун чоњ таштар менен бєтљтєп салды. Алардын сљљгє бєгєнкє кєнгљ чейин ошол жерде.
 • Ошол эле кєнє Жашыя Макетти басып алып, аны падышасы менен кошо кылыч мизине алды. Ал жердеги тирєє жандын баарын кырып салды, эч кимди тирєє калтырган жок. Жерихо падышасын кандай кылса, Макет падышасын да так ошондой кылды.
 • Анан Жашыя менен бєткєл Ысрайыл эли Макеттен Либнага бет алып, Либна эли менен согушту.
 • Тењир аны да, анын падышасын да Ысрайылдын колуна салып берди. Жашыя аны жана анда жашаган адамдарды кылыч мизине алып кырып салды, эч кимди тирєє калтырган жок. Жерихо падышасын кандай кылса, Либна падышасын да ошондой кылды.
 • Анан Жашыя Ысрайыл эли менен Либнадан чыгып, Лакишке бет алды. Анын жанына станын жайгаштырып, аны менен согушту.
 • Тењир Лакишти да Ысрайыл элинин колуна салып берди, ал аны экинчи кєнє басып алды да, Либнаны кыргандай, аны жана анда жашаган адамдарды кылыч мизине алып кырып салды.
 • Ошондо Лакишке Гезер падышасы Орам жардамга келди. Бирок Жашыя анын љзєн да, элин да кылычтап кырып, эч кимди тирєє калтырган жок.
 • Анан Жашыя Ысрайыл эли менен Лакиштен чыгып, Эглонго бет алып, анын жанына станын жайгаштырып, аны менен согушту.
 • Аны ошол эле кєнє басып алып, кылыч мизине алып кырып салышты. Лакишти кыргандай, ошол жерде жашаган адамдардын баарын ал ошол кєнє кырып салды.
 • Анан Жашыя жана бєткєл ысрайылдыктар Эглондон чыгып, Хебронго бет алып, аны менен согушушту.
 • Аны да басып алып, падышасын да, бардык шаарларын да, андагы жашаган адамдарды да кылыч мизине алып кырып салды, эч кимди тирєє калтырган жок. Эглонду кыргандай, аны жана андагы адамдардын баарын кырып салды.
 • Анан Жашыя бєткєл Ысрайыл эли менен Дебирге бет алып, аны менен согушту.
 • Аны да басып алып, падышасын да, бардык шаарларын да, анда жашаган адамдарды да кылыч мизине алып кырып салды, эч кимди тирєє калтырган жок. Хебронду жана анын падышасын, Либнаны жана анын падышасын кандай кылса, Дебирди жана анын падышасын да ошондой кылды.
 • Ошентип, Жашыя тоодо, тєштєктљ, тєздєктљ, тоонун этегинде жаткан жерлерди басып алып, алардын падышаларынын бардыгын кырып салды. Эч кимди тирєє калтырган жок, Ысрайылдын Кудай-Тењири буйрук кылгандай, бардык адамдарды кырып салды.
 • Жашыя Кадеш-Барнейиден Азага чейин, Гошендин бєт жерин, атєгєл, Гибонго чейин басып алды.
 • Бул падышалардын бардыгын, алардын жерлерин Жашыя бир жєрєшєндљ эле басып алды, анткени Ысрайылдын Кудай-Тењири Ысрайыл єчєн Љзє согушту.
 • Анан Жашыя менен ысрайылдыктар Гилгалдагы станга кайтып келишти.